Tíminn - 01.09.1982, Blaðsíða 6

Tíminn - 01.09.1982, Blaðsíða 6
Wimtm MIDVIKUDAGUR 1. SEPTEMBER 1982 stuttar fréttir Kirkjan í Saurbæ á Rauðasandi 125 ára Reyk- hólakirkja end- urreistíSaurbæ Barðaströnd: Endursmíðuð Reyk- hólakirkja verður vígð í Saurbæ á Rauðasandí n.k. sunnudag, 5. september, af herra Sigurði Pálssyni, vígslubiskupi í Skálholtsstifti. Síð- asta kirkja í Saurbæ, var meira en aldar gömul þegar hún fauk og brotnaði í spón í aftakaveðri í janúar 1966. Reykhólakirkja var fyrst smíðuð árið 1857, en ný kirkja varsíðan vígð þar árið 1963. Það var herra Sigurður Pálsson, vígslubiskup, sem þjónaði sem prestur á Rcykhólum um 5 ára skeið, sem fyrstur átti hugmyndina að því að flytja hina gömlu kirkju vestur að Saurbæ í stað þeirrar er fauk, því fólk þar vildi fá nýja kirkju. Gamla kirkjan var síðan kunnáttu- samlega rifin af Hannesi Stígssyni, sem merkti vandlega hverja spýtu, bjálka og stoð, til að auðvelda endurreisn síðar. Kirkjan var flutt þannig í samanbundnum spýtna- bútum til Reykjavíkur. Með sameiginlegu átaki heima- manna, Þjóðminjasafns Islands og Húsfriðunarsjóðs fannst sú lausn að endurreísa kirkjuna í Saurbæ og fela Saurbæjarsöfnuði hana til varð- veislu. Endurbygging kirkjunnar hefur tekið nokkur ár. Forsögn alla um endursmíðina hafði Hörður Ágústsson, listmálari af hálfu Þjóð- minjasafnsins og Húsfriðunarsjóðs. En sjálft verkið vann að langsamlega mestu leyti Gunnar Guðmundsson, kirkjusmiður á Skjaldvararfossi á Barðaströnd. Saurbæjarkirkja er annexía frá Sauðlauksdal, en þar hafur verið prestlaust síðan 1964. Prestakallinu er nú þjónað af séra Þórarni Þór, prófasti á Patreksfirði. Þess má geta að aðalhvatamenn að endurbyggingu kirkju á Saurbæ voru Ivar ívarsson, kaupfélagsstj. í Kirkjuhvammi og ívar Halldórsson bóndi á Melanesi, sem báðir eru nú látnir fyrir fáum árum, en arfleiddu kirkjuna að eignum sínum, eins og fleiri hafa gert. - HEI Varað við aukinni miðstýringu minja- og bókasafna Norðurland: Fjórðungsþing Norð- lendinga samþykkti í ályktun að vara við þeim ráðagerðum áð auka á miðstýringu í uppbyggingu minja- safna og bókasafna og telur rétt ríkisins vafasaman um slíka íhlutun og skipan safna, þar sem söfn séu fyrst og fremst byggð upp af framtaki áhugamanna og fjárframlögum heimaaðila. ítrekaði þingið því enn fyrri ályktun sína um endurskoðun þjóð- minjalaga, þar sem gert er ráð fyrir samtökum minjasafna og þjóðminja- verði í hverjum fjórðungi. _ HEI „frönsku " f rá Sval- barðseyri seljast jafnóðum Svalbarðseyri: „Það gengur alveg stórkostlega með framleiðslu frönsku kartaflnanna. Við fram- leiddum t.d. um 70 tonn í júlímánuði og þetta fót út alveg eftir hendinni", sagði Karl Gunnlaugsson, kaup- félagsstjóri er Tíminn grennslaðist fyrir um hvernig vinnslan gengi, m.a. í ljósi þess að nú hefur önnur verksmiðja tekið til starfa með sömu framleiðslu, þ.e. austur í Þykkvabæ. Karl sagði verksmiðjuna hafa gengið hvern virkan dag síðan um áramót, að undanteknum um viku- tíma nú nýlega sem stöðvað var til viðhalds og hreinsunar á vélunum. Lagerinn væri ekki nema um 20-30 tonn, því þetta fari jafn óðum. Það virðist því vera rúm fyrir báða þessa aðila á markaðinum. Aðspurður kvað Karl ekki verða farið að vinna úr nýjum íslenskum kartöflum fyrr en eftir u.