Ísafold - 11.04.1921, Blaðsíða 4

Ísafold - 11.04.1921, Blaðsíða 4
ISAPOLD Einkenninlegt er það, að tóbaks- frumvarpið skuli vera rekið áfram áður en þingið hefir tekið afstöðu tii landsverslunarinnar. 'Sú afstaða verður að koma í ljós og hlýtur að g€ra það. Og landslýður allur heimtar að hún komi s k ý r t í Ijós. Stjórnin á líka heimting á því, svo að hún þurfi ekki að vera í vafa um hvað hún eigi að gera. Ætti því meining þingsins um það mál að vera í minni umbúðum en ennþá eru utan um við- skiftahömlurnar. pingið verður > láta uppi stefnu í landsverslunarmál inu og ekkert lægi beinna við en tóbakssölufrumvarpið hefði lotiðþe.rri stefnu. Svo maður víkji að sjálfu máli iu . tóbakseinkasölunni. Tóbakið ve: u*1 dýrara. Það vita allir, en lát.i það iugga sig, að verðmunurinn renni ¦ sársvangan ríkissjóðinn. En sam s.. .mit reynslu þeirra þjóða, sem hafa hjá sér tóbakseinokun, þá verður tóbij!;ið líka verra. Og athugandi er hvort það atriði getur ekki rýrt tekjutnar, því bersýnilegt er að menn mundn nota minna af vondu tóbaki en góðu. Og um leið risi upp hættan á því, að menn færu að flytja inn tóbak á laun. — Landið þarf að verja stór- fé til þess að reka verslunina með, ¦og það á þeim tíma, sem það hefir 1 orðið að fresta í miðjum klíðum bygg- ingum húsa, sem brýn þörf er á. Og þeir sömu menn, sem mæla með því, að námsmönnum sé neitað um lítil- fjörlegan styrk — og hafa brjóstheil- indi til þess að segja, að þeir geti „frestaS" námi sínu og telja þetta nauðsynlegt vegna féleysis ríkisins — þeir sömu menn leyfa sér á sama þinginu að stuðla að því, að landið leggi hundruð þúsunda í verslun! Hún á að gefa landinu betri arð, en mentun þessara manna, sem ynja, hefir verið hnept í varðhald af Bolshevikkum og setið þar í þrjú ár. Hefir Tal.iana Lystir hennar farið á fund Lenin og Trotsky til þess að reyna að fá hana Iátua lausa, og bænd urnir í nágrenninu, sem er mjög vel tii lionnar. En hvort tveggja hefir orðið árangurslaust. Eigur hennar hafa verið teknar af henni og hún klæðist tötrum og heilsan er biluð. En Iiún hefir þó eigi enn látið hugfall- ast. Sergius greifi, sonur Tolstoj, og kona hans eiga heima í Moskva, og hafa orðið að selja allar eigur sínar til þess aS liafa málnngi matar. I fyrravetur urðu þau að nota stóla sína og borð til eldsneytis. FralrDgimrshaHii Norðmenn eru um þessar mundir að endurnýja viðskiftasamninga sína við Frakka. Hefir þessi samninga- gerð valdið miklum vandræðum í Stór- þinginu norska og inargir flokkafund- ir og ievniráðagerðir verið um samn- inginn. pví þannig er málið vaxið, að Frakkar setja þá kröfu, að þeir megi f'lvt.ja til Noregs víntegundir þær, er j þeir f ramleiða. I bannlögunum norsku er leyf't að flytja inn vín, sem eigi hafa nema 12% áfengi. En til þess að frönsku vínin fái landvist í Noregi þarf að hækka þetta mark upp í 14%. Er búist við að Stórþingið geri þetta, þó með nokkrum skilyrðum, sem bann menn hafa sett. Frakkar hafa enn fremur krafist þess, að einstök héruo í landinu megi ekki banna innflutning , ,, , ! léttra vína til einstakra manna, þótt t.obaks-1 ' * sölubann sé í héraðinu, og að ekki sé gert upp á milli franskra vínfirma, þó ríkið taki í sínar hendur einka- eiga að „fresta