Tíminn - 28.07.1990, Blaðsíða 2

Tíminn - 28.07.1990, Blaðsíða 2
2 Tírfiínn liá'ugárdáy'uí-28'jíflr 199t) Ríkisstjórnin lagði fram breytingartillögur við kjarasamning ríkisins og BHMRog leggurtil að: launahækkun BHMR verði frestað Ríkisstjómin hefur ákveöið að segja upp kjarasamningi ríkisins og BHMR. Fjármálaráðherra og samnínganefnd ríkísins boð- Uðu forsvarsmenn BHMR tíl fundar seinní partinn í gær og til- kynntu þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Jafnframt lagði fjár- málaraðherra fram breytingartillögur við kjarasamning banda- lagsins og óskaði eftir tafarlausum viðræðum um nýjan kjara- samning. Páll Halldórsson sagði um þetta tilboð ríkisstjórnarinnar aö það fæli í sér launalækkun sem BHMR myndi ekki semja um. Tiiboð ríkisstjórnarinnar hljóo- ar Upp á það aö 4,5% hækktininui scin Félagsdómur da'indi BIIMR verði frestað, Lagt er til að hækk- unin greiðist í áföngum þannig að 2% koini Iil framkvæmda 1. dcs- ember n.k. og 2,5% 1. mars á næsta ári. Við þetta bætlst síðan 2% hækkun 1. júni 1991. Þá er ennfremur lagt til að 15. grein samningsíns verfti felld niður og þess í staö njóti BHMR sambæri- legrar kauptryggingar og er að flnha i kjarasamningum rikisins og annarra opinbcrra starfs- manna. Ölafur Ragnar Grímsson fjár- málaráðlierra gerði forsvars- mönnum BHM R j afnframt grein fyrir þeim vilja ríkisstjórnarinu- ar, aó fullreynt vefði fyrir 31. júlí hvort samkomulag næst um þess- ar breytiiigartHlogur. Ólafur sagði efíir fundinn að viöræöur færu fram á mánudag eða jafnvel um helgina. Páil Halldórsson formaður BHMR sagði eftir fundinn að þetta tilboð ríkisstjornarinnar heffti í för með sér lauiialækkim fyrír BHMR og væri þess vegna ekki fýsilegt. Hann sagði að frest- uu á 4^5% kauphækkuninni jafn- gilti lækfcun launa og það gæti BHMRektófalHstá. Allt virðist því benda til þess að illa gangi að setnja um frestun a 4,5% launahækkun BHMR. Margir velta því fýrir sér hvað ríkisstjóruiii muni gera og talið er líklegt áð gripið verði til lagasetn- ingar í næstu viku að ÖIlu Óbreyttu. Þá myndi sú lagasetning sennilega ná til alls vinmimarkaö- arins og reynt að tryggja þjóftar- sáttina svonefndu. Steingríniur Ilermannsson forsætisráðherra sagðist í gær óttast að ef þessi tíl- laga næði ekki fram að ganga þá yfðu bráðabirgðalðg eina úrræð- ið. Ef þessi tilraun mistækist væri engin ástæða til að bíða meft setn- inga þeirra. hs/so. Fjárdráttur af bótaþegum slysatrygginga Samkvæmt heimildum Tímans er nú í athugun mál lögfræðings sem talinn er hafa dregið sér fé frá bótaþegum Sjóvá-Almennar tryggingafélagsins. Starfsmaður Sjóvá-Almennra stað- festi við blaðamann að slíkt mál væri i gangi en þar sem ekki væri um þeirra hagsmuni að ræða heldur einkamál vildi tryggingafélagið ekki tjá sig um málið. —só Nýr göngu- stigi við Gullfoss Nýr göngustigi frá bílastæðinu við Gullfoss og upp á barm gljúfursins verður formlega tekinn í notkun á þriðjudaginn. Stigi þessi er liður í framkvæmdum samkvæmt nýju skipulagi aðkomu að Gullfossi. Á staðnum gefst tækifæri til þess að kynnast ástandi mála við Gullfoss og hvaða áform eru uppi um fram- kvæmdir samkvæmt hinu nýja