Tíminn - 18.01.1980, Blaðsíða 1

Tíminn - 18.01.1980, Blaðsíða 1
Föstudagur 18. janúar 1980 14. tölublað—64. árgangur Kyrkislangan eftirsótta Sjá bls. 9 Slðumúla 15 ¦ Pósthólf 370 ¦ Reykjavík ¦ Ritstjórn 86300 • Auglýsingar 18300 ¦ Afgreiðsla og áskrift 86300 : Kvöldsimar 86387 & 86392 Flmm ára áætlun RARIK: Framkvæmdir fyrir 69 miiljaröa JSS — Lögö hefur verið fram framkvæmdaáætlun til fimm ára fyrir Rafmagnsveitur rfkis- ins og tekur hún til almennra framkvæmda, styrkingar raf- dreifikerfa i sveitum, fram- kvæmda viö byggðalínur, svo og viö Krófluvirkjun. Þannig er gerö grein fyrir fjármagni þvl sem RARIK þarf til fram- kvæmda á þessu tlmabili, en viö utreikninga þess var stuðst við verðlag á miðju slðasta ári með 35% hækkun. Kristján Jónsson rafmagns- veitustjóri og Pálmi Jónsson stjórnarformaður geröu blaða- mönnum I gær grein fyrir áætl- uninni. Samkvæmt henni mun heildarkostnaður við fram- kvæmdir á vegum RARIK á ár- unum 1980-1984 nema samtals um 69 milljörðum króna. Þar af nemur kostnaður við almennar framkvæmdir stofnunarinnar rúmum 25 milljörðum króna á þessum árum og skiptist hans nokkuð jafnt milli ára. Undir þennan lið falla m.a. virkjanir, stofnllnur og aðveitustöðvar, og eru sllkar framkvæmdir að hluta fjármagnaðar af Orku- sjóði, svo og með lántökum. Þá nemur kostnaður við styrkingu rafdreifikerfi I sveitum 7,6 mill- jörðum á tlmabilinu og skiptist jafnt milli ára. Sllkar fram- kvæmdir eru fjármagnaðar með lántökum. Framkvæmdir við byggðallnur nemur skv. áætluninni 23,1 milljarði og eru Rafmagnsveitur rikisins: Hallarekstur um 500 mfflí. JSS — Arsreikningar Rafmagns- veitna rlkisins fyrir siðasta ár eru ekki fullfrágengnir, en gera má ráð fyrir samkvæmt siðustu spám, að hallarekstur stofnunar- innar á þessum tima nemi 500 milljónum króna", sagði Pálmi Jónsson stjórnarformaður RARIK á blaðamannafundi I gær. Sagði Pálmi, að meginorsökin væri sú að fjármagnskostnaður færi sivaxandi vegna verðhækk- ana innan lands svo og vegna gengisbreytinga. Þá hefði þróun- in I verðlags- og launamálum sitt að segja. Ahvllandi lán hefðu um áramót numið 20 milljörðum króna. Þar af væru 40% þeirra vísitölutryggð og væru vextir af þeim 60%. Þá væru 60% lánanna gengistryggð, eða á nokkuð skárri kjörum en fyrrnefndi hlut- inn. Þvi væri ekki að neita, að þessi lánakjör hefðu reynst stofnuninni þung I skauti. Hins bæri að gæta að hún hefði fengið greitt verð- jöfnunargjald á slðasta ári, sem næmi 2,1 milljarði og rynni það til að mæta rekstrarerfiðleikum. Þá kvaðst Pálmi vilja benda á, aö mikill hluti framkvæmda RARIK væru óarðbærar, en engu að sfður yrði að ráðast i þær, ef stofnunin ætlaði að veita sömu þjónustu I hinum ýmsu byggðar- lögum og gerðist annars staðar. Þessar framkvæmdir yrðu einnig til þess að leysa af hólmi aðra dýrari og verri kosti, eins og t.d. að keyra dlselvélar. Bilið milli verðjöfnunargjalds og lánabyrði stofnunarinnar færi sifellt breiklandi og ekki væri unnt að mæta þessu með hækkun á gjaldskrá, og mætti I þvi sam- bandi benda á að heimilistaxti RARIK væri 55% hærri en hjá Rafmagnsveitu Reykjavlkur. Kvað Pálmi það þvi færustu leið- ina að ríkissjóöur tæki þátt I f jár- mögnun þeirra framkvæmda sem flökkuðust undir óaröbærar framkvæmdir. Með þvi fyrir- komulagi væri hægt að veita betri þjónustu og orkuverð ætti ekki að verða miklu dýrara en hjá öðrum orkusöluaðilum. ,,Ég er þeirrar skoðunar, að ekki verði unað við það misrétti sem fólk i landinu býr við varð- andiorkuverð", sagði Pálmi. Það er meir en svo að unað verði við til frambúðar. Þarna er þvl um mjög mikilsvert mál að ræða, ekki aðeins fyrir stofnunina, heldur fyrir landsmenn alla". Hvers virði er húsið? HEI — Eins og áður hefur verið sagt frá hækkar fasteignamat ibúðarhúsa á höfuðborgarsvæð- inu nú almennt um 60% en allar tegundir fasteigna annars staöar á landinu um 50%. Frá þessu eru þó margar undantekningar, t.d. hækkar lóðaverð atvinnusvæða við innanverðan Laugaveg, Suðurlandsbraut og I Múlahverfi nokkuðumfram það sem almennt er. Einnig hækkar lóðamat i Fossvogi og Kópavogi umfram annað lóðamat. Til að gefa fólki einhverja hug- mynd og kannski samanburð um mat hefur FMR gefið nokkur dæmi: 200 fm einbýlishús I Fossvogi er metið á 34,1 millj. fokhelt en 53,5 millj. fullklárað.82 fm blokkaribúð i Breiðholti er metin á 7,2 millj. fokheld en 19,3 full- búin, 116 fm sérhæð I Hliðunum á 20,3 millj. Ósamþykkt kjallaraibúð I „sænsku" timbur- húsi i Vogahverfi 52 fm er metin á 10,1 millj. 