Tíminn - 29.04.1980, Blaðsíða 15

Tíminn - 29.04.1980, Blaðsíða 15
Þriöjudagur 29. aprll 1980 19 flokksstarfið Viötalstimar ólafur Jóhannesson Kristján Benediktsson Viötalstlmi þingmanna og borgarfulltrúa veröur laugardaginn 3. malkl. lOtil 12 f.h. Til viðtals verða Ólafur Jóhannessoii og Kristján Benediktsson borgarfulltrui. Fulltrúaráð Framsóknarfélaganna f Reykjuvfk. Félag framsóknarkvenna i Reykjavik Fundur í samkomusal Hótel Heklu mánudaginn 5. maf kl. 20.30. Dagskrá: Sigrún Magniisdóttlr segir frá veru sinni á Alþingi. Geröur Steinþórsdóttir talar um félagsstarf aldraöra f Reykiavík. Spiluð verbur framsóknarvist. Mætið vel og takio með ykkur gesti. . Stjórnin Kópavogur — Félagsvist. Spiluö verður félagsvist að Hamraborg 5, 3. hæö. Nmmtudaginn 1. maf kl. 8.30. Góð verðlaun. Nefndin. Austurríkisferð Fyrirhuguðer ferð til Austurrfkis 10. mai til 31. mai eöa 21. dagur. Þessi tlmi I Austurrlki er sa tlmi á árinu sem Austurrlki er hve fall- egast. Við bjóðum uppá skoðunarferðir, leikhús- og óperuferðir og ferð til ttaliu. Nánar auglýst I næstu viku. Upprysingar I slma full- trúaráðs Framsóknarfélaganna I Reykjavfk Rauðarárstfg 18, slmi 24480. Undanhald ÐC-10 var keypt og hvernig þœr hefðu verið reiknaðar út. Enn spurði hún hvi önnur flugvél Arnarflugs hefði verið leigð til Flugleiða fyrir næsta sumar, meðan félagið getur ekki selt vél- ar sem það þarf ekki á að halda og spurði hvort deild hefði verið sett upp til þess að afla félaginu aukinna tekna af leiguflugi, eins og t.d. pilagrimaflugi. Milla spurði enn um athuganir eða áætlanir um hvernig mætti best samræma eða sameina flugflota félagsins, þar sem allt virtist stefna I þá átt að auka fjölbreytni hans, fremur en samræmingu. Loks spurði hún um störf Axels Einarssonar hrl. sem starfar meö stjórn og er henni til ráðgjafar, en er hvorki stjórnar né starfsmaður Flugleiða. Sagði Milla okkur að Axel væri stjórnarmaöur I Eim- skip, sem þegar hefði tvo fulltrua i stjórn og þætti því ýmsum nóg komið af mönnum þaðan. Stjórnin mun hafa ætlað að svara spurningum Millu, sem og annarra, skriflega siðar. Skattar væri i fullu samræmi við forsend- ur stjórnartillagnanna. Þá sagði Guðmundur: „Þó heildarskatt- byrðin standi i stað er óhjá- kvæmileg einhver tilfærsla milli einstakra hópa skattgreiðenda, sé tekin viömiöun við hugsanlega álagningu samkvæmt gamla kerfinu. Gætir þar mest áhrifa frá sérsköttuninni, sem hefur óhjá- kvæmilega þær afleiðingar að hjón þar sem bæði hafa verulegar tekjur, hækka nokkuð i sköttum." Ennfremur sagði Guðmundur: „Til að tryggja þó enn betur hag tekjulitilla einstaklinga, en i þeim hópi er námsfólk, einstæð foreldri og ellilifeyrisþegar, hefur fjár- málaráðherra lagt til, i samráöi við sina stuðningsmenn, að þessi fasti frádráttur verði aldrei lægri en 550 þúsund krónur. Barnabæt- ur fara hækkandi með fjölda barna og er þannig reynt að létta verulega undir með barnmörgum fjölskyldum. Þá er sérstök hækk- un á frádrætti fyrir börn yngri en 7 ára og kemur hún mest til góða unga fólkinu, sem er að hefja bú- skap, og oft og tiðum aö byggja eða kaupa sér þak yfir höfuöið." Steingrimur manna i framkvæmdastjórn Framsóknarflokksins og þriggja varamanna. Kjörin voru: Ólafur Jóhannesson, aiþingismaður, Ey- steinn Jónsson, fyrrv. ráðherra, Erlendur Einarsson, forstjóri, Hákon Sigurgrlmsson, fulltrúi, Helgi Bergs, bankastjóri, Jónas Jónsson, búnaðarmálastjóri, Þórarinn