Ísafold - 07.10.1926, Blaðsíða 4

Ísafold - 07.10.1926, Blaðsíða 4
•«*'¦ ÍSÁFOLD Minning skipshafiaarinnar á togaranum „Field Marshal Robertson." x! } will £ive íhee ð cpow-i of hfV. -RLES HENRY BEARD- ALFRED WRtöHT D. BARTLF A"«!,- LOWEY RCE S. JACKSON OOHN MURRAY NoVc crs» 'INAR MAGNÚS BJÓRN ÁRNASON «M*-, SfÖURÖUR ÁRNA BJARNJÍ EIRIKSSON ONSSON ISFJORÖ D SICURÓSSON )N CUÖLAUCSS.ÖN ANSSÓN -LCR'lMl R- MAGNUS'. — JÓN E VESTAN UR DÖLUM komu þeir nýl., Jón Þorláksson forsætisráðh. og Tryggvi Þórhalls" son- Voru ]>eir á tveim fundum þar vestra, I Búðardal og aö As~ garði. Á BúðardaMundinum voru um 200 manns, en á Ásgarðs- fundiutim um 100. A báðuiti fundunum töluðu frambjóðendurnir hsrír og þeir Jón Þorláksson og Tryggvi. — Nokkrir innanhjeraðsmenn tóku einnig til máls. „fsafold" hafði tai •ai' JÓui Þorlákssyni um ferðina. Hafði orð á því, hve <rausnarl«ga Bjarni bondi í Asgarði hefðí tek- ið á mófci fundarmönnum. Yoru kaffiveitingar framreiddar fyrir alla fundarmenn, bæði fy»rir fund'i inn og eins að honum loknum,' en hestar aðkomumanna voru all- ir hafðir á hinu girta túni. Franr bjóðendur og aðrir langferðamenn gistu allir þa# á staðnum. Tryggvi Þórhallsson hjelt langa! rœðu á báðum þessuni fundumj Sem að nokkru leyti var æsinga- ræða gegn landstjórninni. Sagði hann -svo sjálfur frá, að þá hina sömu ræðu hafi hann haldið á 22 fundum í sumar. Aðeins á tveim þeim fundum munu liafa ve>rið íhalds-þiugmenn til andsvara. En þó æfingin væii orðin þessi, hafði ¦honum eigi tekist að finna rök málí sínu til stuðnings, því mjög var það, áð sögu Jóns Þorláks- sonar, ljett verk, a<5 gera mælgi hsns áhrifalausa. ) M?maw i ötsm í Kaupumf eins Ull, Gærur og venjuSega, og Gornir. ingnum milli Breta og Dana 1901, um fiskiveiðar í höfunum kffing- um Færeyjar og ísland. Svo fremi núverandi löggjöf %sje breytt, svo unt verði að leyfa fje- laginu að verka aflann í Færeyj- um, þá er fjelaginu skylt aðgangr ast undir þær ákva*rðanir, sem Lögþingið kann að setja. Ef fjelagið ekki uppfyllir ö!l skilyrði, eða brýtur í bág við löggjöf Færeyja, eða ýtir undir brot gegn fiskveiðalögum Færeyja og íslands, hefir Lögþingið .rjett til þess að afturkalla leyfið. Heiísufarsfrjettir. ÚTGERÐ ÍTALA í FÆREYJUM. Lögþingið samþykkir að veita þeim leyfi til að reka útgerð frá Færeyjum. Samkvasmt skeyti frá Færeyjum til „Berl. Tid." hefi-.- Lögþingið í Öllum er í fersku minni enn at- En nú liaf'a eigendur annars burðurinn hörmulegí, senx bjer togarans, Hellyers-fjelagið í Eng- gerðist í fyrravetur, þegar tveir, landi, látið gera minningartöflu, togarar fórust með allri áhöfn, ís-jveglega, og birtist mynd af henni Færeyjum samþykt fyrir sitt leyti, lenski togarinn „Leifur hepni'* og hjer. Hana á að hengja upp, með 15 atkvæðum,, að leyfa ítöl- enski togarinn „Bobertson". -- Á annaðhvort í Dómkirkjurmi í Rvík'tun að byggja titgorðar.stöð fyrir honum voru mestmegnís íslend- eða í Þjóðkirkjunni í Hafnarfirði. ingar, svo iapið kom niður að En líklegra er, að ]>að verði í miklu leyti á íslensku