Ísafold - 01.03.1927, Blaðsíða 3

Ísafold - 01.03.1927, Blaðsíða 3
ISAPOiD lausri þvælu uiu aukaatriðin og fela þannig kjarna málsins. Einn a£ and- 'Stæðingum Sigurðar viðurkennir jafn ^el að áburðarmálið sje alls ekki að- :alkjarni málsins, sem það keldur ekki «r, frá mínu sjónarmiði. Hitt væri «önnu nær, að geta þess til, að tilraunir Sigurðar til að halda Búnaðarfjelagi Islands utan við stjórnmál væri eitt með stærri atriðunurn, cn þökk niína. skal kann hafa fyrir það. Fyrir mjer er aðalkjarni málsins sd """¦ orsökin til þess að jeg vil halda eiginlegleika, að umsækjandi þarf að þroska þann hæfileika, þá hundsdygð, að skríða fyrir þeim sem embætta- ráð hafa. En látum nú þetta gott heita. Hilt er verra, að það virðist vera orðin nokkurn veginn ófrávíkjanleg regla hjer á landi, að komist maður í em- bætti þá er honum borgið, þó lianu géri ekkert, þó hann geri hin fárán- Iegustu afglöp í embættisfærslu. Verði embættismaður fyrir þeirri slysni, a'ð sjóðþurð verði hjá honum Georg Brandes létinn. Hinn 19. febrúar andaðist hiim ;il- kunni danski rithöfundur, Georg Brandes, eftir uppskurð sem á hon- um var gerður við þarmaveiki. Hinu 25. febr. var lík haus brent og voru eigi aðrir viðstaddir en nánustu æti- hans og vinir. innan í, vera merkt með sama kjör- að hverfa, þar sje dálítið af háls orðimi. Hver höfundur skal hafa sitt bólgu og kvefi. annars engar far eigið kjörorð. sóttir. priggja manna dómnefnd sker úr , því hver teikningin sje best. *— Hafa mgiai' þau Matthías pórðarson, þjóðminja- vörður og frú Laufey Vilhjálmsdót^- ir, Reykjavík, góðfúslega lofað að eiga sæti í nefndinni. Samband norð- lenskra kvenna áskilur sjer rjett. til að skipa síðar þriðja manninn i nefndina. Teikningarnar skulu sendar til for- manns heimilisiðnaðarnefndarinnar, Háteigi, Reykjavík, og vera komnar °g framtakssemi í sínu starfi, svojalloft með því að mamiinum er veilt Búnaðarþingið mælist til þess að Al- ' hans hendul" ekki síoa1, en *¦ 3an- Sóðan skilning á framfaramálum annað embætti ekki óveglegra. Jeg j,ing. geri ráSstafanir gegn útbreiðslu 11028' olla verSa Þær ekki tcknav tU greina. Sambandsfjelag norðlenskra kvenna . Austurland. Þar gengur eins og áður inflú- ensa og rauðir hundar, annars eng- ar farsóttir. 21. febrúar 1927. G. B. Sigurði í stöðu sinni — að hann er venjulega breitt yflr það, nema UÖrtllDESt [ kBVtÖfllirP FRÁ VESTUR-ÍSLENDINGUM. hefir sýnt alveg óvenjulegan dugnað í því stærri stíl sje og endar þá lík.i landbúnaðarins, að jeg kem ekki augi býst við því, að fáir mundu syrgja: FB. veikinnar hingað. Talsvert hefir verið rætt í bliiðum hjer um hina skæðu veiki í kartöfl- um, sem nefnd er „vörtupest" og allmikið ber á í Xoregi um þessar mundir. Mjil þetta hefir verið til umræðu í búnaðarþinginu. Hafði jarðraiktar- nefnd haft það til meðferðar nvað gera skyldi, til þess að forðast, að veikin kæmi hingað til lands. Hall ¦á neinn, sem skipi sæti haris' bétur. það þótt eitthvað yrði hagga'ð við Hann skilur manna best að gerbreyta þessari reglu, þótt eitthvað yrði Þarf landbúnaðinum til þess að hann rumskað við embættis- og sýslunar- standist í samkepninni við aðra at- miinnnm þessa lands. Hilt kann jeg vinnuvegi,- að hann þarf a'ð nota ekki við, að byrjað sje á öfugum vJelar í stað mannsorku, og hann enda. Peir reknir fyrst úr embætt- hefir verið ötull til framkvæmda Um sem mestan áhuga og dugnað og tilra.una í þessa átt. Enginn skyldi hafa sýnt í starfi sínu. J>ar á jeg nneykslast á því, þótt einhver mií- við Sigurð Sigurðsson. Jeg hefi heyrt 'tök gætu komið fyrir hjá þeim, sem suma andstæðinga hans stinga upp 5, brjóta ísinn á hvaða sviði sem er. því að láta Sigurð hai'a. annað em- „J>að er þungur sá sem aftan í tog- bætti jafngott. Petta er íslenskt, og V, íj.,, ~. ' "*, „.