150 fm einbýlishús I Vestmannaeyjum á 22,4millj. 141 fm einbýlishús á Isafirði 21,9 millj, 251 fm tvílyft einbýlishús á Akureyri er metið á 40,3 millj. Matið er miðað við áætlað sölu- verð húsnæðisins 1. des. s.l. Kristján Jónsson rafveitustjóri útskýrir framkvæmdaáætlun RARIK nsstu finfm árin. fjármagnaðar af rikissjóði og loks er gert ráð fyrir 12t8 mill- jarða kostnaði viö Kröflu. Kristján Jónsson rafmagns- stjóri gerði grein fyrir yfir- standandi framkvæmdum RARIK, svo og væntanlegum verkefnum samkvæmt áætlun- inni. A Austurlandi verður lokið lagningu Vopnafjaröarlínu frá Laxárfossvirkjun, og einnig verður reist aðveitustöð I Vopnafirði. Þá verður stefnt að lagningu linu frá Laxárvirkjun til Kópaskers og sæstrengs yfir Eyjafjörð. Stefnt er aö þvi að ljúka við framkvæmdir nýrrar linu milli Dalvlkur og Ólafs- fjarðar og annarrar frá Akur- eyri til Dalvikur. Þá er fyrir- hugað aö leggja llnu frá Grlms- árvirkjun til Egilsstaða. Um framkvæmdir við byggð- arllnurnar er hin stærsta nú lagning Vesturllnunnar. Er gert ráð fyrir að henni ásamt bygg- ingu aðveitustöðva verði lokið I haust. Þá eru uppi hugmyndir um að halda áfram meö Austur- linuna um Djúpavog til Hafnar I Hornafirði. Sem fyrr sagði er Krafla einnig inni I dæminu og I áætluninni er gert ráö fyrir að þar verði boraðar þrjár holur á þessu ári og a.m.k. tvær þeirra tengdar. 1981 verði boraðar fjórar holur og sami fjöldi á ári úr þvi, þar til fullum afköstum virkjunarinnar verði náö. Loks eru fyrirhugaðar endur- bætur á flutningskerfum, eink- um á Suöur- og Vesturlandi, en þau eru orðin úr sér gengin og þola ekki það álag sem á þeim er. Dr. Jón fannst látinn FRI— Um kl. 12.30 I gær gekk einn af nemendum I Verslunar- skólanum fram á dr. Jón Gisla- son I Nauthólsvík. Hann var lát- inn. Strax og Jóns var saknað var hafin Itarleg leit að honum og tóku þátt I henni auk lögreglu allir nemendur Verslunarskól- ans en Jón hafði verið skóla- stjóri Verslunarskólans um langt árabil. Dr. Jón hvarf að heiman frá sér sl. þriðjudagskvöld en leit um allt borgarlandið bar ofan- greindan árangur. Dr. Jón mun hafa átt við van- heilsu að stríða að undanförnu. Enn er leitað Baldurs Bald- urssonar en hans hefur nú verið saknað frá þvi fyrir áramót. Leitin er viðtæk en ekkert hefur enn komið fram sem leitt gæti til þess að hann finnist. Dr. Jón Glslason Leiöbeiningar til framteljenda: Skattframtalið í opnunni í dag HEI— Eins og sagt hefur verið frá, kynnti rlkisskattstjóri hin riýju framtalseyðublöð fyrir fjöimiðhim nýlega. M.a. út- deildi hann sýnishornum um út- fyllt skattframtöl einna ágætis- hjóna Jóns Jónssonar og Jönu Jónsdóttur, ásamt skýringum við einstaka liði framtalsins, sem ætti að geta oröið mörgum að gagni til að átta sig nokkuö á þvi hvernig og hvar hinir ein- stöku liðir færast inn á skatt- skýrsluna. Þessi sýnishorn eru birt I opnu blaðsins i dag. Eins og komið hefur fram eru hjón nú talin sérskðttuð, þótt deilur standi um það hvort svo sé I raun og veru. Þau fá ennþa eina skattskýrslu eins og um <einstakling væri að ræða. Fyrsta og f jórða siðan er fyrir sameiginlegar eignir hjónanna og skuldir þeirra en siðan er önnur slðan ætluð Jóni og sú þriðja Jónu, þar sem þau telja fram hvort um sig hverskonar launatekjur ásamt frádráttar- liðum. Tekið skal fram fyrir þá sem hafa laun frá mörgum launagreiðendum, eiga viða inni eða skulda mörgum, að skatt- skýrslunni fylgir framhaldsblað fyrir það sem ekki kemst fyrir á aðalskýrslunni. Fólk sem á börn er hafa einhverjar tekjur finnur ekki dálk fyrir þær á skýrslunni sem sýnd er i blaöinu I dag, þvl eins og áður hefur verið sagt frá, verða börn nú sjálfstæðir framteljendur og fá send sér- stök framtalséyðublöð. Þennan glaðning — skattskýrsluna — mun fólk mega reikna meö aö fá sendan I byrjun næstu viku. Rikisskattstjóri mun sfðar senda frá sér nánari leiðþein- ingar um framtalið.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.