skipu- lagi. Athöfnin hefst kl. 17.00. -hs. Óvænt kaup Stöðvar 2 á meirihluta í Sýn. Stöð 2 situr uppi með tvö sjónvarpsleyfi: Stöð 2 í minnihluta? Ekki hefur veríð tekin endanleg ákvörðun um það hvort sjón- varpsstöðin Sýn muni hefja útsendingar í haust eins og gert var ráð fyrír. Eins og kunnugt er keypti Stöð 2 meiríhluta, eða 55% hlutabréfa, f Sýn í fyrradag. Flest virðist þó benda til þess að þríðja sjónvarpsstöðin farí í loftið og hefur Þorvarður Elíasson, sjónvarpsstjóri Stöðvar 2, látið að því liggja í fréttum. Sýn hefur gert samninga við hol lenskt fyrirtæki um framleiðslu á af- ruglurum og nýr sendir Sýnar er á leiðinni til landsins. Tæpast verður þessi búnaður sendur aftur til fram- leiðsluaðila og erfitt verður að rifta samningum við hollenska fyrirtækið. Ólíklegt er að Stöð 2 hafi mikið að gera við tvo senda og tvö afruglara- kerfí og þvi verða þetta að teljast mjög þung rök fyrir því að þriðja sjónvarpsstöðin fari í loftið. Eins og fram hefur komið í fjölmiðl- um er fjárhagsstaða Stöðvar 2 í verri kantinum. Skuldir hljóða upp á einn milljarð króna og neikvæð eiginfjár- staða er 671 milljón. Af þessu má sjá að Stöð 2 má illa við samkeppni við eina sjónvarpsstöð i viðbót. Sýn hefur keypt sjónvarpsefhi sem nægir fyrir dagskrá í 90 klukkustund- ir á viku í hálft annað ár. Sýnarmenn hafa einnig gert samning við erlend stórfyrirtæki eins og Warner Brothers um sjónvarpsefni. Samkeppni við Stöð 2 frá Sýn hefði því verið mikil, sérstaklega í Ijósi þess að mikill hluti efnisins sem Sýn hefiir keypt hafði Stöð 2 áður sýningarrétt á. Því er nú spurt hvort Stöð 2 hafí með þessum kaupum verið að losa sig við keppinaut á markaðnum og Miöjupólítík, umhverfismál og byggðastefna rædd á Egilsstööum um helgina: Ungir Framsóknarmenn á Norðurlöndum þinga Aðaifundur Nordiska C'enter- tingdomens Förbund, öðru uafni ¦ samtök úngra Framsiíknar- manna á Norðurtðndum, verður lialdinn u Kgilsstððum um helg- ina. Um ér að raða samtök frá fslandi, Noreg), Sviþjóð ög Finn- landi, scm éiga það samdginlegt að leggja áherslu á miðjupólitík, umhverflsmál og byggðastefnu. Aðalfundinn sitja 50 ungmenni og stendur hann yfir frá sunnu- degl tíl þriðjudags. Að sðgn Halls Magnussonar, sem situr í stjörn samtakanna fyrir hiind Sambands ungra Framsóknarmanna, er bér um að ræða ungliðanreyfingar frá miðjuflokkum landanna. Hann sagði að auk þingsins væri tæki- færíð notaö til að sýna og kynna ísland fyrir gestunum. Keyrt verður frá Reykjavík tfl Egils- staða þar sem þingið fer fram og inarkverðustu staðirnir skoöaft- ír. „Að sjálfsðgðu gistum við lijá ferðaþjónustu hænda," sagði Hallur. „Það sem er belst til umræða á þessu þingl er annars vegar mál- efni er varða vesturhluta Norð- urlanda og tíl umræðna fáum við Jónas Hallgríiusson, Bjarna Ein- arsson og Tómas Arrebo frá Færeyjum. Við skoðum myndina Lífsbjörg i norðurhöfum og mon Magnus Guðmnndsson halda lyrirlestur um hana. Eftir það verða siðan frjálsar umræður seni geta orðið mjög spennandi vegna þessaðþó sam t ö k in standi að mestu leytí fyrir það saina er mikiö af Grænfriðungum í hópn- um - einkum meðal finnanna. Hin vegar vcroa tekin