Tíminn - 21.06.1990, Blaðsíða 3

Tíminn - 21.06.1990, Blaðsíða 3
•Fifh'rntutfaðöP^I'.-járír 1900 Tímihh" 3 Væntanlegir háskólaborgarar hundsa vinnu með betri launum en byrjunartaxtar BHMR: Lifa f rekar f rítt á Hótel pabba og mömmu Eftir miklar fjölmiðlaumræður um hundruð illa stadda atvinnu- lausa námsmenn, rekur landsbyggðafólk í rogastans þegar því er sagt að ekki er nokkur leið að fá unga sumarmenn til starfa. Verðandi háskólaborgarar af karíkyni ganga frekar tugum og jafnvel hundruðum saman með hendur ívösum helduren að líta við „illa launuðum" sumarstörfum. Lágmarksviðmiðun þeirra í þessu sambandi, um 60.000 kr. á mánuði, sem reynist svo hærrí upphæð heldur en sámningsbundin byrjunarlaun BHMR og miklu hærrí heldur en launataxtar VR fyrír hæstu skrifstofustöð- ur miðað við 1 árs reynslu í starfi. „Hvarflaöi ekki að mér..." „Ég er nú svo saklaus, að eftir allar fréttirnar um atvinnuleysi skólafólks- ins þá hvarflaði hreinlega ekki að mér að ekki væri mögulegt að fá ung- an sumarmann í sveit. Sé maður á kúpunni og ætli að ná sér i pening, þá hélt ég að það væri betra að fá fæði, húsnæði og þjónustu og svo ein- hverja peninga, heldur en að lifa á „Hótel pabba og mömmu" allt sum- arið. Og svo eru allir fjölmiðlar að velta sér upp úr vandræðum þessara aumingjans námsmanna sem hvergi fá neina vinnu yfir sumarið", sagði Birna Lárusdóttir bóndi í Dalasýslu. Bónleið til búðar... Birna, eins og fleiri sem Tíminn hefur talað við, varð hreint undrandi þegar henni var tjáð af Atvinnumiðl- un námsmanna að vonlaust væri að leita þar eftir ungum sumarmönnum til starfa. Birna bað um nánari skýr- ingar: Þeir vilja ekkert fara út borg- inni yfir sumarmánuðina — og svo væri kaupið svo lágt. Og hverjar voru þá kaupkröfurnar? Ja, svona 60 þús. á mánuði. „Þá er það nú eigin- lega betra sem ég býð, því þar er fæði, húsnæði og þjónusta innifal- in", sagði Birna, sem snéri bónleið til frá Atvinnumiðlun námsmanna, sem situr nú með hálft þriðja hundr- að ,,atvinnulausra(?)" skólapilta á skrá. Ekki út fyrir borgarmörkin.... „Já það er vonlaust að leita hingað eftir fólki í vinnu úti á landi og þá ekki bara til sveitastarfa. Það hefur verið leitað til okkar eftir fólki í skrifstofustörf og annað úti á landi sem hefur reynst mjög erfitt að ráða í", sagði Elsa B. Valsdóttir fram- kvæmdastj. Atvinnumiðlunar náms- manna. Vilja piltar þá fremur vera án vinnu heldur en að fara út fyrir borgar- mörkin? - Nei, það er kannski ekki málið. En það er allt útlit fyrir að það verði vinnu að fá í Reykjavík og þá tekur fólk það miklu, miklu frekar heldur en að fara út á land. Enda Iáta þeir, sem hafa áhuga á að fara í sveit, ekki skrá sig hjá okkur. Setja 60.000 kr. lágmark Elsa var spurð hvaða laun sé um að ræða þegar piltarnir afþakka störf vegna „of lágra launa". - Það hefur mikið verið hringt frá op- inberum stofnunum í sambandi við afleysingar í skrifstofustörfum, síma- vörslu og fleira. Þá er um að ræða laun á bilinu 48 og upp í 55 þús. kr. - og það er, liggur við, ómögulegt að ráða karlmenn til slíkra starfa. Hvaða laun sætta þeir sig við? - Ætli þeir dragi ekki mörkin við svona 60.000 kr. á mánuði. Um 56.900 hjá BHMR að námi loknu? En hver eru þá til samanburðar dæmi- gerð byrjunarlaun sem háskólamönn- um standa til boða að námi loknu? „Ætli við mundum ekki segja að það sé um það bil launaflokkur 139 (og þá er ég fremur rausnarleg), því þar tek þar mið af félögum sem hafa samið ágætlega. Þeir byrja í 3. þrepi og þar eru launin 58.593 kr. á mán- uði", var svarað á skrifstofu BHMR. Bókasafnsfræðingur, sem lokið hefur námi, mundi t.d. byrja í launaflokki 138, sem