Fréttablaðið - 13.11.2006, Blaðsíða 33

Fréttablaðið - 13.11.2006, Blaðsíða 33
– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir – DREKAVELLIR - LAUS STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí- búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Sérsmíð- aðar eikarinnréttingar, parket og flísar. Verð 24,9 fm 9754 DAGGARVELLIR Sérlega falleg 78 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi m/stæði í bílageymslu. Verð 19,9 millj. EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg 91,1 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 18,7 millj. 2527 ÞRASTARÁS - BÍLA- GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á jarðhæð. Séringangur. Stæði í bíla- geymslu. Verð 18,5 millj. 9973 STEINHELLA - HAFNARFJ. Glæsilegt 1.320 fm atvinnuhús- næði á besta stað í helluhrauni. Möguleiki á 600 fm millilofti. Átta stórar innkeyrsluhurðar. 9942 GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ. 116,4 fm atvinnubil ásamt ca 60 fm millilofti á góðum stað. Verð 17,8 millj. 9797 ÁLFASKEIÐ - m/BÍLSKÚR Falleg 150,8 fm endaíbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Tvennar svalir. Verð 24,5 millj. 9719 LAUTASMÁRI - KÓP. Falleg 3- 4ra herb. íbúð m/stæði í bílskýli. 2 sv.herb. Yfirb. flísal. suðursv. Laus fljótl. Verð 26,5 millj. 10106 DAGGARVELLIR - NÝ OG FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi m. stæði í bílageymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj. 4374 SUÐURHVAMMUR - ÚTSÝNI Falleg 71,3 fm penthouse íbúð. Góðar svalir. Flott útsýni. Verð 16,9 millj. 9955 FORNUBÚÐIR - HFJ. Stærð 180,0 fm m/millilofti. LAUST STRAX. Verð 22,0 millj. 9612 JÓNSVÖR - VOGUM 491,2 fm atv./skrifstofuhúsnæði í góðu ástandi að innan og utan. Verð 44,0 millj. 9640 VALLARBRAUT - MEÐ BÍL- SKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn- gangur. Verð 30,9 millj. 9670 GRENSÁSVEGUR - RVÍK 74 fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin þarfnast viðhalds að innan. Verð 15,6 millj. 10076 SUÐURVANGUR - FALLEG 100,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðursvalir. Verð 18,5 millj. 9658 MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norður- bænum. Frábært útsýni. Verð 14,9 millj. 9932 BREIÐVANGUR - FALLEG 122,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl- býli. 4 sv.herb. Verð 21,9 millj. 9659 HJALLABRAUT - ENDAÍBÚÐ Falleg 99 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð. 2. sv.herb. Góðar suðursval- ir. Verð 18,5 millj. 10044 PERLUKÓR - KÓPAVOGUR Glæsileg 98,8 fm íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb. Sérinngangur. Glæsilegt útsýni og stutt í náttúruperlur. Verð 24,9 millj. 5562 HERJÓLFSGATA - LAUS Ný og falleg 57 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi m. stæði í bílageymslu. Sjávarútsýni. Verð 19,8 millj. 9931 BRATTAKINN - SÉRINNG. 111,2 fm hæð/ris í þríbýli. Rólegur staður, gott útsýni. 3 sv.herb. Verð 21,2 millj. 2426 KRÓKAHRAUN - FALLEG Talsvert endurnýjuð 88,8 fm íbúð á frábærum stað í miðbæ Hfj. 2 sv.herb. Verð 20,5 millj. 10018 BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR Falleg og björt 85,1 íbúð á jarð- hæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 19,9 millj. 5475 VALLARBARÐ - ENDAÍBÚÐ Björt og falleg 70,9 fm endaíbúð á 3. hæð. Gott útsýni. Verð 15,5 millj. 9790 HVAMMABRAUT - M/BÍLA- GEYMSLU Falleg 111 fm íbúð á 2. hæð, ásamt aðgang að sameig- inl. bílskýli. 3 sv.herb. Sólstofa og svalir. Verð 19,9 millj. 5538 BIRKIHLÍÐ - ENDAÍBÚÐ Sér- lega falleg 82 fm endaíbúð á góð- um stað. 2 sv.herb. Suðaustursval- ir. Verð 19,5 millj. 9982 FLÉTTURIMI - REYKJAVÍK 140,6 fm endaíbúð ásamt stæði í bílskýli. 2 sv.herb. Laus strax. Verð 21,9 millj. 5225 ÁLFHOLT - ÚTSÝNI FALLEG 66 fm íbúð á 3. hæð. Parket og flísar. Suðvestursvalir, flott útsýni. Verð 14,9 millj. 