Ísafold - 31.12.1890, Blaðsíða 2

Ísafold - 31.12.1890, Blaðsíða 2
414 varð þeirri stundu fegnastur, er hann losað- ist aptur við hirðvistina og fekk stiptamt- mannsembætti á Fjóni. Hjónaband konungs- efnis fór illa, eins og hið fyrra, og lætur Bardenfleth þó mikið af kvennkostum Maríu drottningarefnis. Hanu segir það síðast af henni, að hún sendi honum mörgum árum seinna, eptir að þau Friðrik voru löngu skil- in, 4000 kr. gjöf til útbýtingar meðal niun- aðarleysingja eptir þá sem fjellu af Dönum í stríðinu 1848, — á laun, vegna landa henn- ar, f>jóðverja, er mundu hafa kunnað slíku tiltæki afarilla. ¦— f>að var eitt ætlunarverk Bardenfleths, meðan hann var við hirð Frið- riks konungsefnis, að stía þeim »jómfrú Ras- mussen« og honum í sundur, en hneykslan- legur kunningsskapur þeirra hafði tekizt aptur þegar á fyrsta hjúskaparári hans með mið- konunni, og lauk svo, að hán varð þriðja konan hans, vígð til vinstri-handar og nefnd þá greifainna Danner. Kristján áttundi skildi ekkert í, að syni sínum skildi geta litizt á hana; »hún sem er svo fj. ljót«, sagði konungur. Vandfenginn þótti maður til að gegna kon- ungsfulltrúa-störfum á alþingi fyrsta árið, var og Hoppe, stiptamtmanninum, sem þávar.eigi trúað fyrir því, heldur Bardenfleth fenginn til þess, en Melsted kammeráð (síðar amt- maður og konungsfulltrúi) skipaður honum til aðstoðar. Hann þótti koma þar vel og lipurlega fram, en íhaldsrnaður var hann í stjórnarskoðunum. Konungsfulltrúi var hann aptur 1847, og Kr. KrÍ3tjánsson, síðar amtm., aðstoðarmaður hans; segir bann, að konung- ur hafi lagt mikið að sjer að takast það er- indi á hendur, og heitið sjer, að biðja sig þess eigi optar; svo stóð á, að hann þóttist eiga illa heimangengt. Allt fór og skaplega og friðsamlega á því þingi; frelsisþyturinn sunnan úr álfunni kom eigi fyr en eptir það. Um það leyti er stjórnarbótin komst á í Danmörku, gerðist Bardenfleth ráðgjafi kon- ungs og var það nokkur missiri,—þar sem eudrarnær miðlunarmaður. Lítið mun hann hafa hugsað um íslenzk mál eptir það, nema hvað hann átti talsverðan þátt í umræðum á n'kisþinginu um verzlunarmálið íslenzka, og var miður frjálslyndur í tillögum sínum þá. Hann er einstaklega umtalsgóður um þá, sem hann minnist á af íslenzkum mönnum, er hann hafði kynni af hjer, og lætur furðu- vel af vistinni hjer í Reykjavík; verður jafn- vel nærri skáldmæltur stundum, þegar hann minnist á náttúrufegurð landsins. Hann hefir eflaust verið mikið vandvirkur og samvizkusamur embættismaður, og göfug- menni í lund. DáÍIX á- jóladaginn (25. des.) eptir stutta legu í lungnabólgu Sigríður Raprasíusdottir á Bræðraparti á Akranesi, á 72. ári, ekkja eptir Tómas Zoéga, sem drukknaði 1862, móðir þeirra Jóhannesar Zoega skipstjóra í Bvík, Ingigerðar sál. frú Gröndal, Geirs T. Zoéga skólakennara í Bvík og fleiri barna. »Hún var kona guðrækin og glaðlynd, trygg og starfsöm, þolinmóð og friðsöm, lastvör og látlaus*. Samkvæmt tilsk. 