gerir 56.887 kr. á mánuði. Samkvæmt upplýsingum BHMR eru þetta algengustu byrjunarlaunaflokk- arnir, nema um sé að ræða hærri röð- un, þ.e. eitthvað „yfir..." eða „deild- ar...". Dæmigerð byrjunarlaun HÍK kennara eru rúm 60.000 kr. Og taxtar VR um 43-53 þús. Hjá VR var spurt um dæmigerð byrjunarlaun skrifstofumanna? Taxti skrifstofufólks I (t.d.almenn skrifstofustörf, innheimta og síma- varsla) eftir 1 ár í starfsgreininni er 45.509 kr. á nánuði. Taxti skrifstofu- fólks III (sjálfstæð störf sem krefjast víðtækrar þjálfunar og reynslu á sviði skrifstofustarfa, t.d. bókari) er 53.320 eftir 1 árs starf. Byrjunarlaun við af- greiðslu eru 43.556 kr.á mánuði, sam- kvæmt taxta. Skólastrákar virðast því stilla lámarkslaunakröfum sínum skör ofar flestum samningsbundnum byrjunarlaunum, hvort sem miðað er við háskólamenntaða ríkisstarfsmenn eða hæstu skrifstofustöður. Þarna er þó um að ræða þann hóp skólastráka sem enga sérþekkingu hefur, því hin- ir eru komnir í störf. Að sögn Elsu hefur verið töluvert framboð á störfum þar sem krafist er sérþekkingar sem stúdentar uppfylla ekki. T.d. hafi hver einasti maður með meirapróf eða vinnuvélaréttindi þegar fengið vinnu. Stúdínurnar ganga betur út... Aðeins um 50 stúlkur eru enn á skrá hjá Elsu. Sætta stúdínurnar sig við minna — kannski 45 þúsund? Það gengur auðvitað alltaf illa að manna stöf sem eru mjög illa launuð. En okkur hefur gengið betur að koma stelpunum í störf, m.a. vegna þess að það er mun meira spurt um þær. Þær fara í afleysingar á skrifstofum, í af- greiðslu, á sjúkrahús, dagheimili, elliheimili og mötuneyti svo nokkuð sé nefnt. - HEI Menntaskólanum á Akureyri slitið við hátíðlega athöfn: ínaidssemi a rett a ser Menntaskóianuro á Akureyri var slitið við hátíölega athöfn á þjóðhátíðardaginn. 113 ncincndur brautskráðust á þessu afmælisári, cn 110 ár eru liðin frá því skólinn var cndurvakiiin á MöðruvöUum, og 60 ár frá því liann varð menntaskóU. Hæstu einkunn á stúdentspróti lilaut Guiinar Páls- son írá Akureyri 9,11. í skólaslitaræöu sagði Jóhann Sigurjonsson skólanieístari m.a.: „A þessari stundu tengir skoiinn okkar saman fortíð, nútíð og framtíö. Fortíð þeirra scm hér eru komnir til að rifja upp gamlar m i i) n inga r skólaáranna, hitta gainla skólafélaga og votta Menntaskólanum virðingu sína og vinattu. Framtíð þeirra sem nú eru að Ijuka námi og hverfa frá skólanum, en koma vonandi aftur sem gestír af sama tiiefni og aðrir gamlir nemendur skóians. Sumir láta sér fátt um fortíðina finnast, en aðrir deila um réttan skilning á henni, og ekki að ófyrirsynju. Hún kemur nútímanum mikið við. Hann safnast i hennar sjoð með hverju andartaki sem liður og for- tíðin á sér sinar stúndir og staði. Vlð höfum lifað tíma þar sem hlut- irnir frá í gær eru gamaldags. Horft á kapphlaupið eftir nýjung- unum og séð þá talda merkasta og besta sem örast breytast, oft að- eins breytinganna vegna. Verð- mætamatíð hefur verið fólgið í því að það veraldlega er eftirsóknar- verðast. Öllum Uggur á, þeir eru í kappi við ðrfleygan tíma sem ekki niá lenna úr greipum. Síbyljan hefur verið alls ráðandi, en offlæðið deyfir vitundina. Það er ekki alltaf hið sanna og verðuga sem nær athygli. Vlðhorf Mennta- skólans á Akureyri er í ætt við sjónarmið þeirra sem vernda hið góða Og gamalreynda og eru litt ginkeyptír fyrir nýjungum á með- an þær hafa ekki sannað gildi sitt umfram það sem áður var. Þrátt fyrir tækniframfarir, aukna þckk- ingu og mðguleika á ýmsum svið- uni er okkur liollt að hafa i heiðri ýms grundvaUaratrioi í skólakerfi fyrri daga. Ákveðin festa og íhaidssemi á rétt á ser í skólakerf- inu. Slikt