5553 STRANDVEGUR - GARÐA- BÆR 118 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu á góðum útsýnisstað í Sjálandi. Verð 39,5 millj. 4826 HRAUNBÆR - FALLEG 97,8 fm íbúð á 2. hæð ásamt herb. í kj. Gott útsýni. Húsið klætt að utan. Verð 19,8 millj. 9941 2JA HERB. ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSK. 86,9 fm íbúð á 3. hæð m/bílskúr. Falleg og talsvert endurnýjuð eign á góð- um stað. Verð 15,5 millj. 10116 ÞRASTARÁS - LAUS STRAX Falleg og vel hönnuð 69,4 fm íbúð á jarðhæð. Sérinng. og verönd. Verð 16,9 millj. 4878 ESKIVELLIR - GLÆSILEG 107,7 fm íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu í lyftuhúsi. 3 sv.herb. Verð 21,9 millj. 4962 BURKNAVELLIR - FALLEG Falleg og rúmgóð 91 fm íbúð á 1. hæð á góðum stað. 2 sv.herb. Verð 19,5 millj. 9938 SUÐURGATA - STÚDÍÓ Góð 25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar. Verð 8,5 millj. 10053 SMÁRABARÐ - SÉRINNG. - LAUS STRAX Falleg 59 fm íbúð á 1. hæð í nýlega litlu fjölbýli. Ver- önd. Verð 15,9 millj. 2520 FAGRAKINN - MEÐ BÍL- SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinng. Verönd. Verð 26,5 millj. 2540 HJALLABRAUT - RÚMGÓÐ 107,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Gegnheilt parket. Suðursvalir. Verð 18,4 millj. 9841 VESTURBERG - RVÍK Falleg 63,6 fm íbúð á 3. hæð. Frábært útsýni. Verð 13,7 millj. 10047 ATVINNUHÚSNÆÐI HVALEYRARBRAUT - HFJ. 60 fm atvinnubil með lofthæð upp í 4 m. Góðar innkeyrsludyr. Laust fljótlega. Verð 8,8 millj. 10092 3JA HERB. ÞÓRUFELL - RVÍK Rúmgóð og falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Verð 14,3 millj. 10101 LÓMASALIR - KÓPAVOGUR 90% LÁN 103,7 fm íbúð á jarð- hæð ásamt stæði í bílageymslu. 2 sv.herb. Verð 24,9 millj. 9783 ESKIVELLIR - GLÆSILEG Sérlega falleg, vönduð og fullb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar flísal. svalir. Verð 18,5 millj. 10032 RAUÐHELLA - HFJ. 147-275 fm atv.húsn. á góðum stað. Stór malbikuð lóð, gott útipláss/gáma- pl. Verð frá 22,3 millj. 10021 NÝ TT NÝ TT NÝ TT FJÓLUVELLIR 2-4 - HFJ. Glæsilega hönnuð raðhús á einni hæð m/bílskúr, Áhvíl. ÍLS.LÁN kr. 17,1 millj. Verð frá 29,9 millj. 5395 ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sér- lega vand. 4-6 herb. íbúðir í sex íb. húsi. Verð frá 29,6 millj. 10085 BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsi- legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 19,2 millj. 5451 BERJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg- ar 2ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 16,9 millj. 5476 DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsi- legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð frá 27,5 millj. 5353 FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ. 244 fm raðhús á einni hæð m/bíl- skúr, verð frá 30,4 millj. 5401 ENGJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð á jarð- hæð m/sérinng. Verð 29,3 millj.5386 KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsi- legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 17,3 millj. 5298 AKURVELLIR 1 - HFJ. Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,8 millj. 5260 EINIVELLIR 7 - HFJ. Fallegar 4ra herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj. 5159 DREKAVELLIR 18 - HFJ. Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 19,1 millj. Afhending við kaupsamn. 4856 KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjartar og fallegar 4ra herb. íbúðir, verð frá 21,5 millj. AÐEINS TVÆR EFTIR 4679 ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá 19,4 millj. Afhending í nóv.-des. 4467 DREKAVELLIR 26 - HFJ. Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,9 millj. Afhending við kaupsamn- ing. 4310 HÖFUM Á SKRÁ ALLAR GERÐIR NÝBYGGINGA, ALLT AÐ 90% LÁN NÝBYGGINGAR NÝ TT
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.