5. janúar 1874 innkallast hjer með, með 6 manaða fresti, hver sá, sem í höndum kynni að hafa viðskiptabók við sparisjóð á ísafirði nr. 49, að upphæð 6 krón., auk vaxta, þar eð erfingjum þess, er bókina hefir fengið upphaflega, verður að þeim tíma liðnum, greidd upphæð hennar, ef enginn áður hefir gefið sig fram. ísafirði 31. október 1890. Arni Jónsson p. t. formaður sjóðsins. Proclama. Samkvœmt lögum 12. apríl 1878 sbr o. br. 4. jan. 1861 er hjer með skorað á pd, sem til skulda telja í dánarbúi Olaýs þorvaldssonar, sem andaðist hjer í Hafn- arpZrði hinn 16. f. m., að gefa sig fram og sanna skuldir sínar fyrir imdirrituðum skiptaráðanda innnan 6 mdnaða frá síð- ustu (3.) birtingu auglýsingar pessarar. Skril'stofu Kjósar-og Gullbringusýslu 1%. des. 1890, Franz Siemsem. Með því hinir háttvirtu Good-Templarar góðfúslega lána Good-Templarahúsið leigu- laust, sýni eg undirskrifaður gefins fyrir fátæka ferðina í kringum hnöttinn og ferðir Stanleys í Afríku föstudagskveldið 2. janúar 1891. þorl. 0 Johnson. TIL LEIGU fást rjett við miðjan bæinn 14. maí 2 rúmgóð herbergi, auk þess eldhús, stórt búr, stórir geymsluskápar pakkhúsrúm og kolakjallari; einnig fylgja 2 beð f kálgarði. Leigan 12 krónur á mánuði. Ritstjóri vísar á. I Reykjavíkur apóteki fæst Portvín (rautt og hvítt) } Öll þessi vín eru Sherry (pale) Madeira Hvítt vín komin beina leið frá hinu alkunna verzlunarhúsi Com- pania Hollandesa. Whishy Cognac Aquavit Alls konar ilmvötn, sem komu með póst- skipinu síðast. tannburstar og sápur. Margar tegundir af hinum velþekktu vindl- um frá Hollandi. Alls konar þurkaðar súpu- jurtir mjög ódýrar (Tomater, Persille, Porre- lög, Grönkaal, Bödkaal, Hvidkaal, Gulerödder og Julienne). Ymsar nytsamar upplýsingar viðvikjand hinum alþjóðlegu 10 kr. úrum. 1. Af hverju er verið að amast við þeim? Af því að menn sjá þau muni smátt og smatt ryðja sjer til ráms, og verða keypt af al- menningi meir en nokkur önnur tegund af úrum. 2. Fleiri vottorð frá ýmsum mönnum gefa þeim þann vitnisburð, að þau gangi ágæt- lega vel. 3. pau eru óvanalega billeg, og sumir segja að lík úr sjeu seld á 15—16 kr. 4. Ekki nokkur önnur tegund af úrum geta kallast hin »alþjóðlegu«, því þau fengu það nafn fyrst, og hafa einkarjettindi fyrir því. 5. |>að er bezt að reynslan sje þeirra vott- orð, því hún er áreiðanlegri og betri en dómur einstaklingsins. 6. f>ú sem vilt fá þjer gott úr fallegt, fyrír lítið verð, sem gjörir sama gagn og 20 kr. úr, kauptu þjer eitt af þeim alþjóðlegu hjá j>. O. Johnson. OSKILAKINDUR seldar i Garðahrepp í Gull- bringusýslu 1890. 1. Gulhníflóttur sauður, mark: sneiðrifað fr. og gat hægr. sneiðrifað aptan v.. brm. ólæsilegt. 