útilokar þó ekki mark- visst umbótastarf, og það hefur oft sýnt sig að óöryggi og tíðar breyt- ingar hafa mikil áhrif á starf nera- enda. Sú hefðatryggð seni ein- kennir Menntaskólann á Akurey ri Og neniendur lians gamia sent unga, hefur verið skólanum traustur vegvísir i óigu undan- genginna ára. Það orð fer af skólanum að hann sé erfiður og geri niiklar krölur tíl nemenda sinná, en gengi nemenda í námi og starfi eftir að þeir yfir- gefa hann er siinnuu þess að við erum á réttri leið. Kæru nýstúdentar! Sandurinn er að renna úr stundaglasi ykkar sem nemendur þessa skóia. Þiö hefjið nýjan áfanga i lifi ykkar eftir stutta áningu hér, eins og góðra ferðamanna er siður því við cruni ðll á ferð, þó ekki geri sér aliir Ijóst takmark hennar né tiigang. Þið hafið verið skólanum og ykkur sjáifum tíl sóma inhan skóla sem utan. Af aga sprettur sjálfsagi. Þó hefur skólinn sjaldan þurft að beíta ykkur aga, enda er það skoð- un min að harðstjórn skapi að lok- um aðeins þræla eða uppreisnar- menn. Stundura höfum við haft ólikar skoðanir á hlutunum, en ávalt leyst okkar ágreining þannig að báðir mættu við una. Með þcssu inóti hefur skapast sjálfs- traust hjá ykkur, og það dugar kannski best þegar útí lífið er komið. í skólanum hafa verið gerðar miklar kröfur til ykkar, scm fylgja ykkur hvert sem þið farið. Kæru nýstúdentar. Aukið ekki velferð ykkar þannig að aðrir Uði fyrir. Verið ekki valdfíkin. Vinnið sigra sem eru öðrum sárs- aukalausir. Og umfram aUt verið sanngjörn." Eftirtaldir nemendur fengu við- urkeniiingar á skólasUtum Menntaskólans & Akureyri: Ásgeir Jónsson, fyrir störf að fé- lagsmálum. BrynhUdur Sigurðardóttir, verð- lau u úr Brynleifssjóði fyrir árang- ur í sagnfræði. Friðrik Óttar Friðriksson, fyrir myndUstarstarf. Guðfinná Halla Þorvaldsdðttir, fyrir störf að féiagsmálum. Guðrún Rut Guðmundsdóttir, verðlaun úr Stefánssjóði fyrir ár- angur í náttúrufræðí. Að lokinni athöfn í iþróttahöllinni var afiijúpud höggmyndin Óðins- hrafninn eftir Ásmund Sveinsson. Myndinní var valinn staöur á túninu norðan viö gamla Menntaskólahúsíð. Myndín var sett upp í tilefni þeirra timamóta sem Menntaskólínn á Akureyri stendur nú á. Óðins- hrafninn er táknrænt listaverk, því skólafélagiö Huginn og skólablaðíð Muninn bera nöfn hinna vísu hrafna Óðins. Á myndinni em m.a. Þor- valdur Þorsteinsson fulltrúi 10 ára stúdenta og Hjörtur E. Þórarinsson fulltrúi 50 ára stúdenta. Mymt: hiá Gunnar Fálsson, fyrir árangur í stærðfræði og eðUsfræði, og Stjörnu-Odda verðlaunin 1990. Halldór Björn Halldórsson, fyrir árangur í donsku, frönsku, ensku og íslensku. Harpa Sveinsdóttír, fyrir árangur i dðnsku, þýsku og frðnsku. Haukur Hauksson, fyrir störf að félagsmálum. Helgi Þorbjörn Svavarsson, fyrir tónlistarstörf. Jóhanna Gunnlaugsdóttír, fyrir árangur í ensku. Ólafur Ingimarsson, fyrir störf að félagsmálum. PáU Erland Landry, fyrir próð- mennsku. Rafn Ingi Rafnsson, fyrir stðrf að félagsmálum. Símon Þór Jónsson, veiðlaun úr Þorsteinssjóði fyrir góðan árang- ur i námi og iþróttum. Svauliildur Gunnlaugsdóttir, ís- lenskuverðlaun Menntuskólans á Akureyri 1990. Þóra Kristín Óladóttir, fyrir ár- augur í þýsku. Loks fékk Orri Páll Oi niai sson rós og stækkunargler, þvi eins og skólamelstari komst að orði, „Samkvæmt hinni óskeikulu spjaldskrá skðlans, er Orri elstí iicniaiidi MA sem brautskráist, fæddur 1917. Því þykir rett að af- henda honum þetta stækkunarr gler svo hann eigir auðveldara með lestur. Hlð rétta er að Orri er fæddur 1971, oger þvi yngstí stód-; entínn sem brautskráist frá MA a þessu ári." hiá-akureyri.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.