Tíminn - 17.05.1990, Blaðsíða 5

Tíminn - 17.05.1990, Blaðsíða 5
Fimmtudagur 17. maí 1990 Tíminn 5 Arnar Jensson, yfirmaður fíkniefnadeildar lögreglunnar í Reykjavík, telur áríðandi að menn takist á við aukinn fíkniefnavanda: Fíkniefni breiðast út hægt og sígandi Neysla fíkniefna meðal unglinga í Reykjavík hefur aukist síðarí ár. Ekki er um að ræða stórfellda aukningu en á hverju árí virðist fíkniefnaneytendum í grunnskólum fjölga. Arnar Jensson, yfir- maður fíkniefnadeildar lögreglunnar í Reykjavík, segir neysluna breiðast út hægt og sígandi og sífellt fjölgi neytendum í yngrí ald- ursflokkum. Arnar segir nauðsynlegt að stjómvöld gerí upp við sig hvernig og hvort taka eigi á þessum vanda. „Vissulega er um vaxandi vanda að ræða. Við höfum hins vegar ekki skynjað neinar stórkostlegar breyt- ingar síðustu ár en ástandið versnar sífellt því fleiri og fleiri leiðast út í neyslu á fíkniefhum. Okkur hefur virst sem þetta breiddist hægt og ró- lega út" Hvernig stendur á þessari aukn- ingu? „í fyrsta lagi er alls ekki nægilegur áróður rekinn í skólunum. Þá er allt of lítið gert af því að by ggj a upp heil- steypta" einstaklinga sem koma út úr skólunum og eru hæfir til ákvörðun- artöku, en láta ekki berast með straumnum. Algengast er að þeir sem fara út í mikla neyslu á fíkniefhum kynnist þeim fyrst á aldrinum 14-16 ára. Þá fyrst af afspurn og fara síðan að fikta við efnin og síðan eykst neyslan hröðum skrefum." Arnar segir að víða sé pottur brotinn í forvarnarmálum. Hann nefhir námsefhi sem Lyonshreyfíngin hefur kostað útgáfu á og sé mjög gott, ekki aðeins í þeim skilningi að upplýsa um skaðsemi fíkniefha, heldur sé það einnig vel til þess fallið að byggja upp krakkana sem heilsteypta ung- linga. „Einhverra hluta vegna hefur gengið illa að koma þessu efiii inn í skóla landsins þótt allir séu sammála um þörfina á áróðri." Það er auðheyrt á yfirmanni fíkni- efhadeildarinnar í Reykjavík að hann telur skólana og heimilin ekki standa sig í stykkinu. Hann segir það að vísu ekki berum orðum en það liggur í orðunum. „Ef út úr uppeldinu, bæði frá foreldrum og skólum, kæmi fólk sem væri öruggt með sjálft sig, væri ekki með einhverja tilfinningalega bresti þá væri þetta vandamál miklu minna á íslandi. Venjulega þvælast krakkar í þetta því þau eru að fylgja einhverjum sem þau líta upp til, eða telja sig vera að líta upp til." Hvað sérð þú fyrir þér ef ekki verð- ur tekið á þessum málum af festu i náinni framtíð? „Forvarnarstarf, sú hlið baráttunnar sem vinnur að því að minnka eftir- spurnina, verður að haldast i hendur við það starf sem unnið er til halda affur af framboðinu. Sé áherslan að- eins á annan þáttinn missir starfið marks." —Ekki er langt síðan tugir unglinga í Breiðholti og fleiri hverfum borgar- innar urðu uppvísir að neyslu á fíkni- efhum við rannsókn eins og sama málsins. Kom þetta fiknieftialögregl- unni á óvart hversu margir viður- kenndu neyslu? „Það voru upp undir hundrað ung- lingar sem urðu uppvísir að neyslu og ég tel víst að hundruð unglinga á aldrinum fjórtán til átján ára hafi neytt fíkniefha í Reykjavík. Við