Tíminn - 29.04.1980, Blaðsíða 3

Tíminn - 29.04.1980, Blaðsíða 3
Þriðjudagur 29. april 1980 Agúst Þorvaldssoh, stjórnarformaöur Mjólkursamsölunnar sagði f ræðu sinniað bændur þyrftu ao fá lengri tfma en átetlað er til að koma á jafnvægi milli framleiðslu og sölu. Jafnframt sagði hann að þeir kynnu illa við of mikla stjórnun og tilskipanir. Þá taldi hann að verk- fall mjólkurfræöinga f fyrra hefði kostað bændur um 120 milljónir kr. eða um 2 kr. á innveginn mjólkurlftra. A þessarl mynd eru auk Agiist- ar: stjórnarmennirir Vifill Búason Ferstiklu og Gunnar Guðbjartsson á Hjarðarfelli auk Guðiaugs Björgvinssonar, forstjóra Miólkursam- sölunnar. Aðrir i stjórn hennar eru Eggert Ólafsson, Þorvaldseyri og Oddur Andrésson á Neðra-Hálsi. Aðalfundur Mjólkursamsölunnar: 28 kr. verðjöfnunar- gjald á mjólkurlítra — Hætta verður á mjólkurskorti á Reykjavíkursvæðinu i haust og vetur HEI— „Aðalfundur Mjolkursam- sölunnar i Reykjavfk telur nokkra hættu á að nýlega ákveðið kvdta- kerfi kuuni að geta leitt til þess að vöntun verði á mjdlk og rjóma á 1. verðlagssvæði yfir haust- og vetrarmánuðina á meðan fram- leiðslan aðlagast þessu nýja kerfi" segir f ályktun fundarins, sem haldinn var s.l. föstudag. Skoraöi fundurinn þvi á rikis- stjtírnina að veita fjárhagslega aðstoð til aðlögunar i 3-5 ár, svo bændum gefist timi til að breyta framleiöslunni til samræmis hinu nýja kerfi. Þessi hætta stafar af þvl, að þrátt fyrir að kvdtakerfiö tæki gildi um s.l. áramót hefur mjdlkurframleiðslan aukist þaö sem af er árinu. Verði þvl ekki dregið verulega úr framleiðslunni isumar, hafa bændur náð kvótan- um löngu fyrir áramót og fá þá nánast ekkert fyrir innlagða mjdlk eftir það til áramdta. Jafn- vel þdtt kvótaskerðingin kæmi jafnt á allt árið, þýddi það að verulega mundi skorta á mjólk á svæði Samsölunnar frá ndvember til aprll, miðað við sölu á siðasta ari. En þrátt fyrir alla umfram- framleiðslu þá, vantaði nær 700 þUs. lítra á sölusvæðið og þurfti að flytja 76 þUs. Htra af rjóma frá Norðurlandi, sem er auövitað mjög kostnaöarsamt. Þetta kem- ur til af því, að sumarmjólkin hef- ur veriö um 70% meiri en á vetr- um, en hámarkssalan á vetrum hinsvegar 25% meiri en lágmark- ið á sumrin. Heildarinnviktun á 1. sölusvæði I fyrra, var hátt I 61 millj. lftra, sem var 0,9% minna en árið áöur. Framleiðendur voru 1231 og hafði fækkað um 42 frá fyrra ári. Meðal grundvallarverð á svæöi Mjtílkursamsölunnar á s.l. ári var 196.74 kr. á lítra, eöa 17 aurum hærra en meðal verö land- búnaðarins. íitborgunarveröiö var 5 kr. lægra vegna verð- jöfnunargjalds.Talið er nauðsyn- legt að I ár ver ði innheimtar 28 kr. á hvern mjdlkurlltra I verð- jöfnunargjald, en þegar hafa ver- ið teknar 16 kr. á hvern Htra. Rekstur Samsölunnar var sagður gdður á árinu og ætti þaö einnig viö um hliðargreinarnar eins og brauðgerðina, Isgerðina og sölu á Floridana. Krístján Frið- riksson látinn Kristján Friðriksson forstjóri, sem lengi var kenndur viö fyrir- tæki sitt Últinia, lést si. laugar- dag á 68. aldursári. Banamein hans var hjartaslag. Með Kristjáni Friðrikssyni er genginn merkur og fjölhæfur áhuga- og athafnamaður á sviði hvers konar framfara og menn- ingarstarfa. Hann var óvenjulega fjölhæfur og lét fjöldamörg mál til sfn taka. Hann var listfengur og stundaði myndlist í tómstund- um, ritfær og liggja eftir hann nokkur rit, þ.