þjóðinni. Enda mátti svo heíta. að hjer yæri um þjóðarsorg að ræða. þeg' ar fullvíst þótti, að allir þessír mörgu vösku sjómenn hefðu í val- inn hnigið í baráttunni fyrir sjer og sínum. Að vísu hafðí íslenska þjóðin fyr átt um sárt að bindíi í missi sjómanna sínna. Blóðtök- urnar eru margar, sem Æ</ir h'í' ir v-eitt okkur fyr og síðar- Kn Dómkirkjunni. Tafla þessi er ekki hingað kom- in enn, hefir aðeins komið hingað til lands Ijósmynd af henni. En taflan sjálf er væntanleg innan lítíls tíma- Eins og sjest á myndinni, eru lctruð á liana nöfn allra þeirra, er á skipinu voru. Efst til beggja handa eru fánar Englands og ís" einhvern veginn fanst míJi""'"';,i{n,d„. Taflan mun vera fc .bronze. sem þarna væri að ræða uni mesta g^ j^sing hefir komig á nenni> og svipiegasta tapið. óg !'''5;svo eh^j- er }Vti,lf£t ag segja umlt'iua liðnum er framlenging hugs-' úvii'ntasta og eftirminnilega'íta. j |u.(i gtór |n-n (,,, Kn (,nj|. |)VÍ_ som anleg um 5 ára skcið í hvert togara á Færeyjum, með því skik yrði. að verkuna*rstaðir verði að" eins á þeim stöðuni, sem Færey- ingar ákveði. Til byggingarstöðv- arinnar sjeu aðeins notaðir Fær- eyingar, nema þegar um er að »ræða sjerfræðinga. Hið sama gildi um verkamenn í landi og á tog" urunum, þegar þeir fara að veiða. Ekki má krefjast þess. að vérka- meiin tak] kaup sitt í vöru, og útgorðaríjc-lagið ei- skyldugt að fitvega verkafólki húsnæði með sæmilegum kjcirum. Leyfið á að 'i-ilda iil nýárs 1938. en að þeim (vikmia 26. ,sept..—2. okt.;. Suðurland: Gott heilsufar. Enn fáein tilfelli at' taksótt í Bvík. Annars engar farsóttir. Vesturland: Eitt tilfelli af tauga veiki á ísafirði og annað í Bol- ungarvík. Arinars gott heílsufar. Norðuriand: írii'hionsa. eða in- flúensukeiit kvof gorir vart við sig í öllum Iijoritðum norðanlands ncma Þistilfirði. Sóttin e.r strjal og hægfara. Annars engar farsútt- ir nyrðra. Austurland: Xokkur tilfelli af stingsótt í Norðfjarðarhjeraði að undant'iirmi og eitt í Scyðist'irði. Yfirleitt gott heilsufar í öllum hjeruðum austafllanás nú sem stendur. G. B Silkolin. Munið eftir að biðja kaupmann yðar um hina alþektu „Silkolin" ofn- svertu. Engin ofnsvertai jaf nast á við hana að gæð- um! Anör. J. Bertelsene Sími 834 Austurstræti 17 Mikil og almenn samskoi voru! dæml verður um af myndinni.^inn. Eftir að leyfistíminn er ut- i, eftir druknun Pf'^"'''; virois) hfin ,-ið öllu U.yti liin vand- manna til stuðjaings eftirlifandi | ^g^g^, aðstandendum. Það var mikill ogl runninn hof'ir Lögþingið rjett til að kaupa stöðina eftir niati dóm" \ kvaddra manna. Þó getur útgerð-' arfjelagið okki krai'ist neins fyi" góður vottur gamúðar og »am- Þessi minningartafla ber vot Lrygðar. Minningarguðsþjónust.