Ísafold - 30.11.1912, Blaðsíða 2

Ísafold - 30.11.1912, Blaðsíða 2
290 ISAFQLD NiðursuðuYerksmiðj an „Island", Isaflrði. Haupmetmf Ef yður er verufegt áhugamál að geðjast viðskiftamönnum yðar, þá skuluð þér hafa á boðstólum niðursoðnar vörur frá nefndu firma, er hlolið hefir i. viðurkenningu fyrir vörugæði víða um lönd. Kaupið hinar heimsfrægu fiskibollur ! Eflið innlendau iðnað! Aðalumboð fyrir Reykjavík og nágrenni H. Benediktsson, Roykjavík. Leikfél. Reykjavíkur. Verkfallið eftir Edgard Höyer. verður leikið laugard. 30. nóv. kl. 8 síðd. í Iðnaðarmannahúsinu. Erí. símfregnir. Ofriðurinn. Khöfn «% '12. Verið að semja um vopna- hlé. Deila Serba og Aust- urrikismanna heldur áfram. Albanía hefir lýst sig sjálf- stæða. Stórveldafundur í undirbúningi. ísafold hefir áður getið þess að Tyrkir höfðu beðið um vopnahlé. Skilmálar óvina þeirra voru þá svo harðir, að Tyrkir neituðu með öllu að ganga að þeim. Nú er líklegt að skil- málarnir séu orðnir aðrir, vegna þessa að Tyrkir virðast hafa veitt miklu meira viðnám en við var búist. Komist á stórveldafundur vaxa að miklum mun líkur fyrir því, að stór- veldaófriði verði afstýrt. Minningarsamsöngur »Söngfélagsins 17. júní« í gærkvöldi í dómkirkjunni var svo fjölsóttur sem orðið gat og þótt svo kunni að vera, að áður hafi verið haldnir hér kirkju- samsöngvar, sem að öllu samlögðu hafa hepnast betur, þa efast eg ekki um það, að ef afmælisbarnið, Pétur Guðjohnssen, hefði fengið að líta upp úr gröf sinni, þá hefði honum þótt vonir sínar vera búnar að rætast furð- anlega, á ekki lengri tíma en liðinn er, frá því er hann byrjaði að starfa í þarfir söngsins hér á landi, svo al- ment sem farið er að sinna hér söng- listinni og viðurkenna hana. — Sam- söngurinn byrjaði hátíðlega með lagi sem Siqjús Einarsson hafði ort við af- mælisljóð Péturs Guðjohnsens eftir Guðm. Guðmundsson. Var það bæði að lagið er vel gjört og vel raddsett og svo fór það vel ár hendi hjá söng- sveitinni og ungfrú Önnu Jónsson, er hafði þar einsöng. Tvö lög önnur söng þessi kvenna- og karJa-söngsveit, afbragðsfallegt lag eftir Mendelsohn við texta úr Davíðssálmum og »Bæn fyrir föðurlandinu* eftir Weber. Af því sem karlaflokkurinn eða sjálft »Söngfélagið 17. júní« söng, má nefna eitt af hinum gömlu kirkjulögum Palestrina »0, bone Jesu«, einkenni- legt lag en erfitt meðferðar og tókst þó furðanlega. Bezt söng flokkurinn áreiðanlega lagið »Hátt eg kalla* eftir Weber og »Fegursti hljómurinn* eftir Jos. Schvartz, einkum síðara versið, sem veikt var sungið, og kom það þar fram sem oftar, að flokkurinn syngur að jafnaði bezt veikt. — Frú V. Einarsson söng nokkur lög ein með orgeli, þrjú dönsk og eitt franskt eftir Gounod, og var það góð tilbreyt- ing á söngskránni, en ekki er víst nema samhljómurinn hefði samt verið betri ef spilað hefði verið undir á harmónhim eða píanó, heldur en orgel, sem virtist tæplega nógu þjált rödd- inni. En annað er eftirtektarvekt, hvað rödd frúarinnar getur sett lyft- andi blæ á kórsöng, þar sem hún syngur með, og það þrátt fyrir það, þótt þekkja megi stundum röddina úr. svo sem oftast vill verða, er einsöngv- arar syngja í söngflokki. Söngskráin var snoturlega útbúin, I og átti vel við þetta tækifæri, var það i lítil bók með mynd höfundarins. Jón j landsbókavörður Jakobsson, söngvinur mikill og söngmaður sem kunnugt er, ritaði þar æfiágrip Péturs Guðjohn- sens. Sjálfsagt virðist að þessi samsöng- ur verði bráðlega endurtekinn til þess að minsta kosti allir þeir, sem frá urðu að hverfa í gær, geti orðið hans aðnjótandi. H. Náðanir. Lögbirtingablaðið