Ísafold - 27.07.1926, Blaðsíða 1

Ísafold - 27.07.1926, Blaðsíða 1
Ritstjórat. Jón Kjartansson. Valtýr Stefánsson. Sími 500. ISAFOLD Árgangurinn kostar 5 krónur, Gjalddagi 1. júlí. Afgreiðsla og innheimta í Austurstræti 8. Sími 500. DAGBLAÐ: MORGUNBLAÐIÐ 51. *rg. 39. tbl. Þridjudaginn 27. júlí 1926. ísafoldarprentsmiðja h.f. Unöirtektir bænda undir broitrekstur Sigurdar Sigurðssonar búnaðarmálastjóra. Hátíðahöld á Helsingjaeyri. Um fátt mun hafa verið tíð- ræddara í sveitum landsins, und- anfarnar vikur, en þá ráðstöfun Búnaðarfjelagsstjórnarinnar að segja Sigurði SigurSssyni upp starfi hans fyrirvaralaust. Úr öllum sveitum landsins eru fregnirnar á sömu leið, lýsa megn- ustu óánægju bænda. Vegna þess, að ráðstöfun þessi var gerS, áður enn búnaSarsamb. hjeldu aSal fundi sína, og aðalfundur Búnað- arfjelags ísland var haldinn, gafst fullttrúum bænda á aðal- fundinum gott tælkifæri, til þess að koma þar fram með álit sitt. Samþyktir fundarmanna eru svo eindregnar sem frekast má verða. Vegna þess hve málið hefir vakið mikla athygli, mun mötrgum leika hugur á, að sjá og hefir tekið ákvörðun um mál- iS." Tillagan samþykt með öllum j greiddum atkv. Ef tir að BúnaSarsaniband Dahv I og Snæfellssýslu hafði haldið a6- alfund sinn, barst búnaðarstjórn- i inni' svolátandi símskeyti: Stjórnarnefnd Búnaðatrf jelags | íslands, Reykjavík. Aðalfundur búnaðarsambands I Dakv og Snæf ellsness, lýsir ein-; dregið trausti á búnaðarmálastj. [ og væntir þess f astlega að mis-1 klíð sú, sem nú er sögð ve.ra á milli stjórnar Búnaðarf jelags Is- j lands og búnaðarmálastjóra, verði j ekki útkljáð fyr en á næsta bmr | aðarþingi. Magnús Fri&riksson, Staðarfelli. | Á aðalfumdi Búnaðarsambands samþyktirnar orðrjettar, og eru guSurlands þær því birtar hier. , ,,. * ?,.;„.„„„„+,<;«; _ ,_ , , sem haldmn var að Pjorsartum A aðalfundi Bunaðarfjelag's ís- , , OQ _, 1Q0K t.0, J & laugardaginn 29. mai 1926 þa.r lands a Egdsstoðum þ. 17. juni ^ ^^ _____ auk ^^ var samþykt svohljoðandi tillága: Búnaðarsambandsins> fulltrúar „Fundurinn ályktar að láta í ^^. Qg Rangárvallasýslu> full. ljósi.þá emdregnu osk sma, að ^^ M ^ búnaðariielöglim 0g 12 æfifjelagar, auk fjölda annara ráðning búnaðarmálastjóra verði frestað þar til að búnaðarþingi hefitr gefist kostur á að fá rann- sakað og láta í ljósi álit sitt um á hve miklum rökum eru bygðar ástæður þær, sem orðið hafa þess!Sje muni ætla að vikja nuverandi bun Sunnudaginn 4. þ. m. var mikið um dýrðir á Helsingjaeyri. Þann dag vatr efnt til mikillar fylildngargöngu í borginni, og voru þar um 50 þús. áhorfenda. Leikarinn Johannes Poulsen hafði sjeð um allan undirbúning og stjórnaði öllu saman. Fremstur fár riddari í litklæðum og sveinar hans. Síðan komu erkibiskupar, kórdrengir með reykelsisker, nunnur og munkatr. Báru bænda, kom fram svohljóðandi sum íkrossa, sumir báru líknesk hins heilaga Ólafs á burðarstóli. Svo konlu riddarar og aðals- tillaga: fcúr í fornum búningum, þvínæst sex jungfrúr, með slegið gullhár langt niður á bak. Svo komu „Þar sem heyrst hefitr að í ráði borgarar og borgarafrútr. — Hjer á myndinni sjest hluti af fylkingunni og eru jómfrúrnatr fremst. stjótrn Búnaðarfjel. ísl. ——.