Fréttablaðið - 13.11.2006, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 13.11.2006, Blaðsíða 32
Hafnarfirði Fjarðargötu 17 Sími 520 2600 Fax 520 2601 Netfang: as@as.is Heimasíða: www.as.is Opið virka daga kl.9–18 – Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir – Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu – Eigendur fasteigna athugið! Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs! – Fr um LANGEYRARVEGUR - LAUS 100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð- um stað. 2 sv.herb. Sérinngang- ur. Verð 18,0 millj. 3390 ÁLFHOLT - ÚTSÝNI Falleg 100 fm endaíbúð á efstu hæð á frá- bærum útsýnisstað. 3 sv.herb. Verð 19,5 millj. 10036 ELDRI BORGARAR HRAUNBÆR - RVÍK - LAUS 68,9 fm 2ja herb. íbúð. Húsvörður. Mikil sameign og félagsstarf. Verð 22,8 millj. 10114 ÖLDUTÚN - TVÆR ÍBÚÐIR - LAUST STRAX 222 fm einbýli með aukaíbúð og bílskúr. 6 sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á góðum stað. Verð 43,9 millj. 4663 RAÐ- OG PARHÚS ÖGURÁS - GARÐABÆR Glæsil. fullbúið 222 fm parhús með bílsk. á góðum stað efst í Ásunum. 3 sv.herb. Verð 53,8 millj. 10096 VÖRÐUBERG - FALLEGT 168,6 fm raðhús ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Falleg lóð og verönd. Verð 36,9 millj. 5297 ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR 138,8 fm hæð og ris í skemmtilegu tvíbýli. 4 sv.herb. Gott útsýni. Verð 26,9 millj. 3453 HJALLABRAUT - ÚTSÝNI Góð 108,5 fm íbúð í fjölbýli. 3 sv.herb. Fráb. útsýni. Stutt í skóla og þjón. Verð 18,9 millj. 10010 KIRKJULUNDUR - GARÐA- BÆ Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílag. Sérinngangur. Góð staðsetning, stutt í alla þjón- ustu. Verð 23,5 millj. 10019 FAGRIHVAMMUR - TVÆR ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign sem skiptist í tvær samþykktar íbúðir og bílskúr á frábærum stað. Verð 69 millj. 9906 FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT Glæsilega hannað 201 fm raðhús með bílskúr. Fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga að innan. Verð 35 millj. 10079 HÆÐIR LAUFVANGUR - M/BÍLSKÚR 141,7 fm neðri hæð ásamt bílskúr á góðum stað. 3 sv.herb. Verð 31,9 millj. 9756 SUÐURGATA - LAUS Stærð 172,2 fm. 3 sv.herb. Sérinngangur. Falleg eign á góðum stað. Verð 33,5 millj. 3110 LANGEYRARVEGUR - Mikið endurnýjuð 66 fm efri hæð og ris. 2 sv.herb. möguleiki á 3. Sérinn- gangur. Verð 18,9 millj. 10014 HJALLABRAUT 33 - HAFN- ARFJ. Stærð 69,3 fm Verð 18,9 millj. 9643 ÞRÚÐVANGUR - FALLEGT 173 fm einbýli ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Glæsilegur garður og ver- önd. Verð 40,9 millj. 9787 BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús m/mögul. á 2 íbúðum. 7 sv.herb. Laust 1. des. Verð 41,9 millj. 5368 ÖLDUSLÓÐ – M/BÍLSKÚR Falleg og björt 151,9 fm NEÐRI SÉRHÆÐ með bílskúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Flott útsýni. Verð 31,9 millj. 4RA TIL 7 HERB. SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ Björt og falleg 106 fm 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir. Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084 ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX Talsvert endurnýjuð 135 fm íbúð á jarðhæð með bílsk. 3 sv.herb. Sér- inng. Verönd. Verð 23,7 millj. 9983 EINBÝLI FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Heild- arstærð 348 fm. Flott eign á góð- um stað. Verð 52,5 millj. 10099 FURUVELLIR - FALLEGT 205,6 einbýli ásamt bílskúr. 5 sv.herb. Fallegar innréttingar. Góð staðsetning. Verð 45,8 millj. 9771 STEKKJARHVAMMUR - FALLEGT 184,8 fm raðh. m. bíl- sk. 4 sv.herb. Suðurverönd. Góður staður. Verð 38,5 millj. 9967 HVERFISGATA - GLÆSIÍ- BÚÐIR Í einkasölu nýjar glæsi- íbúðir. Íbúðirnar eru allar nýjar bún- ar vönduðum innréttingum og gólf- efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037 TRAÐARBERG - FALLEG 110,5 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjöl- býli á góðum stað í Setberginu. 3 sv.herb. Verönd m/skjólveggjum. Verð 29,5 millj. 10113 STEKKJARBERG - FALLEG 92,3 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað í Setbergi. 3 sv.herb. Gott ástand á húsi og sameign. Verð 21,9 millj. 9975 GVENDARGEISLI - GLÆSI- EIGN Stílhreint, vandað og sér- lega fallegt 296 fm einbýli á einni hæð með tvöf. bílsk. 4 stór sv.herb. Nútímal. hönnun. 