námi''. Eða er það „ , ' . „ . . . . - I sölu á léttum vínum. Er útlit fyrir af umhyggju fyrir emokunarstein-, „ , ... , .. ,. , j að samkomulag náist um endurnýiun unni að lagt er til að slá nanunu a „ ..j, ,,, „ „ ., I verslunarsamningsins á þessum grund- frest og oðrum shkum „oþarfa' , svo i ° r fé fáist til hinnar þarflegu einokunar? j velli' Það er einkum timbur 0g ^ kvoða, sem Norðmenn selja Frökkum og eru frnmleiðendur þessara vöru- Börn TbIéI I miL su vetsl- tegunda nú vongóðir um un geti blómgast áfram. Öðru máli er að gegna um Spán og j Portugal. Sherry ©g Portvín, sem j framleitt er í þeim lc.idum er ste 'k- í „Times" í febrúarmánuði segir, ara en ofangreint hámark leyfir. í maður, er dvalið hefir 8% ár í Eúss- j bm hefir verið lögð at5aiarerslarl á landi, frá því, að börn Leo Tolstoj ! það að komast að samningum Við eigi við hin verstu kjör að búa. Mað- ur þessi dvaldist lengst af á „Yas- naya Polyana", sem var búgarður Tolstoj, og er því sjálfuf söguvottur. Ekkja Tolstoj dó í október 1919 og lét eftir sig dagbók, er ber með sér, að hún hafi átt við hungur og harð- rétti áð búa síðustu ár æfi sinnar. Segir hún það fyrir, að börn henn- ax muni eiga mikla mæðu fyrir hönd- um. Og það hefir ræst mjög eftir- minnilega. Bolshevikkar hafa nú slegið eign sinni á búgarð Tolstoj og sett þar niður 70 verkamannafjölskyldur, en dóttir Tolstoj, Tatiana greifynja nefir verið sett til þess að sýna forvitnum ferðalöngum herbergin, sem faðir henn Frakkland, en þegar því er lokið, verða samningarnir við Spán og Portú gal teknir fyrir. Norskir útgerðar- menn eru kvíðafullir mjög um afdrif þessara samninga, því að mikið er í veði, ef þeir hætta að geta selt fisk sinn til Spánar. En sagt er, að Spán- verjar geri ,það að ófrávíkjanlegu skil- yrði, að þeim sé leyfður innflutningur á víni til Noregs. Er því eigi ólík- legt, að Norðmenn neyðist til að færa hámarkið enn ofar. En sterka drykki (koníak) leggja þessar vínyrkjuþjóðir enga áherslu á að fá innflutnings- leyfi fyrir. Á einum stað segir hann m. a.: Eins og málum er nú skipað getur öreigahreyfingin ekki annað en kept lengra en Marx. Þjóöfélagsbreytingin seiu í hans augum var aðeins meðalið, verður nú að hinu eiginlega markmiði. Eu verði iþað markmið sefct, að aðal- atiiðið sé gerbreyting þjóðskipulagsins þá er ekki lengur um það spurt hvort Lenin er í samræmi viS Marx eða ekki. Sambandið milli kennara og lærisveins fer út um þúfur. Marx verður fyrirrennari, Lenin fullkomn- ari, annar verður Jóhannes en hinn Messías. En að rjettu lagi sá Messías, sem hingað til hefir aðeins getað myndað helvíti. En því er nú eitt sinn svo varið, að þeir sem gera það að iðju sinni að gera aðra hamingjusama, þeir strá oftast líka óhamingju í kring um sig, og vinna með því í þágu hins góða. f Rússlandi sjáum við stjórn sem brýtur allan náttúrlegan og lagalegan rétt. Hún lítilsvirðir þjóðarviljann, þolir engan andúðarflokk, hún kirkir blaða- samkomu- og kosninga-frelsi. Hún tekur lögin og afmáir þau en setur í staðinn „yfirnefnd" sem lætur myrða þúsundir án dóms og laga. Hún lítilsvirðir alla, jafnvel iðn- verkamennina sem, eftir fræðikenn- ingum hennar eiga þó að vera hin ráð- andi stétt: hún heftir svift