Ísafold - 08.10.1890, Blaðsíða 3

Ísafold - 08.10.1890, Blaðsíða 3
að verja rjettindi sin sem framast má verða nú þegar i byrjuninni, eigi mun hægra seinna, ef afskiptalaust er látið fyrst; svefnmók dugir hjer eigi. Til alþingismanns þorvaldar Bjarnarsonar. Svíf eg undir Eyjafjöll augum renni' eg víöa lít eg þá hinn lága völl listaverkin prýða, þar sem blómleg bygging há brosir móti lýði. Hver mun bæ til sveita sjá svo að snilld og prýði ? Húsin fögru hæfa bezt höfðingsbónda ríkum, heyri eg segja hvern hans gest „hvar mun völ á slikum" ? Jorvaldur er þjóð vors lands þekktur að dáðum snjöllum, rausnargeð þess mikla manns mun hér kunnugt öllum. Ó hve góð og glaðvær stund gestum veitist lengi, þars' vinargeð og gjöful mund gjörvallt kætir mengi ; vel má bera vitni um það svo vafi á sé skemur, hver, sem porvalcheyri að einhvern tíma kemur. Vér munum vel þar holl var hönd er hjálpleg reyndist víða, þá að oss krepptu eymda-bönd og örbirgð hlutum líða ; hans auðugt hús þá opið var öörum björg að veita, og Jósep annar þekkúst þar ; því munu fáir neita. jVleð ástar þökk þeim afrekshöld ósk nú flytjum blíða : annist hann við æfi kvöld alvaldshöndin í'riða minning hans og maklegt hrós mönnum gleymist eigi, meðan grgen og gullin rós grær á sumar degi. Jón pórðarson. •iieexjs|BQv e 'JNF •uos.ivpunui}6uT 'j/j; xniwj^ •í[j£pO JoOÍ'ui 20 |9A 'ílol'u JH3[3'n[JJ So jivbsba jbuoí) S[[« oia ÍSöf. uoJí jnuigjj uug -nn(l ji.iáj umSuiugd ;>[5i9 2a( raiigu ocj — 'HÍIVSVA jbuo>[ S[[i3 nu ¦ísej .wiius ttoo dlfgnvs jijXj Ferðin kríngum hnötiinn — Stanley. 823 Magaveiki. I mörg umliðin ár hefi jeg undirskrifaður þjáðzt af óþekkilegri og illkynjaðri magaveiki, sem mjög illa hefir gengið að lækna. Eór jeg þa og fjekk mjer nokkrar flöskur af Kina-lífs-elixír herra Valdemars Petersens, hjá hr. kaupmanni J. V. Havsteen á Oddeyri og með stöðugri neyzlu þessa bitters eptir forskript sem fylgir hvern flösku er jeg mikið þrautaminm innvortis; vil jeg ráðleggja öðr- um, sem finna til ofanritaðrar veiki, að reyna þennan sama bitter. Hallfríðarstaðarkoti ó. apríl 1890. G. porleifsson bóndi. Kína-h'fs-elexírinn fæst ekta hjá : Hr. E. Felixssyni i Eeykjavík. — Helga Jónssyni í Éeykjavík. —¦ Helga Helgasyni í Eeykjavík. — Magnúsi Th. S. Blöndahl í Hafnarfirði. — J. V. Havsteen Oddeyri, pr. Akureyri, aðalútsölumanni á Norður- og Austurlandi, Paa de Handelspladser, hvor intet Udsalg findes, kan Forhandlere antages ved direkte Henvendelse tii Fabrikanten, Valdemar Petersen, Frederikshavn, Danmark. MTJWQ^ Proclama. par sem bií Bjarna Klánssonar, sem and- aðist að Hamrahllð í Nosfellssveit hinn 14. júll þ. á., er tehið Hl opinberrar shiptameð- ferðar, »r hjer með »ptir lögum 12. apríl 1878 sbr. o. br. 4. jan. 1801 shorað d þá, sem Ul shulda telja í tjeðu dánarbíti, að gefa sig fram og sanna kröfur slnar fyrir mger mnan 6 mdnaða frd siðustu birtingu auglýsingar þess- arar. Skrifslofu Kjcw»r-og Gnllbringugýslu 19. sept. 1890. Franz Siemsen. Samkvcemt opnu brjefi 4. jan. 1861 og lög um 12. apríl 1878 er hjer með skorað á alla þá, sem telja til skuldar í dánarbúi Guðna Jónssonar, sem andaðist siðastliðið vor að heim- ili sínu Reyni í Mýrdal, að hjsa kröfum sin- um og sanna þœr fyrir skiptaráðandanum i Skaptafellssýslu dður 6 mdnuðir eru liðnir frd síðustu birtingu þessarar auglýsingar. Jafnframt er skorað d erfingja hins Idtna, að gefa sig fram og sanna erfðarjett sinn. Skriístofu Skaptafellssýslu, Kirkjubæ 8. sept. 1890. Sigurður Ólafsson. HEGNITSrerAB.HTJSIÐ kaupir tog fyrir hátt verð, ekki minna en 10 pd. í rinu. Samkvœmt opnu brjefi 4. jan. 1861 og lög- um 12. apríl 1878 er hjer með skorað á alla þá, sem telja til skuldar i dánarbiá Eiriks Arnasonar frá Setbergi í Nesjum, sem andað- ist síðastliðið vor, að lýsa kröfum sinum og sanna þœr fyrir skiptardðandanum í Skapta- fellssýslu dður 6 mánaðir eru hðnir frá síðustu birtingu þessarar aughjsingar. Jafnframt er skorað á erfingja hins látna, að gefa sig fram og san?ia erfðarjett sinn Skrifstofu Skaptafelleýslu, Kirkjubæ 8. sept. i890. Sigurður Ólafsson. Samkvœmt opnu brjefi 4. jan. 1861 og lög- um 12. april 1878 er hjer með skorað d alla þd sem telja