Ísafold - 25.02.1926, Blaðsíða 4

Ísafold - 25.02.1926, Blaðsíða 4
ISAFOLD pm raforkuvirki og frv. um lög- lög frá 1924, þar sem það er á- gilta endurskoðendur. Bru öll þaa kveðið, að laudsstjórnin sjái um, múI tkoniin til Nd. | að í landinu sje búið til nægilegt Uia. almannafrið á helg^dögum baðefni handa landsmönnum. Gat Jjjóðkirkjunnar. I'að mál hefir hann og þess, að sjer þætti djarf- léfeiS fyi'ir Nd. og urðu þegar j lega til orða tekið í greinargerð jijnr. um þai. Hagaús Jónsson hafði orð fyrir |íeira flm. og vísaði að mestu þeirra flutningsmanna, að Hreins- baðlyf væri óhæft. Hann vissi, að sjerfræðingar væru á öðru imáli, tM. greinargerðar frv.. Þá tók tillt. d. dýralæknir Magnús Einar- láls Kl. Jónsson. Kvað kann sjer i son, en hann myndi að sjálfsögðu lengi hafa þótt nóg um, hversu j fá tækifæri til þess að segja land- atfnnudagavinna væri hjer mikið sfunduð, og t. d. hvað öll afferm- itg skipa befði gengið óhindrað C sunnudögum. Hjer í bæ sem búnaðarnefnd álit sitt. Jörundur talaði aftur, og vildi leyfa innflutning á öllum lyfjum Coopers (jafnvel kreolini, sem astmarsstaðar væri eflaust fjöldi \ Cooper gerir). Um innlenda kreo manna, sem sækja vildi til kirkju g sunnudögum, og hlýða á guðs- •tð, og ætti mannfjelagið að <yðja að slíku. En frv. hjálpaði lítið til þess, enda væri það ó- SJþppilega samið, og sum ákvæði linið sagði hann að það væri svo ónýtt, að í Árnessýslu vöknuðu færilýsnar á 5 degi eftir böðun- ina. Atvinnumálaráðh. skýrði frá, að í mörgum sýslum landsins væru ffesa varhugaverð. Gamlar alda | menn, þrátt fyrir alt, harðánægð- reglur um þessi atriði væru nóg-1 ir með Hreins kreolín. Á hinn Marauð jörð og einstök veðurblíða <áfc ef menn, t. d. sóknarnefndir: bóginn vissi hann að aldan væri í Mýrdal Ijpittu sjer fyrir því, að þeim væri! svo sterk með Coopers-baðlyf jum, tf amfylgt. paS sæist líka á grein- j að sennilega . væri rjettast að Mestur afli var á föstudag 12—16 skp. á bát; í gær var einnig ágætur afli. ur Keflavík og Njarðvíkum. Agætur afli altaf, þegar á sjó gaf síðastl. viku, þetta 8—12—14 skp. á bát. Síðari hluta vikunnar voru góðar gæftir. Fró Ölfusá. Einmuna tíð alla vikuna. Vertíð- in á Eyrarbakka og Stokkseyri er nú að byrja; á föstudag fóru mót- orbátar á sjó, en fiskuðu lítið, en róðrarbátar fiskuðu betur, hæst 50 í hlut, mest ýsu. Austan úr Mýrdal. Síðastl. föstudag var róið í fyrsta. sinn á vertíðinni austur í Mýrdal; röri bátur við Jökulsá á Sólheima- sandi; hann f jekk 5 í hlut á hand- færi af góðum fiski. Annars halda Mýrdælingar, að fiskur sje ekki kominn enn upp að söndunum. — «Tgerð frv. að flm. væru eíkki á- ¦Jegðir með það, t. d. um hinn ¦Hismunandi tíma, sem helgifrið- «jjíh á að gilda, enda hefðu þeir j^jjkilið sjer rjett til breytinga. Wað þyrfti að alhelga eitthvert .j$st tímabil dagsins, t. d. frá kl. ÍX—i og láta það gilda jafnt fyrir Pldri agnúa nefndi hann, sem lann beindi til hinnar væntanlegu mefndar, sem málið fengi til með- férðar, og vænti að hún tæki það tU athugunar. Pyrirhleðsla eða brú á Þverá. Hggert Pálsson ber fram í Ed. till. ty þingsál. um það að byrjað væri af framkvæmdum í því, að stöðva ronsli Markarfljóts í Þverá. Um mál þetta verða 2 nmr. Rakti flm. vjð fyrri umr. rækilega nauðsyn |»es», að þessum framkvæmdum Trgrði eigi lengur skotið á frest. iíunu allir þdm. hafa verið hon- nya sammála um það, því að till. v^ar samþ. með öllum greiddum jftkv. Síðan var