Ísafold - 13.01.1912, Blaðsíða 1

Ísafold - 13.01.1912, Blaðsíða 1
Kemm út fcvisvar 1 vikn. Verfi árg. (80 arkir minst) 4 kr. erlendis 5 ki, et>a l'/i dollarj borgist ryrir miðjan júli (eilendii fyrir fram). 1SAF0LD UppsOgn (skriflog) bnndin viD aramót. ei ógild nema komin »é til útgefanda, ;fvríi 1. okt. «c aaapandi ikuldlaas tío blaoiO AfRreiDnia: Au»tsir»tr»ti R. XXXIX. árg. Beykjavík 13. jan. 1912 2. tölublað l. O. O. F. 931219 Bðkasafn Alþ. lestraríél. Pósthússtr. 14 6—8. Þjðomenjasafnio opið a sd., þrd. og fmd. 12—2 lalandsbanki opinn 10—2 »/i og 51/"—'¦ K. F. U. M. Lestrar- og skrifstofa frá 8 árd. til 10 söd. Alm. fundir fld. og sd. 8»/i siodegis. Landakotskirkja. Guosþj. 9 og 8 a helgum LandakotBSpitali f. sjúkravitj. lO'/i—12 og 4—6 Landsbankinn 11-2 >/i, 61/**/*. Bankastj. vio 1^-2 Landsbðkasafn 12—8 og 6-8. Útlán 1—8 Landsbúnaoarfélagsskrifstofan opin tra 12—2 Landsféhiröir 10—2 og 5—6. Landsskjalasafnio á þrd. fmd. og ld. 12—1 Landsiminn spinn virka daga 8 Ard. — H siðd. helga daga 8—11 og 4—6. Lœkning ók. I Þingholtsstræti 28 þriöjd. og föstd. 12—1 Náttúrugripasafn opio l1/!—21/! k sunnudögum Ókeypis eyrna-, nef- og halslækning Pðsthús- stræti 14 A flmtud. 2—»• Ókeypis augnlækning i Lækjargöta 2 miöviku- daga 2—8. Stjðmarráosskrifstofurnar opnai 10-4 daglega. Sýning gripa Jóns Sigurossonar i Safnahúsiuu opin kl. 12—2 hvern dag. Xannlækning ók. Pðsth.str. 14 B mánud. 11—18 Vifllsstaoahælio. Heimsðknartlmi 12—1. Faxaflóagnfubáturinn Jngólfnr4 fer til Borgarness og Akraness 17., 27. janúar. Keflavíkur 14., 20., 24. janúar. Jörd til sölu. Með því bróðir minn, Vernharður Kristjánsson, ábúandinn á Hofl á Kjalarnesi, er látinn, fæst það höfuðból til kaups og ábúðar á næsta vori. Semja má við undirritaðan eiganda jarðarinnar. Reykjavík 12. janúar 1912. Björn Kristjánsson bankastjóri. Sérmál vor meðal Dana. Óréttmæt íhlutunarsemi. Sá nýr siður var tekinn upp eftir ráðherraskiftin 1909 — að fara með islenzk, innlend deilumál af þeirra rétta véttvangi — á danskan grund- völl, í dönsk blöð. i&wmstjórnar- mennirnir — er sig svo kalla — tóku þá að bera vopn sin á ráðherra íslands og aðra andstæðinga sína hér heima, eigi einungis í íslenzkum, heldur líka í dönskum blöðum — og í dularhjúpi. Sú bardaga-aðferð hafði þá um langa hríð eigi átt upp i pallborðið hjá oss íslendingum, — enginn léð sig til að beita hienni um 30—40 ára bil eða frá þeim dögum, er íslenzkir myrkra- sveinar voru, úr skúmaskoti, að reyna að flá bak Jóns Sigurðssonar í dönsk. um blöðum. En 1909 varð Aeiwastjórnarmönn- um eigi bumbult af því að feta dyggi- lega í fótspor hinna gömlu þjóðar- ódrengja — og tóku að ausa ráð- herra B. J. og sjálfstæðismenn látlausu níði hjá dönsku mömmu og kinnokuðu sér. eigi við í dönskum blöðum að heita á fulltingi Dana um að >gera sig gildandi* í islenzkum málum, beita sér fyrir þau mál, er þeir (heima- stj.m-) Þráðu að fram gengju, en móti þeim málum, er þeir vildu feig. Oft hefir verið bent á það hér í blaðinu, hvílíkt öfugstreymi lýsti sér í þessu og hve hættulegur þessi grái leikur heimastjórnarmanna gæti orðið. Þetta er nú komið á daginn. Vopnaleikurinn um íslenzk sérmál oo- íslenzka menn í dönskum blöðum, sem heimastjórnarmenn hafa átt' að upptökin, hefir nú dregið þann dilk á eftir sér, að dönskum blöðum virð- st nú eigi nema sjálfsagt, að þau leggi orð í belg með um íslenzk sér- mál — svo sem væru þau þeim alls eigi óviðkomandi; — krefjast ótvíræðs tillöguréttar um þau og virðast meira að segja líta svo á, að Danir eigi að ráða úrslitum þeirra, en vér eigi. Nýjust dæmi þess eru skrif hinna dönsku blaða um