Fréttablaðið - 13.11.2006, Blaðsíða 30

Fréttablaðið - 13.11.2006, Blaðsíða 30
LUNDUR F A S T E I G N A S A L A SÍMI 533 1616 FAX 533 1617 SUÐURLANDSBRAUT 10, 2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK Nína Karen Jónsdóttir skrifstofustjórn Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali Erlendur Tryggvason sölumaður Kristján P. Arnarsson sölumaður Kristbjörn Sigurðsson sölumaður www.lundur. is • lundur@lundur. is Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17. Þjónustus. eftir lokun 691-8616 SÉRBÝLI REYKJABYGGÐ - EINBÝLI Mikið endurnýjað einnar hæðar einbýlishús með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Húsið er vel staðsett á jaðarlóð.Forstofa, hol, eldhús með nýrri innréttingu og borðkrók, þvotta- hús innaf eldhúsi, stofa, borðstofa, á sér gangi eru 3-4 svefnherbergi og stórt flísa- lagt baðherbergi.Fallegur gróinn garður.Bíl- skúrinn er nú innréttaður sem aukaherbergi með snyrtingu. V. 44,7 m. 5292 GRETTISGATA - EINBÝLI Vinalegt og fallegt 142 fm einbýli(bakhús) kjallari og tvær hæðir. Rúmgóðar stofur á efri hæð og rúmgott eldhús og borðstofa á neðri hæð. V. 34,9 m. 5224 LANGHOLTSVEGUR Fallegt og end- urnýjað einbýli á 2 hæðum, allar innréttingar sérlega vandaðar og fallegar. Góður bílskúr. Skipti á minni eign möguleg. V. 52 m. 5089 BIRKITIEIGUR - 2 ÍBÚÐIR Vandað og reisulegt tveggja íbúða hús á frábærum útsýnistað í Mosfellsbæ. HÚSIÐ ER 2 SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR. 5027 LAUFBREKKA - LAUS Sérlega rúm- gott fallegt og vandað 195 fm sérbýli á 2 hæðum. Góðar stofur og stór herbergi. Möguleg skipti á minni eign í fjölbýli. V. 38,9 m. 4890 TRÖLLATEIGUR - MOS Nýtt og full- búið 167 fm endaraðhús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Stofa, hol, eldhús og gestasnyrting á neðri hæð, 3 herbergi, bað- bergi og þvottahús á efri hæð. ÁHV. 27 MILLJ. M. 4,15%VXT. V. 39,8 m. 4226 ÚLFARSÁRDALUR - RAÐ- HÚSALÓÐ Byggingarhæf jaðarlóð fyrir fjögur 190 fm raðhús á einum allra besta stað í Úlfarsárdal. V. 52 m. 5307 HÆÐIR REYNIHVAMMUR Góð 4ra herbergja 147 fm neðri sérhæð þar af 29 fm stúdíóí- búð til útleigu í suðurhlíðum Kópavogs. V. 29,9 m. 5117 STÓRAGERÐI Björt, rúmgóð og tölu- vert endurbætt 141 fm neðri sérhæð ásamt 30 fm bílskúr, samtals 171 fm, í fallegu þrí- býlishúsi. Teiknað af Sigvalda Thordar- son.Fremri forstofa,gestasnyrting,hol,stór stofa,suðursvalir,borðstofa,eldhús með ný- legri innréttingu,3-4 herbergi og baðher- bergi.Stór vel ræktaður garður. V. 38,3 m. 5040 4RA-6HERBERGJA HVERFISGATA - EFRI HÆÐ. Falleg íbúð 81 fm á 2. hæð í þríbýli. Sameiginlegur inngangur.Góð lofthæð í íbúðinni 2,70m. Garðurinn er aflokaður og snyrtilegur.6,5 fm útigeymsla. V. 18,9 m. 5300 RJÚPUFELL 4ra herbergja 109 fm. íbúð á 3. hæð í nýstandsettu fjölbýli. V. 16,9 m. 5298 FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg 4ra herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt stæði í bílageymsluhúsi. Skipti möguleg á 3ja herb. íbúð á jarðhæð í sama hverfi V. 21,8 m. 5260 BERJARIMI - M. BÍLGEYMSLU Falleg, rúmgóð og björt 3ja-4ra herbergja 102 fm endaíbúð á efri hæð. Sér inngangur af svölum. Stæði í bílageymslu. Snyrtileg sameign. V. 22,9 m. 5255 FROSTAFOLD - LAUS Falleg 4ra-5 herbergja 143 fm íbúð á 3. hæð (efstu) í snyrtilegu og vel staðsettu fjölbýli. Mikið og fallegt útsyni. Snyrtileg sameign. V. 29,9 m. 5254 