á m. um hugmynda- fræði og einnig skáldrit, auk fjöldamargra ritgerða og blaða- greina. Kristján Friöriksson var ekki aðeins umsvifamikill iönrekandi, heldur áhugamaður um efna- hagslegar framfarir og nýjungar. Kenningar hans um „hagkeðj- una" vöktu mikla athygli meðai almennings, og þegar hann fór fyrirlestraferðir um landiö fyrir nokkrum árum var aðsókn að fynrlestrunum goö. Hann stofn- aöi meö eigin framlögum verð- launasjóð til þess að efla framtak og brautryðjendastörf I atvinnu- málum. Enda þdtt árin færðust yfir Kristjan Friöriksson og hann yrði fyrir alvarlegum heilsubresti var hugur hans jafnvakandi og áhug- inn jafnmikill ailt fram á siðustu stund. Hann hafði nýlokiö við að semja leikrit þegar hann lést. Kristján Friðriksson hafði margháttuð afskipti af stjdrn- málum og var virkur flokksmaö- ur I Framsdknarflokknum. Meöal annars var hann varaþingmaður fyrir flokkinn i Reykjavik og sat um hrið á Alþingi. Eftirlifandieiginkona Kristjáns er Oddný ólafsdóttir og áttu þau nokkur börn sem eru uppkomin. Endurskoðuð Vega áætlun fyrir 1980 Nýframkvæmdir auknar um 50% frá þvi i fyrra Steingrlmur Hermannsson mælti I gær fyrir endurskoðaðri vegaáætlun fyrir árið 1980, og gerði m.a. grein fyrir þvi að I áætluninni fælist 50% aukning nýframkvæmda i vegamalum i ár miðað viö árið I fyrra. Stein- grlmur kvað þetta staðreynd þrátt fyrir að ekki hefði þótt fært að standa við upphaflegu áætlunina sem samþykkt var á Alþingi, en forsendur þeirrar áætlunar brustu vegna mikillar verðbólgu. Við upphaflegu áætlunina hefur nú verið bætt 2 milljöröum króna, en ef verö- bæta hefði átt hana að fullu, hefði hún þurft að hækka um 6,5 milljarða. Heildarupphæö vega- áætlunar I ár er 23.975 milljónir króha. Sú vegaáætlun sem samþykkt var I fyrra, og gilda átti til tveggja ára, gerði ráð fyrir stórauknum framkvæmdum I vegamálum. t þeirri endurskoð- un sem nú hefur veríð gerö, er nokkuö dregið úr fyrirætlunun- um, vegna erfiörar stöðu I rlkis- fjármalunum, en samt verða framkvæmdir meiri en áður. Þannig verður heildarmagn- aukning I vegaframkvæmdum um 22%, og sumarviöhald eykst um 11%. Þa veröur I ár lokið viö brUna yfir Borgarfjörð. Steingrlmur Hermannsson, samgönguráöherra, rakti i ræðu sinni hvernig tekna til vega- framkvæmda I ár yrði aflaö. Af benslngjaldi fást 11 milljarðar, þungaskatti 3,6 milljarðar, og gúmmigjaldi 75 milljónir. Sér- stakt rlkisframlag vegna hækkaðra tolla og söluskatts- hækkunar veröur 1 milljarður, en 7,3 milljarða verður aflað með lántökum. Ráðherra lagði á það áherslu að vegaframkvæmdir væru ein- staklega arðbærar fram- kvæmdir. Hann taldi að sér- staklega bæri að leggja áherslu á lagningu bundins slitlags, og sagðist hlynntur þvi að gerð verði sérstök 10 ára áætlun um pennan þátt, og yrði hún von- andi lögð fram með vegaáætlun á næsta ári. „Góðar samgöngur eru meginforsenda æskilegrar byggðaþróunar i landinu. Þær eru nauðsynlegar vegna þeirrar þjónustu sem færst hefur til stærri staða i öllum landshlut- um," sagði ráðherra ennfrem- ur. 46 félagar Rithöfundasambandsins mótmæla: Flokkspólitísk úthlutun hæstu starfslauna HEI — 46 félagar i Rithöfunda- sambandi Islands af alls 216, hafa skrifað undir mótmæli gegn þvf er þeir nefna gerræði stjdrnar Launasjóðs rithöfunda, að tithluta hæstu starfslaunum eftir flokkspólitisku sjdnarmiði, en það hafi stjdrn Launasjdðs mi gert annað árið I röð. Sama er sagt gilda að mestu um næst- hæstu starfslaun. 