stjórnarskrá vora fra síðasta þingi, þetta sérmál sérmál- anna, sem engum kemur við öðrum en íslendingum og konungi þeirra. Dönsk blöð hafa undanfarið gert sér afardælt um stjórnarskrár-málskraf — einkum aðalblað hinnar dönsku stjórnar, Riget. Það hefir hvað eftir annað krafist þess, að stjórnarskrár- frumvarp síðasta þings verði dauða- dæmt af staðfestingarvaldinu. Isaýold eggjaði þegar, er tók að bóla á þessum bollaleggingum hins danska biaðs, alla góða íslendinga til sam- heldi um að veita órjiifanlegt viðnám þessarri alls-óréttmætu íhlutunarsemi um íslenzk sérmál af Dana hálfu. Er það oss því mikið fagnaðarefni, að sú eggjun virðist ætla að bera árangur. Sá ma^urinn, sem heimastj m. nota alloft til að túlka sínar hugsanir og fyrirætlanir, J. Ól., er sem sé kom- inn svo langt á samheldissveifina í þessu atriði, að hann telur engan Is- lending til vera, sem muni taka vel hinni dönsku íklutunarsemi. Meðal Is- lendinga telur hr. J. Ól. sig óefað og úr því að komin er yfirlýsing í þessa átt frá honum, sem einna hættast var um í þessu máli, samkv. framkomu hans á efridrum, þá má væntanlega treysta öðrum. En með hverju móti verður bezt sýnt af oss íslendingum, að yér tök- um illa hinni dönsku íhlutunarsemir Því er fljótsvarað. Með pví að sampykkja stjórnarskrána Jrd 1911 óbreytta í einu hljóðiá auka- pinginu. Það er ótviræðasta svarið. Það er beinasta svarið. Það er bezta svarið. Stórslys í Yestmanneyjum 6 menn drukna. (Simfregn). Á miðvikudaginn, síðari hluta dags, vildi það slys til í Vestmanneyjum, að bát með 6 mönnum hvolfdi, og druknuðu þeir allir. Þetta gerðist siðari hluta dags, milli kl. 5 og 6. Mótorskipið Nordlyset hafði slitið upp á höfninni og rak um hana fram og aftur. Mótorbátur einn lá úti á höfninni og voru eig- endur hans hræddir um, að skipið mundi rekast á hann og eyðileggja. Varð það því að ráði, að 6 menn skyldu fara út i mótorbátinn og haf- ast við í honum um nóttina til þess að forða honum grandi. Veður var eigi mjög ilt er þeir létu frá landi, mikil úrferð að vísu, en ekki mjög hvast, en báturinn, sem þeir voru á, lítil kcena. Þeir fóru út milii bæjar- bryggjunnar og Edinborgarbryggju. Vita menn eigi gjörla hvern veg slysið hefir að borið, en geta sér til, að báturinn hafi eigi borið svo marga menn, heldur fylt og síðan hvolft. Þetta var örskamt frá landi og tók líkin að reka um nóttina, 5 þeirra, en hið 6. í fyrradag. Þessir voru mennirnir, er druknuðu: Sigurður Sigurðsson (form.) frá Fryden- dal, Einar Halldórsson frá Sandprýði (kvæntur, á 2 böra), Guðmundur Guð- mundsson frá Lambhaga (kvæntur, á 3 börn kornung), Magnás Ingimundarson Sun-Yat-Sen, forseti hins nýstofnaða kínverska lýð- veldis. Hann hefir dvalist í Vestur- heimi mörg ár, en sneri heim í föður- land sitt, er byltingin hófst. Heilsuhælið á Vífilsstöðum. Það er suður- og vesturhliðin sem á sér, en lengjan vestur úr því er skálarnir, sem hælisbúar hvíla í á daginn. Heilsuhælið mun vera langvandaðasta hús á öllu landinu. Það hefir kostað um 300.000 kr. alls. Hið fallna frakkneska ráðuneyti. í miðjunni yfirráðherrann Caillaux (1), í horninu til vinstri utanrikisráðherrann de Selves (2). Aðrir helztu mennirnir í ráðuneytinu voru Delcassé flotamálaráðherra (5) og dómsmálaráðherrann Cruppi (10). (kvæntur, á 3 börn). Ennfremur tveir Austfirðingar frá Norðfirði: Hans Ein- arsson og Vilhjálmur hét hinn, en föðurnafnið er oss ókunnugt um. Erlendar símfregnir. Frakkneska stjórnin fallin. Bókaradeilan. Khöfn 12. jan. kl. 6,S6 B(i. Stjórnarblaðið hefir hvað eftir ann- að gefið í skyn, að Björn Kristjánsson bankastjóri muni í embættisnafni hafa