Ísafold - 17.09.1913, Blaðsíða 2

Ísafold - 17.09.1913, Blaðsíða 2
292 ISAFOLD LN er sett voru á Alþingi 1913. 1. Lög nm sérstók eftirlann hand* gbáld- inu Steingrími Thoisteinsson rektor. 2. Lög um hreyting á tollögum fyrir Island. 3. Lög um breyting & lögum nr. 30, 16. nóv. 1907, nm lán úr landssjóði til bygg- ingar íbúftarhósa á prestssetrum landsins. 4. Lög nm sö'u á þjóðjörðinni Reykj- nm i Hrátafirði. 5. Lög nm löggilding verzlunarstaða í KarUeyjarvik viö Reykhóla og í Haga- bót i Barðastrandarsýslu. 6. Lög um breyting á 1. gr. laga um vitagjald frá 11. jnlí 1911. 7. Lög nm samþyktir um eftirlit ár landi með fiskiveiðum i landhelgi. 8. Lög um breyting á lögum nr. 18, 9. júlí 1909, nm 6tyrktarsjóð handa barna- kennurum. 9. Lög um breyting á lögum nr. 32, 20. okt. 1905, um ir.álaflutningsmenn við lands- yfirdóminn i Reykjavík. 10. Lög nm stofnun Landhelgissjóðs Islands. 11. Lög um breyting á lögum nr. 26, 11. júli 1911, um skoðun á sild. 12. Lög um bæjanöfn. 13. Lög um ábyrgðarfélög. 14. Lög um umboð þjóðjarða. 15. Lög um gjafasjóð Jóns Sigurðsson- ar handa fátækum í Eyjafjarðarsýslu. 16. Lög um breyting á lögum nr. 39, 10. nóv. 1903, um leynilegar kosningar og hlutfallskosningar til bæjarstjórna i kaup- Btöðum. 17. Fjáraukalög fyrir árin 1912 og 1913. 18. Lög um sjódóma og réttarfar í sjó- malnm. 19. Siglingalög. 20. Viðaukalög við lög nr. 24, 9. júlí 1909, nm samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs. 21. öirðingalö'g. 22. Lög um samþyktir um herpinóta- veiði á Eyjafirði og Skagafirði. 23. Lög um friðun æðarfugla. 24. Lög um hagstofu ísiands. 25. Lög um breyting á lögum um vöru- toll 22. okt. 1912. 26. Lög um mannskaðaskýrslur og rann- sókn á fundnum likum. 27. Fjáraukalög fyrir árin 1910 og 1911. 28. Lög um heimild til að veita einka- rétt til þess að vinna salt o. fl. úr sjó. 29. Lög um samþykt á landsreikningn- nm fyrir árin 1910 og 1911. 30. Lög um lögreglusamþykt og bygg- ingarsamþykt fyrir Vestmannaeyjasýslu. 31. Lög nm mannanöfn. 32. Lög um að landssjóður leggi Lands- bankanum til 100 þúsund krónur á ári i næstu 20 ár. 33. Lög um friðun fngla og eggja. 34. Lög um vatnsveitingar. 35. Landskiftalög. 36. Lög um strandferðir. 37. Lög um breytingu á 16. gr. laga nr. . 16. nóv. 1907. 38. Lög um hvalveiðamenn. 39. Lög um heimild fyrir landsstjórnina til að selja prestinum að Kolfreyjustað landspilda i Innri-Skálavik. 40. Lög nm breyting á lögum 22. okt. nm ritsima og talsimakerfi íslands. Hafnarlög fyrir Vestmanneyjar. Lög um forðagæzlu. Lög um bjargráðasjóð íslands. Lög um breyting a lögam nr. 18, 3. okt. 1903, um kosningar til Alþingis. 46. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga nm breyting á stjórnarskrá um hin sér- staklegn málefni ísiands 5. jan. 1874 og stjórnarskiponarlögam 3. okt. 1903. 46. Lóg um rafmagnsveitu i kaupstöð- nm og kauptúnum. 47. Lög um sauðfjárbaðanir. 