RJÚPUFELL Góð 4ra herbergja 107,3 fm íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. V. 19,5 m. 5233 VÖLVUFELL Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.Yfirbyggð ver- önd. V. 18,9 m. 5222 ÁRSALIR Rúmgóð og glæsileg 122 fm íbúð á 8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfir- byggðar suðursvalir. Stórkostlegt útsýni. V. 33,9 m. 4146 HAFNARFJÖRÐUR - HVAMMA- BRAUT Góð 139 fm 6 herbergja íbúð á 2 efstu hæðum í góðu og vinsælu fjölbýlishúsi á útsýnisstað í Hafnarfirði. 5216 HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega við- gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. V. 32,9 m. 5154 SKIPHOLT - PENTHOUSE 4ra her- bergja ný penthouse 123 fm íbúð á 3. og 4. hæð. Þrennar svalir. V. 35,8m 5120 Fr u m Glæsilegar eignir á stórum eignarlóðum við Hveragerði Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili- Vinnustofu - Sumarbústaðinn 300- 500 fm einnar og tveggja hæða ein- býlishús á 6.000 fm eignarlóðum við Klettagljúfur.Húsin skilast tilbúin til innréttinga.Húsin er reist í þyrpingu húsa í landi Gljúfurárholts og er 5 mínútna akstur austur af Hveragerði. Sjá www.austurbru.is 5245 ÞRASTARHÖFÐI - MOSFELLSBÆ Ný 186 fm raðhús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Hús- in, sem eru frá SCOTIAN HO- MES Í KANADA, eru álklædd timburhús og eru þau tilbúin til innréttinga, grunnmáluð, með innbyggðu fullkomnu loftræsi- kerfi.4-5 herbergi. Stutt er í leik- skóla og grunnskóla. V. 37,9 m. 4826 NÝTT - SOGAVEGUR - NÝTT Vandaðar 3ja herbergja sér- hæðir í nýju fjórbýlishúsi við Sogaveg. Íbúðir á neðri hæð eru með suðurverönd og stórar suðursvalir á efri hæð. Sér inn- gangur er í allar í íbúðirnar. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stór stofa. Þvottaherb. og geymsla innan íbúðar. Eikarparket og flísar á gólfum. Tvö sér bílastæði fylgja hverri íbúð. Hér er bara eitt eftir. Að flytja inn. Verð 35,4 - 37,4 millj. V. 35,4 - 37,4m. 5268 VÆTTABORGIR - RAÐHÚS Glæsilegt 2ja hæða raðhús í Grafarvogi ásamt innb. bílskúr. Eldhús og stofa er sameiginlegt rými og parket er á gólfi. Út frá stofu er útgengt á ca 40 fm sólp- all sem er vel girtur af með skjól- veggjum. Eitt herbergi er á neðri hæð með fataskáp og parket á gólfi. Gestasnyrting. Á efri hæð eru þrjú herb. og tvö þeirra með fataskáp. Baðherb. og þvottahús á ef- rihæð. Laust strax. V. 37,5 m. 5297 HÖRGSHLÍÐ - GÓÐ 3JA HERB. Rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð í göngufæri við Perluna, Öskjuhlíð, Kringluna og jafnvel Miðbæ. Rúmgóð stofa, 2 stór herbergi og stórt eldhús. Húsið sem er 18 ára hefur fengið reglulegt og gott viðhald. Út úr stofu og eldhúsi er gengið út á suðurverönd. V. 26,4 m. 5158 VANTAR Í VESTURBÆ Fyrir öruggan kaupanda leitum við að góðri 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í vesturbæ Reykjavíkur. 4990 NÝTT Í GRAFARVOGI - SMÁRARIMI EINSTAKT TÆKIFÆRI - NÝTT EINBÝLISHÚS Í RÓTGRÓNU OG VINSÆLU HVERFI. Stað- steypt, 226 fm, á einni hæð með innbyggðum ca 40 fm bílskúr. Húsið verður afhent fokhelt en fullbúið að utan. Teikning gerir ráð fyrir; andyri, holi, stofum, eldhúsi, gestasnyrtingu, þvotta- húsi og á sér gangi baðherb., 4 herb. og fataherb. Staðsetning hússins er góð á jaðarlóð að opnu svæði syðst í götunni. V. 45,7 m. 5068 Steinunnar Ásgerður Frímannsdóttir sölumaður
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.