Ísafold - 01.09.1879, Blaðsíða 1

Ísafold - 01.09.1879, Blaðsíða 1
ALÞINGISFRJETTIR. XVIII. VIÐATJKABLAÐ VIÐ ÍSAFOLD VI. 1879. Reykjavík, mánudaginn i. september. Lög frá alþingi 1879. XX. Lög um brúargjörð á þjórsá og Ólfusd. Framhald (frá bls. 68) á 3. gr. Amtmaðurinn tilkynnir sýslunefndunum ár- lega fyrir fram, hver upphæð skuli greiðast á hinu næsta ári úr sjóði hvers sýslufjelags, en sýslunefndirnar jafna því niður með öðrum sýslugjöldum og greiða það inn í jarðabókarsjóð fyrir árslok. 4- gr. í>egar brýrnar eru komnar á árnar, hefir sýslunefndin í Rangárvallasýslu umsjón yfir brúnni á ]>jórsá, og sýslunefndin í Árnessýslu umsjón yfir brúnni á Ölfusá, undir yfirumsjón amtráðsins í Suðuramtinu. 5. gr. Amtsráðið í Suðuramtinu getur eptir til- lögum hlutaðeigandi sýslunefnda og bæjarráðs ákveðið, að þeir, sem fara yfir brýrnar, skuli greiða brúartoll, svo og, hve miklu af þeim tolli skuli verja til að stofha sjóð brúnum til viðhalds, og hve miklu til afborgunar á skuldinni. 6. gr, Landsstjórnin annast um bygging brúnna, og gjörir allar nauðsynlegar ráðstafanir lögum þessum til framkvæmdar. XXI. Lög um brúargjörð á Skjálfandafljóti. 1. gr. Yfir Skjálfandafljót skal leggja brú á hent- ugum stað. Til brúargjörðarinnar veitist lán úr við- lagasjóðnum, er sje í mesta lagi 20,000 kr., vaxtalaust í 3 ár frá lántökudegi. 2. gr. Eptir þann 3 ára tfma, er getur um í 1. gr., skal lánið endurgoldið landssjóði í 28 ár með 6 af 100. 3. gr. Lánið endurborgist þannig, að einn þriðj- ungur þess greiðist úr sýslusjóði Suðurþingeyinga, ann- ar þriðjungur úr sýsluvegasjóði Suður- og Norðurþing- eyinga eptir rjettu hlutfalli, og hinn þriðji úr jafnaðar- sjóði Norður- og Austuramtsins. 4. gr. Amtsráðið í Norður- og Austurumdæminu gengst fyrir brúargjörðinni, en sýslunefndin i Suður- Jungeyjarsýslu hefur umsjón yfir brúnni eptir að hún er fullgjör. XXII. Lög um uppfrœðing barna í skript og reikningi. 1. gr. Auk þeirrar uppfræðsluskyldu, sem prest- ar hafa, skulu J>eir sjá um, að öll börn, sem til þess eru hæf, að áliti prests og meðhjálpara, læri að skrifa og reikna. 2. gr. Reikningskennsla skal að minnsta kosti ná yfir samlagning, frádragning, margföldun og deiling i heilum tölum og tugabrotum. 3. gr. Rita skal prestur árlega í húsvitjunarbók- ina álit sitt um kunnáttu hvers barns í skript og reikn- ingi, sem og um hæfilegleika þess til bóknáms, og skal prófastur á skoðunarferðum sínum hafa nákvæmt eptirlit með, að slíkt sje gjört. 4. gr. KLomist prestur að raun um, að unglingar á einhverju heimili njóti eigi fullnægjandi uppfræðing- ar í þessu tilliti, annaðhvort fyrir hirðuleysi eða mót- þróa húsbænda, ber honum, í sameiningu við hrepps- nefndina eða bæjarstjórnina, að gjöra ráðstöfun til, að þeim verði, um svo langan tíma, sem með þarf, kom- ið fyrir á öðru heimili í sókninni, eða fyrír utan hana, þar sem þeir geta fengið hina nauðsynlegu tilsögn. Klostnaðinn, sem af þessu leiðir, eru foreldrar eða fósturforeldrar skyldir að greiða, en borga má hann fyrirfram úr sveitarsjóði, og getur hreppsnefndin heimt hann endurgoldinn af þeim, er uppfóstursskyldan hvílir á. Kostnað þennan má taka lögtaki. Fyrir börn, sem eru á sveit, skal borga kostnaðinn úr sveitarsjóði. XXIII. Lö'g um breyting á 7. gr. ílögum um laun sýslumanna og bœjarfógeta 14. des. 1877. Sýslumaðurinn í Strandasýslu hefir að launum 2500 kr. árlega frá 1. degi janúarm. 1880. XXIV. Fjárlög fyrir árin 1880 og 1881. 1. kafli. Tekjur. 1. gr. Á árunum 1880 og 1881 telst svo til, að tekjur íslands verði 777,825 kr. 20 aur., og er það af- rakstur af tekjugreinum þeim, sem getið erÍ2.—6. gr. 2. gr. Af eptirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 486,792 kr. l88o, l88l. ans, 1. Skattur á ábúð og afnotum kr. kr. kr. jarða og á lausafje . . . 50,000 50,000 100,000 2. húsaskattur...... 1,500 1,500 3,000 3. tekjuskattur..... 14,000 14,000 28,000 4. aukatekjur...... 14,000 14,000 28,000 5. vitagjald....... 5,000 5,000 10,000 6. nafnbótaskattur .... 40 40 80 7. erfðafjárskattur .... 2,500 2,500 5,000 8. gjöld af fasteignarsölum . 600 600 1,200 9. gjöld fyrir leyfisbrjef . . 1,000 1,000 2,000 10. spítalagjald......7,000 7,000 14,000 11. gjöld af verzluninni 30,000 — af póstskipunum 7,156 37,1^6 37,156 74,312 12. aðflutningsgjald af áfengum drykkjum og tóbaki, að frá dregnum 2f í innheimtulaun 100,000 100,000 200,000 13. tekjur af póstferðunum . 10,000 10,000 20,000 14. óvissar tekjur..... 600 600 1,200 samtals 243,396 243,396 486,792 3. gr. Tekjur af fasteignum landssjóðsins o. fl. eru taldar 71,578 kr. 1. Afgjöld af umboðs-og klaustur- jörðunum fyrir hvort árið, að frá 1880. 1881. alls. dregnum umboðslaunum, prests- kr. kr. kr. mötu o. fi.........32,000 32,000 64,000 2. afgj. af öðrum jörðum landssjóðs. 1,184 1,184 2,368 3. leigugjöld : a, af Lundey . . . . 205 kr. b, af brennisteinsnámun- um í fringeyjarsýslu 1,800— 2,005 2,005 4,oio 4. tekjur af kirkjum..... 600 600 1,200 samtals 35,789 35,789 7^8 4. gr. Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru ætlaðar að nemi 49,^75 kr. 20 a. l88o. l88l. alk, 1. leiguraf innstæðufje við- kr. a. kr. a. kr. a. lagasjóðsins .... 22,000,,,, 23,000,,,, 45,000,,,, Upp í lán verður borgað: áárinui88o 8,454 kr. 90 a. - — 1881 8,307 — 77 - 16,762 — 67 -

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.