Ísafold - 09.09.1885, Blaðsíða 1

Ísafold - 09.09.1885, Blaðsíða 1
íöiur ál á iniívihiajsmorjna. Verí srjanjsins (55-6G arical 4kr.; eriendis 5 kr. Borjisl Ijm auójan júlnn.ánu!1. ÍSAFOLD. UiipsöjD (sknfl.) nuniiin við áranr'i 5- jild nema komin sje lil ólj. tjnr 1. A', Aljreiístasloía i Isaloldarprenlsm. i. sal. XII 40. Reykjavík. miðvikudaginn 9. sepiembermán. 1885. i 57. Innlendar frjeltir (r'ensmarksmálio m. m.). 158. Lítil athugasemd enn uni þorskanetamálið. 159. SteinoHa sem varnarraeðal gegn bráðapest a sauðfje. f Bjarni Skúlason'I'horarensen (epnr- mæli). Alþingi. 160. Auglýsingar.____________________———— Forngripasafnið opið hvern mvd. og ld. kl. I —- Landsbókasafnið opid hvern rúmhelgan dag kl. 12-2 útián nid., mvd. og ld. kl. 2—3 Sparisjóður Kvíkur opinn hvern mvd og ld. 4 5 Veðurathuganir í Reykjavík, eptir Dr.J.Jónassen | Hiti (Cels.) Lþmælir Veðurátt. sept. |ánóttujumhád.| fm. | em. fm. | eni. M. 2. + 7 + 12 30 30 IV h b U b F. 3- + 6 + 9 ?0 30 0 d 0 d F. 4. + 6 4 10 29,9 29,9 V h d Sv h d L. 5- + 3 + 10 29.9 29,9 K> b U d S. 6. + S + « 29,8 29, 5 0 d A h d M. 7. + 6 + 10 29,S 29,3 |A h d A h d ¥¦• »• + 5 + Q 29 28,9 Na hv d Na hv d Umiiðna viki; befur verið stilling mikil i veðri en dimmviJri og lalsvcrð úrkoma, mjiig sólarlitið nema stöku stund úr degi ; raeð köllum, (t. a. m. 6.) var hjer úrhellisrigning allan fyrri part dags. í dag 8. Iandnyrðingar (Na) hvass, dimmur og hryssingur. Keykjavík 9. sept. 18S5. Fensmarks-niáHð. Eptir að sýslumanni og bæjarfógeta C. Fensmark loks var vikið frá embætti um stundarsakir í fyrra sumar fyrir stórkostleg vanskil við landssjóð, var hafir. rjett- arrannsókn gegn honum í vetur og sakamál höfðað á hendur honum í sumar 5. ágúst eptir skipun stjórnarherrans, og dómur upp kveðinn i málinu í hjeraði 14. s. m. Með dómi þessum er hinn ákærði, sem setið hefir í gæzluvarðhaldi síðan 12. maí í vor, dæmd- ur í 8 mánaða betrunarhúsvinnu og málskustn- að, en ekki skaðabættir, þar eð eigi verður (að svo stöddu) nákvæmlega ákveðið, hve mikill sjóðþurðurinn er, segir i dómiuum. ?iú er málið fyrir yfirrjetti. 1 ástæðum hjeraðsdómsins segir meðal annars, að eptir því sem fram hafi komið undir rann- sókn málsins, virðist óefað, að sjóðþuíðurinn hafi, að því er gjöld til landss óðs snertir, num- ið milli 20 og 30 þúsundum króna. „Auk þess hefir ákærði cigi staðið skil ;'i 1080 kr. 64¦/, e. tilheyrandi sýslusjóði lsafjarðarsýslu, nje á 142 kr. 75 a., er dánarbú Kristínai' þói'arinsdóttur átti í hans vörzlum. Til lúkningar skuld sinni hefir ákærði að eins getað vísað á rúmar 8000 krónur. Akærði heiir haldið þvi fram, að sjer hafi fyrst orðið kunnugt um sjóðþurðinn baustið 882. eða í byrjun ársins 1883, og virðist eigi næg ástæða til að vefengja þann framhiirð hans; cn samkvæmt skýrslu þeirri, er ákærði hefir gefið um það, sein liann um embættisár sin helii- uotað til eigin þarfa og uui ofnahag sinn yfir höfuð, og eptir því, sem að öðru leyti hefir komið fram undir málsraniisókiiinni, verður að álíta það nægilega sannað, að hjá á- kærða hafi vantað af fje því, scm í sjúði átti að vera, þcgar við árslok 1879. Sjóðþurðurinn hefir siðan farið vaxandi ár frá ári, án þess að sjeð verði, að ákærði, eptir að hafa fengið vit- neskju um hag sinn, hafi gjört nokkuð til þess að takmarka útgjöid sín til eigin þarfa, þar sem hann hæði árin 1883 og 1884 hefir lnúkað talsvert umfram laun sín, og endurgoldið síðan eigin kostnað með opinberu fje. Aldrei liefir akeerði