--—-—-——————________________________________________-------------------------- valdandi að búnaðarmálastjóra Sigurði Sigurðssyni va>r sagt upp starfi sínu. Jafnframt vottar fundurinn Sig. Sig. fylstu þölkk fyrir vel unnið starf í þágu .iarðtræktarmálanna, og væntir þess, að hann megi þar enn fá sem mestu afkastað. Samþ. með 31 samhljóða atkv.'! Á aðalfundi Búnaðarsambands Austf jarða er haldinn var á sama stað, var þessi tillaga samþykt: stjórnar Búnaðarfjelags íslands og S., á að vo*j áliti, að útkljást áhvílíku ástfósttri hann befir telkið við ísland og íslendinga og alt •aSarmálastjora Big. Sigutrðssym .._•..,_ _, •,. landbunaðarnefndar alþmgis hms bunaðarþmgi, sem hefir æðstu frá stöðu smm nu þegar, þa vill ___ __.,__ , „„„„__._.._,___.,,____,,.___ aðalfundur BúnaSarsambands SuS urlands lýsa þeirri skoðun sinni yfir, að hann telur sig ebki hafa ástæðu til annars en telja hann vel hæfan í stöðu sinni, og skor- ar fundurinn á stjórn Búnaðar- fjelags íslands að láta Sigurð halda stöðu sinni þar til næsta \ búnaðarþing irannsakar ákæruat- j vegar. Jón H. Fjalldal. Þórðuir G. Njálsson. Jón Brynjólfsson. Kolbeinn Jakobsson. Tryggvi Pálsson. Olafur Pálsson. Páll Pálsson. Jón Þórarinsson. Bjarni Sigurðsson. Jóhannes Davíðsson. Jón Jónsson. Kristinn Guðlaugsson. Jón A. Jónsson. Auk þessa hefir stjórn Bf. ísl. völd í öllum búnaðarfjelagsmálum samkvæmt lögum Búnaðarfjelags ins. Bændastjett landsins hefir tal- að skýrt og röggsamlega í þessu máli. Er ólíklegt að nokkrum detti í hug, að stjóirn Bf. ísl. geri nokkuð það í málinu, eftir það sem fram er komið, er bindi 'hendur næstkomandi búnaðar- þings. Mr. R. W. Oroiffl. , nðm, oo- tekur akvorðun í mal" i Emar Þorstemsson, kennari i . B, „ , _,: mu, og honum gefst kostur a að Hvammi bejr farm svohljoðandi ,, .,, . , , (< J verja mál sitt opmberlega. tillögu: „,.,. . _, ! Aðalfundur Búnaðarsambands Tlll^an var borm ™dlr atk^ i Austurlands vottatr fyrv. búnað- fundatrmanna, og samþykt með armálastjóra Sigurði SigurSssyni, öl]"m greidd™ atkvæðum gegn ^leg_ borigt nndirskriftas_jal umj þakkir fyrir mjög vel unnin störf enm- málið. Flestir þeir, sem ritaS hafa í þágu landbúnaðarins um langt Á aðalfundi BúnaðaXsambands nöfn sín undir þau> __._ busettic átraskeið. Um ágreining þann, sem VeStfjarSa voru samþyktar svo" í nágrenni Reykjavíkur (alls 55). orðið hefir milli hans og stjórnar hljóðandi tillögur: jFlest hljóða ávörpin á þessa leið: Merkilegnr íslandsvinur, sem helst Búnaðarfjelags íslands lýsir fund" Aðalfundur Búnaðarsambands j Þar eð oss hefir borist til eyrna vildi una hjer æfi sinnar daga. urinn aSeins þeirri afstöðu, að Vestfjarða lýsir fullu trausti til að stjórn Búnaðarfjelags íslands hann óskar að búnaðatrmálastjóra- búnaðarmálastjótra landsins og að hafi vikiS búnaSarmálastjóra Sig- staSan verSi eigi veitt fyrir næsta gefnu tilefni tekur hann þaS fram,; urði SigurSssyni frá starfi sínu, Búnaðarþing. að hann væntir þess, aS hann þá leyfum við oss hjermeð að Á aðalfundi Ræiktunarfjelags gegni búnaðarmálastjórastarfinu lýsa vanþóknun voíití á þessari NoTðurtands. f ramvegis. 