2. Lamb: hamarskorið h. boðbildur apt. v. 3. Lamb: blaðstýft fr. biti apt. h., heilrifað v. biti aptan. 4. Lamb: standfjöður fr. h. gat og standfjöður fr vinstra. 5. Dautt larab: biti fr. h., gat vinstra, biti framan. Andvirðis má vitja til undirskrifaðs, að frádregn- um kostnaði, til næsta manntalsþings. Dysjum 20. desember 1890. Magniís Brynjólfsson. Undertegnede Repræsentant for Det Kongelige Octroierede Almindelige Brandassurance Compagni for Bygninger, Varer og Effeeter, stiftet 1798 i Kjöbenhavn, modtager Anmeldelser om Brandforsikring for Syslerne Isafjord, Barda- strand, Dala, SnæfellsneB og Hnappadal, samt meddeler Oplysninger om Præmier ete. N. Chr. Gram. Bókaverzl. ísafoldarprentsm. (Austurstræti 8) hefir til söiu allar nýlegar islenzkar bækur útgefnar hjer á landi. Lœhningabók, »Hjalp í viðlögunu og »Barn- fóstrant fæst hjá höfundinum fyrir 3 kr 75 a. bókhlöðuverð: i kr. 50 a.). HEGNnSröARHUSIÐ kaupir tog fyrir hátt verð, ekki minna en 10 pd. í einu. Heimilisiðnaðar-skólinn. Eptir samkomulagi við Iðnaðarfjelagið byrjara theimilisiðnaðarkennslan, fyrsta sunnu- dag í mánuði hverjum kl. 3—ð, alla aðra sunnudaga kl. i—6 sem áður. Næsta sunnudag því kl. 3—5. Af fjalli vantar fola 1 vetr. blágráan. mark: boð- bíldur apt. h. ; vetrarafrakaður. Umbiðst, að verði hirtur móti borgun, og mjer gert aðvart. Hvammkoti 24. 1890. p. Guðmundsson Skósmíðaverkstæði og leðurverzlun S)^"Björns Kristjánssonar'TpB er í VESTURGÖTU nr. 4. Nærsveitamenn eru beðnir að vitja „ísafoldar" á afgreiðslustofu hennar (i Austurstræti 8). Forngripasafnið opið hvern mvd. og ld. kl. 1—2 Landsbankinn opinn hvern virkan dag kl. 12-2 Landsbókasafnið opið hvern rúmhelgan dag kl. 12-2 útlán md„ mvd. og ld. kl. 2 -3 Málþráðarstöðvar opnar i Rvík og Hafnarf. hvern rúmhelgan dag kl. 8—9, [O—2 Og 3—5. Söfnunarsjóöurinn opinn 1. mánud, i hverjum mánuði ki 5 6 Veðurathuganir í Reykjavik, eptir Dr. J. Jónassen. desbr Hiti I Loptþyngdar (áCelsius) mælir(millimet.) ánóttulum hád. fm. Mvd.24. Fd. 25. Fsd. 26. Ld. 27. Sd. 28. Md. 29. Þd. 39. Mvd.31. -^- 2 + 3 731-5 751.8 T 3 + 1 762.0 767.1 0 + 4 764.5 751.8 + 4 + 5 754.4 759.5 + 1 + 1 759-5 767.1 -4- 2 -4- 2 774 7 774.7 + 2 + 7 774.7 77 '-2 + 6 774.7 Veðurítt fm. Shvd Sv h d Sa hv d S h d O b O b Sa h d S h d Sv h d Sv h d Sahv d O d Sa h b Sa h d Sa h d Síðustu vikuna hefir verið sami umhleypingur sem að undanförnu. Jörð hjer nú alauð og klaka- laus; tjörnin alauð, og hefir þetta ekki komið hjer fyrir síðan 1875; það ár var mesta veðurblíða alla jólaföstu og snjór hafði eigi sjezt þá 16. desem- ber; 19. desember fjell fyrsta föl hjer á jörðu það árið. Ritstjóri Björn Jónsson, cand. phil. Prentsmiðja ísafoldar.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.