hirt um það, að liafa hin opinberu gjöld aðgreind í'rá sinu cigin fje. Kiinfreniur er það með játningu hins ákærða og öðru því, sem fiam er komið í málinu, lfiglega sannað, að ákærði hefir eigi fært inn í tollbókina út- flutningsgjald al nokkium skipum, er gjald- skyldar vörur fluttu til útlanda, og sem honum iial'ði verið greitt útflutningsgjald af, nje held- ur fært inn í hinar fyrirskipuðu aukatekjubæk- ur talsvert af skiptalaunum og erfðagjaldi, skipagjöldum, upphoðsiaunum og fasteignar- sölugjöldum; en þó að fullir */4 hlutar af þeim 2,000 kr., er þannig eigi hafa verið færð- ar inn í embættisbækurnar, falli á árið 1883 — en þá var ákærða kunnugt um sjóðþurðinn — verður þó eigi gegn neitun hans talið, að hann hafi skotið þessu undan til þess á svik- samlegan hátt að leitast við að lcyna sjóðþurð- ÍlHItll. Jjoks hefir embættisrekstur ákærða að iiðru leyti verið mjög vítaverður, þar sem hann t. a. m. aldrei hetir haldið hina fyrirskipuðu gjaldabók cða aðalrcikningsbók, njc heldur fært bók um fjármuni ómyndugra". Umboðsmanni vikið frá. Laudsböfðingi hefir 29. f. m. vikið umboðsmanni Arnarstapa- og Skógarstrandarumboðs og jiiiðarinnar Hall- bjarnareyrar Ásmundi Sveinssyni frá sýslan þess- ari fyrir vanskil, og falið kaupmanui og al- þingism. Holger Clausen á heiidur að innbeinita kúgildaleigurnar nú í haust af jörðum umboðs- ins og taka fyrst um sinn á móti öðrum þcim jarðarafgjöldum, sem leiguliðar umboðsins kunna að eiga ógreidd. Heiðursgjaflr úr Styrktarsjóði Christjáns IX. þ. á. hefir lamlshiifðingi voitt þeim Lopti bónda Gíslasyni á Vatnsni'si í Árncssýslu og Finni bónda Finnssyni á Fiunsiiiörk í Húnavatns- sýslu fyrir framúrskaiaudi dugnað í landbún- aði, löO kr. hvorum. Prestaskólinn. Landshöfðingi licfir 28. f. ni. sett prestaskólakennara síra Helga Hálf- dánurson til að gegna forstöðumannscmbætt- inu við skólann fyrst um sinn frá 1. oktbr., og síra pvrhall Bjarnarson á Akureyri til að gegna konuaraembætti síra Holga frá sama tíma. Brauðaveiting. FeU í Sljettuhlíð veitt 1. þ. m. prestaskólakandidat l'íúma póroddssyni, og Lundur í Lundarreykjadal 4. þ. m. jircsta- skólakandídat Olafi Olafssyni. Prestsvígsla. Sunnudaginn tí. þ. m. vígði biskup landsins ofannefnda 2 prestaskólakandí- data. Verzlunarviðskipti Slimons (og Coghills) hjer við land. 1 viðurkenninga'r skyni fyrir þau miklu hlunniudi, scni landinu hafa orðið að þessum viðskiptum, þau 15 ár, er þau hafa nú staðið, hefur allur þorri alþingismanna vorra ritað í sumar hinum þjóðkunna kauiistjóra þessarar verzlunar, kapt. John Coghill, ávarp það, er hjer fcr á eptir. tíins og kunnugt er, er vcrzlun þossi allt af að aukast, einkum síðan pöntunarfjelög Hún- vetninga og Skagfirðinga komust á stofn. ()g nú stendur til að sögn, að þeir Slimon fari að ri'ka stöðuga, fasta verzlun hjor í Keykja- vik, í hús um Siemsens verzlunar, er þeir munu vera um það leyti að kaupa. Avarpið er svo hfjóðandi : Vjer, sem ritum hjer undir nöfn vor, finnum oss til knúða að votta þeim hátt- virtu herrum, Robert Slimon og John Coghill, viðurkenningu vora fyrir framtaks- semi þeirra og dugnað, er þeir hafa sýnt í að leita markaðar hingað og koma þannig á viðskiptum milli íslands og Skotlands. það eru 15 ár síðan herra Sliinon hóf verzl- un sína hjer á landi. Hefir hún frá því fyrsta og fram á þenna dag verið rekin með miklum krapti, og reynzt landsbú- uin arðsöin og hagfeld ; hún hefir í báguni

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.