Tíminn - 29.10.1988, Blaðsíða 2

Tíminn - 29.10.1988, Blaðsíða 2
•2 Tímihn Hbk\ i9.q!óí>ío .':'• (yeBpíegJi.'jíJ Laugardagur 29. október 1988 Stórfyrirtækið Aldi hyggst ekki láta hvalamálið hafa áhrif á viðskipti við íslendinga: Sviðsetti Tengelmann viðskipti við ísland? Tíminn hefur heimildir fyrir því að ævintýrið í sölu ísiensks lagmetis tii fyrirtækisins Tengelmann í Þýskalandi, hafi veríð sviðsett til þess eins að forsvarsmenn þess gætu hætt við kaup á íslensku lagmeti vegna hvalveiða okkar í vísindaskyni. Þegar frétt þessi var borin undir Jón Baldvin Hannibalsson, utan- ríkisráðherra og ráðherra utanrík- isviðskipta, hafði hún einnig borist inn í utanríkisráðuneytið. Sagðist Jón Baldvin ekki hafa getað aflað staðfestinga á þessari frétt en segir að ekki sé ólíklegt að Tengelmann hafi verið stríðspeð í skipulögðum skæruhernaði grænfriðunga í V- Þýskalandi á hendur fslendinguro. Tengelmann fjár- magnar hvalamynd Helgi Ágústsson skrifstofustjóri í utanríkisráðuneytisins sagði ógerning að segja til um hvort kaupsamningur sá sem gerður var við Tenglemann fyrirtækið hafi verið sviðsettur í áróðurskyni. „Hitt er að við höfum upplýsing- ar frá sendiráðinu okkar í Bonn um að það hafi fengið staðfestingu frá þýskum sjónvarpsmanni á því að Tengelmann fyrirtækið hafi styrkt kvikmynd sem þýska sjón- varpsstöðin ZDF gerði um hval- veiðar okkar íslendinga. Þegar þessir aðilar voru hér á ferðinni létu þeir sem þeir ætluðu að gera hlutlæga mynd um hval- veiðar okkar en myndin reyndist því miður neikvæð. Þær upplýsing- ar að Tengelmann fyrirtækið hefði styrkt þessa mynd leiddu huga sumra að því að hér væri eitthvað einkennilegt á ferðinni," sagði Helgi Ágústsson. Hann tók jafn- framt skýrt fram að ekkert væri hægt að fullyrða um samninginn sem gerður var í fyrra um lagmet- iskaupin, „það verður hver að hugsa sitt í því", bætti hann við. Svo virðist sem viðbrögð ríkis- stjórnar Steingríms Hermannsson- ar við uppákomum í hvalamálinu síðust daga og vikur hafi borið a.m.k. nokkurn árangur. í gæráttu þeir Kjartan Júlíusson, deildar- stjóri frá sjávarútvegsráðuneytinu og Guðmundur Eiríksson þjóðrétt- arfræðingur og Páll Ásgeir Tryggvason sendiherra frá utanrík- isráðuneytinu fund með forráða- mönnuni stórfyrirtækisins Aldi í Mulheim í V-Þýskalandi. Forráða- mönnum Aldi var gerð grein fyrir sjónarmiðum íslendinga og veittar ítarlegar upplýsingar um rann- sóknaráætlun Hafrannsóknar- stofnunar á hvölum. Fundurinn fór mjög vel fram og var árangursríkur því fulltrúar stórfyrirtækisins lýstu því yfir að fyrirtækið myndi halda áfram viðskiptum sínum við ísland og ekki láta áróður þrýstihópa hafa áhrif þar á. Báðir aðilar lýstu ánægju sinni meðfundinn. Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra sagði við Tímann í gær að stórfyr- irtækið bafi verið mjög ánægt með þær útskýringar sem það fékk á málinu og að -það hafi komið skýrt fram að þeir hygðust reka sín viðskipti á viðskiptalegum grund- velli en ekki einhverjum öðrum. Halldór sagðist ekkert vita um það hvort Tengelmann fyrirtækið hafi sviðsett kaupin á lagmeti í fyrra til að geta hætt þeim í áróðursskyni og vildi því ekkert um það segja. Almennt hins vegar væri það Ijóst að fyrirtæki sem væru í heimsvið- skiptum gætu ekki blandað óskyld- um málum inn í sín viðskipti. Ef þau gerðu slíkt væru þau um leið að viðurkenna að hægt sé aðtaka aðrar ákvarðanir en viðskiptaleg- Skæruhemaður Jón Baldvin Hannibalsson, utan- ríkísráherra telur grænfriðunga fara á hendur íslendingum með skæruhernaði. „Við skulum alveg átta okkur á því að aðgerðirnar gegn íslending- um af hálfu grænfriðunga og þess liðs, er hernaðaráætlun. Þessi sam- tök eru að segja okkur stríð á hendur. Þetta heitir efnahagshern- aður eða efnahagsskæruhernaður. Þeir hafa tugi milljóna þýskra marka í sínum sjóðum til að standa undir herkostnaðinum og senni- lega hafa þeir digrari sjóði en allar tekjur íslendinga af lagmetsút- flutningi til Þýskalands. > j Þetta er tiltölulega ódýrt stríð þar sem þeir velja sér þá sem eru veikastir fyrir. Ég hef heyrt þessa sögu sem þú nefndir að Tengelm- ann sé stríðspeð þeirra. Við erum sjálfstæð þjóð og við hðfum þá sérstöðu að við byggjum afkomu okkar á auðlindum hafsins. Ef bandalagsþjóðir okkar skilja ekki þá sérstöðu okkar, þá skilja þær ekki neitt. Ef þær láta það líðast að voldugir einkahags- munir, fyrirtæki eða forstjórar, í þeirra löndum halda uppi skipu- lögðum skæruhernaði gegn banda- lagsþjóðum sínum, þá er það auð- vitað ekki síður alvarlegt mál held- ur en skæruliðasamtök Baader Meinhof eða rauðu herdeildirnar á ítalíu. 1 þeim tilfellum bregðast ríkistjórnir við. Þetta er að sumu leyti ennþá alvarlegra mál vegna þess að hér éru í veði hagsmunir heillar þjóðar, en ekki ofsóknir á hendur tilteknum einstaklingum," sagði utanríkisráðherra. „Þá blífur hvalurinn" Þá tekur Jón Baldvin sterklega undir með þeim Steingrfmi Her- mannssyni og Halldóri Ásgríms- syni um nauðsyn þess að íslending- ar verði vel undirbúnir þegar ný hvalveiðistefna verður mörkuð í Hvalveiðiráðinu árið 1990. Og hann kveður fast að orði: „Ef við beygjum okkur fyrir skæruhernaði núna þá verðum við að svara einni spurningu: Hvað svo í framhaldi af því? Hvað gerist árið 1990? Þetta er spurningin um það hvaða langtímaáhrif það hefur ef við afsölum okkur þar með rétti okkar til stýringar á náttúrulega umhverfi hafsins í kringum okkur. Þetta gildir ekki eingöngu um hvalina heldur einnig um samband selastofnsins og ormavandamálsins t.d. og tengslin milli loðnunnar og hvalastofnsins. Eigum við að afsala þessum rétti sjálfstæðs ríkis til að hafa stjórn á vistkerfi sfns umhverf- is? Það getur vel verið að þegar við höfum lagt niðurstöður okkar á borðið vorið 1990, þegar Alþjóða hvalveiðiráðið endurskoðar af- stöðu sína, að þá ráði ofstæki, heimska og tilfinningasémi og ekk- ert verði á okkur hlustað. Þá yrði málið fyrst alvarlegt fyrir þær þjóð- ir sem byggja afkomu sína á hval- veiðum. Þetta getur orðið hreinn dauðadómur einhverra grænmetis- æta þarna suður í Evrópu um að svona þjóðir eigi bara