-."„ '" T T" .. . ' ' 6 dor Vilhjalmsson hafði framsogu fyr ar. Peir eru alla jafna margir, sem í stíl við það sem áður er sagt. Láta u. hi{nA „„fnAar.innBr. Wnm> tvnfi naí illa skilja nýbreytni og stórhuga. — hann hafa launin, cn embætti, sem ^uðurnesjamenu sendu einu siuni hann passar alls ekki, eða að minsta oænarskrá til Alþingis um það að kosti ver í. Nei, annaðhvort á hann nætt væri að láta póstskipið ganga, að halda embættinu, eða fara frá því ^1 þeir álitu að það fældi fiskinn slyppur og snauður, ef hann hefir ^urtu af miðum þeirra. Einn þing- verðskuldað það, en ekkert slíkt hef- ^aður sagði, er símamálið var döf- jr komið fram í málinu. J?ótt svo mnh að það væri hörmulegra en nll- ólíklega kynni nú að fara að Sig- *" Plágur sem yfir þetta land hefðri nrður yrði ekki settur aftur inn í «engið að fá síma, Menn hlóu að stöðti sína, þá er máli hans ekki Ericson, sem fann upp ]0kið fyrir það. Bændur og allur funa og spurðu hvort hann almenningur fylgir honum að málum. að bora í sjóinn með henni. peir hafa skilið, að hann hefir unnið dóttir, Síðu. Um )->etta [tarleg grein skamms. skipsskrúfu ;ætlaði 'Svo na msetti lcn„i toija. Eyrst þeirra málefni, þeirra hag. Annars ^yntist jeg áhuga og dugnaði .skal þess getið, þar sem jeg tel ýmsa " lgm ar * Sandgræðslumálinu. Jeg af andstæðingum Sigurðar góða og Rangárvöllum. Mjer nýta menn, þá vona jeg að þeir snú- lann ti nfja að sjá sveitina, líklega jst til fvlffis við hann, er þeir hafa «nhverja;,lbestu sveit til grasræktar ky blása B.ynt sjer málið til grunna og sjeð ' ^8!11 lmdi> blása ^PP- Jarðirnar hve veigalitlar sakirnar eru, slíkt sandkofu, og bændur flvðu ir hönd nefndarinnar. Hann kvað það upphaf málsins, að verslun ein í Danmörku hefði bent sendiherra vor- um í Höfn á það, að í Noregi væri þessi ha'ttulega veiki, og viðbúið að hún kæmi hingað til lands þá og þeg- ar, ef engrar varúðar yrði gætt. I Ságði H. V. að Ragnar Ásgeirsson í'áðunautur og Einar Helgason garð- yrkjustjóri hei'ðu haft þe'tta mál til meðfer'ðar. Teldi Ragnar, a'ð sum ai'- brigði af kartiit'lum væru ekki mót- tækileg fyrir þessa veiki, og væri því ráðlegt að snúá sjer að ræktun þéirra afbrigða, -en E. H. væri óviss um að slíkt reyndist örugg vörn. j Nú# væri svo ástatt, að í N»regi er veikin orðin það útbreidd, að Norð °S vantai- imenn geta naumast nokkra rönd revú. «pkni, sem 23. febrúar. Jóhannes J.ósefsson glímukappi er fyrir nokkru kominn aftur til Vesturheims, en hann var, áskilur sjer fullan eignar- og umráða- elIls °S kunnugt er, að sýna Hstir- rjett yfir þeim teikuingum, sem verð- sítiar í Prakklandi og pýskalandi 1 laun hljóta og forkaupsrjett að laun- hanst og fyrri hluta vetrar. um. Mannalát. Halldóra Bjarnadóttir, formaður. þ. 1. jan. þ. á, andaðist í Langruth, Björg Eiriksdóttir, Sauðárkróki. Guð- Manitoba, Magnús Kaprasiusson, f. rún Björnsdóttir, Grafarholti, Guðrún hjer í Reykjavík 22. des 1857. Var Torfadóttir, frá. Stokkseyri. Guðrún