þ.b. mánaðartíma. Fyrst yrði lokið við það sem til er af erlendum kartöflum í verksmiðjunni. - HEI Framhalds- skólalög til- gangslaus án f jár- mögnunar Norðurland: „Fjórðungsþing Norð- lendinga telur óhjákvæmilegt að sett verði lög um skipan framhalds- menntunar, en vekur á því athygli að tilgangslaust er að setja slík lög nema jafnframt sé kveðið á um fjármögn- un slíkra skóla", segir í ályktun þingsins. Fari svo að ríkið kosti ekki að öllu leyti framhaldsskólana og að um kostnaðarskiptingu milíi ríkis og sveitarfélaga verði að ræða bendir þingið á yfirsjtórn framhands- menntunar sé í höndum fræðsluráðs og fræðslustjóra eins og tíðkast með grunnskólastigið. Jafnframt beindi þingið því til menntamálaráðuneytisins að unnið verði að tiilögu að námsframboði fyrir fullorðinsfræðslu á Norðurlandi og að komið verði á fót í samráði við ráðuneytið sérstakri nefnd til að vinna að málinu. -HEI Fjársöf nun til endurnýjunar á f jarskiptabúnaði björgunarsveitarinnar: Nauðsynleg endurnýjun - vegna nýrra reglna um f jarskipti ¦ „Hér er um mjög fjárfreka endur- nýjun að ræða og er hún björgunarsveit- um gersamlega ofviða nema til komi stuðningur almennings í landinu. Það er um miHjónir að ræða," sagði Baldur Jónsson, lyrrv. formaður björgunar- sveitarinnar Ingólfs á blaðamannafundi í húsi SVFÍ í gær. Tilefni fundarins var að kynna fjársöfnun til endurnýjunar fjarskipta- búnaði björgunarsveita um allt land. Söfnunin fer fram dagana 2. til 5. september n.k. þ.e. frá fimmtudegi og fram á sunnudag. í frétt frá aðstandendum söfnunar- innar segir: Nýlega gengu í gildi nýjar reglur um fjarskipti. Reglurnar hafa það í för með sér að allar slysavarna og björgunarsveitir verða að endurnýja allan sinn fjarskiptaútbúnað." Ennfremur segir í fréttinni: „Hjálpar- stofnun kirkjunnar hafði því frumkvæði að því að skipuleggja viðkomandi landssöfnun í samvinnu við slysavarna- og björgunarsveitir landsins til þess að styðja við bakið á félögum sveitanna við endurnýjunina. Ljóst er að góður fjarskiptabúnaður er nauðsynlegur til þess að björgunarsveitir megi uppfylla sem best hið mikilvæga hlutverk sem þær gegna." Hvernig fer söfnunin fram Dreift hefur verið inn á öll heimili landsmanna málgangi Hjálparstofnunar- innar, Höndinni, sem inniheldur upp- lýsingar um söfnunina ásamt fræðandi efni um félögin sem að söfnuninni standa. Blaðinu fylgir einnig umslag sem fólk getur sett framlög sín í og sent til Hjálparstofnunarinnar, komið því til viðkomandi sóknarprests eða afhent það félögum björgunarsveitarina sem verða staðsettir með söfnunarfötur við bensínstöðvar og verslanir um allt land söfnunardagana. Þeir taka einnig á móti framlögum í föturnar þó þau séu ekki í umslagi. Þá er tekið á móti framlögum inn á gíróreikning nr. 20005-0. Áætlað er að á annað þúsund manns muni starfa við söfnunina söfnunardagana. Starfsemin kynnt söfnunardagana