henni vísað til breyfca fyrirkomulaginu og Iáta bændur nota þau lyf, sem þeim sýnist. Fjáraukalög fyrir árið 1925. —- Fjármálaráðherra fylgdi frumv. úr hlaði, og gat þess, að mest af upphæðum frv. hefðu farið til viðhalds á opinberum byggingum, sem ekki hefði þótt fært að fresta lengur, svo og til nokkurra mannvirkja vegna skemda «.f sjó og vötnum, sem óumflýjanlegt hefði verið að láta framkvæma. Aðrir tóku ekki til máls, og var frv. vísað til 2. umr. og fjárveitinganefndar. Maður druknar skamt frá Borgarnesi, Frá Vestmannaeyjum. Það sem af er vertíðinni, hefir verið mjög tregur fiskur í Eyjum og gæftir stopular. Síðastl. viku fiskaðist þar mjög lítið. Eru Eyj- arskeggjar orðnir úrkulavonar um, að nokkuð fiskist aS ráði á línu, hvað svo sem verður þegar netin verða reynd. — Alls var 15. þ. m. komið á land í Eyjum nál. 1500 skp.; og er það mjög lítið af öllum þeim 'sæg mótorbáta, sem þaöan stunda veiðar. Af Akranesjl. Þrír mótorbátar stunda veiðar frá Akranesi og hafa þeir fiskað vel. Þeir hafa selt fisksölum hjer í bænum fisk í soðið handa bæjarbú- um og er það vel gert, því að ekki hafa Reykvíkingar þann dug í sjer að fiska sjálfir í soðið handa bæn- um, og er illa fariö, að sá gamli og góði siður, að stunda róðra úr bænum skuli vera alveg að leggjast niður. Fyrra miðvikudag var Þor- lákur Ólafsson frá Rauðanesi stadd- ur í Borgarnesi. Hann lagði á stað frá Borgarnesi heim til sín um kl. 4 á fimtudagsnótt. Lagði hann leið sína yfir svokallaðar Leirur, sem Þór tekur t0gMa; Tr fara má um fjöru, en eru ófærar ^Sa kom Þor til Vest- «*mgöngumálan. til þess að Mnj^, hásjávað er. Hann var með mannaeyja með tvo þyska fcomi fram með álit sitt við síð- j tv0 hestar annfm Tmdir klyfjum; en togara, er hann hafði tekið að «*¦* «mr. á hintim reið hann A fímtoaa^. landhelgisveiðum. Kynbætur hesta. Frv. stjórnar-l orgunim bom annar hesturinnJ Annar þeirra hertir ,Eppendort- idnar um það málefni hefir feng- gá ^ kIyfjumimi heim í BaUí5a-irá Cuxliaven °g Jf ífm-*?" ið góðar undirtektir og meðferð \ l>{> w ^ ^ ag leita að inn hjá Hjörleifshöfða. Hmn hert- amrinnm fyr en á föstudag. Þá ]v "F^a" fra i^£J* *" fanst hinn hesturinn á einum hólm- anum, með öllum reiðtýgjum. Og skamt þar frá fanst Þorlákur ör- endur. ^jreytt að mestu. Um sauðfjárbaðanir. Um það mál urðu þegar talsverðar umr. í Ni. Jörundur Brynjólfsson hafði •rð fyrir flntningsmönnum «g mælti eindregið með því, að feeimila landsstjórninni að leyfa innflutning Coopersbaðefna. — Skýrði frá því, að þeim flm. væri «ama um það, hver leið væri far- in í þessu efni; aðalatriðið væri, að hið innlenda baðefni hefði reynst óhæft til baðana, en Coop- ersbaðefni viðurkend ágæt, og meðan hið innlenda baðefni væri Frjettir víðsvegar að. Einkaskeyti 20. febr. Frá Siglufirð'i. Miðvikudag, fimtudag og föstu- dag var kalt veður á Siglufirði og oftast hríð, en í gær var þar gott V... , „ * e ' ° r " hofundurmn kallaður iram. veður. Nokkrirbátar frá Siglufirði; j^wtefm norsk-íslenska. hann tekinn við Portland. Togararnir voru dæmdir í 12000 ísl. kr. sekt hvor og afli og veið- arfæri gert upptækt. Er mælt, að í öðrum hafi verið 800 kit fiskjar, en í hinum 900. „Regn" heitir leikrit, sem Tryggvi Sveinbjörnsson, ritari stjórjiarskrifstofunnar í Khöfn, hefir samið og fengið tekið til sýningar í Konunglega leikhúsinu. |Var aðsóknin mitkil að leikhúsinu á föstudaginn, er það var sýnt i fyrsta sinn og að leikslokum var