48. Lög nm breyting á og viðauka við Jög 22. nóv. 1907 nm bæjarstjórn í Hafn- arfirði. 49. Lög nm eignarnámsheimild fyrir bæjarBtjórn Isafjarðar á lóð og mannvirkj- nm undir hafnarbryggju. 50. Lög um breytingn á fátækralögum 10. nóv. 1905. 51. Lög nm viðauka og breyting á lög- um nm aðflntningsbann á áfengi nr. 44, 30. júlí 1909. 52. Lög um heimild fyrir veðdeild LandB- bankans til gefa nt 4. flokk (Serie) banka- vaxtabréfa. 53. Fjárlög fyrir árin 1914 og 1915. Island erlendis. Carl Lorentzen hinn ameriski pró fessor, sem hingað kom í sumar, hef- ir borið oss mjog vel söguna við dónsk blöð, sem átt hafa viðtal við hann. Lætur hann vel af framsókn vorri á ýmsum sviðum. Um háskólann segir hann, að nú ætli hann, er vestur komi, að fara að vinna kappsamlega að því að fá ameríska auðmenn til að gefa háskólabyggingu, sem kosta eigi nál. 300.000 kr. Kvennaþingið og ísland. Jungfr. Laufey Valdimarsdóttir hefir svarað röggsamlega fyrir sig konu þeirri, er á hana róðst f Berlingi um daginn, fyrir ræðu hennar á kvennaþinginu í Buda pest, — og síðan eigi heyrzt frá hinni dönsku kouu — nema þögnin. Kirad Berlin heldur áfram »gott að gera« í dönskum blöðum, að fylla danska blaðalesendur sínum þröngsýnu og stórdönsku skoðunum á íslenzkum málum. í síðasta pósti voru 3 langar greinar eftir hann um stjórnarskrána, fánann, lotteríið o. fl., og mun ísafold ef til vill flytja eitthvað úr þeim grein- nm við tækifæri — svo sem til þess að gefa mönnum hugmynd um and- ann í greinunum. ReykfaYíkur-annálL 29, 1912 41. 42. 43. 44. Vegna þrengsla verða ýmsar greinar og fréttir að bíða næsta blaðs. Bifreiðin er komin í samt lag aftur og fer nú um allar jarðir. I gær fóru þingmann Rangvellinga og Jón Jónat- ansson austur í hentii. N/ja bifreið hafa og 2 Reykvíkingar keypt og fer hún einnig að byrja á flutningum. Brúðkanp héldu í gær síra Tryggvi Þórhallsson (biskups) og jgfr. Anna Klemenzdóttir (landritara). Biskup vígði brúðhjónin. Fnlltrúi Stúdentafélagsins á aldar- afmæli norska Stúdentafólagsins verður hr. Matth. Þórðarson þjóðmenja- vórður í stað Ben. Sveinssonar, er af- salaði sór því erindi eftir að kosinn hafði verið. Skipafregn. B o t n i a kom aðfara- nótt sunnudags. Meðal farþega: Vil- hjálmur Finsen loftskeytafræðingur með frú sinni og börnum (alkominn hing- að). Sig. Magnússon læknir með sinni frú, o. m. fl. S t e r 1 i n g kom í fyrrakvöld með allmarga farþega. M. a. frú Georgia Björnsson, Jón Þ. Sivertsen verzlunarm., Thor. Jensen kaupm. með sinni frú. Þingmenn eru nú sem óðast að tín- ast burt úr bænum — landveg og sjó- veg. Á Hólum fóru á mánudag: Þor leifur Jónsson, dr. Valtýr, JóhanneB sýslumaður, síra Einar JÖnsson, Gaut landabræður o. fl. Á Flóru fóru í gær- kvöldi þeir bræður, Stefán og Sigurð ur Stefanssynir, Hákon Kristófersson, Matth. Ólafsson, Magn. Kristjánsson o. s. frv. A Ingólfi fóru í morgun, báðir þingmenn Skagfirðinga, þeir