skýrir svo frá: Samkvæmt þegnlegum tillögum stjórnarráðsins hefir Hans Hátign kon- unginum 21. september þ. á. og 9. f. m., í tilefni af ríkistöku sinni, allra- mildilegast þóknast að gefa upp í- dæmda hegningu sex sakamönnum, er sumpart eigi voru byrjaðir að út- taka hegninguna og sumpart eigi höfðu úttekið hana að fullu, svo og að á- kveða, að málssókn gegn fjórum enn ódæmdum sakamönnum megi falla niður. Norðurálfan hervæðist. Hingað hafa borist fregnir um, að ýmsar þjóðir Norðurálfu séu teknar að skera herör um löndin. Eru eink- um tilnefndir Frakkar og Danir. Síra Jens heit. Pálsson. Síra Jens heit. lézt kl. 7 á fimtu- dagsmorgun snögglega af æðateppu. Var farið að batna og hitinn orðinn sama sem enginn á miðvikudagskvöld. En þá "kom æðateppan til og varð honum að bana. Æfiminning hans kemur í næsta blaði. Jarðarförðin fer fram í Görðum laufardaf 7. desember. Reykjavikur-annáll. Dánir. Guðleif Björnsdóttir ekkja á Laufásveg 17. Dó 29. nóv. Guðsþjónusta á morgan: t ðomkirkjanni kl. 12 sira Bj. Jónason. (Altarisg.) —------kl. 5 — Jóh. Þork. í Frikirkjnnni kl. 12 — 01. Ólafsson. Hjúskapur. GuSjón Benidiktsson frá Höfða á Vatnsleysustr. og ym. Margret Elinborg Jónsdóttir. Gift 29. nóv. Ráðherrann er á heimleið, væntan- legur á Botníu þ. 5. des. Samsöngur 17. júní 1 kirkjunnl i gœrkveldi i minningu Póturs Guðjohn- sen var mæta vel sóttur. Fengu mlklu færri aðgang en vildu. Fyrir því er á- formað að endurtakasamsönginn á þriðju- dag. Steinolíuverðið hjá D. D. P. A. Út af ummælum þeim, er orðið hafa í blöðunum hér um steinolíumálið, hefir hr. Debell, steinolíufélagsstjóri, beðið ísafold að skýra frá því, að ekki hafi komið til mála að D. D. P. A. hækkaði stein- olíuverðið meira en gert hafi verið í sumar. Um samgöngur. Eftír Pál Stejánsson frá Þverá. Nl. Eg sagði áður í grein minni, að ein af orsökunum til þess ó?fnis, sem strandferðirnar crn komnar í, væii sú, að millilandaskipin sigla inn á smá- hafnir, með sama sem engan farm og er þar átt við það, að þessi skip taka farm frá strandferðaskipunutn, farm sem þau hefðu átt að flytja. Fyrir strandferðaskipin hefir hagurinn reyndar verið lítill af farmi með strönd- um fram, af því þau voru skyldug til þess að flytja umskipaðar vörur end- urgjaldslaust. Það er þessi jafnaðar- hugmynd, sem er orsök þess, en sem verður versti ójöfnuður gagnvart öðr- um stöðum og er alls ekkert sem mælir þeirri stefnu bót. Smástaðirnir verða að gjalda legu sinnar á landinu, eins og landið legu sinnar á hnettin- um, eða bændur á landinu legu bii- jarða sinna eða mismunandi fjarlægð- ar frá verzlunastað. Væri hugmyndin rétt, ætti eftir sömu reglu að veita bændum, setn biia fjærri verzlunarstað, uppbót fyrir örðugleikana við aðdrætt- ina, svo að þeim yrðu ekki dýrati aðdrættirnir en hinum, sem næst búa. En væri mismunandi flutningsgjald til ýmsra staða, eftir legu þeirra og flutningsmagni, mundu þær vörur, er á að umskipa, verða fluttar á þá staði þar sem lægst væri flutningsgjaldið, og er þá alls ekki víst, að smærri staðirnir þyrftu að borga tilfinnanlega hærra flutningsgjald en þeir gera nú, og óvíst að það yrði hærra en stærri staðirnir borga um þessar mundir. — En við þetta fengju strandbátarnir vör- ur til flutnings og við það mundi út- gerð þeirra fremur borga sig og líkur verða til þeas að þjóðin fengi tiðari, meiri og betri samgöngur. En eins og fyrir er komið strandferða- og flóa- bátum vorum, þá má það kallast ó- hafandi og ábyrgðarhluti af þingi og stjórn að láta það fyrirkomulag hald- ast, því þar