Ísafold - 29.07.1885, Blaðsíða 1

Ísafold - 29.07.1885, Blaðsíða 1
teur í! j iii.'. aa. M árganjs.ns (55-63 artal 4kr.; ene.ils jkr. 3orgist Eyrir aiiðjan '. ISAFOLD. (sknfl.) tmidij ti! ii i. '. SS:. XII 32. Reylíjavík, miðvikudaginn 29. júlímán. 1885. 125. Alþingi. 15dö. Um landsbókasafnið. II. 127. Ferðapistlar eptir |>orv. Thoroddsen. XI. 128. Hundar vakla suílaveiki. Dm styrk til sagnfræðisstarfa. Auglýsingar. Forngripasafnið opi>) hvern mvd. og Id. kl. 1 — 2 Landshókasafnið opið hvern rúmhelgan dag kl. 12 i útíán md., mvd. og ld. ki. 2 3 Sparisjóður Rvíkur opinn hvern nivd og ld. 4 5 Veðurathuganir í Reykjavik, eptir Dr. J. Jónassen ! Hiti (Cels.) Lþmælir Veðurátt. Júlí |ánóttu|umhád.| fm. | em. fm. M. 22.| + F- 23. + + 13 3° + 10 I 30 f. 24.; +io' 4 13; 29,7 L. 25.Í + 8 S. 26. + 7 M. 27.! + b Þ. 28.I + 6 30 Sa li d 10 d 29,9 |Sa h d A h d 1,5 !Sa I) d jSa h d + 10 29,7 29,S S h d S h d ! 8 29,9 30 Sv hv cl !Sv h d + 10 30,1 30,1 S h d S h d + 10 ! 30 I 30 S h d S h d þegar hann síðast i fyrri vikunni gekk úr norðauáttinni til landsuðurs (Sa), leit hann strax úrkomulega út og hofur og siðan mátt heita, að rignt hafi dag og nótt án afláts og síðustu dag- ana tvo óhemju-rigning og ekkert útlit enu í dag (28.) til breytingar ; í þessu dimmviðri lief- ur loptþyngduniælir staðið hátt og varla breyft sig 3 siðustu dagaaa. Alþingi. Þingmálaskrá. Sjötíu og tvö eru frumvórpin orðin, að stjórnarfrv. meðtöld- urn; 54 auk þeirra. En þar af eru 28 hnigin í valinn : 3 stjórnarfrumvörp (um auglýs., bátaíiski á fjörðum og innsetniug á skepnum), og 25 þingmannafrv. þrjú eru orðin að lögum frá alþingi. Enn fremur eru fram komnar tíu þings- ályktunartillögur, og hefir helmingurinn náð fram að ganga. Lög frá alþingi. þessi tvenn lög, sem bi'iin eru, eru : 1. Um stækkun kaupstaðarins á Seyðis- fjarðaröldu: »Hjer eptir skal land það, er reisa má á verzlunarhús á Seyðisfjarðar- öldu, aukið um ströndina frá Fjarðani að innan í næstu vík út frá Búðareyri, er ligg- ur austanvert við botn Seyðisfjarðar«. 2. Um breyting á mati nokkurra jarða 't RangárvallasgsJu. f>ar eru 42 jarðir í Eangárvallasýslu færður niður að dýrleika urn nær 400 hundraða samtals ; sumar lít- ið eitt, en sumar til helminga eða þaðan af meir, t. d. Stóri-Klofi úr 38.2 hdr. niður í £ hdr. (hálft hundrað!), Stóruvellir úr 46.9 hdr. í 5 hdr., og Keldur á Kangár- völlum úr 41.i hdr. í 10 hdr. Hið nýja mat öðlast gildi 6. júní 1886. 3. Um stofnun landsbanka, Bamþykkt til fullnaðar í efri deild 1 dag óbreytt eins og ueðri deild skildi við það og áöur er frá skýrt hjer í blaðinu. Þingsályktanir. Af þessum 5 þingsá- lyktunum, sem búnar eru, er einnar áður getið : um alþýðumenntamálið. Hinar eru : 2. Um Spánarsamning : •Alþingi skorar á ráðherra Islands, að hann gjöri það, er í hans valdi stendur til þess, að haganlegur samningur sem fyrst komizt á við Spán um toll af þar innfluttum íslenzkum saltfiski«. Flutuingsmaður var þorsteinn Jónssou, þingm. Vestmannaeyinga, er skýrði frá, að það mundi hafa numið hátt á 3. hundrað ]>ús. kr. á ári nú í 3 árin síðustu, er greiða hefði orðið í toll af íslenzkum fiski á Spáni um fram þann toll, er Norðmenn greiddu þar, sem sje hjer um bil 6 kr. meira af skippundinu. 