ekki að þrífast. Hvalurinn blífur þá, en þessar mannskepnur við ysta haf mega eta það sem úti frýs." Heimsmeistari varð undir dollaraseðli Talsvert hefur verið hringt til blaðsins vegna verðlaunaafhend- ingar Stöðvar 2 í heimsbikarmót- inu í skák. Hafa menn verið að gagnrýna sýndarmennskuna og glanstilburði við afhendingu fyrstu verðlaunanna þegar heimsmeistar- anum og verðlaunahafanum var ýtt fram og til baka til þess að hægt væri að láta hann halda á gríðar- stóru pappaspjaldi sem leit út eins og dollaraseðill. Svo virðist sem menn hafi reiðst fyrir hönd sovéska heimsmeistarans að þurfa að standa á sviði og burðast með uppblásinn dollara á pappaspjaldi sem var svo stórt að meistarinn varð að algjöru aukaatriði enda sást lítið í hann fyrir spjaldinu. Einn viðmælandi orðaði það svo að heimsmeistarinn hafi orðíð und- ir dollaraspjaldinu. Tíminn bar þetta undir Pál Magnússon, sem sagði ástæðulaust að ætla að Kasparov teldi þetta óvirðingu við sig. Hann sem forseti stórmeistarsambanadsins hefði átt þátt í því að setja reglur um að verðlaunaféð væri borgað í dollur- um. Varðandi seðilinn sagði Páll: „í samningum og reglum um mót- ið, þá er enginn bikar eða neitt slíkt, þannig að líta mætti á þá afhendingu sem myndrænt mál fyr- ir fyrstu verðlaun og því var þess seðill búinn til." Stálfélagið fær lóð Þannl3. október s.l., samþykkti Bæjarráð Hafnarfjarðar að gefa ís- lenska Stálfélaginu h.f., vilyrði fyrir 50.000 m2 lóð, suðaustan lóðar fé- Iagsins við Markhellu 4. Þetta vilyrði er tímabundið og hafi lóðarhafi ekki gert viðeigandi ráðstafanir til nýtingu hennar, þ.m.t. fullnýtt lóðina Markhellu 4, - fellur það niður án sérstakrar tilkynningar af hálfu Hafnarfjarðarbæjar í árslok 1993. Lóðarhafi greiði fasteigna- gjald af lóðinni. Þá er vilyrðið háð því, að fyrirhuguð starfssemi á lóð- inni samrýmist skipulagi og landnýt- ingu. Noti fslenska Stálfélagið sér lof- orðið, verðurgerð sérstök samþykkt bæjarstjórnar um veitingu Ióðarinn- ar, úthlutunar- og byggingaskilmál- ar, og sérstakur lóðarsamningur gef- inn út þar sem tekið verður mið af lóðarsamningi vegna Markhellu 4, enda liggi þá fyrir framtíðaráform um not af mannvirkjagerð af hálfu fyrirtækisins. Vegna byggingaframkvæmda við Markhellu 4, er íslenska Stálfélaginu heimilt fyrst um sinn, að nota 20.000 m2 af lóðinni til uppsöfnunar efnis til brotajárnsvinnslu. Afnot þessi eru háð samþykki bæjarráðs og skulu framkvæmdir við Markhellu þá komnar nokkuð á veg með jarð- vinnu. Þá þurfa uppdrættir að mann- virkjum á lóðinni að hafa borist byggingarnefnd og byggingarfram- kvæmdir hafnar. Frekari skamm- tímanýting er einnig háð samþykki bæjarráðs Hafnarfjarðar. elk. Fjallgöngumennirnir í Nepal: Leithefstá sunnudag Utanríkisráðuneytið fékk í gær staðfest hjá sendiráði Nepal að önnur leit að íslensku fjallgöngu- mönnunum sem horfnir eru í Nepal hefjist á morgun, sunnudag. Leitað verður úr þyrlu á þeim slóðúm þar sem síðast sást til mannanna tveggja. -sá

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.