til skuldar i ddnarbúi prestsins Jöns Bjarnasonar Stratimfjörðs, sem andaðíst að heimili sínu Langholti 28. jan. þ. d., að lýsa kröfum sínum og sanna þœr fyrir skipta- rdðandanum í Skaptafellssýslu áður 6 mánuðir eru liðnir frd siðustu birtingu þessarar aug- lýsingar. Skrifstofu Skaptaiellss,ýslu, Kirkjubæ 8. sept. 1890' Sigurður Ólafsson. Uppboð verður haldið að Lágafelli i Mosfellssveit Hmmtudaginn 9. þ. mdn. og byrjar kl. 11. f. m. Seldir verða bhshlutir, hestar, kýr og kindur. Som Agent for et Hus í Frankrige anbe- faler jeg mig til d'Herrer Handlende til Optagelse af Ordres paa Cognac. Pröver og Pnskurant kan fremlægges og Oplysninger om Fragt etc. meddeles. M. Johannessen. Co gn a c aðflutt beina leiða fæst hjá undirskrifuðum bæði á flöskum aftöppuðum á Frakklandi og mælt af tunnu hjer. Verð á flöskum kr. 1.75, 2.00, 2.20. 2 60 3.00, 3.40, með flösku; potturinn 2 kr. (ekki 1 kr.). M- Johannessen. GOTT FORTEPIANO er til sölu fyrir ágætt verð. Ritstjóri visar á seljanda. SVÖRT 8AUD8KIOT, gierur hvort heldur blautar eða harðar, kaupir Björn Guðmundsson múrari. APSLÁTTARHESTAR 2 væoir fást keyptir eptir næstu helgi h]á Birni Guðmundssyni múrara. Tannlœkniri ekki í lógunum, að sá, sem á hund sjálfur, geti vel álitið sjálfan sig of góðan til að gelta, en að þar á móti sá, sem er hundur, sje skyldur að gelta, bæði fyrir sjálfan sig og aðra ? Br mjer ekki leyfilegt að fara og kaupa karfa bæði fyrir sjálfan mig og aðra, má jeg spyrja ? Er ekki svo ? Ha ?a »Jú, ekki er hægt að neita því«. »Nú, jæja, ætli það sje ekki svo? Jeg held þá, áfram að spyrja. Stendur ekki í lögun- um, að bóndinn á að dvelja á heimili sínu ? Og er mjer þá ekki leyfilegt, má jeg spyrja, að koma heim til bóndans, þegar jeg ætla að kaupa eitthvað af honum ? Er mjer það ekki leyfilegt ? »Jú, ekki er hægt að neita því«. »Nú, jæja, ætli það sje ekki svo ! Jú, jeg held það. En má jeg svo spyrja frekara : Stendur það nokkursstaðar í lögunum, að sá sem komið hefir inn til einhvers bónda með lögmætum rjetti, eigi að loka eyrunum og megi ekki heyra það, sem talað er þar ? Hvað ? Er það kannske 1 lögunum ? »Nei, það er víst ekki í þeim«. »Jæja þá! Jeg hefði haldið það. Við skulum þá halda áfram. f>að stendur í lög- unum, að grísinn eigi að lifa á skólpi hvers- daglega, en það stendur ekki í þeim, að hann eigi að neita feitum fleskbita, ef hann skyldi skella rjett á skoltinn á honum. |>annig getur ekki heldur fátækur maður neitað að vinna sjer inn 20 krónur, þegar hann getur unnið sjer þær inn með hægu móti. Er það ekki rjett ? Ha ? Eða er það kannske í lögunum, að fátækur maður eigi að kasta 20 krónum í sorpið og hlaupa í burtu ? Ha ?« »Nei, það er ekki hægt að sýna neina slíka lagagreina. »Nú, jæja, jeg held þjer ættuð þá að sjá það sjálfur. En það stendur aptur á móti í lögunum, að orð er orð og að maður er maður, það stendur þar, og enn fremur, að það, sem einhver hefir lofað, það á hann að efna, því það er hægt að lofa, ef ekki þarf að efna, stendur þar, og það er hægt að kaupa, ef menn geta sloppið við að borga, stendur þar. Er það ekki rjett ? Er það ekki í lögunum, að orð er orð, og að maður er maður ?« »Jú það getur verið, að eitthvað þessu líkt sje í þeim«. »Nú, jæja, þarna sjáið þjer það. fví dæmist rjett að vera, að jeg á að fá 20 krónur hjá yður, en þjer ekki einn eiun eyri hjá mjer. Hvað segið þjer um það ?« Bóndi skildi auðsjáanlega ekki þessi niður- lagsorð og spurði, hvort maðurinn væri jafn vitlaus eina og hann væri drukkinu ; en hinu lögfróði varjandi sneri sjer hálf-reiðulega að lögreglustjóranura og hjelt áfram; »Hvert orð sem jeg hefi talað, er heiiagur sannleiki, og geti nokkur maður hrakið hjá mjer eitt einasta orð, þá látið mig fá hina þyngstu hegningu. Jeg hefi nú kveðið upp, hvað sje rjettlátur dómur, og nú ætla jeg að segja frá málavöxtum». Hjelt hann að líkindum, að hingað til hefði hann að eins átt við hina logfræðislegu hlið málsins og vitnað í lagaá- kvæði þau, sem ættu við þetta mál, en nú kæmi að þvi, að segja frá málavöxtum. Hann hjelt því áfram á þessa leið : »f>egar jeg kom inn í stofuna, stóð þessi

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.