Tíminn - 20.11.1990, Blaðsíða 2

Tíminn - 20.11.1990, Blaðsíða 2
2Tííriinn ÞriÖjudagur 20. nóvember 199f> 21. flokksþing Framsóknarflokksins tekur ákveðna afstöðu gegn inngöngu Islands í EB Vilja halda húsnæðis- kerf inu f rá 1986 Fjölmennu og velheppnuðu flokksþingi Framsóknarflokksins lauk í Reykjavík um helgina. Forysta flokksins var endurkjörin. Stærstu mál þingsins voru málefni Evrópubandalagsins og EFTA, byggða- mái, velferðarmál, umhverfismál og efnahagsmál. Tekin var mjög ákveðin afstaða gegn inngöngu íslands í EB. Flokksþingið samþykkti að halda húsnæðiskerfinu frá 1986 áfram opnu fyrir þá, sem eru að eignast sína fyrstu íbúð, en að húsbréfakerf- ið verði fyrir þá, sem eiga íbúð til að selja, svo og til viðbygginga og end- urbóta á húsnæði. Þessi ályktun gengur þvert á vilja Jóhönnu Sigurð- ardóttur félagsmálaráðherra og er einnig í ósamræmi við yfirlýsingar Steingríms Hermannssonar. Samþykkt var ályktun um al- mannatryggingar þar sem lögð er áhersla á að lög um almannatrygg- ingar tryggi landsmönnum ákveðna lágmarksafkomu. Jafnframt segir að nauðsynlegt sé að þeir fjármunir, sem varið er til þessa málaflokks, nýtist sem best. Samþykkt var að líf- eyrir lífeyrissjóðanna skerði ekki líf- eyri almannatrygginga. Flokksþingið samþykkti að Iáta reyna til þrautar hvort niðurstaða fæst í viðræðum EFTA og EB um evrópskt efnahagssvæði. Samþykkt var að takist það ekki, verði farið í tvíhliða viðræður við EB. Flokks- þingið samþykkti að aðild íslands að EB kæmi ekki til greina. Minnt var á að stjórnarskrá EB, Rómarsáttmál- inn, byggir á sameiginlegri stjóm og rétti allra þegna bandalagsins til sameiginlegrar nýtingar á auðlind- um. íslendingar yrðu því sem aðild- arþjóð að veita öðrum aðgang að fiskimiðum okkar og orkulindum, en flokksþingið taldi að slíkt gæti aldrei komið til greina. Deilur vegna úrslita í prófkjöri flokksins í Reykjavík settu nokkurn svip á þingið á laugardeginum. Jónas Hallgrímsson varaþingmaður frá Seyðisfirði hóf umræðuna og sagði að deilurnar í Reykjavík sköðuðu flokkinn. Ásta R. Jóhannesdóttir sagði engar deilur vera meðal fram- sóknarmanna í Reykjavík. Um væri að ræða að einn þátttakandi í próf- kjörinu sætti sig ekki við niðurstöð- ur þess. Guðmundur G. Þórarinsson alþingismaður tók til máls og rakti hvernig staðið var að prófkjörinu. Hann gagnrýndi framgöngu Finns Ingólfssonar og sagði að hann hefði svikið samkomulag sem þeir gerðu. Finnur sagðist ekki kannast við að slíkt samkomulag hefði verið gert. Hann kvaðst harma viðbrögð Guð- mundar. Steingrímur Hermannsson tók einnig til máls og sagði að þetta væri ekki í fyrsta sinn sem deilur hafa orðið eftir prófkjör í Reykjavík. Hann sagði útilokað að fara að breyta úrslitum prófkjörsins. „Guðmundur á að taka annað sætið og vinna það," sagði Steingrímur. Guðmundur svaraði ekki áskorun formanns flokksins, en meðal þingfulltrua var talsvert rætt um hugsanlegt sér- framboð Guðmundar. Litlar breytingar urðu á forystu flokksins. Steingrímur Hermanns- son var kjörinn formaður flokksins. Hann hlaut 323 atkvæði samtals, eða 95.6% atkvæða. Halldór Asgrímsson fékk 330 atkvæði í varaformanns- r~ mM^ i! & & ^^*WRfT|*. iru i w ¦ UB § ¦ ¦ r IIIP V m i ¦¦ m~n /^f y « . >N JJkjf HT." -. - ¦'ýý^pM * ¦-' c A ."