faðir hans póstur um nokkurra ára Ólafsdóttir, Reykjarfirði. Helga skeið á milli Reykjavíkur og Kefla- Ki'istjánsdóttir, Laugum. Hólmfríður víkur. Magnús fluttist vestur um haf Pjetursdóttir, Arnarvatni. Ragnhild- 1892 og settist að í Argylebygð, hjá ur Pjetursdóttir, Háteigi. Sigrún P. systur sinni Guðrúnu að nafni. Kona Bli'mdal, Mjóanesi. Sigurlaug Björns- Magnúsar var Guðný Jónsdóttir frá merkilega mál hjer í blaðinu Bæ í ^\jidakílshrev»pi í Borgarfjarð- arsýslu og lifir hún mann sinn ásarut. birtist einni dóttur. Nóbelsverdlaunin. Heilbrigðisfrjettir, (13. til 19. febrviar). Reykjavík. Hjeraðslæknir segir 130 kikhósta tilfelli á 59 heiniilnni hjer í bænum )ó skýrslu frá cinuni mjög mikið hefir nð Hinn 10. desember s. 1. voru liðin 25 ár síðan NobelsverðlaunasjóSurinn var stofnaður. við útbreiðslu hennar. í Danmörku gera. . þaír. — Yfirleirt hófðu menn enga trú á því að hægt væri að gera neitt verulegt ^1! að hindra sandfokið eða græða «PP sanda, Sem uudantekniugu má þó nefna Eyjólf bónda í Hvammi ¦sem manna fyrstur ¦ gerði tilraunir í þessa átt og hjelt þeim áfram með mikilli þrautseigju. Jeg hafði jafnan ii'ú á því að bffiði va'ii hægt að hefta síandfokiS og einkum þó að hægt væri að græða upp örfoka sanda í ¦stórum stíl. Eftir að jeg komst á þing, átti jeg oft tal um þetta efni við Sigurð og aldrei hefi jeg rætt um það mál við neinn er talaði af meiri ávalt drengjum góðum. Gunnar Sigurðsson, (frá Selalæk.) Landhelgisgæsla í flugvjel. Bitt tilfelli af taugaveiki. Læknar segja nokkuð af kvefi í ba'iium. Airnars cng-ar farsóttir. Suðurland. Kiklióstinn breiðist út. Er uú kominn áreiðanlcga á eitt heimili Danir eignast í sumar flugvjel seia hægt veríiur að fljúga yfir um haf, frá Danmörku til Grænlands. prír 160 mótorar — 1200 hestöfl, km. hraði á klst. I „Dansk Fiskcritidende", ei því sagt, að -^ilningi og áhuga og þó var hann fXvigvjel í smíðum í EnglancB, sem fri er hún til, og í Englandi er talsvert 'af henni. I Jarðræktarnefnd búnaðarþingsirts : hefir or'ðið ásátt um, að fara fram ] á það við Alþingi, að það gæfi át. iliig, er heimilaði ráðstafanir, til þess að stemma stigu fvrir, að veikin bœr- ist hingað. pyrfti t. d. að koma því í Vcstniannacy.iiun. Er cinnig kom- ! þannig fyrir, að mönnum yrði gert imi til Ilafnarf jarðar, „nokkiið að skyldu, að láta vottorð fylgja öll-,víða. veit ckki um það", segir um kartöfluscndingum cr koma hing- hjeraðsla'knir. at' því að vcikin er að til land ar sjeu, a'ð þser sjeu heilbrigStn umbúðirnar nýjar. Var þcss gctið á um, hvaðan kartöflurn- NV0 yæg. Kíkhóstinn cr íui cinnig .1 /. F R /•: D X O 1) E I, sSnaunum eystra þar lítt kunnugur. J(?K bar svo fram nýtt framvari) nm sandgi-æðslu í samráði við bún- ^ðarfjolagið og sandgræðslustjóra. — Landbúnaðarnefndir beggja deilda fóru austur og skoðuðu sandana. Síð- a'i hefir styrkurinn til sandgræðsl- Ullnar margfaldast og árangurinn hef- K farið fram úr vonum hinna bjart- og kominn á Hvalfjarðarsteond, eitt I eimili. í Borgarnesi fer veikin mjog hinn sænski efnafræðingur, sem stofn- búnaðarþinganu hægt yfir, er seln stendm. £ 10 til 12 ^. ^ VCI.olau ^„^ lQ de6 danska stjórnin eigi f f. Em*% ÍT *^st&\> M*™- t ^eitunmn hefir vcikin oml)er 1896. f erf€askrá sinni hafðl » ™» Mta efru. ckki, að því cr .icg best veit, breiðst haim ^ svo a> að af nær M meifti út, cn áður er greint. milj. knSna