1 fundatrlokin kom fram svo- Viðaukatillaga frá Jóni A. Jóns! aðarfjelagsins, að setja búnaSar- hljóðandi tillaga frá Magnúsi syni, alþingism.: málastjóra, Sigurð Sigurðsson, Hólm Árnasyni: ! Búnaðarsamband Vestfja»rða aftur til sinna starfa nú þega.r. „Um leiS og aðalfundur Rf. Nl. leyfir sjer að beina þeirri áskorunj Þessi krafa byggist á þeirri þakkar Sigurði Sigurðssyni bíur tíl stjórnar Búnaðarsambands ís" skoðun okkar, að við treystum aðarm.stj. starf hans í jarðræktar- lands, að hún geri engair ráð- engum betur en honum til að málum landsm., skoratr fundurinn stafanir gagnvart búnaSarmála- hafa forustu í búnaðarmálum vcff- á stjórn Búnarfjelags íslands, stjóra, þar til næsta búnaðarþing um. aS veita ekki búnaSiarmálastjótra- hefir teikiS afstöðu tíl þeirra deilu,1 Sá ágrenmgur. sem sagður er stöðuna öðrum matíni, fyr en málá, sem irisið hafa, milH bún- vera n.iíli stjórn?.r Búnaðarfjelags næsta BúnaSarþing Ikemur saman aðarmálastjóra annars vegar, íslands og bimaðaffmálastjóra S. 1 hinum ágæta fyrirlestri er ungfirú Thorstína Jackson hjelt í INýja Bíó um daginn, gat hiiu um þá núlifandi Ameríkumenn, er ráðstöfun og skora á stjórn Bún- sýnt hefðu landi voru og þjóð mesta ahið og vináttuþel, á einn eða annan hátt. Sýndi hún mynd- ir þessara manna. Svo skemtilega vildi til, að meðal áheyrenda sat einn þeirra Ametríkumanna, sem hún talaði má. Var það mr. Reginald W. Oreutt, er hingað kom með Carin thia að vestan. Svo er um mann þennan, að sem af íslenskum rótum er runn- ið. Hann hefir komið hingað einu sinni áður, ásamt konu sinni, með skemtiferðaskipinu Fran- conia fyrir tveim árum. — En ^á hafði hann ekki lengri viðdvöl hjer, en meðan skipið stóð hjer við. Hann er einn af forstjórum við fjelagið mikla, sem geirir „Linotype" vjelarnar, setningar- vjelarnar, sem ruddu sjer ril rúms á ^kömmum tíma um heim allan, og eru notaðatr hjer í þrem ur prentsmiðjunum. Mr. Orcutt hefir lagt á sig mik- ið erfiði við að læra íslensku. Hann hefir aldtrei notið neinnar tilsagnar í málinu. Hann hefir pælt í gegnum blöðin með orða- bók, og á nú auðvelt með að lesa íslensku sjer til gagns. Hann hef- ir á undanförnum árum kynst mörgum Islendingum í New Yosrk og er hann nú heiðursfjelagi í íslendingafjelaginu sem þar er í borginni. En meðal manna hjer heima hefir hann lengst haft sam .band við Arent Claessen stótrkaup mann, og eru þau kynni fyrst sprottin af verslunarviðskiftnm með „Linotype" vjelarnar. Samtal. ísaf. hitti Mr. Orcutt að máli. t sömu svifum og maSur gefur sig á tal viS Mr. Orcutt, Ikemur vart verSur ofsögum af því sagt,'þaS ljóslega fram, aS vináttu-

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.