Ísafold - 22.09.1926, Blaðsíða 1

Ísafold - 22.09.1926, Blaðsíða 1
Ritstjóra*. Jón Kjartansson. ?aítýr Stefánsson. Sími 500. ISAFOLD Árgangurina kostar 5 krónur. Gjalddagi 1. júlí. Afgreiðsla og innhvjinjta í Austurstræti 8. Sími 500 DAGBLAÐ:MORGUNBLAÐIÐ 6«. árg. 50. tbl. Midvikudaginn 22. sept. 1926. ÍHafoldarprentsmifSja h.f Oplð brjef til Tryggva Þórhallssonar, aðahimboðsmanns jaínaðar- manna og Tímamanna. Vígsla sjúkraiiássÉifts i Hafnar' irdá. Þau stórtíðindi hafy gerst á flokk jafnaðarinanna í kaupstöð- stjórnmálasviðinu íslenska, að unum og hann er aðalumboðs- miðstjórn Framsókaarflokki'ns maður landskjiirslistans, sem hefir gert bandalag við jafnað- bandalagið séndir frá sjer. Þess armenn og bolsa í kaupstöðuuum,, vegna er þetta brjef sent honum. þá stjórnmálaflokka, sem vilja1 í Tímanum, blaði því sem Tr. kollvarpa núverandi þjóðskipu- Þ. stýrir og sendir bændum, hef- lagi. Miðstjórn Framsóknarflokks- ir'hann aðeins lítillega skýrt frá ins hefir í samráði og í samviuun þessu bandalagi, sem Tímamenn við þessa öfgaflokka * kaupstöð- hafa gert við jafnaða,rtmenn. — unuom bcwið fram lista viS lands-fHanu hefir ekkert skýrt frá þeirn kjör það, sem f'ram á að íara -málum, sem jafnaðarmenn hafa fyrsta vetrardag næstkomandi. —á prjónunum og sem hann setlast Eftir því, sem listi þessi er skip- mi til að bændur hjálpi þeim yiS aður, er það ljóst, að öfga- og að koma í framkvæmd. Þetta byltingaflokkarnir hafa þar me*t.j/verðnr þó að gera, til þess að ráðið, enda hefir málgagn öfga-jbæudnr viti að liverju þeir eiga flokkanna, Alþýðublaðið, lýst því yfir, að því sje lofað af háli'u þeirra Tímamanna, að málefnum jafnaðarmanna sje vel borgið með sambræðslu þessari. Nú er svo að sjá, á Tímanum, blaði því, sem aðalumboðsmaður landskjörslista jafnaðarmanna og Tímamanna stýrir, að hann ætl- ist til þess, að þei<- bcendur, sem fram til þessa kynnu að hafa fylgt Framsóknarflokknum að málum, fylgi flokknum framvegis, þrátt fyrir sambræðsluna. Þetta kemur bændum undarlega fyrir sjónir, sem vonlegt e<r, því að þeir fá ékki skilið hvernig yfir höfuð nokkurt stjórniuálasatmband geti átt sjer stað milli þcirra og öfga- flokkanna í kanpstöðuaum. Hjer er því nauðsynlégt að. fá ýmsar skýringar. Tryggvi ÞórhalLssou, aðahim- boösmaður jafnaðarmanna og Tímamanna, hefir hehnskað sig á því í Tímanúna síðastliðinn laugardag, að senda þeim Jónasi lækni Kristjánssyni og Einarí garðyrkjustjóra Helgasyni opið brjef, þar sem haim spyr þá nokk- uiwa spurninga viðvíkjandi l&nxt- búuaðinum, spurhinga sem hvert fermingarbaru á landinu veit um og getur sVarað. MikiS barn má Tryggvi vera, er hanri spyjp bá Jónas lækni og Ei na.r garðyrkju- st.jóra um þaS, hvaS þeir vilji gera fyrir lahdbúnaSinn. — Mennina, sem altai' hafa sýnt það í verkhiu og alraf c.rit að sýna það hvað þ*'ir vilja landbúnað- iniKm. Tryggvi er formaður Bún- -aSarfjelags íslands Og þekkir ekki hug Eiriars Helgasonar garð- yrkjustjóra til landbúnaSa«rins! Vonandi er Tryggvi heill heilsu, þó hann hafi mikiS að hngsa og starfa nú um þessar niundir. í þeirri von að svo s.je, er honum sent þetta opna brjef. Er það gert með þeirri ósk aS hann svari því svo snemma að toændum gef- ist kostur á að nema, svörin nú Í3rrir landskosniugarna1,!