¦¦ "¦ ': ,* i ¦¦ í Fulltrúar á flokksþinginu. kjöri, eða 94,3% atkvæða. Guð- mundur Bjamason var kosinn ritari. Hann hlaut 311 atkvæði eða 88.6%. Gjaldkeri var kjörinn Finnur Ingólfs- son. Hann hlaut226 atkvæði samtals eða 63.5%. Ragnheiður Sveinbjömsdóttir baðst undan endurkjóri sem vararitari. í það embætti var kjörin Valgerður Sverrisdóttir. Hún hlaut 63 atkvæði samtals eða 20.0%. Varagjaldkeri var kosin Sigrún Magnúsdóttir. Hún hlaut 219 atkvæði samtals eða 87.6%. Sigmundur Guðbjarnason háskóla- rektor ávarpaði þingið að lokinni kosningu forystu flokksins. í ræðu sinni fjallaði hann um Evrópubanda- lagið og þau rök sem stundum heyr- ast, að hætta sé á að fsland einangr- ist á sviði mennta- og menningar ef landið gangi ekki í Evrópubandalag- ið. Rektor sagðist telja enga hættu á að sú yrði reyndin þó að ísland verði utan Evrópubandalagsins. Hann sagði íslendinga hafa næg tækifæri til rannsóknasamstarfs innan Evr- Tímamynd; PJetur ópubandalagsins á fjölmðrgum svið- um. „Vandamálið á Islandi er ekki að afla þekkingar heldur að fá menn til að hagnýta fáanlega, þekkingu, sem er fyrir hendi, ýmist innan lands eða utan. Áhyggjuefni okkar ætti að vera framtaksleysi í atvinnumálum. Evr- ópubandalagið læknar ekki fram- taksleysi okkar, þeir gætu einfaldlega tekið við hlutverki atvinnurekenda." Nánar verður fjallað um flokksþing- ið í Tímanum síðar í vikunni. -EÓ Upp úr samningaviðræðum sjómanna og vinnuveitenda slitnaði í gær: Hefst verkfall sjómanna í dag? Samningar í deilu Farmanna- og fiskimannasambands íslands og viðsemjenda þeirra náðust ekki í gær eins og vonast hafði verið eftir. Flest bendir því til ab verkfatl skelli Brotist inn í sláturhús: Byssum stolið Brotist var inn í stórgripaslát- urhús Kaupfélags Borgfirðinga í Brákarey um helgina og þaðan stolið tveimur byssum og skot- færum. Talið er að innbrotið hafi verið framið aðfaranótt mánudags. önnur byssan er fjárbyssa og hin svokölluð rot- byssa. Málið hefur ekki verið upplýst og eru allir þeir, sem upplýsingar hafa um málið, beðnir um að hafa samband við lögregluna í Borgarnesi þar sem byssurnar tvær geta verið stór- hættulegar þeim sem ekki kunna með þær að fara. —SE á í dag. Nýr samningafundur verður boðaður í dag ef annar hvor deilu- aðila óskar eftir því eða ef sátta- semjari telur að fundur leiði til ein- hvers. „Það skelltist allt í lás þar sem báð- ir forystumenn deiluaðila héldu að væri búið að ná saman," sagði Guð- laugur Þorvaldsson sáttasemjari eft- ir fundinn í gær. Forystumenn atvinnurekenda sögðu, eftir að slitnaði upp úr samn- ingum í gær, að sjómenn hefðu sett fram nýjar kröfur á síðustu stundu og því hefðu samningaviðræður siglt í strand. Guðjón Kristjánsson formaður Farmanna- og fiski- mannasambands íslands sagði það ekki koma sér á óvart að atvinnurek- endur notuðu þennan gamla frasa um orsök samningslita. Hann sagð- ist ekki vilja