er fleygt út stórfé úr eigu almennings, til lítils eða einskis gagns. Eins og samgöngur eru til þess að auka og efla viðskifti, eins eru þær til þess að stytta fjarlægðir, það er nálægja fjarlæga staði hvern öðrum. Þegar almannafé er varið til sam- gangna, verður stjórn landsins að sjá urn að þessum tilgangi sé náð. Ekki má ívitna um of einstökum svæðum eða stöðum eða mönnum. En hvernig er stefnt að þessu marki með fyrir- komulaginu sem er? Þegar strandferðir hófust hér fyrst, voru hér engir flóabátar. Síðan hafa komið t. d. í vesturhluta landsins — frá Reykjavík til Akureyrar — ekki færri en 4 flóabátar. Ætla mætti þá, að viðkomustöðum strandbáts þess, er gengur vestan um land, hefði ver- ið fækkað og það að mun og hefði við það fengist hraðara og tíðara sam- band milli endastöðvanna. En sé litið á áætlunina síðasrliðið ár og hún borin saman við áætlun strandbátsins, er fór ferðirnar áður en flóabátar hófu gcngu sína, þá sézt að viðkomustöðum strandferðabátsins hefir fjölgað um nálega helming og má telja þetta all-undravert. Við þetta hefir tíminn, sem þurfti til að kom- ast milli endastöðvanna, lengst. Þær hafa fjarlægst hvor aðra. I stað þess að fækka viðkomustöðum strandbáts- ins á þeim svæðum, sem flóabátar voru á, þá var þeim fjölgað. Flóabátarnir með landssjóðsstyrknun eru sama sem gerðir út til þess, að keppa við strand- ferðabátana og það svo greinilega, að ekki ber ósjaldan við, að þeir elti hvor annan frá einni höfninni til annarar og er almannafé þannig eytt, svo tugum þúsunda skiftir, án þess að gagni verði. En á hvern hátt verður bætt úr ólaginu á samgöngunum: Sii frétt er hingað komin að Sam- einaða félagið taki að sér strandferðir næsta ár, en enginn veit með hvaða kjörum það er. En þar er heldur ekki tjaldað nema til einnar nætur, samningurinn að eins gerður til eins árs. Fáist nokkurt félag til þess að halda uppi strandferðum hér fram- vegis, verður það ekki nema með miklum féausjri úr landssjóði, ef sömu kröfur verða gerðar, sem það félag varð að sæta, er síðast hafði strand- ferðirnar. Samsöngrinn í dómkirkjunni i minning aldarafmælis Péturs Guðjohnsens, verðnr endurtekinn 3. desember kl. 9. Aðgöngnmiðar i bókav. Isafoldar og Sigf. Eymundssonar. Kosta 50 aura. Sjá götuauglýsingar. Nytsamar jólagjafir, Fallegar jólagjafir. Jólabazarinn JÍrna Eiríkssyni, Ttusfursír. 6. Mesta úrval í bænum af jóla- og nýjársgjöfum. Hvergi betri, fiðlbreyttari né ódýrari jólavörur! Alls konar jólatrésskraut og jólaljÓS. Jólatrén koma með s/s »Botníu«. Jíýkomnar birgðir af áínavöru og vefnaðarvöru eru valdar með fiííifi fií fyáííðanna og f)enfugar fií vinagjafa. Góður varningur! Gott verð! En á þessu verður að verða breyt- ing; vér verðum fyrst og fremst að fá fulla smvinnu milli flóabáta og strandferðabáta; þeir verða að vera undir einni o% sðmu stjórn. Flóabát- arnir eiga að vera til þess að flýta fyrir strandbátunum, svo viðkomustöð- um þeirra megi fækka til stórra muna og sú stjórn þessara báta hvorutveggja á hvergi aunarsstaðar að vera og má hvergi annarsstaðar vera en hér á ís- landi. Strandferðabátarnir eiga ekki að koma nema á eina eða i hæsta lagi tvo staði á því svæði, sem flóabátur- inn fer um. Við það má fjölga ferð- um strandbátanna til mikilla muna og þeir mega vera tiltölulega minni fyrir það, að ferðunum fjölgar. Þá berst minna að af fólki í einu. Bátarnir þyrftu því varla að vera til muna stærri en þeir, sem vér höfum haft síðustu árin. Meðferðin, sem ferðafólkið hefir orðið að sæta, hefir oft verið hreint og beint svivirðileg, og gef eg