-. Tr. Þ. hefir gert baíidalag við að keppa. Til þes.s nú ögn að flýta fyrir Tryggva, skal hjer skýrt frá nokkruaii helstu málunum, sem fJ€4aga»r hans, jafnaðarmenn, hafa á prjónunum. Er þess vænst, að Sunnudaginn 5. þ. m. var spít- Athöfnin byrjaði með því, að hanu skýri ík-á því í Tímanum ali Sct. Jósepssystra í Hafnarfirði prestarniir í Landakoti, kórdreng- næst, ,á hvem hátt hann álítur vígSur að viSstöddu fjöhnenni. ilr þaSan o. t'l. gengu í skrúðgöngu heppilegast að bændur vinni að Ei- 3 byrjuSu gestirnir aS hóp-¦íúr kirkju spítalans. — Voru þeir framgangi þessara mála. : ast að spítalanum. Voru þar veit- í fullum skrúSa, meS i'ána sína og --------- ingar framreiddar. Gengu menn , tilfæringar þs&r, sem við áttu, og Annar .Jielmingur" þess flokks, um spítalann, hátt og lágt, og var Meulenberg præfekt fyrir sem Tr. Þ. hefir gert bandalag dáÖust mjög aS því, hvcrsu alt við, sá „helmingurinn", sem er vat- þar prýðilega viimlað, og vel hægfara, hefir gefið fit stefnu- úr garði gert. Flestar sjukrastof- ,skrú, þar sem m.a. þetta stendur: ur eru með tveim römum, aðeins .Alþýðuflokkurinn vinnur a<5 tvær stærri, með 8 rúmum hver. því a<S koma á nýju þjóðf.ie-l Langt mál v.rði það. ef lýsa ætti lagsskipuhigi, þar sem: jöllum ]>essum vandaða. spítala, Dg ÖLL FRAMLEIÐSLUTÆKI verður það að bíða síðari tíma SJEU ÞJÓÐARBIGN OG- K1- 4 ^-r.jaði vígsluathöfnin. — FRAMLBIÐSLAN REKIN AF,Söföuðust þá allir gestirnir sam HINU OPINBERA (Leturbr. hjer.) Þetta an. fyrir framan spítalann. Meðal þeirra var Magniis Guðmundsson „þjóðnvtingar"-boðorð *4ðherra og frú hans. Þar var og er fyrsta og aðal boSorð jafn- sendisveitarritari Hans Wenck þeim. Gengu þeir upþ á trðppur spít- alans og skipuðu sjer sitt hvoíir megin við innganginn, en Meulen" berg præfekt stóð fyrir miðjum dyrum. AS baki honum, í anddyri spítalans, stóSu Sct. Jósepssyst' urnar. Flutti Meulenberg præfekt síð- an ræðu. Var ræSa hans hin sköru' legasta. Hann mælti á íslensku og dáðust margir að, sem eigi vissu áður, hve gott vald hann hefir u málinu. Ræða hans var ekki löng, en kjarnyrt. Skýrði hann frá tildrögum spít" alabyggingarinna.v. Upprunalega var ætlunin að byggja spítalann ofar á túninu, en það var ekki hægt að koma því við. Mintist hann á starf Sct. Jós" epssystranna, sem gefið hefðu al" eigu sína, sem lifðu í fátækt og helguðu alt líf sitt og starf. til þess að líkna og hjókra sjiikum og bágstöddiun. Síðan steig Bistírup sjóliðsfor- ingi upp á tröppurnar. Afhenti hann spítalanum til' eignar íslensk' an fána að gjöf. Er fáninn gjöf frá flotamálastjórninni dönsku. Þakkaði Meulenberg gjöfina með nokki'um velvöldum orðum. Hjelt hann fánanum hátt og mælti á þá leið, aS þessi fáni myndi vera einasti þjóðfáni sjálf' stæðs ríkis, er úflekkaður væri af blóði nokkurs manns. Var fáninn síðan dreginn að hún. Því næst söng söngflokkur „Ó, guð vors lands" og „Kong Christian". Því næst töluðu þeir Magníis Jónsson bæjarfógeti og Guðm. Björnson landlæknir. — Þakka'oi bæjarfógeti rausn þá og um" flyg&jn. er Sct. Jósepssystur sýndu, með spítalabyggingu þess- ari. — Landlæknir talaði um fií<N mikla liknarstarf er Sct. Jóseps- systur hefðu iinniS hjer á landi, Rakti hann í fám dráttum sögu Landakotsspítala. — Yfir 14 þús, sjúklingaif hafa fengið hjúkrun á þeim spítala, þessi 24 ár, sem hann hefir starfað. Að svo búnu fór hin eiginlega vígsluathöfn fram, með latínusöng klerkanna og öSrum kaþólskura siðvenjum. — Veður var hið besta meðan á athöfninni stóð. aðarnanna, mannanna, sem Tr. Þ. „^..a...^^^^......^.^.^.—..^..........—...........^.