46-menningarnir segja fyrir- mynd slikrar ráðsmennsku um listræn málefni, dfinnanleg nema hjd þjóðum sem biii við illræmt stjdrnarfar enda þjdn- aði það þeim tilgangi einum, að visa þeim frá ritstörfum sem hafa aðrar stjdrnmálaskoðanir. Þessir 46 félagar krefjast þess, að núverandi stjdrn Launasjóðs rithöfunda vlki nú þegar og að ráögast verði inn- an rithöfundasambandsins um nýja stjórn Launasjtíðs. Bent er á að fyrsta lagagrein Rithöf- undasambands tslands hljdði svo: „Rithöfundasamband tslands er stéttarfélag rithöf- unda". Sambandið sé þvi ekki flokksptílitískt. Og lög þess beri að halda, meðan þaö sé við lýði. Þeir sem skrifuðu undir eru: Aðalsteinn Asb. Sigurðsson, Agnar Þdrðarson, Andrés Kristjánsson, Armann Kf. Einarsson, Baldur óskarsson, Bjarni Bernharður, Bjarni Th. Rögnvaldsson, Dagur Sig. Thor- oddsen, Davið Oddsson, Elias Mar, Einar Guðmundsson, Erlendur Jtínsson, GuðrUn Greiðsla sjúkrahjálpar og lyfjakostnaðar: Aðeins gegn fram- vísun skírteina 1. april s.l. gekk I gildi ný reglu- gerð um greiðslu sjúkrahjálpar og lyfjakostnaðar, þar sem á- kveðið er að elli og örorkullfeyris- þegar skuli aðeins greiða hálft gjald. lþvitilefnierréttaðtaka fram, að örorkuli'feyrisþegar þurfa að framvfsa örorkuskirteini, sem þeir fá afhent frá lffeyrisdeild Tryggingastofnunar rikisins og umboðsmönnum hennar Uti á landi. Aftur á móti nægir aö ellilíf- eyrisþegar sýni nafnskirteini sin. Að gefnu tilefni skal einnig tek- iö fram, aö elli og örorkullfeyris- þegar íá ekki niðurfellingu & út- varps og sjónvarpsgjaldi nema I hlut eigi einstaklingur. sem nýtur sérstakar uppbótar á lifeyrinn vegna sjUkrakostnaðar. — Stjórn Launasjóðs víki nú þegar Jacobsen, Guðmundur Guðni, Gréta SigfUsddttir, Gunnar Dal, Hafliði Vilhelmsson, Hilmar Jónsson, Indriði Indriðason, Indriöi G. Þorsteinsson, Ingi- björg Þorbergs, Ingimar Erlendur Sigurðsson, Ingólfur Jónsson, Jakob Jtínasson, Jtín Björnsson, Jón frá Pálmholti, Jón öskar, Kristmann Guðmundsson, Magnea J. Matthiasddttir, Margrét Jtíns- dóttir, Olafur Ormsson, óskar Aöalsteinn, Oskar Ingimarsson, Pjetur Hafst. Lárusson, Ragnar Þorsteinsson Siguröur Gunnars- son, Sigvaldi Hjálmaisson, .Snjdlaug Bragaddttir, Stefán A- gúst, Sveinbjörn Beinteinsson, Þ6ra Jdnsdóttir, Þóroddur Guðmundsson, Þorsteinn Thor- arensen, Þórunn Elva, Þröstur J. Karlsson og Þorsteinn Marelsson. Kvöldf réttir á stuttbylgju 1. maí Þann 1. mal n.k. hefjast Ut- sendingar á kvöldfréttum Rikis- Utvarpsins á stuttbylgju. SentverðurUtá U85S kfldriðum með stefnu á Norður-Evrtípu og verður Utvarpað frá klukkan 18:30 — 20.00 dag hvern. Frd sama tlma falla niður Ut- sendingar á hádegisfréttum Ut- varpsins á stuttbylgju. HURÐA- HLÍFAR EIR - MESSING - STÁL Hringið og viö sendum pöntunarseöil með teikningum fyrir möltöku. BL1KKVER ÁÆ&WÍIks** Skeljabrekka 4 - 200 Kópavogur - Slmi: 44040. Hrísmýri 2A - 802 Selfoss - Sími: 99-2040.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.