hrukkum ekki við þó hátt í hundrað unglingar kæmu við sögu. Við höfum verið að benda á þetta í mörg ár. Við teljum okkur vita nokk- urn veginn hvernig ástandið er og höfum margoft bent á þetta. En að baki öllu starfi í þessum málum ligg- ur ákveðin pólitísk ákvörðun, þ.e.a.s. hversu miklum peningum á að eyða í baráttuna og innan þess ramma verð- um við að vinna. Við getum ekki sinnt meiru en við komumst yfír. Við höfum bent á þetta ástand á fundum í hverfunum, í skólunum og víðar og reynt að vara foreldra við. Nú er á döfínni að okkar þáttur i forvarna- starfi verði viðameiri og í sumar mun sérstakur maður sinna því hlutverki alfarið. Hans hlutverk verður m.a. að upplýsa foreldrana um þessi mál svo Amar Jensson, yfirmaður fíkni- efhadeildar lögreglunnar í Reykja- vík. þeir geti verið betur á varðbergi. Einnig verður farið í skólana og rætt við unga fólkið og almenning um þessi mál." Hversu alvarlegt er ástandið í dag? „Það er erfitt að segja til um það. En ástandið hefur verið að versna að undanförnu og þróunin er niður á við í öllum skilningi. Nú vil ég taka skýrt fram að þetta hefur verið þróun en hefur ekki tekið örum breytingum. Neytendum fer fjölgandi og inn- flytjendur efhanna eru að þróa sínar starfsaðferðir og skipulag. Menn læra af reynslu og kynnast vinnu- brögðum erlendis frá. Eftir því sem tíminn líður og innflutningur fær að þróast verður erfíðara að eiga við hann. Meiri peningar verða í spilinu og um leið og þeir aukast geta menn farið kostnaðarsamari leiðir. Þá verð- ur erfiðara að stöðva innflutninginn. Við náum þá síður þeim sem standa að baki innflutningi, miklu frekar þeim sem dreifa." Hversu áríðandi er það að menn berji hnefanum í borðið og segi hing- að og ekki lengra, nú tökumst við á við þennan vanda? „Það er mjög áríðandi. Sem dæmi má nefha að það er geysilegur kostn- aður sem fer í hvern fíkniefhaneyt- anda. Þjóðfélagið greiðir fyrir hvern neytanda meðferð, alla glæpina sem hann fremur, þarf að halda honum í fangelsi og á spítölum. Þessi sami neytandi vinnur ekki og skapar því ekkert fyrir landið á meðan. Þannig að kostnaðurinn á hvern neytanda er mjögmikill. En ætli menn að skera upp herör gegn þessu vandamáli er það ekki gert nema með samstilltu átaki margra aðila og kallar á m.a. laga- breytingar og vitanlega tekur það mikinn tíma." sagði Arnar Jensson. -ES Vetrarmót Geysis: Gustur, Silfurblesa og Sverta uröu efst Lax háfaður úr eldistönkum við Hraun í Fljótum. Mynd OÞ Slátrun hafin hjá Miklalaxi Fyrsta laxinum úr eldisstöð Mikla- lax hf. í Fljótum var slátrað í síðustu viku og lauk þar með tæplega fjog- urra ára ferli físksins en fyrstu hrogn- in komu í stöðina haustið 1986. I þessa fyrsru slátrun, sem fór fram við bækistöðvarnar á Hraunum, voru teknir un 1900 laxar. Strax og slátrun lauk var afurðunum ekið til Hofsóss þar sem laxinn var veginn og flokk- aður eftir þyngd. Eftir að laxinn hafði verið settur í þar til gerðar umbúðir og ísaður var ekið með hann til Keflavíkur en þaðan fór þessi fyrsta sending með flugvél til Frakklands. Laxinn var því farinn úr landi rúmum