þá verk- fallsréttindum, lengt vinnutíma þeirra og lagt þá undir óbeygjanlegt ok, sem væri óhugsanlegt í frjálsu þjóð- félagi. Og alt þetta án annars árang- urs en f járhagslegs hruns og alskonar eymdar. prátt fyrir það hefir þessi stjórn, sem hefir sára fáa áhangendur meðal Rússa, unnið sér óteljandi fylgismenn víðsvegar um heim, þvví í augum ör- eigalýðsins hefir hún unnið sér þann heiður, sem þurkar út allar ayndir og bresti: Hún hefir komið hærri stétt- unum fyrir kartarnef, eyðilagt þá ríku, aðalinn, þá mentuðu. Djúphyggju maðurinn Marx gat kent öreigalýðn- um að hata, en stjórnmálamaðurinn Lenin gat fyrstur fullnægt hatri hans. Þó er Lenin ekki af öreigaættum fremur en aðrir forgöngumenn Bolse- vismans. En hann stjórnar í nafni öreiganna og á þann hátt að slegiS er á tilfinningarnar. Og það sem ör- eigalýðnum finst frelsi og framgang- ur, það er einmitt sú valdboðspólitík sem skelfir aðrar stéttir þjóðfélagsins. Reykjavikur annáll. „IXIOV" Cabin Biscaits (skipsbrauð) er búið til af mörg- um mismunandi tegundnm sérstaklega hentugt fyrir Í4endinga. í Englandi er „IXIOPí"brauð aðalfæðan um borð í fiski- skipum. Fæsr i öllum helztu verzlunum. Aðgætið að nafnið „IXION" sé á hverri kðku. Vömmerkið „IXION" á kexi er trygging fýrir hollri og góðri fæftu. „IXIOX4' Lunch og „IXION" Snowflake Biscuits sætt er óviðiafnanlegt með kaffi os te. ar hafðist við í fyrrum. Eru þau til^lVISI^X OQ L.6flÍlla sýnis á hverjum fimtudegi og sunnu- degi, og koma menn þangað þúsundum saman fyrir forvitnis sakir. Sumir bjóða stúlkunni vikaskilding, en hún neitar að taka við gjöfum. Stundum koma erindrekar stjórnarinnar og setj- ast að á búgarSinum. Eru þeir flestir eiSlausir og hrottamenni. Byggingar allar á jörSinni eru orSnar mjög hrör- legar og jörSin af sér gengin. Tatiana hefir ofan af fyrir sér meS því aS Fyrir nokkru skrifaði fyrverandi forsætisráSh. SigurSur Ibsen, sonur Hinriks Ibsens, langa og merkilega grein í „Politiken" um þá Marx og Leni». Sýnir hann þar fram á að Marx er fyrirrennari Lenins, þó sá eíðari hafi farið langtum framar í einræðistilraunum öreigalýðsins. Ðálítill kafli úr þessari grein S. Ibaens nægir til þess að sýna hvernig vefa sjöl. j hann lítnr á Bolsevismann og braut- Önnur dóttir Tolstoj, Satcha greif- ryðjendur hans. Lausu prestaköllin. Um Kálfholts- prestakall hefir síra Tryggvi í'varan á Mælifelli sókt, en um AuV;KÚlu- prestakall síra Björn Stefánsson, son- ur hins fráfarandi prests, Stefáns M. Jónssonar. Hesti stolið. — Fyrri mánudags- nótt kom maður ofan úr Mosfells- sveit hingað í bæinn til þess að sækja meðul í lyfjabúðina. Meðan hann beið eftir afgreiðslu hvarf annar hestur hans og varð leit að honum árangurs- laus, þangað til hesturinn fanst dag- inn eftir og var þá allur svitastork- inn. Hefir eigi hafst upp á þjófnum enn. Um 35,000 krónur hljóp afli og veið- arfæri útlendu botnvörpunganna átta, sem „Fylla" tók fyrir páskana. Kostn aður við uppskipun aflans o. fl. varð mikill, með því að vinna varð aS henni í eftirvinnu. En þó verSur þaS lag- legur skildingur sem landhelgissjóði áskotnast fyrir þennan feng. Sektirnar voru 81,500 krónur. Hafnsögusjóður Eeykjavíkur. Eignir hans nema nú, samkvæmt skýrslu hafnarstjóra, samtals 11,221,35. Vitamálaskrifstofan hefir nú til með ¦ s.i. Leikmót er í ráði að halda hér í Reykjavík, 17, 18 og 19. jiini n. k. og er öllum félögum inn- an í. S í. leyfð þátttaka. Kept verðui* i þessum iþróttum: I. Islenzk glíma. 