hvorki skipunum né félögum þeim, er hafa gert þau út sök á þvi. Fólkið hcimt- ar að komast ferða sinna og svo er því hriigað saman eins og skepnum, eða jafrtvel miklu ver en skepnum. Þegar það er komið út á skipsfjöl, er eins og það sé orðið réttlaust. Ef viðkomustöðum strandferðanna væri fækkað, en ferðunum jafnframt fjölgað, væri þó veruleg tilraun gerð til þess að bæta úr þessu. En mundi þá ekki vera kominn timi til þess að vér ættum sjálfir bæði strandferðaskipin og flóabátanaf Mér finst lítill vafi á þessu; en vert er þó að geta þess, að það er ekki aðal- atriðið, hver skipin á, heldur hitt, hvernig samgöngunum er stjórnað. — Strandbátarnir verða að ganga alt ár- ið, eða þá mestalt árið, þó ekki væri nema vegna póstflutnings. En margt fleira gott mundi af því leiða. Við það mundu viðskifti landsmanna fær- ast mikið til höfuðstaðar landsins, eins og siður er í flestum mentuðum lönd- um. Þá þyrfti íslenzka kaupmanna- stéttin ekki lengur að hafa annan eða öllu heldur báða fætur í Khöfn. Hiin yrði íslenzkari og jafnframt betri sjalfri sér og þjóðinni. I.O. O. F. 941269. KB 13. 13. 9. 10. 26. 9. G Alþýoufél.bókasafn Templaras. 8 kl. 7- 9. Augnlækning ókeypis i Lækjarg. 2 mvd. 2—3 Borgarstjóraskrifgtofan opin virka daga 10—3, Brojarfógetaskrifstofan opin v. d. 10—2 og 4—7 Bæiargjaldkerinn Laugav. 11 kl. 12—8 og 5—7 EyrnR-,uef-og bálglækn. ók. Pósth.sitr ',1A fid,2—8 íslandsbanki opinn 10—2*/a og 5"/»- 7. K..F.U.M. Lestrar- og skrifgtofa H érd.—10 f 6d. Alm. fundir fld. og gd. 8 ll» gíftdegíg. Landakotskirkja. Óudbpj. 8 og 6 a helgum Laiidakotgspitali f. sjúkravitj. 10'/»—12 og i—5 Landflbankinn 11-2'/s, 6»/«-8»/s. Bankastj. vi612-2 Landgbókasafn 12—8 og 5—8. Útlan 1—8 LandgbúnaAarfélagsskrifstofan opin trá 12—2 Landsféhiroir 10—2 og 5—f>. Lar.diskjalasafniA hvern vlrkan dag 12—2 Landsiminn opinn daglangt [8—9] virka dagt., helga daga 10—12 og 4—7. Lækning ðkeypig Þingh.gtr. 28 þd. og fgd. 12—1 Náttúrugripasafn opiö 1'/«—2>/a á sunnudðgam Samábyrgð Iglandg 10—12 og 4—6. StiórnarrADgskrifstofurnar opnar 10—4 daglega Talsimi Reykjavikar (Pösth. 8) opinn daglangt (8—10) virka daga; helga daga 10—9. Tannlmknine okeypig Pósth.str. 14B md. 11—12 V!fi1ssta',>abæliö. Heimgóknartimi 12—1. Þjónmen,japai'nio opiT* þd., fmd. og gd. lií—°. Líkkransar. Nýkomið mikið af kransa efni t. d. Thuja og Blodbög o. fl. Giuérún (Slausen, Tjaruarg. 8. Hljómlistin heitir nýtt blað, sem hr. Jónas Jóns- son Þinghúsvörður er farinn að gefa út. Það er mánaðarblað og á að ræða hljómlistar-mál. Fyrsta blaðið kom út i gær á aldarafmæli Péturs Guð- johnsen — með ítarlegri æfisögu hans. Fd. Fsd. Ld. V.ey. — 6,6 — 7,2 — 8,5 Rv. — 7,8 —14,0 — 6,8 íf. —10,3 — 9,3 — 4,8 Ak. —14,0 —14,8 —12,0 Gr. — i3,s —15,0 — s,o Sf. — 9,3 — 7,1 — 7,5 Þh. — 6,1 — 4,2 — 4,2 V.ey. = Vestmanneyjar. Rv. = Reykjavík. ís. = ísafjörður. Ak. = Akureyri. Gr. = Grímsstaðir. Sf. = Seyðisf jörður. Þh. = Þórshöfn á Fære. --------3ae-------- Guðrún Indriðadóttir leikkona hefir verið beðin að koma vestur til Winnipeg og leika þar Höllu í Fjalla-Eyvindi meðal V.-íslendinga. Jgfr. Guðrún ætlar að verða við þessu boði og fer vestur í næsta mánuði. Veðrátta frá 24. nóv . til 3 0. nóv. Sd. Md. Þd. Mvd. V.ey. — i>5 — 2,0 — 3,5 —10,3 Rv. — i>S — 7,8 - 6,0 — 7,5 If. — «,3 — 5*1 — 8,1 — 9,5 Ak. - r,8 - 7,o — «,5 — 9,o Gr. — 6,0 — 7,o — ",5 —14,0 Sf. 0,2 — 4,0 — 6,9 — 9,1 Þh. 1,6 4,2 — 1,0 —10,4 Heilsuhælisfélagið heldur fund 2. des. sNr. augl. hér i blaðinu. Merk mál á digskrá.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.