- úm ræktarsemi og vingjarnleik ;,. V(,o-i, bryggjur og brýr. Nauð- ur og aðrar minningar-samkomur hinna erlendu manna, sem ,3o-'svnie? titgjöld til lögreglu á fje- v.u-u haldnar h.jor og í Hafnar-jbertson" áttu. Þeir virja óefað ]afíio' ag borga. Meðan leyfistíni- sýna með minningartöflunni, að ini( stendur yfvr skal útgerðarfje- þeir hafa tekið þátt í kjbrum \.v^ vinn;( ag ],ví, að færeyskurn þeirra, sém arðu fyrir ástviha- og vörum vorði okkí íþyngt með tolii aðstandenda missi með tapi tog-iega ö'ðrum álögum í ítalíu, on arans, og að þeim or ant um, að ]<0Uli þeir toliar til greina, á fje- uiinniiig uinna föllnu vasklejka- iagjg ag borga þá upphseð er toll- firði. þegar iirugg vissa þett/ fengin uin það, að skipshafn- irnar tvær væru ekki í lifenda tölu- En annað hefir ekki verið gert fram til þessa, til að halda á lofti minningunni um þá, sem druknuðu í ofviðrinu niikla 7.-- 8. febrúar 1925. manna lifi og munist. -«•» hækkuninni nemur. Fyrk- leyfið á að borga 50 þús. kr. árloga og fyrstu 50 þús. í jan. 1927. F.jolagið á að gangast undir þær tilskipanir sem gerðar eru í samn- FRJETTIR Bráðapestin í sauðfje geysar ákaft austur í Mýrdal, að því er Xsaí. var símað nýloga \'ar sagt að fje hrynji niður á mörgum bæý um. Eru menn í óða önn að bólu- •setja nú, til þess að royna að stöðva pestina. Norðlenskur bóndi skritfar: — Nú er auðsjeð, að Framsókn og bolsar, selja hvorir öðrum sálir sína*r; og þá fyrst er nú föður- landinu borgið, eða hitt þó held- ur, ef þeir verða ofaná í þingi og stjórn. En hvernig Framsókn goi- ur úr þessu vilt á sjer sýn, að hún s;je ekk: ' bolsakyns, skil ,jog ekki- — En nái Framsókn og bolsar að sameinast mun ekki langt að bíða sprengingar, og þegar kj'lið er sprungið, vænti jeg bráðs bata. Dánarfregn. Nýlega er látinn á sjúkrahúsi í Danmcirku, Brynjólf- ur MagmissoiL frá l'rostsbakka á Síðu, sonur Magnúsar prófasts Bjarnarsonar. Brynjólfur sfil. var mesti ofnisinaðnr moðan hann hafði heilsu; afburða vorkamað- ur að hverju sem hann gekk. — M lilistt! Danmark. Grundig praktisk og teoretisfc Undervisning i al Husgerning. Nyt 5 Maaneders Kursus be-í gynder 4de November og 4de- Maj. Prisen ne'dsat til 115 kr,. maanedlig. Statsunderstöttelse kan söges, Program sendes. E. Vesiergaardy Forstanderinde. lt*9>0"V"f*v'9,'fl,t"i''f'V"f Hánn var um eitt skeið hjer si Verslunarskólanum, en hvarf heim- til föður síns að afloknu námi og ætlaði að taka við briinu á Prests- bakka. Nokkru síðar misti hann.; heilsuna. Lögfræð/ngar íandstna em í uiu( irbúningi ntoð fjelagsstofnun í þvt augnamiíi að hafa meiri áhrif á liiggjiifina, éinkum með setning nyrra lagabálka í stað margra nU úreltra ákvioða- — Forgöngumenn fjélagsins hafa í hyggju að haldá Itjor árloga umneðiifundi um lög- gjafarmálí&fni, gera tillðgur iwn ýtn.s ný'nnoli í liigum og afnáni i'ldri ákvæða, auk þ'ess að lialdnir vorða vísihdalegir Cyrirlestrar á randtmum. Pjélagsstofnun þéssi er mjög þörf og iiiá mikils góðs at \irnfa. AtvinnuleySisSkýrsla'n. 414 menu l.jolu skrá sig som atvinnulausa við skyrslusiif'nun þá, som bæjar st.j.irnin ljet" t'ram fara fyri: skömmu. Par af vóru'262 sveit" tastii' hjer, 149 utánsveitar og íi útlondingar. Ahdví'rgi útflúttrar vöru nam í septemberinánuði 5.'274.050 kr. — ---------¦*'>4>_—

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.