Tíminn - 03.11.1994, Blaðsíða 16

Tíminn - 03.11.1994, Blaðsíða 16
Fimmtudagur 3. nóvember 1994 Vebrlb í dag (Byggt á spá Veburstofu kl. 16.30 í gær) • Suourland og Suovesturmio: Norölæg átt, hvassvibri vestantil á mibunum en annars stinningskaldi eba allhvasst víbast hvar. Smá skúrír. • Faxaflói og Faxaflóamib: Norblæg átt, hvassvibri eba stormur. Smá skúrir. • Breibafjörbur og Breibafjarbarmib: Norban og norbaustanátt, hvassvibri eba stormur. Skúrir. • Vestfirbir og Vestfjarbamib: Norbaustlæg átt, hvassvibri eba stormur víbast hvar. Slydaa eba rigning. • Strandir og Norburland vestra og Norbvesturmib: Norban hvassvibri eba stormur og slydda eba rigning. • Norburland eystra og Norbausturmib: Hvöss norbaustanátt vestantil en austan kaldi austantil. Rigninq víbast hvar. • Austurland ab Clettingi, Austfirbir, Austur- og Austfjarbamib: Austan qola eba kaldi. Rigning. • Subausturland og Suoausturmib: Norbaustlæg eba breytileg átt, gola eba kaldi og skurir. Uthafskarfaveibar á Reykjaneshrygg: Óformlegt samkomulag Þorsteinn Pálsson sjávarút- vegsráöherra upplýsti á þingi Sjómannasambandsins í gær ab í síbustu viku hefbi tekist óformlegt samkomulag vib Grænlendinga um skiptingu úthaískarfastot risins á Reykja- neshrygg. Samkvæmt því mundi hvor þjóö hljóta þribjung úr stofnin- um og þribjungur yrði til skipta á úthafinu. Rábherra sagbi að í ljósi veibireynslu íslenskra skipa á úthafskarfaveibum á liönum árum ætti verulegur hluti af þeim þribjungi að koma í hlut Islendinga. Ef þetta gengur eftir mundu ís- lendingar fá 50 þúsund tonna kvóta í sinn hlut ab viðbættu því sem kemur í þeirra hlut í formi veibireynslu. Þetta er þó háb ákvörbunum um heildar- kvóta. En sl. vor gerbi Hafró til- lögu um ab takmarka veiðar á úthafskarfastofninum vib 150 þúsund tonn, eöa þangab til vibbrögb stofnsins við því veiði- álagi koma í ljós. Islendingar á fundi Euro-Chamber: Settir á bekk með Austur- Evrópuþjóðum Þeir munu hafa orbib æbi langleitir, íslensku fulltrúarnir á fundi Euro- Chamber sem er samband evrópskra verslunar- ráða, í Vínarborg á dögunum. Framámenn í íslensku vib- skiptalífi hafa átt því ab venj- ast á undanförnum árum að vera teknir þar sem jafningjar, en nú bregbur svo vib ab þeir eru hafðir útundan og settir á bekk með Búlgörum, Pólverj- um, og fleiri Austur-Evrópu- þjóðum, auk fulltrúa frá Eystrasaltslöndunum og Möltu og Kýpur. „Við höfum aukaaðild að Euro- Chamber," segir einn íslensku fulltrúanna í samtáli við Tím- ann, „en fullgildir aðilar koma aðeins frá ríkjum Evrópusam- bandsins. Við höfum setið þarna framkvæmdastjórnarfundi með málfrelsi og tillögurétt, en það sem þarna er að gerast nú er ein- faldlega það að með f jölgun ríkja í ESB er verið ab fækka slíkum áheyrnarfulltrúum frá rikjum sem eru með aukaaðild að Euro- Chamber. Hinu er ekki að neita að við skynjuðum þarna þá ein- angrun sem við komum til með að lenda í þegar vib verbum utan ESB ásamt þjóbum sem vib höf- um hingab til ekki talið okkur eiga sérstaka samleið með." ¦ Tímamynd: CS. Málin rœdd íkaffihléi á Sjómannasambandsþingi ígœr. Brýnasta framtíöarverkefni sjómanna er aö allur fiskur veröi seldur á fiskmarkaöi. 19. þing 5SÍ: Frjáls viðskipti með fisk aðeins orðin tóm Óskar Vigfússon, fráfarandi formaður Sjómannasambands íslands, sagbi vib setningu 19. þings sambandsins í gær ab brýnasta framtíbarverkefni sjómanna væri ab skilja á milli fiskkaupenda og selj- enda. Hann sagbi ab þab yrði einungis hægt meb því ab all- ur fiskur verbi seldur á upp- bobs- eba fjarskiptamarkabi. Helgi Laxdal, formaður Vél- stjórafélagsins, tók undir með Óskari í sinni ræðu, en taldi hinsvegar ekki raunhæft að ætla að allur fiskur veröi seldur á markaði á næstunni og því yrðu menn að skoða aðrar lausnir. Hann