gefið stjórnarráðinu ranga skýrslu um tillögur annars gæzlustjórans um hvern setja skyldi í bókarastöðuna. Út af þessum aðdróttunum blaðsins fann ísaf. hr. B. Kr. að máli í gær, til að spyrjast fyrir um þær. Tjáði hann oss, að vitaskuld væri enginn minsti flugufótur fyrir aðdróttunum blaðsins og 'hafi hann fyrir margt löngu (9. okt.) lagt fyrir rétta hlutað- eigendur, þ. e. stjórnarráðið, eins og hann hafi talað um í grein i ísafold snemma í okt., sjálja jundargerðina aj ýundi hans og gœzlustjóranna beggja, sem meira að segja var orðuð aý J. Ol. gcezlustjóra — og hafi eigi enn ftam á þenna dag heyrst otð um það frá stjórnarráðinu, að það hefði nokkuð við þetta að athuga. ' Dylgjur blaðsins og aðdróttanir eru þar með fallnar og að engu orðnar. Frakkneska ráðuneytið er fallið. Ástæðan missætti milli yfirráðherrans og ut- anríkisráðherrans út af Marokkomálinu. Caillaux-ráðuneytið tók við völdum um mánaðamótin júní og júli í fyrra- sumar af Monis-ráðuneytinu. Málið, sem það hefir öllum öðrum fremur haft af að segja, er Marokkoprœtan. Málalok hafa þar hallast á Þjóðverja,' en hin frakkneska stjóin komið sinni ár mætavel fyrir borð. Því furðulegra er það, að þetia mál skuli valda falli ráðuneytisins, svo sem simfregnin, hermir. Báðuneytisskifti á Tyrklandi. Missimast hafði í síðasta blaði, svo sem vér gátum til, Tyskland fyrir Tyrkland. Fyrirspurn var gerð um það símleiðis og var leiðrétt þann Sjálfstæðismenn og bæjar- stjórnarkosningarnar. íkvöld kl. 8>/a verður haldinn í Báru- búð almennur flokksfundur Sjálfstæð- ismanna. Umræðuefni: Bœjarstjórnar- kosningarnar. Það er mjög áríðandi, að allir Sjálfstæðismenn, hvort heldur karlar eða konur, sem því geta kom- ið við, sæki þenna fund. Gjafir og áhcit til Heilsuhælisfólagsins. G. G. 4.00, Sv. B. 5.00, N. N. Borgarnesi 4,00 . . . 13.00 Gjafir og áheit frá Brjánslæk . 12.60 Mýramaður 10.00, — stúlka í Reykjavík 2.00 .... 12.00 N. N. 2.00, X 2.00, kona í Mosfellsveit 2.00 . . . 6.00 S. P. 5.00, J. S. 3.00, J. A. S. 13.00, G. G. 5.00 . . . 26.00 Kona í Leirársveit 1.00, stúlka í Suðurgötu 2.00 . . . 3.00 Gjöf, afhent af ungfrú Halldóru Olafsdóttur.....12.00 Lestrarfélag Kjalnesinga 10.00, kona á Kjalarnesi 5 . . 15.00 Ýmsir leslrarfélagsmenn á Kjal- arnesi.......28.25 2+10 10.00, N. N. i Garðin- um 8.00......18.00 Sent af gjaldkera Ögurdeildar: N. N. 10.00, bóndi við Djúp 20.00.....30.00 Ö. 5.00, Isfirzk stúlka 4.00 9.00 jólagjafir frá sjómönnum í Ög- urnesi og Ögurvík . . 21.46 Guðm Sigurðsson Litlu-Hildis- ey 5.00, Cag Z 10.00 . 15.00 Þingeyingur í Norður-Dakota 100.00 Kr. 321.31 Arið 1911 hafa gefist rúmar 2600 kr. í Artíðaskrá Heilsuhælisins. Til minningar um Ragnar heitinn Þorsteinsson verzlunarmann voru gefn- ar 89 kr. 50 aurar. Jón Rósenkranz. Hilmi Pasha, (sem nú er væntanlega orðinn stjórn- arformaður í Tyrklandi). veg. — Því var spáð þegar í byrjun ófriðarins, að tyrkneska stjórnin, sem þá var, mundi verða að láta af völd- um, Said stórvezír þoka fyrir Hilmi Pasha, sem er alkunnur stjórnmálar maður og einn af dugmestu mönnurri Ungtyrkjanna. Bæjarstjórnarkosningar. A Isáfirði eru nýkosnir í bæjarstjórn Olafur Davíðsson verzlunarstjóri (um 150 atkv.), Sig. Jónsson kennari (132 atkv.) og Jóhann Þorsteinsson kaupm. / Hajnarfirði voru þeir Sigurgeir Gislason verkstjóri og Þórður Edí- lonsson læknir endurkosnir í bæjar- stjórn á laugardaginn. Hér í bæ er gert ráð fyrir, að bæ- jarstjórnarkosningin muni fara fram laugardag 27. jan. — Kjörskráin ligg- ur frammi í bæjarþingstofunni til 20. jan., kl. 10—3 á hverjum degi.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.