3. Um vcrðlaysskýrslur: »Neðri deild alþingis ályktar að skora á landstjórnina. að hlutast til um, að verðlagsskýrslur verði framvegis samdar af hreppstjóra, presti og hreppsnefndaroddvita í sameiningu og að þær liggi hreppsbúum til sýnis á heutugum stað í 2 vikur, áður en þær verða sendar hlutaðeigandi yfirvöldum«. '/. Um umsjim og fjdrhald kirkna : iAI- þingi skorar á landstjórnina, að leita samn- inga við hlutaðeigandi söfnuði um, að þeir samkvæmt lögum 27. febr. 1880 taki að sjer nmsjón og fjárhald kirkna þeirra, er landsjóður á, og sje hverri kirkju þá látin fylgja hæhleg kirkjuporzíón,—og vildi söfn- uðurinn gera slíkan samning, þá sje laga- frumvarp um það efni lagt fyrir alþingi 1887«. 5. Um að mœldur verði Híinaflni og upp- sigling á Hvammsfjörð : »Alþingi skorar á ráðherra íslands, að hlutast til um, að mældur verði Hvmaflói og uppsigling á Hvammsfjörð sem fyrst, svo og hafnar- stæði þau, er þar kynnu að þykja hentust, eiukum við Vestliðaeyri, Búðardal og Borð- eyri«. Kosningarlög til alþingis. Tryggvi Gunnarsson fer fram á, í nýju kosningarlaga- frumvarpi, svofellda breytingu á kosningar- lögunum frá 14. sept. 1877, að landinu skuli skipt í 8 kjördæmi, er kjósi 3—4 þingmenn hvert í einu lagi (listakosning) á 3 til 5 kjöratöðum í hverju kjördæmi. Amtsráð ákveður kjiirstað. Fyrir hvern kjörstað skal skipa kjörstj'órn, og eru í henni 3 menn : oddviti, er aintmaður skipar, en af hinum sje Rnnar 6r sýslunafnd eða ba;jarstjórn og hiun valiuu af þeim úr tlokki kjósenda. Kjörþingin skulu haldin á sama degi á öll- um kjörstöðum hvers kjördæmis. »A þeim stað og degi, er amtmaður hefir til tekið, og þó eigi síðar en 4 dögum eptir kosningar- dag, skulu oddvitar allra kjörstjórnanna í hverju kjördæmi koma samau til að telja saman eptir kjiirbókunum atkvæði þau, er hvert af þingmannaefnunum héfir hlotið á öllum kjörþingunum í kjördæminu«. »Rjett- kjörnir þingmenn kjördæmisins eru þau 4 (í 2 kjördæmum 3) þingmannaefni, er fiest atkvæði hafa fengið». Kosningar skulu venjulega haldnar í júlí- manuði. Nefnd er skipuð í þetta mál: Tr. Gunn- arsson, Th. Thorsteinson, Arnljótur Ólafss., Lárus Bl. og þork. Bjarnason. Lausamenn, húsmenn og þurra- búðarmenn. feir Jón Sigurðsson og þorkell Bjarnason hafa komið fram með lagafrumvarp, er gerir ýnisar breytingar á núgildandi lögum um lausamenn, húsmenn og þurrabúðarmenn i^tilsk. 26. maí 1863). Lausamennskuleyfisbrjef skal kosta 10 kr. fyrir karlmann, en 5 fyrir konu, og gild- ir að eins 1 ár. Hreppstjórar veita það í sveitum. Tvítugsaldur nógur til lausa- mennsku. Undanþegnir því að leysa leyfis- brjef skulu þeir menn, er búið hafa 20 ar eða lengur, hafa óflekkað mannorð, ekki standa í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk og hafa greitt lögboðin skyldugjöld til allra stjetta; enn fremur ekkjur þær og konur, er menn þeirra hafa yfirgefið eða skilið við að lög- um; og loks þeir menn, hvort heldur er karl eða kona, er lokið hafa námi við ein- hvern af hinum almennu skólum landsins. Vanskil á lögboðnum gjöldum eða skyldu- verkum 1 ár varða lausamennskusynjun næsta ár á eptir. »Kngum má gefa leyfi til husrnennsku, nema hann sanni, að hann hafi fengið hús- næði fyrir sig og fjölskyldu þá, er hanu hefir fraui að færa, hjá einhverjum búandi manni. Eigi skal húsnæði telja, nema hlutaðeigandi geti haft eigin eldstó og fái grasnyt í heimalandi fyrir kú eða kúgildi«. •Engum má gefa leyfi til að gjörast þurrabúðannaður, nema hann sanni, að hann hafi feugið nægilegt húsrými fyrir sig og fjölskyldu þá, er hann á frain að færa, að hann eigi að minnsta kosti 300 kr. virði .skuldlaust auk fata, og að hann sanni með vottorði ])iests og hreppstjora í þeirri sveit, er haim dvaldi síðast, að ham: sje reglu-

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.