Tíminn - 17.07.1980, Blaðsíða 8

Tíminn - 17.07.1980, Blaðsíða 8
£; ••... ••...- ..... ••..¦ •••... ••... ••...• ••«••' ••>••> •••¦¦ :•.... •••. ••... ••... ••«.. •*... JS::: •*... ••>.. •••;v • ••••••*••••••••**•*•• ••?•**•*•• t *#*•••••• iZjf . ¦ •¦••^••••••••••••^•••••••••¦•••••••••••••"¦•## _#w Ársalir Fimmtudagur 17. júll 1980 í Sýningahöllinni hafa á boðstólum einstakt úrval af hjónarúmum, — yf irleitt meira 'en 50 mismunandi gerðir og tegundir. Með hóflegri útborgun (100-150 þús.í'og léttum mánaöarlegum afborgunum, (60-100 þús.) ger- um viö yður það auðvelt að eignast gott og fall- egt rúm. Litið inn eða hringið. Landsþjónusta sendir myndalista. •••• >•••• ¦•••• .••• ..•• ..•# ••»••. •••• •••• ••••• •••• ¦•••• •••• *••• Ársalir, Sýningahöllinni. ::*3 Símar: 81410 og 81199. :':'.IZ Evrópsk bar- átta gegn skattsvikum Mmmmmmmmmm HEYÞYRLUR OG STJORNUMUGAVELAR stjörnumúgav. GA-402 heyþyrla GF-452 BÆNDUR ATHUGIÐ Nú eru þœr komnar til afgreiðslu hinar vinsælu heyþyrlur og stjörnumúgavélar frá Kuhn. TVÆR STÆRÐIR AF HVORRIGERÐ VELADEILD * SAMBANDSINS Ármúla 3 Reyk/avik Simi 38900 KAUPFELÖGIN UMALLTLAND Ölögleg skattsvik og þaö að skjóta sér undan, skatti, sem er heimilt að lögum að vissu marki, eru fyrirbæri allra tima frá þvi skattar voru fyrst lagöir á. En nú þegar skattreikningar fara si- hækkandi um leið og rauntekjur lækka þarf að kljást við framtöl i eftirvinnu. Stjórnmálamenn, skattlagningarmenn og aðrir sér- fræöingar funduðu hjá Evrópu- ráðinu i mars til að ræða hvaða leiðir aðildarrikin 21 gætu farið til að aðstoða hvert annað við að setja undir skattalekann. Dæmið liggur ljöst fyrir. begar á dögum bjóðabandalagsins var leitast viö að koma á fót gagnkvæmri aðstoð I skattamálum. Frfverslunarbandalag Evrópu EFTA, gafst upp árið 1969 á fimm ára tilraun til að gera drög að samþykkt um tvisköttun og gagn- kvæma aðstoð. Betur tókst hjá Efnahagssamvinnu- og þróunar- stofnuninni, OECD, i sambandi við tvísköttunarsamning, sem saminn var árið 1963 og endur- skoðaður 1977 og leitt hefur til þess að gerðir hafa verið um 400 mjög ámóta tvlhliöa samningar, þar af 180 milli aðildarrikja Efna- hagssamvinnu- og þróunarstofn- unarinnar. í 26. grein upphaflega samningsins segir að aðilum beri að veita upplýsingar þegar um þær er beöið í sérstökum tilfellum og eru þeir hvattir til að fallast á sjálfkrafa upplýsingaskipti, t.d. varðandi arð- og vaxtagreiðslur og að staöreyndum sé jafnvel ljóstrað upp af sjálfsdáðum. Er GRJÓTHLÍFAR fyrir alla bíla SIL5ALISTAR úr krómstáli BUKKVER SELFOSSI Skeljabrekka 4 - 200 Kópavogur - Sími: 44040. Hrísmýri 2A - 802 Selfoss - Sími: 99-2040. Nám í uppeldis- og kennslufræðum fyrirframhaldsskólakennara, sem annast verkgreinakennslu eða starfa viðsérskóla og fullnægja skilyrðum laga nr. 51/1978 um embættisgengi kennara og skólastjóra að þvi ér varðar menntun i kennslugreinum en skortir tilskilin próf I uppeldis- og kennslufræð- um, verður i Kennaraháskóla tslands. 