deila við þá um af hverju svona fór. Hann sagði að sjó- menn hefðu einfaldlega ekki sætt sig við þær tölur sem viðsemjendur þeirra lögðu á borð þeirra. Þrátt fyrir árangurslausan fund í gær var Guðjón ekki úrkula vonar um að samningar næðust fljótlega. Hann sagði að samningamenn myndu halda áfram að þreifa fyrir sér. -EÓ MIKILL KIPPURI SPRENGJUYEIÐUM Mikill kippur virðist vera kominn í veiði á djúpsprengjum og tundur- skeytum. Fyrir helgi fékk togarinn Bliki sprengju í vörpuna og í fyrrinótt fékk togskipið Hálfdán úr Búð ÍS19, í hluta úr tundurskeyti. Hálfdán í Búð var á veiðum á Halam- iðum í fyrrinótt þegar skeytið fannst. Hann stefndi strax til hafnar á ísafirði og komu sprengjusérfræðingar Land- helgisgæslunnar á staðinn og gerðu skeytið óvirkt seinni partinn í gær. TVúnaðarmenn KGB á íslandi? „Þetta kemur mjög á óvart og ég trúi því ekki áðmenn setji sig f slík sambönd við erlena stór- vcldi án þess áð gæta hagsmuna sinnar þjóðar númer eitt", sagði Jóhann Einvarðsson formaður utanrfldsnefndar Alþingis í sam- tali við Tímann, þegar frétt Morg- unblaðsins um trúnaðarmenn KGB hér á landi var borin undir ¦:hann. ¦ Frltt Moggans byggir á viðtall við fyrrum foringja í sovésku leyniþjónustunni KGB, sem beldur þvf fram, að útsendurum þeirra hafi tekist á árunuin 1981- '82, ao koma á trúnaðarsambandi við þrjá s tjórnmálamenn úr Sjálf- stæðisflokki, Framsóknarflokki og Alþýðubandalagi. „Ég trúí þessu varia og þekki engin dæmi um það sjálfur", sagði Jóhann Einvarsson. Hann sagði ekki ástæðu til að kalla saman neinn skyndifund í utanríkismálanefnd Alþingis til að ræða um fréttina. Fundur í nefndinni hefur verið boðaður á föstudag n.k. og þá mun máliö tekið til umfjöllunar. „Nú veit ég það, að erlend ríki hafa nokkuð samband við okkur þingmenn, ekki síst utanríkis- nefndarmenn og margir seudi- herrar búsettir crlendis vilja kynna málefni sinnar þjóðar og kanna viðhorf okkar til þcirra. Þetta hafa starfsmenn sendiráða gert hér á Iandi, svipaö því sem okkar sendiráðsstarfsmenn hljóta að gera cricndis. En að mcnn þiggi gjafir fyrir og scu konmir í annarlegt trúnaðarsam- band, því trúi ég ekki og sel því fyrirvara fyrir þessa frétt í Morg- unblaðinu", sagði Jóhann. Þorsteínn Ingólfsson ráðuneyt- isstjóri í utanríkisráðuncytinu sagði í samtali við Ttmann, að ráöuneytið hafi haft samband við dómsmálaráðuneytið um hvort, og þá hvernig ástæða væri til að fjatta frekar um þetta mál. „Þcim samræðum er ekkl lokið. Þttta eru óljósar upplýsingar og ég skal ekki segja hvað úr verður, enefn- Islega er þettá roál sem heyrir undir dómsmálaráðuney tið ef u m einhvern slíkan grun er að ræða." Þorsteinn sagði að sam- skipti scndiráðsmanna við ís- lenskastjórnmálamenn, embætt- ismenn og menn í atvinnulífi vera út af fyrir sig ékki óeölileg, en grciðslur fyrir upplýsingar eru mjög athugaverðar, ef um slíkt væri að ræða. Þær upplýsingar, sem fram hafa komið, eru hins vegar svo óljósar að mati Þor- steins, að ckki er hægt að leggja dóm á þœr að svo stöddu. -hs.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.