^.. hefir nú gert bandalag við. Sam- ( her.ji Tryggva, Ólafti • Friðriks- f>'r;ir rtokkru gefíð út, eru noklcr-' brjósti; ekki þuri'a bændur fram- " vegis að hafa áhyggjur af bles-i- 1. Eignitrnám á lóðum og lendum og notkun .iarðrent- unnar I ríkisþarfir. 2. Háir skattaar. 3. Afnám erfðarjettarins. son, segir í ritgerð um iafnað- ar ieiðbeiningajr, sem gott er a3 arstefnuna, er hann hefir skrifað, bœndur kynnist. Þar segir m. 9. í síSustu Eimreiðiná, að aðalat- sv0: •riði jafnaðarstefnunnar sje „þjóð- nýting" framleiðshitækjanna. „Ba framleiðslutæki nefnum við einu nafni 811 mannvirki og verkfæri og alí annað, sem til framleiðsl- unnar þarf, nema s.jálí't vinnu- aiiið", segir Ólafur Friðriksson. Eitt framleiðslu-,„tækið". sem samherjar Tryggva vilja ..þjóð- nyta" er ábýlisjörð bóndans og ábiiðin. sem á jörðinni er. — Þess végna er sjálfsagl aS Tr. Þ. gefi bséndurt skýringu á þessu aðalat- riði samherja sinna. Hinn „helmingur" flokksins, uðum börnunum. Sameiningin sjer fyrir þeim. Þetttt e.r nö orðið lengra en til var ætlasl í fyrstu. En bændur og stighækkandi' verðti að fá skýringu frá Tr. Þ. á ýmsum mikilsvarSandi atriðum, sei.m hjer hai'a verið nefnd og þess ............................. vegna er brjefi þessu beint til 9. Sameining landbúnaSar og hans. Er þess vænsl að hann gefi iSnaSarrekstursins. Tilraunir íil skýringu uœsl í Timanum. að eyða smásamau mnninum á! Þótt brjéf þetta sje sent Tr. borga- og sveitalifiuu. Þórhallssyni, á þaS erindi til allra 10. Opinbert uppeldi ókeypis'bænda. sem til þessa hafa fylgt fvrir öll börn. A þessu t'tt'r Tr. Þ. nokkurt yf- DRUKNUN í HVÍTÁ. seut T,r. Þ. hefir játað hollustu, irlit yfir áhugamál samberja sinna. rauðari ..helmingurinn" hefir ekki| Jarðirnar á að taka eignarnámi, aðeins jétað sig fylgjandi þessu háa skatta á aS Leggja á hœndur. aðal boðorði jafnaðarmanna, eftir itð búiS e,r að taka ;tf þeim „þjóSnýtingar"- boðorðinu, held-'jarSirnar; erfðarjettur niá engin.u iw hefir hann sagt, að hann vilij vera til. vegua þess að enginn ma „nota handaflið" (þ. e. byltingn) neitt eiga; sameining lándbúnaðar til þess að koma boðorSinu í fram- og iðnaðarreksturs er í góSu sam- kvæmd. f „Kommúnistaávarpi", ,ræmi við þá viðreisn landbúnað- sem þessir fjelagar Tr. Þ. hafa arins, sem Tímaimenn bera fyrir drukknuðu í Hvítá. Tímamönnum aö niiilum. — Þeir þurfa aS fá kyimi af áhugamál- um sajmherjanna. Best er að öll kurl komi lil grafar strax, svo ekki nljótist iii' vanaVræSi síðar. Sá hörmulegi atburSur viu-8 á föstudaginn síðastliðinn, að tveir menn frá Hvanneyri í BorgarfnðJ Mennirnir voru Hrollaugur Ein- arason, £rá Meðalfelli í Nesja- hreppi og Bjarni Bjarnason, frá Holtum í Mýrh,reppi, A.-Skafta- fellssýslu. — Voru þeir báð- ir ungir efnismenn. — Komu til Hvauneyffar í vor, hafa imnið þar í sumar, en ætluSu siS stunda náni á Hvanneyrarskólit. í vetur. Slysið varð með þeim hætti, aS þeir voru, ásatmt þriðja mann:. Þorgils Guðmundsvsyni ráðsmanni á Hvanneyri, að taka upp laxa kláfa úr Hvítá, og voru á bát úti á ánni. Þorgils stóð á kláfgrind- unum, en hinir voru í bátnum. Þegar kláfurinn losnaði, köstuðusr báðir mennirnir iit í aðra hlið bátsins, og honum hvolfdiá svip- stundu. Þorgils er syndur og lagðist til lands. — En hvoí-ugui' hinna vav syndur. Fóru þeir því strax í kaf, og sást nokkru síðar aSeins á hönd á öðrum þeirra upp úr. Bátur var þarna nálægt. En engin tök voru á því að bjarga, þar sem aldrei sást til mannanna. Líkin eru bæði functin.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.