Slysavarna og björgunarsveitirnar munu söfnunardagana standa fyrir kynningu á ýmsu úr starfi sínu. Fallhlífarstökk verður sýnt, björgun í björgunarstól og sig niður háa byggingu. Fleira verður gert ef veður leyfir. ¦ Ásgrímur Björnsson, erindreki SVFI, með talstöðvartæki eins og björgunarsveit- irnar þurfa að eignast. Tímamynd Ari ¦ Torsten Föllninger. Tímam Ella Fjölhæfur sönglista- maður og leiðbeinandi í Norræna húsinu ¦ Fimmtudaginn 2. september held- ur sænski listamaðurinnTorsten Föfl- inger tónleíka í. Norræna húsinu og hefjast þeir klukkan 21:30. Undir- leikari verður Jónas Ingimundarson og verður söngskráin mjög íjölbreytt, m.a, lög eftir Mozart, Schumann, Ture Rangström o.fl. Föllinger er fjöllærður tónlistar- maður sem nam sörtg við fremstu óperuhús heimsins og hefur hann þó getið sér einna mest orð sem leiðbeinandi við ieiklistarskóla rfkisins í Svíþjóð. Hann hefur m.a. leiðbeint Birgit Nilson og Max von Sydow, en hann er einmitt hér á landi nú til þess að lejðbeina ungum leíkurum og karlakórnum Fóstbræðrum, sem senn leggja upp í tónleikaför til Bandarfkj- anna. Er óhætt að hvetja fólk til að sækja tónieikana í Norræna húsinu og kynnast þar þessum óvenju fjöl- gáfaða tónlistarmanni. ísvog býður amerískar frystihúsavogir: „íslendingur" fyrir eina milljón dollara ¦ „Það er alveg upppantað, sem við fáum næstu tvo mánuðina afíslendingn- um, en við fáum um tuttugu stykki á viku," sagði Guðlaugur Hermannsson framkvæmdastjóri í Isvog, sem flytur inn rafeindavogir fyrir fiskiðnaðinn, frá Bandaríkjunum. Fyrir um sjö mánuðum fékk ísvog umboðssamning við Circuits & Systems inc, í USA og tók að sér umboðið á íslandi, Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Færeyjum og Grænlandi. Liður í samningnum var að ísvog kaupir vogir fyrir eina milljón dollara fyrir 1. júlí 1983. Þær vogir sem hér um ræðir eru sérhannaðar til nota í frystihúsum og hafa hlotið framleiðslunafnið „Iceland- er". Að sögn Guðlaugs eru þessar vogir mjög ódýrar, miðað við það sem yfirleitt gerist hér á markaðnum, eða um 19 þúsund krónur stykkið, á núverandi gengi. Það sem af er hefur ísvog selt um 15-20% af umsömdum hluta. Nýlega tók ísvog þátt í fiskiðnaðar- sýningu í Þrándheimi, ásamt umboði sínu þar í landi, en fyrirtækið Seatech a.s. í Oslo, sem er í eigu Islendings, Guðlaugur Hermannsson og Stefán Jónsson með „Islendinginn" á milli sín. Tímamynd Ári Stefáns Jónssonar, hetur tekið að sér að selja vogirnar í Noregi. Stefán Jónsson var staddur hjá ísvog, þegar Tíminn kvaddi þar dyra. Hann sagði að undirtektir hefðu verið mjög góðar á sýningunni og allt útlit væri fyrir að þar muni vogirnar seljast vel, þrátt fyrir harða samkeppni. í Noregi eru um 1000 frystihús, að því er Stefán sagði og markaðurinn því töluverður. Nú er beðið eftir löggildingu á vogirnar á Norðurlöndunum, en þegar hún er fengin verður settur fullur kraftur á söluna, en auk þess að kynna vogirnar hér og í Noregi hafa þær einnig verið kynntar í Færeyjum, og vakið áhuga þar einnig. SV

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.