Þórarinsson, ritstjóri, Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir og Hákon Hákonarson, form. Alþýöusambands Norðurlands. Varamenn: Jón Heigason, alþingismaður, Gerður Stein- þórsdóttir, borgarfulltrúi og Guðmundur Bjarnason, alþingis- maður. I blaðstjðrn Tlmans voru kosin: Steingri'mur Hermannss., Heiður Helgadóttir, Pétur Einarsson, Haukur Ingibergsson, Geir Magnússon, Vilhjálmur Jónsson, SigrUn Sturludóttir, Magnús Bjamfreðsson og Halldór As- gri'msson. Varamenn: Leó Löve og Hákon Sigurgrimsson. Tap Flugleiöa stöðvun DC-lOsl. sumar, bilanir' i DC-8 og hækkanir á eldsneyti vélanna. Þá gerði óöaverðbólg- an i landinu þaö að verkum aö sifellt yrði að auka við rekstrar- fé. Þótt Evrópuflug gengi þolan- lega varö taprekstur á þeim leiðum, sem nam 195 milljónum króna, en afkoma innanlands- flugs varö betri en árið áður, þott tregða stjórnvalda á að leyfa hækkanir á fargjöldum hefði valdið þvl að þar varð samt 211 milljón króna halli, en tap hefur verið á innanlands- fluginu sl. 5-6 ár. Heildartap félagsins árið 1979 nam 6.896 milljónum og er tapið ásamt tapi ársins 1978 nú orðið 8.062 milljónir. Hlutfallslega jukust rekstrar- tekjur ársins 1979 um 60% frá fyrra ári, þar sem hins vegar rekstrargjöld jukust um 85%. Rekstrargjöldin jukust veru- lega hraðar, eða meira en tekjurnar og er þar að finna skýringu á hinni neikvæöu af- komu. Afskriftir á árinu urðu sam- tals 3.035 millj. kr., en höföu ár- ið áður numið 649 millj. kr. Hér kemur til mikill munur vegna breyttra reglna um afskriftir, sem eru afleiðing af þeim skattalögum, sem nú gilda. Fjármagnskostnaður ársins 1979 var netto 1.152 millj. kr. miöaö við 684 milij. kr. árið áð- ur. Gengistap nam 2.493 millj. kr. miðað við gengistap árið áð- ur 1.624 millj. kr. Gengistap félagsins vex sifellt I takt við verðbólguna og reynd- ar er það svo að sú óðaverð- bólga, sem hér geisar leiðir tii þess að rekstrargrundvöllur Flugleiða, á sama hátt og fjöl- margra annarra fyrirtækja i þessu landi, verður æ erfiðari. Heildareignir Flugleiða i árs- lok 1979 námu samkvæmt efna- hagsreikningi 33.142 millj. kr. Talan fyrir árið áður var 20.207 millj. kr. Eigið fé fyrir.tækisins i árslok 1979 er 1.858 millj. kr. Þess má geta að bókfært verð flugvéla félagsins og fylgihluta nemur 11.260 millj. kr. Til samanburðar má geta þess að vátryggingarverð þessara flug- véla án fylgihluta er 23.407 millj. kr. Fjórir menn áttu að ganga úr stjórn Flugleiða nú, en þeir voru kosnir til eins árs a aðalfundin- um i fyrra. Þeir voru Bergur G. Gislason, E. Kristinn Olsen, Grétar Br. Kristjánsson og Halldór H. Jónsson og voru þeir allir endurkjörnir nú. Aðrir í stjórninni, sem I fyrra voru kjörnir til tveggja ára, sitja áfram, en þeir eru: Alfreð Eliasson, Óttar Möller, Sigurð- ur Helgason, Sigurgeir Jónsson og Orn O Johnson. VBænduri i -óska eftir dráttarvél ¦og heyvinnuvélum. ¦ Upplýsingar i =91-53786. sima FERÐAHOPAR Eyjaflug vekur athygli ferðahópa, á sérlega hag- kvæmuni fargjöldum milli lands og Eyja. Leitið upplýsinga i simum 98-1534 eða 1464. EYJAFLUB Bændur 13 ára drengur óskar eftir sveitadvöl i sumar. Upplýsingar i sima 96-23800 eftir kl. 7 og um helgar. Tómas mánuði," sagði Tómas Arnason, viðskiptaráðherra I útvarpsum- ræðum um skattamál I gærkvöldi. Tómas sagði ennfremur: 1 kosningabaráttunni lagði Framsóknarflokkurinn áherslu á aukna framleiðslu og framleiðni. Það markmið er itarlega