eJns slæmt og það er enn,- væri i ern nú að búa si^ á hákarlavei«ar, | N(„.omenn hafa bo8ið fsiending- „auðsynlegt að leyfa innflutning [for einn bátnr { ^1^ °? ^m' ^^ & hoÆ n Er borð á einhverju góðu, viðurkendu |inn eftir 2 solarhrmga með 22 ta. | j úr g5gunni) eins og menn munaj og unnu íslendingar þar taflið. baðefni. Margar raddir hefðu!lifran " ' Þorrablót miki« ^ldu komið fram um það, að bændur i Sislfirðingar í gærkveldi, voru þátt- í takendur eitthvað á 4. hundrað; VJldu helst Coopers-baðlyf, ogþví rjett að halda sjer að því. Atvinnumálaráðherra spurði livort það væri till. flm. að leyfð- «r yrði innflutningur á öllum oaðefnum Coopers. Hann benti verkamannafjel. stóð fyrir skemtun- inni. Frá Sandgerði. Þar hefir fiskast ágætlega síðastl. Nú er boðinn hálfur vinningur á hinu borðinu. En Islendingar hafa hafnað því boði Norðmanna. Á móti Mýramanna og Borg- firðinga söfnuðust loforð um rúml. 1100 kr. til herbergis á Stúdentagarðinum, er stúdent úr viku, þá dagana sem róið var. <}g á, að ef frv. yrði samþ. þá Fyrri hluta vikunnar voru gæftir Mýra- eða Borgarfjarðarsýslu Jtæmt þetta ákvæði í bág við stirðar, en góðar seinni hlutann I hafi forgangsrjett að. Flutnings- / Heildir. Garðars Gislasonar Reykfavik hefir ávalt birgðir af ýmsum nauðsynjavörum og útveg- ar allskonar vörur frá útlendum verksmiðjum og heild- söluhúsum, sem verslunin hefir umboð fyrir. Stórt sýnishornasafn í Reykjavík. Viðskifti aðeins við kaupmenn og kaupfjelög. Gailíivír, Sliettnr vír, Getum boðið þessar vörur í vor með sam- kepnisfæru verði. J. Þorláksson & Norðmanu. Símnefni: Jónþorláks. Údýrar vörur. Eúgmjöl, pokinn 31.00. Hveiti, pokinn 31.00. Hafra- mjöl 23.50. Hrísgrjón 46.00. Molasykur, kassinn 36.00. Kandís 21.00. Strausykur 66 aur. pr. kgr. Alsk. tóbaks- vörur, nýlenduvörur, hreinlætisvörur, leirvörur ög bús- áhöld alsk. t. d. olíugasyjelarnar frægu og varahlutir í þær, tauvindur og taurullur. Leikföng o. fl. Vörurnar eru góðar og ótrúlega ódýrar, enda er Hannesarverð orðið þjóðfrægt. Kannes Jónsson, Laugaveg 28, Reykjavik. Símnefni: Hannes. Sími 875. Póstbox 491. Vatnsleiðslupfpur bjóðum við fyrir mjög lágt verð. Leitið tilboða okkar áður en þjer festið kaup annarsstaðar. J. Þorláksson S Norðmann, Símnefni: Jónþorláks. Jörð til sölu. Jörðin Einarsnes í Borgarhreppi fæst til kaups og ábúðar í næstu fardógum. Jörðinni geta fylgt nokkrir hestar og kýr, ef óskað verður. Tilboð sendist hingað á skrifstofuna fyrir 20. n.m., en þann dag verður haldinn skiftafundur í búinu, og ákvörðun væntanlega tekin um söluna. Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 15. febr. 1926. G. Bjjörnsson. Álaborgar-sement Þakjárn, Miðstððvartækip Eldfœri- Auk þess allskonar byggingarefni. J. Þorláksson & Norðmann. Símnefni: Jónþorláks. maður málsins var þingm. Mýra- manna, hr. Pjetur Þórðarson. — Allmargir mótsgesta höfðu á orði að gefa fje til þessa herbergis, þótt eigi tæki þeir ákvörðun um upphæðina á mótinu. Margrjet Valdimarsdóttir, frá Hnífsdal, sem að undanförnu hef- ir verið nuddlætoiir við „klmik'' Helwegs yfirlæknis í Kaupmanna- höfn, er nýlega farinn til Cannes á Suður-Frakklandi og dvelur þar í vetur. ðs, Porsgrund, Horge. Selur vagna, vagnhjól, hjólbörur, þvoítabretti, sleða allskonar sköft. Ask og birki í plönkum. Sendið pantanir til verksmiðj- unnar eða umboðsmanns hennar.- Sig Pálmason, Hvammstanga.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.