Ísafold - 11.07.1894, Blaðsíða 1

Ísafold - 11.07.1894, Blaðsíða 1
Komur út ýmist emu sinni *eða tvisrar í viku. Verð árg (minnst 80 arka) 4 kr.. erlendis íB kr. eoa l'/i doll.: borgist fyrirmiojanjúlíman. (erlend- is fyrir fram). ÍSAFOLD. Uppsögn(skrifleg)bundin vrt Aramót, ógild nema komin sje til útgefanda fyrir l.októ- berm. Afgreioslnstofa blaos- ing er i Austurttræti 9 XXI. árg. Reykjavík, miðvikudaginn 11. júli 1894. 42. blað. Samgöngur. Enda þótt samgöngumál vor hafl tekið afarmiklum endurbótum á síðari árum, bæði hvað snertir sanigöngur við útlönd •og þó ekki sízt samgöngur innanlands, íhlýtur hverjum skynberandi manni að vera það Ijóst, að ennþá er svo mikið ógjört til endurbótar í því ef'ni, að ekki mun veita af hálf'ri 20. öldinni tilvonandi til 'þess, að þau geti verið komin í viðunan- legt horf. Samgöngur vorar hljóta vegna •strjálbyggis eðlilega að verða miklu dýr- ari að tiltölu, en í öðrum löndum/í sam- anburði við fólksfjöldann, og þegar þar við bætist, að land vort er nú orðið afar- langt á eptir öðrum löndum í því efni, sjerstaklega hvað samgöngur á landi snert- ir, má ekki búast við öðru, en að margar aldir líði áður samgöngur hjer eru komnar A sama stig og erlendis, og það þótt vjer færumst allir í aukana. Samgöngur á sjó nafa tekið svo miklum endurbótum á síðasta áratug, að um slíkt hefði naum- -ast verið dreymt enda i draumórum þjóð- hátíðarfagnaðarvímunnar. Má einkum telja til þess strandferðirnar, enda þótt þær hafi ekki þótt fullnægjandi í ýmsum greinum. Hafa tvö hin síðustu þing reynt að bæta ¦úr brestum þeim, er á þeim þykja vera, með því að veita fje til aukinna strand- ferða, en tilraunir þessar hafa ekki ennþá komið að neinu haldi. Eru sumir þeirrar skoðunar, að landið sjálft ætti að eiga ígufuskip, er haldið væri úti til strandferð- ¦anna. Væri ekkert á móti því, ef formæl- endur þess geta gefið tryggingu fyrir, að oss væri nokkru borgnara heldur en hafa samið við áreiðanlegan skipaeiganda um ferðir þessar. Að minnsta kosti er mjög ísjárvert að binda sig skipkaupum, meðan ¦engin vissa er fyrir, hversu stór skip samsvara flutningsþörfunum. Þarf ekki tlengra að fara en minnast & gufubátinn »Elín«, sem hefir gengið hjer um Faxaflóa •¦ 'frá því í fyrra. Þótti mjög vafasamt í fyrstu ¦að hún hefði nægilegt að starfa, en reynsl- an mun nú farin að sýna, að hún hefði .-gjarna mátt vera drjúgum stærri. Mun því hyggilegra að láta skipkaupin bíða iþangað til nseg reynsla er fengin fyrir, hvers konar skip eru hentugust til strand- ferðanna. Hingað til hefir mest verið hugsað um að hafa stærri gufuskip, er færi í kringum allt landið og kæmi við á sem flestum höfnum að mögulegt væri. Hætt er við, að þess konar skip reynist nokkuð dýr í samanburði við það gagn, er þau gjöra. Er mjög vafasamt, að heppi- legt sje, að strandferðaskip kringum land allt komi miklu víðar en þær Laura og Thyra gjöra nú, því það mundi ærið dýrt 'fyrir ferðafólk, er færi með því langar leiðir, að koma inn á hverja vík, og skipið yrði •að vera afarhraðskreytt, ætti töfin á höfn- inni að vinnast upp. Að minnsta kosti er augljóst, að reynslan mundi fljótt sýna, að skip, er færi að eins 7—8 mílur á vökunni, mundi þykja allsendis óf'ullnægjandi. Hvað gufubátana sncrtir, hygg jeg, að þeim hafi ennþa verið miklu minni gaumur gefinn en skyldi. Jlundi ekki mögulegt, að koma þeim þannig í samband hverjum við ann- an, að þeir mættust á vissum stöðum og tækju svo við fólki og flutningi hver af öðrum? Ætla jeg að til þess þurfi -að minnsta kosti 8 gufubáta kringum land allt, þantiig, að einn gangi austanfjalls, fr'á Vík til Reykjaness, 2. á Faxaflóa, 3. á Breiðafirði, 4. á ísafjarðardjúpi, 5. á Húna- flóa og Skagafirði, 6. á Eyjafirði og austur undir Langanes, 7. frá Langanesi til Seyð- isfjarðar og hinn 8. þaðan til Papóss. í sambandi við gufubátana mundi þurfa að fjölga strandferðunum á stærra skipi um 2, að minnsta kosti, fram yfir það, sem nú er, nfl. í ágúst og október, og ættu ferðir hinna stærri gufuskipa og gufubátanna að standa í sambandi hver við aðra svo vel sem hægt væri að sumrinu. Hvað samband vort við útlönd snertir, er öld- ungis óviðunandi hvað fáar gufuskipaferð- ir eru hingað um hasumarið. Útlendir ferðamenn, sem