3 2. Hlaup: a. 100 stiku. h. 800 „ c. 1500 ,. i d. 5000 „ e. Boðhlaup 4X100 st. f. Viðavangshlaup. (um 5000 stikur) 5. Fimtapþraut. (1. Langstökk með atrennn. 2. Spjótkast betri hendi. 3. Hlaup 200 8tikur. 4. Kringlukast. 5. Hlanp 1500 stikur). 6. Fimleikar ¦ flokkum (minst 12 menn). A móti þessu verður Islandsgliman háð. Þátttakendur gefi sig fram skriflega fyrir 1. júní n. k. Glimufélagið Armann sér um glimuna og umsóknir um þátt- töku í henni séu sendar því, en aðrar umsóknir sendist Iþrótta- félagi Reykjavíkur, sem gefur allar nánari upplýsingar. Framkvæmdanefndin. Stökk: a. Hástökk með atrennu. b. Langstökk. c. Stangarstokk. Köst: a. Spjótkast. b. Kringlukast. c. Kúluvarp. ferðar rannsókn á nauSsyn þess aS sett verSi merkjadufl á Bygggarðs- boSa. Hefir þaS oft veriS til umræðu í hafnarnefnd. Rlíjarstjóniin hefir falið haf'nar- : íaa að semja hið fjrsta taxta um flutnh-gsgjöld, pakkhúsleigu, um. og út-skipun og aðra slíka vinnu við höfn ina, og ef þess gerist þörf, að fá heimild til þess hjá þinginu að setja slíka taxta. Hefir hafnarstjóra verið falið að leita upplýsinga hjá Eim- skipafélagi íslands og Sameinaða fé- Inginu um pakkhúsleigu og uppskipun- arkostnað. Hallgr. A. Tulinius, sem undanfar- iu ár hefir verið fulltrúi hjá H. Bene- diktsson, er nú genginn inn í firmað sem meðeigandi. Firmað heitir eftir- leiðis: H. Benediktsson & Co. Skákþing íslendinga stendur hér yf- ir nú. Eru tveir þátttakendur utan af landi, Ari Guðmundsson bankaritari frá Akureyri í I. flokki og Hall- grímur Jónsson frá Akranesi í H. flokki. Eru 7 í I. flokki en 13 í H. Slysfarir. Á annan í páskuin vildi það slys til á bænum Giljum í Mýr- dal aS unglingspiltnr, 17 ára aS aldri, fórst í snjóskafli er hrundi á hann og tók hann meS sér ofan í gil nálægt bænum. Var pilturinn aS bera' hey til sauða, sem hafðir voru fyrir vestan bæinn. Hæstaréttardómur féll í þjófnaðar- iuálunum miklu fyrjr nokkru. Helstu breytingarnar á héi a4«dóminum eru ;þær að refsing Víðar Vik hefir verið hækkuð um 2x5 daga upp í 6X5 og á hann að verSa burt úr landi er hann h»fir afplénað rrf«- inguna. Guðjón GuSmundsson hefir veriS dæmdur í 2X5 daga fangelsi (áður 3X5) og Gfústaf Sigurbjarnar- son í 8 mánaða betrunarhússvinnu (áSur 9 mánuði). Þýzkan botnvörpung tók „Fylla" 1. apríl og fór með hann til Vestmanna- eyja. Botnvörpungurinn var ekki aS veiðum en hafði veiðarfæri ólöglega umbúin- Var hann sektaður um 2000 krónur. Nýr togari. — Fyrra laugardags- kvöld kom hingað nýr togari frá Þýzkalandi. Er hann eign hf.. Grótti og heitir Menja. Togarinn er smíðaður í Hamborg og hefir Hjalti Jónsson framkvæmdastjóri dvalið þar undan-» farna mánuði til þess að líta eftir smíðinu. Kom hann með skipinu. -— Menja er 135 feta löng, vélin hefir 560 hestöfl. Skipið er mjög vandað í alla staði. Fór það frá Hamborg á laugardaginn fyrir páska og var þann- ig rétta viku á leiðinni. Skipstjóri er Karl GuSmundsson.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.