Jósef og 01. Briem, en áður voru farnir land- veg Tryggvi og Þórarinn, þingm. Hún vetninga og Guðjón Guðlaugsson þm. Strandamanna. Blaðið Beykjavik kvað nú selt Eggert Claessen f. h. einhvers hlutafélags. Hafði Eggert keypt það fyrir 2626 kr., en næsta tilboð var frá L. H. Bjarnason (2100). Lögreglustjórinn sem verið hefir á Siglufirði í sum- ar, Eiríkur Einarsson cand. juris. frá Hæli, er nýkominn að norðan. Seg- ir hann verið hafa óvenju kyrlátt á Siglufirði í sumar og óspektalítið. Kviksögur sem hér hafa gengið um mestu áverka og jafnvel manndráp, á engu bygðar. Allar rökseftidir viðvíkjandi Lifebuoy sápunni styrkja málstað hennar. Astæðurnar fyrir því, að þessu er þannig varið, stuöla mest og best að útsölu hennar. jþeir sem nota sápuna eru ánægðir með hana og Ijúka eindregnu lofs- oröi á kosti hennar. Það er hrein og ómenguð sápa, sem hefur jafnframt í sjer fólgin öflug og þægileg sótthreinsunarefni, sem koma að góðu haldi í þvottinum eða ræstingunni. LIFEBUOY SOAP (LIFEBUOY SÁPAN) er meira en sápa, en kostar þ'o engu meira. Menn ættu að nota hana í sjúkdómum, bæði hjúkrunarkonur og sjúklingar ættu að nota hana. Einnig þeir sem hraustir eru, munu með ánægju nota Lifebuoy sápuna og halda heilsu sinni. Fyrirbygging sjúkdómsins er bctri en lækning hans ac 3C IC 3E 3C3 Allra blaða bezt Allra frétta flest Allra lesin mest er ÍSAF0LD Kemur út tvisvar í viku alf árið, 104 blöð alls. Allir, sem vilja fylgjast með í þjóðmálum, halda ísafold, hvaða flokks sem eru. Kaupbætirinn betri sögur en nokkurt annað blað flytur. Kostar aöeins 4 kr. Lang-^ ódýrasta blað l.indsins. Ekkert heimili lands- ins má sjálfs sin vegna vera án Isafoldarl — C3C IC 3C 1 Utsalan mikla by r j aði mánudaginn 15. september í Verzl. EDINBORG Þar er afsláttur á öllu — undantekningarlaust —. I vefnaðarvörudeild: Mikill afsláttur á Silkiblússum, Sjölum, Gardinutauum, Léreftum, Tvisttauum, Flonelum og yfir höíuð allri álnavöru, hverju naíni sem nefnist. I fatasölu- og sköfatnaðardeild: Far er afsláttur svo mikill, að slíkt hefir ekki heyrst nokkursstaðar. T. d. Hattar næstum því gefnir. Skinnvara öll með hálfvirði Fatnaðir, áður 65 kr. nú 50 kr. do. — 54 kr. nú 40 kr. Regnhlifar, stórt úrval, afarmikill afsláttur. Manchettskyrtur áður kr. 5.50 nú kr. 2.00. Hanskar, áður 2.00 nú 1.25. Dömuregnkápur, áður 21.^60 nú 13.95 Dömuvetrarkápur, áður 18.00 nú 9.00 Herraregnkápur, áður 28.50 nú 15.50. Barnakápur, áður 5.50 nú 3.00. Fatatau alt að 5 0%. Vetrarsjöl fyrir hálfvirði. I leir- og glervörudeild: Þar er svo mikið úr að velja, að ot langt yrði upp að telja, en þar er alt með feikna afslætti. Nú ætti fólk ekki að vera lengi að hugsa sig um, þegar svona tæki- færi býðst, til að íá alt sem það þarfnast fyrir litla peninga. Komið sem fyrst! er síðasti dagur útsölunnar Á morgun hiá TH. Th. Ingólfshvoli. 3Q

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.