gætu verið auðsuppspretta fyrir landið, geta ekki komizt hingað nema höppum og glöppum þann stutta tíma, sem ferðafært er fyrir þá hjer. Veitir alls ekk- ert af, að frá því í miðjum júní og fram í miðjan septbr., kæmi gufuskip hingað á hverjum hálfsmánaðar fresti, annaðhvort beint frá Skotlandi eða fastalandi Evrópu um Granton. I annan stað er óhentugt, að verða fyrir því, að póstferðir farist fyr- ir um háveturinn vegna þess, að póstskip- ið sje frosið inni í Eystrasalti, og ber því brýna nauðsyn til, að trygging fáist fyrir því, að gufuskip fari frá Esbjærg á Jót- landi hingað í hvert sinn er póstskipið getur ekki komizt frá Kaupmannahöfn í tækan tíma. Með byggingu Ölfusárbrúarinnar má svo að orði kveða, að nýtt tímabil hefjist í samgöngum vorum innanlands. Þegar hún er loks byggð, er enginn, sem neitar því, að mögulegt sje að brúa smámsaman allar þær stórár landsins, er brúandi eru. Jafn- vel þótt þröngsýni allmargra hallist enn að því, að hjeruð þau, er einkum njóta brúnna, eigi að bera kostnaðinn að nokkru leytí, en það má telja víst, að eptir því sem fleiri stórár verði brúaðar á ýmsum stöð- um & landinu, fari þinginu að skiljast, að landssjóði ber að sjá um brýr á allar hin- ar stærri ár, en smáárnar á hlutaðeigandi hjeruðum ekki að vera ofætlun að ráða við. Hafa Skagfirðingar geflð öðrum hjer- uðum landsins gott eptirdæmi í því efni, og má ætlast til að önnur sýslufjelög láti ekki sitt eptir liggja, að láta eitthvað verk sjást eptir sig. Er v<)nandi að Rangæingar hefjist nú handa, er þeir sjá brúna koma á Þjórsá, væntanlega að ári komandi, og kl.júfi til þess þríjtugan hamarinn, að brúa Rangárnar, einkum Ytri-Rangá, og hið sama má vænta af Árnesingum hvað snert- ir Laxá og Tungufljót, svo framarlega sem hentug brúarstæði flnnast á þeim. Hvað brúargjörð á Soginu snertir, var því máli hreift á sýslufundi Árnesinga fyrir nokkr- um árum, en að líkindum þyrfti til þess meira fje, en hjeraðsbúum væri kleyft að leggja einum fram. Brúin á Brúará er þvílík ómynd, að yjer getum naumast án kinnroða látið útlenda ferðamenn, sem koma til landsins, fara hana lengur, án þess hún sje gjörð að nyju, þannig, að hún nái upp yfir vatnið, hvaða vöxtur sem kemur í ána. Af stórám í öðrum lands- fjórðungum er Jökulsá í Axarfirði efst á blaði, þegar er Þjórsá sleppur, og svo fram- arlega sem á henni finnst hentugt brúar- stæði, væri æskilegt, að vjer gætum klykkt öldina út með því að brúa hana. Það væru afarmiklar framfarir að geta brúað 3 stærstu ár landsins á einum áratug. Hvað hin nýju vegalög snertir, má búast við, að allmörg ár líði áður þeim sje við- unandi fullnægt, sjerstaklega er þess er gætt, að viðhaldskostnaður veganna hlýtur að aukast stórum er lagðir vegir lengjast, því til lítils er að leggja vegi án þess að þeim sje haldið sæmilega við. Má búast við ymsum umkvörtunum yfir því, úr hin- um og þessum hjeruðum, er látin verða sitja á hakanum, að þau þykist afskipt, en til lítils væri að hlaupa þannig eptir ósk allra með því að leggja nokkur hundr- uð faðma árlega í hverju hjeraði. Það yrði auðvitað til þess, að aldrei yrði lokið við neitt, og vegagjörðarkostnaðurinn yrði jafnframt miklu meiri að tiltölu heldur en þegar langur kafli er lagður í einu lagi. En svo framarlega sem vjer viljum fá endingargóða vegi, verður oss að vera það Ijóst, að vagnarnir eru ekki að eins til sparnaðar('hvað heítaþörfina snertir, heldur blátt áfram nanðsynlegir til að bæla niður vegina, festa þá og gjöra þá endingargóða. Hjálmar Sigurðarson. Frá útlöndum. Carnot forseti Frakklands myrtur. Morðinginn handsamaður. Laugardaginn 23. f. m. kom Carnot forseti í embættisferð til borgarinnar Lyon og ætlaði að verða 4 sýningu, er haldin er í sumar þar í borg- inni, en sunnudaginn næstan á eptir sótti hann heim borgarstjórann, og var honum tekið þar sera annarsstaðar með mestu virktum. Sunnudagskvöldið kl. 9.40, er hann ók frá verzlunarhöllinni í leikhúsið, ruddist einn þeirra manna, er stóðu hjá, þar sem vagninn fór um, upp í vagninn og stakk Carnot neðanvert við hjartað í iifrina, og hnje hann þegar niður meðvit- undarlaus. Var hann þegar fluttur til lögregluhallarinnar og hinir beztu læknar.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.