1 samræmi við 13. gr. laga nr. 51/1978 um embættisgengi kennara verður námiö 30 námseiningar og dreifist á timabilið frá hausti 1980 til jUHmánaðar 1982. Gert er ráð fyrir að námið greinist.i tvennt og er annar hluti þess, sem merktur er með bókstafnum A, ætlaður kennurum sem geta sótt nám reglulega aö vetrinum, en hinn hlutinn, merktur bókstafnum B, er ætlaður kennurum sem hafa búsetu svo í'jarri Reykjavfk að ekki verður við komið að sækja vikulega kennslu á starfstima skólanna. Skipulag námsins er miðað við þaö að kennarar sem sækja það geti stundað kennslu meðan á námi stendur. A-námskeiðið er ráðgert að hefjist 25. september 1980 með þriggja daga samfelldri kennslu, þ.e. kennt veröi fimmtudag, föstudag og laugardag. Síðan verði kenndar 8 stundir á viku i tvo vetur. A mánudögum 3 stundir (kl. 15—18) og miövikudögum 5 stundir (kl. 13—18). Náminu lýkur með 6 vikna kennslu vorið 1982. B-námskeiðiðer ráðgert að hef jist með 5daga kennslu I janúar 1981 og þvi lýkur á saina tlma og A-námskeiðið 1982. I grófum dráttum er kennslutima og vinnu þátttakenda skipt sem hér segir: A-námskeið: 1. Haustnámskeiö 25.-28. sept. 1980 2. Kennsla veturinn 1980—818 vst. i 25 vikur 3. Kennsla veturinn 1981—82 8 vst. 125 vikur 4. Sumarnámskeið 1982 6 vikur x30 vst. 5. Æfingakennsla 3x30 vst. 6. Heimaverkefni og ritgerðir. B-námskeið: 1. Námskeiö I janUar 1981 1 vika 2. Sumarnámskeið 1981 6 vikur 3. Námskeið haustið 1981 1 vika 4. Janúar 1982 1 vika 5. Sumarnámskeið 1982 6 vikur 6. Heimaverkefni og ritgerðir 7. Æfingakennsla. Umsóknir skal senda til verk- og tæknimenntunardeildar menntamálaráðuneytisins fyrir 15. ágUst næstkomandi á sérstökum umsóknareyðublöðum sem fást í ráöuneytinu og f Kennaraháskóla Islands. Kennaraháskóli tslands 15. júlí 1980, Rektor. þetta eingöngu gert ef hvorki erv brotið gegn trúnaði í viðskiptum V né opinberri stefnu, t.d. triinaði banka i sumum löndum og þá að- eins svo fremi að gagnaðilinn veiti sams konar upplýsingar. Arið 1972 gerðu fimm Norðurlönd ' samning um gagnkvæma aðstoð við álagningu og innheimtu ymissa tegunda skatta og aukið var við þann samning 1976. Arum saman hefur stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna haft tvisköttúnarsamninga milli iðn- rfkja og þróunarlanda til athug- unar og þá sérstaklega samninga varöandi millifærslu verðlags. Arið 1979 gaf skrifstofa Efnahags- og félagsmálaráðs Sameinuðu þjóöanna, ECOSOC, Ut handbók um þetta efni. Staðan er óljós. 1 fyrra samþykkti Evrópuráðið ályktun þar sem hvatt er til þess að gerð verði drög að fjölþjóða- sáttmála I lfkingu við Norður- landasamninginn. bað er ekkert undrunarefni með þvf sænskur sósíalistaþingmaður, hr. Lennart Petterson, var höfundur álykt- unartillögunnar. Tilgangurinn með ráðstefnu Evrdpuráðsins var aö leitast við að sannfæra ráðherranefndina um að lata til skarar skrlða. Svo virðist sem rlkisstjórnir notfæri sér ekki til fulls núgíld- andi tvíhliðasamninga. bó eru fá- einar undantekningar. Talið