af eignum sínum skyldi Jeg hcfi áður getio um kíkhósta stofna sjóð, og rentunum af honum í Þykkvabæ í Raiigárvallasýslu. skyldi árlega varið til verðlauna handa sjc mun stærri en allar þær vjelar, er Danir hafa • eignast áður. I henni eiga að vera þrír mó- torar og hefir hver þeirra 400 hest- öfl. — Lengd vængjanna 20 ínetrar, en lengd frá stjeli og fram úr 15 metrar.Burðarafl 2800 .kg. Vjelin á að geta tekið 4 menn, flugmann, gæslumann, vjelfræðing og loft- ^uustu. Jeg ætla að fullyrða að engu i , « „. b ijíuii nv «hs» skevfa mann. Elughraðinn a að vcra 'lI ije landsins hafi verið betur varið. Onnur Mið málsins. Alliv þekkja hve mikið e til a£ 100 kílómetrar á klukkust. Bensín á vjclin að geta tekið til 14 tíma flugs; en á. 7 klukkutímum á að vera h.-cgt aö fljiiga í henni frá Dan- embættum í þessu lílluli) monn ^.^ ^..^ (jl F;lirovJM Ætti pví eigi a5 «kki annað en líta imi á skrifstofur vor, skotaskuld úr því að fljúga þossa bæjarfjelags til að sannfærast hingað til ]nmU og ,,it,ðan til Grænl.; «m það. Svo virðist sem embætta- en<ja segir blaðið að áformað sje, veitmgar fari hjer alla jafna lítið nð nota flugvjel þessa til landhelgis- varna um sumartímann. eftú' hæfileikum nmsækjenda og synd væn a'Ö I segja að guð gæfi þeim: Kaupverð hennar cr 350.000 kr. oUum mikið vit, sem hjer hafa krækr. A hún ,,ð vera sjcrlcga til þess gerW, "jer í embætti. Pað væri lika ósköP(íl0 hœ?t gje ;|A ^i)j;|s( . henn. «ölilegt að það skerði eifthvað aðra 'j,,,, úfhw a s,(o- — ? • ? Verðlannasaukepnl um uppdrætti að íslenskum húsgögnum. Samband norðlenskra kvenna heitir 200 kr. verðlaunum. Samband Norðlenskra kveima hei'- ir ákvcðið að efna. til samkepni um 1) Teikningar að íslenskum hús- göghum: Borðum, beddum, slólum (al- gengum stólum og lurgindastólum), skápum og rúmum. (Verðlaun 150 krónur). 2) ' Teikningu að fcilhögun Islenskr- ar baðstofu (Vcrðlaun 50 krónur). ckki lljeraðsheknir þar segir mjer, að þei„,} ei. g^t hefUu mannkyninu mest veikin hafi borist úr ÞykkA'aba^num gagn á því ári. á einn bœ á R<mgárvöllum. Á árunum 1862—63 faán Nobel upp Yfirleitt er gott heilsufar á Suð- nýja agferð til þess að framleiða ui'landi, og það svo, að sumir lækn- „nitroglyeerin" í stóram stíl og þá ar segja heilsufarið „óvenju gott", uppgötvaöi hann" einnig „dynamit". cða „ágwtt." sera fyrst var farig aa nota 1867. _ , Nobel varð þaunig faðir þess iðnaðar Vesturlmid. ao; framleiða sprengiefni og stofnaSi Þar cr yfirleitt ág&tt heilsufar, jlann sprengieflnaverksmiðjur víðsvegaT- engar frcgnir um neinar far.sóttir. i;m Evrópu og .\meríku og græddi í>. því of fjár. Uppgötvanir hans hafa meðal annars leitt til þess, hvað styrj- Svo cr að sjá sem kíkhóstimi í alair nú á dögum eru ægilegar. pa5 Norðurland. hefir hann og sjálfsagt sjeð og þess vegna ákveðið, að hæstu verSlaunin úr llúnavafns.sýslu sje í rjenun. Hjer aðslaaknir símar að síðasta hálfan mánuð hafa bæs| við 3 heimili með sjóði sínum skyldi veitast þeim mönu 8 sjúklingum, svo að hann viti af, nm er me<;t og. hcSt hefði unnið að því Teikningarnar mega ckki verá'og eitt dauðsfall. lljeraðshvknirinn ag 0fia frið meoa.l þjóðanna. merkíar nafni höfundarins, heldhr á Akurcyri scgiv nijcr að taksóttin,j ______* * *______ skulu þær og umslagið með nafninu s< m jég áður licfi gctið um, sje nú

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.