fy rir venjuleg aðalfundarstörf," sagði Hallur. -bs. vilji leggja Sýn niður. Forráðamenn Stöðvar 2 hafa sagt að svo sé ekki og einnig sagði Jónas Kristjánsson, rit- stjóri DV, en Frjáls fjölmiðlun á 10% hlut í Sýn, í viðtali á Rás 2 í gær að tilgangslítið yrði að starfa með Stöð 2 við að leggja Sýn niður. Hann sagði hugmyndir Frjálsrar fjölmiðlunar beinast að þvi að reka Sýn sem sjálf- stæða stöð. En ef Stöð 2 var ekki að losa sig við keppinaut, eins og flest rök liggja að, hvaða tilgangi þjóna þessi kaup þá? Það er ljóst að það er erfiðara og dýrara að reka tvær sjón- varpsstöðvar heldur en eina og það verður nú varla sagt að fjárhagsstaða Stöðvar 2 bjóði mönnum upp á það að færa út kvíarnar. Forráðamenn Stöðvar 2 hafa keypt hlut í annarri stöð sem að öllum lík- indum fer í loftið með ágætis sjón- varpsefni. Því er líklegt að hún muni veita Stöð 2 nokkra samkeppni. Það er ekki víst að Stöð 2 muni eiga meirihluta í Sýn þegar upp verður staðið. Stöð 2 keypti hlut Vífilfells, Odda og Bíó- hallarinnar, sem hljóðaði upp á 60 milljónir. Þeir hluthafar höfðu greitt 20 millj- ónir og lagt fram bankaábyrgðir fyrir afgangínum. Stöð 2 keypti þennan 20 milljón kr. hlut á 30 milljónir, greiddi 20 milljón út og afganginn í hlutafé i Stöð 2. Það sem eftir er, 40 milljónir, yfirtók Stöð 2. Það hlutafé sem fyrri eigendur Sýnar höfðu ráðstafað sín á milli hljóðaði upp á 108 milljónir en nú verður það hins vegar aukið í 184 milljónir. Frjáls fjölmiðlun hefur forkaupsrétt á þessum óseldu hlutabréfum og for- ráðamenn þess skoða það nú hvort grundvöllur sé fyrir þvi að kaupa þau og eignast þar með meirihluta í Sýn. Ef það verður ekki gert þá verða for- ráðamenn Stöðvar tvö að kaupa þann hluta ef þeir ætla sér að halda meiri- hluta sínum. Ekki verður farið út í neinar vangaveltur um það hér hvar þeir mundu fá þá peninga. Eins ög staðan er nú er nokkuð víst að Sýn fer í loftið. En hver mun eiga meirihluta í þeirri stöð, hvernig út- sendingum hennar verður háttað og hvaða tengsl og áhrif hún mun hafa á afkomu Stöðvar 2 eru spurningar sem er ósvarað. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í gær náðist ekíci í neinn for- svarsmanna Stöðvar 2 til að svara þeim. —GS. Kvef og iörakvef hrjáir borgarbúa Kvef og aðrar veirusýkingar í éfri loftvegum voru helstu kvillar sem hrjáðu Reykvíkinga í maí og júní. 1019 leituðu læknis vegna þessa í maí og 613 í júní samkvæmt skýrsl- um frá borgarlækni. Mun fleiri leituðu til heilsugæslu- stöðva og lækna vegna farsótta í maí- mánuði, alls 1223, heldur en í júní en þá voru 714 manns skráðir með slík- an krankleika. Iðrakvef, sem er veirusýking í þörmum, er næst algengasta farsóttin á eftir kvefinu. í maí voru 85 tilfelli skráð en 51 í júní. Þessa tvo mánuði veiktust 35 af hlaupabólu og 5 af hettusótt en aðrir barnasjúkdómar hafa haft hægt um sig. Af lungnabólgu voru 47 tilfelli skráð í maí en 20 í júní. Fjórir voru skráðir með maurakláða í maí en enginn í júní. Engin skráð tilfelli voru af inflúensu þessa tvo mánuði og virðist fólk almennt vera heilsu- betra í júnímánuði en í maí. —só

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.