Fréttablaðið - 28.07.2008, Blaðsíða 38

Fréttablaðið - 28.07.2008, Blaðsíða 38
 28. júlí 2008 MÁNUDAGUR6 SMÁAUGLÝSINGAR Til bygginga Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431. Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit- ar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, allt verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 840 7273, Halldór www.hbnet.is: Járnaskúffur standard og sérsmíði, plötuplast og rósir, handbindi- vír, galv. og svartur, Max bindivélar, vír, og viðgerðarþjónusta, klippur, beygju- vélar ofl. HB Innflutningur ehf Skúlagötu 28, inn port frá Vitastíg, 101 R. Símar: 5442055, 8686369, 8683101 Verslun HEILSA Heilsuvörur Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 899 4183 www.eco.is Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt. is Nudd Þægindi - Slökun - Vellíðan Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 9009 nuddstolar.is Whole body massage Telepone 846 4768. Svæðameðferð Betri heilsa. Ert þú í líkamlegu og and- legu ójafnvægi? Svæðameðferð gæti hjálpað þér. Tímapantanir í s. 848 7367, Ásta. ATH. ekki er um erótískt nudd að ræða!!! Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. HEIMILIÐ Ýmislegt Sala - Hleðsla - viðhald og þjónusta í eldvarnarbúnaði. Við leggjum áherslu á góða og persónulega þjónustu á góðu verði. Sími 565 4080. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Ferðalög Hreindýraveiði Flugfélag Íslands er með nokk- ur sæti laus í veiði til Nuuk á Grænlandi í september. Nánari upplýsingar er að finna á www. flugfelag.is. Hafið samband við hópadeild í síma 570 3034 eða sendið tölvupóst á hopadeild@flug- felag.is til að fá nánari upp- lýsingar. Gisting Budget accommodation Hafnarfjörður for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. Info 770 5451 & 770 5503. Fyrir veiðimenn Silunganet Heimavík. Sími 892 8655. Góðir maðkar Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára reynsla. S. 692 5133. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. www.husaleiga.is. Sími 471 1000. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Gistiheimili til langtíma leigu í Reykjavik & Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, bað- herb., þvottav. og þurrkara, gervihnatta- sjónv. og interneti. Verð frá 45 þús, pr mán. Uppl. í s. 824 4530. Ný mjög falleg stór 4. herb. íbúð. Lokaðari bílageymslu alls 150 fm. Leigist frá 1. eða 15. ágúst. Leiga 150. þ. á mán. Langtímaleiga trygging sam- komulag. Ath. skóli og leikskóli í næsta húsi. S. 896 4335. Til leigu 3herb íbúð í Seljahverfi, mikið endurnýjuð björt og rúmgóð ásamt stæði í bílskýli. Verð 145þús.pr.mán. Uppl.í s. 8935164. Ný mjög falleg stór 4. herb. íbúð. 130fm + lokuð bílageymsla. Laus strax, Leiga 145. þ. á mán. Langtímaleiga trygging samkomulag. Ath. skóli og leikskóli í næsta húsi. S. 896 4335. Nýuppgerð þriggja herbergja 133 fm íbúð til leigu á Veghúsastíg. Leiga 160 þúsund á mánuði. sími. 615 1144 NULL Herbergi m/ húsg. og aðgangi að eld- húsi, WC & þvottav. til leigu í 105 Fyrir námsmann/konu. Er skammt frá Hlemmi og stutt í marga framhalds- skóla. Uppl. í S. 5517506. Húsnæði óskast Fullorðinn eldri karlmaður óskar eftir 2 herb. íbúð. eða stúdíóíbúð. Fyrirfram greiðsla ef óskað er. Uppl. í s. 698 0021. 27 ára karlmaður óskar eftir íbúð sem fyrst, á höfuðborgarvæðinu, er bæði í námi og vinnu, er reglusamur, uppl í síma 6962580 eða 6942524 Sumarbústaðir Grímsnesi, Hraunborgir 96m2 sumarhús til sölu 130m2 sólpall- ur, rafmagn,rotþró, rétt við sundlaug og stutt í 4 golfvelli. Útveggir einangraðir. Lagnir í plötu. Upplýsingar síma 693 6717. Til sölu lóðir undir sumarhús á góðum stað í Grímsnesi ca. 75 km. frá Reykjavík. Uppl. í síma 8683592.www.lyngborgir Atvinnuhúsnæði 200 fm glæsilegt verslunarhúsnæði að Bæjarlind 16 laust til leigu. S. 897 5505. Frábær aðstaða Fyrir nuddara eða snyrtifræðinga á jarðhæð í Hlíðasmára. Fimm aðstöður lausar. Upplýsingar í síma 695-7045 Geymsluhúsnæði Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir- tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt- að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is geymslur.com Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 555 3464 Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 2074. www.buslodageymsla.iceware. net Gisting Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben. Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gisti- heimilid.dk 0045 2460 9552. Rvk 105 Til leigu 2 herb. íbúð. Sérinngangur, með öllu. Dagur, helgi, vika. Sími 891 8829. ATVINNA Atvinna í boði Employment agency seeks: Carpenters, general workers, electricians, ironbinders, plu- mmers, masons, heavy duty drivers, paintors and more for the construction area. - Proventus - Call Margrét 699 1060 Gröfumenn Óska eftir að ráða vana gröfu- menn, mikil vinna framundan. Upplýsingar í síma 894 0210 Eldsmiðjan á Suðurlandsbraut Yfirmaður í símaver 24% starf Vinnutími er annar hver fimmtudagur, föstudagur, laugardagur og sunnudagur frá 17:00 - 22:00 Í starfinu felst að leysa öll mál sem upp kunna að koma í símaafgreiðslu og aðstoða starfsfólk í símaveri sem svarar fyrir Eldsmiðjuna á Suðurlandsbraut og Bragagötu Hæfniskröfur - 23 ára og eldra - fyrir þetta starf koma aðeins umsækjendur til greina sem hafa íslensku sem móðurmál - framúrskarandi þjónustulund og hæfni í mannlegum sam- skiptum - geta til þess að vinna undir álagi - stundvísi - dugn- aður - reynsla úr sambærilegu starfi er æskileg Eldsmiðjan er starf- rækt á Bragagötu og á Suðurlandsbraut. Nánari upplýsingar veitir Herwig, atvinna@foodco.is. Örlagalínan Örlagalínan óskar eftir fólki til starfa á línunni. Einungis fólk með andlega tengingu og reynslu af andlegum málefnum koma til greina. Fyrir nánari upplýsingar hring- ið síma 863 8055 & bjork@nt.is Öryggisgæslan ehf. Óskar eftir starfsfólki í vakta- vinnu á næturnar frá kl.23-08 alla daga. Umsóknir liggja frammi á skrifstofu okkar í Auðbrekku 6 - Kópavogi. Skilyrði: Lágmarksaldur 18 ár - hreint sakavottorð - góð Íslensku kunnátta. Vaktstjóri á Subway Hringbraut/N1 Subway auglýsir eftir duglegum starfsmanni með mikla þjón- ustulund í 100% starf sem vakt- stjóri. Vinnutími er vaktavinna, ein vika dagvaktir og önnur kvöldvaktir. Íslenskukunnátta er nauðsynleg. Nánari upplýsingar veitir Magga í síma: 696-7064. Umsóknareyðublöð á staðnum eða gegnum subway.is Síld og fiskur Starfsfólk óskast í söludeild okkar í Síld og fisk Hafnarfirði til að taka til pantanir. Einnig vantar bifreiðastjóra með meiraprófsréttindi. Upplýsingar gefur Sófus í síma 863 1938. Ítalía - veitingahús Veitingahúsið Ítalía leitar eftir starfsfólki í eftirfarandi þjón- ustustörf: Fullt starf, vaktavinna 11-23. Kvöld og helgar vinna. Ekki yngri en 18 ára. Nánari upplýsingar eru einungis veittar á staðnum milli kl. 12 og 17 næstu daga. Veitingahúsið Ítalía Laugavegi 11 Umsjón með eldhúsi Viljum ráða stafsmann til að sjá um móttökueldhús í mötuneyti eldri bæjarbúa á Skólabraut 5 á Seltjarnarnesi. Góð vinnuað- staða í notalegu umhverfi. Nánari upplýsingar um starfið veita Sigríður Karvelsdóttir í símum 5959148, 8229112, sigridurka@seltjarnarnes.is og Snorri Aðalsteinsson í símum 5959130, 8972079, snorri@sel- tjarnarnes.is HENDUR.IS Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar. Múr og Flísar Óska eftir múrara og verkamönnum til starfa. Næg atvinna í boði. Uppl. í S. 897 2681, Ásgeir. Blómabúð í Reykjavík. Starfsmann helst vanan vantar sem fyrst. Sveiganlegur vinnutími. uppl í síma 6950495 Atvinna óskast Vantar þig Smiði, múrara eða járnabindingamenn? Höfum á skrá menn sem að óska eftir mikilli vinnu. Geta hafið störf nú þegar. Proventus starfsmannaþjón- usta s. 661 7000. HENDUR.IS Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu okkar. Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka- menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158 TILKYNNINGAR Einkamál 908 6666 Við viljum vera sumardísirnar þínar í nótt. Opið allan sólar- hringinn. Stefnumót.is „Þar sem íslendingar kynnast“. Tryggðu þér gott notandanafn til frambúðar og taktu þátt í að móta vandaðan vef. Vantar þig Smiði, múrara, járnabindingamenn, málara eða aðra starfsmenn? Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. Getur hafi ð störf nú þegar. Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.