10098 ÁLFKONUHVARF - GLÆSI- LEGT 272 fm einbýli ásamt bíl- skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnis- staður. Skipti möguleg á minni eign. Verð 56,0 fm 9711 HJALLABRAUT - AUKAÍBÚÐ 296,6 fm raðhús ásamt bílskúr og aukaíbúð. 6 sv.herb. Góð stað- setning. Verð 44,5 millj. 3766 MÓABARÐ - FALLEG Mikið endurnýjuð 110 fm neðri sérhæð á góðum stað. 3 sv.herb. Sérinn- gangur. Verð 22,9 9999 ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg 111,4 fm endaíbúð á 3. hæð með bílskúr og óinnréttuðu risi. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj. 9968 BREIÐVANGUR - 6 HERB. Falleg 155 fm íbúð með bílskúr. 4 sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á góðum stað. Verð 24,5 millj. 9962 ÖLDUGATA - Gott 165 fm ein- býli á góðum stað. 5 sv.herb. Verð 34,5 millj. Laus við kaup- samning. Lyklar á skrifstofu. 3680 HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3 fm einbýli á frábærum stað í hjarta Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 44,9 millj. 9722 BREIÐVANGUR - LAUST FLJÓTLEGA Gott 170,3 fm rað- hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Góð staðsetning. Verð 36,6 millj. 9760 KELDUHVAMMUR - SÉR- INNG. Falleg 112,7 fm miðhæð í þríbýli. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj. 9740 ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílskýli. 3 sv.herb. Óinnréttað ris, möguleiki á stækk- un. Verð 27,5 millj. 9806 MIÐVANGUR - FALLEG 125,8 fm íbúð á 1. hæð í klæddu fjölbýli. 3 sv.herb. Yfirbyggðar svalir. Verð 22,9 millj. 9933 ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt og fullbúið 279 fm einbýli með bíl- skúr á góðum stað í Áslandinu. 5 sv.herb. Verð 63 millj. 10046 FURUVELLIR - GLÆSILEGT 234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Glæsileg eign á góðum stað. Verð 49,9 millj. 5258 VESTURBERG - AUKAÍBÚÐ Fallegt 210,4 fm raðhús ásamt bíl- skúr og aukaíbúð. 4 sv.herb. Verð 39,5 millj. 9715 BURKNAVELLIR - SÉRINNG. Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða húsi. 3 sv.herb. Góð staðsetning í jaðri byggðar. Verð 27,9 millj. 5420 STEKKJARBERG - ENDAÍ- BÚÐ Björt og falleg 103,5 fm end- aíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á góð- um stað. 4 sv.herb. Verð 24,9 millj. 10054 ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126 fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bíl- skúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu húsi. Verð 25,9 millj. 9911 LANGEYRARVEGUR - TVÆR ÍBÚÐIR Fallegt og mikið endur- nýjað einbýli sem skiptist í 2 samþ. íbúðir. Verð 32,4 millj. 10017 VATNSENDABLETTUR - SVEIT Í BORG Sérl. glæsilegt og skemmtilega hannað einbýli á frá- bærum stað með útsýni yfir vatnið, Bláfjöllin og Heiðmörkina. 5283 TRÖLLATEIGUR - MOS- FELLSBÆR 165,5 fm endarað- hús ásamt bílsk. 4 sv.herb. Falleg eign. Verð 40,9 millj. 9699 SMYRLAHRAUN - m/BÍL- SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð 32,5 millj. 5278 ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð- hæð ásamt stæði í bílag. 4 sv.herb. Sérinngangur. Verð 28,9 millj. 10045 FJARÐARGATA - ÚTSÝNI Sérlega falleg 127,7 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í miðbæ Hafnar- fjarðar. Verð 46,5 millj. 2018 FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM 240 fm einbýli ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Fullb. að utan fokhelt að innan. Verð 33,9 millj. 9977 FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM Nýtt 218,4 fm einbýli ásamt bílskúr á jaðarlóð. 4 sv.herb. Fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 31,5 millj. 5243 FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT Nýlegt 210 fm raðhús með bílskúr. 3-4 sv.herb. Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 39,9 millj. 4319 ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL. 128,6 fm efri hæð ásamt bílskúr. Sérinng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og leiksskóla. Verð 24,9 millj. 3157 BREIÐVANGUR - M/BÍLSK. Talsvert endurnýjuð 145 fm endaí- búð með bílskúr. 5 sv.herb. Góð staðsetning, stutt í skóla og þjón- ustu. Verð 24,9 millj. 10068 SUNNUVEGUR - FALLEG 115,3 fm n.h. í góðu þríbýli í mið- bænum. 3 sv.herb. Suðursvalir. Verð 26,0 millj. 3391 NÝ TT NÝ TT NÝ TT NÝ TT
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.