er að gdður árangur hafi hlotist af Norðurlandasamningnum fyrir . skattheimtumenn, en ekki fyrir skattgreiðendur og of snemmt er að dæma um fyrirmæli Efna- hagsbandalagsins. Stórveldin fjögur ein saman, þ.e. Bretland, ' Bandarikin, Vestur-býskaland og Frakkland, hafa notfært sér hina viðtæku millirikjasamninga Efnahagssamvinnu- og þróunar- stofnunarinnar. brátt fyrir það segir helsti skattheimtumaður Bandarlkjanna, hr. Jerome Kurtz, að árið 1978hafi ekki borist nema 135 beiðnir um upplýsingar og að aðeins 106 hafi verið sendar Ut. En hvers vegna dregst þetta á langinn? bað er vegna þess að skattlagning er fyrst og fremst hornsteinn sérhvers sjálfstæös rfkis og að ekki er auðvelt að skýra rannsókn á einkalifi skatt- greiðenda fyrir kjósendum. 1 öðru lagi vilja mörg rlki gjarnan ná til eigin skattsvikara, en einnig afla fjár frá útlendingum, sem skjóta sér undan skatti. 1 þriðja lagi vilja mörg skattfrfðindalönd hreinlega ekki gerast aðilar að ströngum millirikjasamningum um skattamál. Fjórða ástæðan er sú að hin ýmsu ríki skilgreina tekjur á mis- munandi hátt og að stjórnsýsla er vfða mjög breytileg þannig að oft reynist erfitt að svara beiðnum um upplysingar með nokkurri ná- kvæmhi. Efnahagssamvinnu- og þrdunarstofnunin er að undirbua gerð staðlaðra eyðublaða fyrir upplýsingabeiönir, en skattayfir- völd, sem lengra eru á veg komin, bföa óþreyjufull eftir að aörir aðilar gjaldi liku Hkt. Fimmta grundvallar ástæðan er sU aö rlkin eru ekki sammála um nákvæmlega hvaða framtals- fyrirkomulag er ámælisvert. Slæmt er að blanda óliku saman, en mikill mismunur er á afstöö- unni gagnvart undanskotum frá skattlagningu og frádráttarheim- ildum. A Bretlandseyjum gildir venjulega bókstafur laganna, en undanþegin eru þó t.d. ýmis verö- bréfaviðskipti. í Frakklandi má kæra skattgreiðanda fyrir mis- notkun réttinda, I Hollandi heitir það hreinlega svik að lögum, en I Astralíu og á Nýja Sjálandi eru svonefnd ónýtingarákvæöi. Tæknilega þarf ekki að vera um lögbrot að ræða varðandi þetta fyrirkomulag I hinum ýmsu lönd- um. Efnahagssamvinnu- og þró- unarstofnunin hefur leitast við að skilgreina undanskot frá skatti, en langur timi mun enn llða þar til samkomulag næst um það atriði. bangað til þar að kemur veröur haldið áfram tilraunum til að auka gagnkvæma aðstoð. Er nú beðið Urlausnar ráðherra- nefndar Evrópuráðsins. Merril Stevenson Tilboð óskast í skemmst hafa i Vauxhall Viva Chevroiet Nova Mazda 929 V.W. Passat SkodallO Comet Volvo Volvo Fiat 127 Mazda 818 Toyota Carina eftirtaldar bifreiðar sem umferðaróhöppum. árg. 1972 árg. 1973 árg. 1978 árg. 1978 árg. 1975 árg. 1974 árg. 1971 árg. 1979 árg. 1979 árg. 1972 1974 árg. Bifreiðarnar verða til sýnis að Skemmu- vegi 26, Kópavogi, fimmtudaginn 17. júli 1980. Tilboðum sé skilað til Samvinnutrygginga bifreiðadeild fyrir kl. 17 18. júli 1980. SAMVIIMNUTRYGGIINGAR Ármúln 3 - Reykjavík - Simi 38500

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.