sólarhring eftir að slátrun hófst. Næsta sending mun síðan fara út um miðjan maí og eftir það er fyrirhugað að senda lax á markað erlendis í hverri viku. Þessi fyrsta slátrun var í raun mest hugsuð sem æfing því framvegis er ætlunin að slátra mun meira magni í einu eða allt að 8-10 tonnum en um liðlega 100 þúsund fískum verður slátrað hjá fyrirtækinu á þessu ári. Að sögn Reynis Pálssonar framkvæmda- stjóra er nú mikil eftirspurn eftir laxi bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og verð fer ört hækkandi. Líklegt er að Miklilax selji afurðirnar í framtíðinni á báðum þessum mörkuðum. Reynir sagði að skilaverð fyrir þessa fyrstu sendingu væri 280-290 krónur fyrir kílóið, mest af fiskinum var 1.7- 2,5 kg að þyngd. I sumar er fyrirhugað að byggja hús á vegum Miklalax þar sem slátrun, pökkun og frágangur á afurðunum mun fara ffam en þar til það kemst i gagnið verður laxinum ekið til Hof- sóss til pökkunar. ÖÞ Stóðhesturinn Gustur frá Vindási og hryssurnar Silfurblesa frá Svaðastöð- um og Sverta frá Stokkhólma sigruðu á vetrarmóti hestamannafélagsins Geysis sem lauk á laugardaginn. Mótið var stigamót þar sem hross söfhuðu stigum ffá einu móti til ann- ars, en alls voru mótin fimm, í janúar, febrúar, mars, apríl og maí. Gustur frá Vindási hlaut flest stig, eða 38. Silfurblesa frá Svaðastöðum hlaut 35 stig og Sverta frá Stokk- hólma 27 stig. Eigandi Gusts frá Vindási er Jón Þorvarðarson í Vind- ási, en bræðurnir Anders og Lars Hansen á Árbakka eiga hryssurnar Svertu og Silfurblesu. Vegleg verð- laun verða veitt stigahæsta hestinum, því eigandi hans hlaut í verðlaun fol- ald af Svaðastaðastofni frá hrossa- ræktarbúinu á Árbakka. Þá fengu þrjú efstu hross myndarlega eignar- bikara og voru gefendur þeirra þrjú fyrirtæki í Rangárþingi: Þríhyrningur hf., Rangárapótek og Kaupfélag Rangæinga. Fyrirkomulagið sem haft var við vetrarmót Geysis er nýlunda hér á landi, þar sem stigamót af þessu tagi Sigurvegarar á vetrarmóti Geysis, talið frá vinstrí: Sverta frá Stokk- hólma og Þórður Stefánsson, Silfurblesa frá Svaðastöðum og Leifur Helgason og Gustur frá Vindási og Jón Jónsson. hafa ekki verið haldin áður. í ávarpi að móti loknu sagði Kristinn Guðna- son, formaður Geysis, að ánægja væri með hvernig til hefði tekist og væri þegar ákveðið að efha til móts með liku sniði að ári. TAPI SNUIÐ I HAGNAB Rúmlega 2,6 milljón króna hagnað- ur varð á rekstri Kaupfélags Hrútfirð- inga á Borðeyri á síðasta ári. Þetta er riflega fimm milljón króna betri út- koma en á árinu 1988, en þá var fé- lagið rekið með rúmlega 2,6 milljón króna halla. Velta Kaupfélagsins varð 215 millj- ónir í fyrra, en var 179 milljónir ári á undan. Eigið fé var 27 milljónir um síðustu áramót og hafði aukist um 14% á árinu. Félagið greiddi rúmlega 21 milljón í laun á síðasta ári. Forráðamenn kaupfélagsins segja félagið standa nokkuð vel. Lítið i "' i vó út af bregða ef takast á að halda rekstrinum í jafnvægi. Þakka má já- kvæða rekstrarniðurstöðu á síðastí' ári aðhaldi i rekstri og sterkri fji' málastjórn.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.