undir- strikað I stjórnarsáttmálanum. Hjöðnun verðbólgunnar er hins vegar forsenda þess að góður árangur náist i þessu efni. Það er vafasamt að þjóöinni takist til lengdar að halda hinum góðu lifs- kjörum, hvað þá að bæta þau, með áframhaldandi óðaverð- bólgu og upplausn i efnahagsmál- um. Nánar segir frá útvarpsum- ræðunum i blaðinu á morgun, og þá verður ræða Tómasar Arna- sonar birt i héild. Gunnar ævistarf að vinna að ræktunar- málum og umbótum I félags- málum sveitanna sem hann helgaði krafti sina. Þar naut hann vel hæfileika sfnna og var mikið ágengt. Hann var lfka hamingjurikur I einkalífi. Kona hans Hildur var honum mjög góður lifsföru- nautur. HUn var uppalin á eina mesta menningarheimili Breiða- fjarðareyja, þar sem Islensk þjdömenning hefur náð eina mestum þroska um aldir. Hildur bjó manni slnum mjög gott heimili. Það sem skyggði á var heilsubrestur slðari æviárín. . Þau eignuðust þnl myndar- börn. Þau eru: Vigfús löggiltur endurskoðandi. Vinnur I rfkis- endurskoðun, óskar Hreinn, for- stjdri Osta- og smjörsölunnar, kvæntur Unni Agnarsddttur frá Akureyri, og Anna er yngst. Hun vinnur á skrifstofu hjá S.í.S. Anna hélt heimili með foreldrum sfnum, eftir að þau fluttu til Reykjavfkur, að Lauga- teig 17, og veitti þeim aöstoð I sjúkleika þeirra slðustu árin og á hún sérstakar þakkir fyrír það starf. Eg átti þvf láni að fagna að vinna margvisleg félagsstörf með Gunnari Jónatanssyni um tugi ára. Ég á margar gdðar minningar frá því samstarfi, minningar um stranga baráttu og gleði yfir unnum sigrum. Eg lærði margt af Gunnari og á honum margt að þakka. Að leiðarlokum hlýt ég að minnast þessa samstarfs með sérstöku þakklæti. Ég veit hann á góðu að mæta þegar hann hefur voryrkjuna I framtíöarlandinu, til þess hefurhann unnið vel á langri starfsævi. Snæfellskar byggðir blessa minningu hans. Ég og kona mln sendum Hildi og börnum hennar innilegar sam- úðarkveöjur. Gunnar Guðbjartsson. s^ ^-T Hringið M<pv\ð sendum blaðið I Móöir okkar og tengdamóðir Bjarnfriöur Sigursteinsdóttir sem andaðist 24. apríl s.l. veröur jarðsungin frá Fossvogs- kirkju föstudaginn 2. maí n.k. kl. 1.30. Fyrir hönd vandamanna. Frfða Guðmundsddttlr, Sigurður Nlelsen, Leifur E. Karisson, Inglbjörg Hafberg. Maðurinn minn Kristján Friöriksson iðnrekandi Garðastrætl 39, andaðist laugardaginn 26. aprfl 1980. Fyrir mfna hönd og annarra vandamanna. Oddný ólafsdóttir. Innilegar þakkir fyrir auösýnda samúð og hlýhug við and- lát og utför móður okkar, tengdamóöur, ömmu og lan«- dmmu, ° Helgu Stefánsdóttur, Búðavegi 12, Fáskrúðsfirði, sem lést 14. aprll á Landsspitalanum. Svavar Helgason, Ragna Elnarsdóttir. Stefán Sigbjörnsson, Hanna Agiistsdóttir. Kristln Sigbjörnsddttir, Jón Sigurðsson. Oddný Sigbjörnsddttir, Þórhallur Skiilason, barnabörn og barnabarnabörn. Þökkum af alhug auösýnda samúð við andlát og jaröarför mannsins mlns, föður okkar, tengdafööur og afa, Helga Ingvarssonar, fyrrum yfirlæknis á Vlfilsstöðum. Guörún Lárusdóttir. Guðrún P. Helgadóttir, Jóhann Gunnar Stefansson. Ingvar Helgason, Sigrlður Guðmundsdóttir. Lárus Helgason, Ragnhlldur Jóntsdóttir. Sigurður Helgason, Gyða Stefánsdóttir og barnabörn. Þökkum auösýnda hlýju og vinsemd við frafall eigin- manns mfns og föður okkar, Asgeirs H. Karlssonar. Ingibjörg Johannesen. Jón Asgrlmur Asgeirsson. Halldóra Asgeirsdóttir. Ingibjörg Asgeirsdóttlr.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.