sagði að einungis 15% - 20% af veiddum fiski á Island- smiðum væri seldur á frjálsum markaði. Meirihluti aflans væri hinsvegar verðlagður í svoköll- uðum frjálsum viðskiptum. Aft- ur á móti væri erfitt að átta sig á því hvab þab þýddi þegar í flest- um tilfellum væri sami abilinn í senn kaupandi og seljandi. Hann sagbi ab verblagningin á fiskinum væri abeins til þess ab ákveba laun sjómanna hverju sinni. Helgi líkti þessu ástandi yib þab ab vibskiptavinum ÁTVR væri gert ab ákveba kaup- verbib á þeim vörum sem þar eru seldar. Hann sagbi vibbúib ab áfengisverb mundi lækka töluvert, enda hefur þab gerst Umrœba utan dagskrár á Aiþingi um óróann innan lögreglulibs Kópavogs - Anna Ólafsdóttir: Vopnaeign lögreglumanna umtalsverð? Byssueign og vopnaburbur ís- lenskra lögreglumanna kom til tals í ræbu Ónnu Ólafsdótt- ur Björnsson, alþingismanns Kvennalista, þegar hún hóf umræbu utan dagskrár um málefni lögreglunnar í Kópa- vogi á Alþingi í gær. Taldi þingmaburinn tímabært ab efna til umræbu um byssueign lögreglumanna almennt og þær reglur sem unnið er eftir Spurt er: Á ab afnema tvísköttun lífeyrisgreibslnai Álit lesenda Síbast var spurt: /, A ab gera landib alltaöeinu kjördœmi? Mtnútan kostar Kr. 25,- og fara ofan í saumana á því hvaða reglur gilda um vopna- eign og vopnaburb lögreglu- manna sérstaklega. „Það hefur verib fullyrt í mín eyru ab vopnaeign lögreglu- manna sé umtalsverb og ég verb ab játa ab þab kom mér á óvart. Ég hef verulegar efasemdir um þab og byssueign almennt," sagði Anna Ólafsdóttir Björns- son meðal annars. Um óróann í lögregluliði Kópa- vogslögreglunnar sagði þing- maðurinn mebal annars: „Mér finnst ekki hægt ab sætta sig vib þab ab starfsemi lögreglu í stóru sveitarfélagi sé hálfpartinn löm- ub vegna þess að ekki er höggvið á þann hnút sem máliö er komið í." Spurði hún dómsmálaráðherra hvort hann hyggðist beita sér fyrir lausn á vandanum. Dómsmálaráðherra Þorsteinn Pálsson svaraði þingmanninum. Greindi hann frá samstarfsörð- ugleikum í Kópavogslögreglunni allt frá árinu 1988. Undanfariö hefði dómsmálaráðuneytið átt í samræðum vib sýslumanninn í Kópavogi um leibir til ab koma á eðlilegu ástandi. Vænti hann þess ab innan skamms yrbu vandamálin til lykta leidd. Engin ákvörbun hefur verib tekin á grundvelli skýrslu þeirrar sem dómsmálarábuneytib lét vinna vegna óróans í íögreglu- stöbinni við Auðbrekku í Kópa- vogi. Petrína Baldursdóttir, þingmað- ur Alþýðuflokksins; lýsti undrun á Önnu að eyða hálftíma af þing- tímanum í slíkar umræður. Rannveig Guðmundsdóttir, sama í'lokki, gagnrýndi að í skýrslunni sem gerð var um vandamál Kópavogslögreglunn- ar komi fram ýmsar ávirðingar á lögregluna í Kópavogi. Fleiri tóku stuttlega til máls um lög- regluvandann, Árni Ragnar Ámason, Jón Helgason, fyrrver- andi dómsmálaráðherra, og Kristín Ástgeirsdóttir. ¦ hyað varðar fiskinn. Óskar Vigfússon sagbi ab fram- komnar útskýringar formanns LÍÚ fyrir þeirri ákvörbun ab senda ekki fulltrúa á Fiskiþing, þýddu abeins þab ab útvegs- menn teldu hag sínum betur borgib innan samtaka atvinnu- rekenda í sjávarútvegi. Þab væri afar athyglisvert því hingab til hefbi hann haldib ab þab væru sameiginlegir hagsmunir út- gerbar og sjómanna ab fá sem hæst verb fyrir aflann. í máli sínu sagbist Óskar vera sammála Bjarna Grímssyni fiskimálastjóra um ab þab þyrfti ab kanna samkrull vinnslu og útgerbar meb tilliti til óeblilegra vibskipta skyldra abila. í ræbu sinni á nýafstöbnu Fiskiþingi sagbist Bjarni ekki fá séb hvern- ig hagsmunir útgerbarinnar, ab fá sem mest fyrir aflann, fari saman vib hagsmuni fiskvinnsl- unnar, sem vill fá hráefnib sem ódýrast hverju sinni. Víbast hvar væru slíkir aðilar aðskildir og jafnvel með lögum svo frjálst fiskverð og fiskmarkaðir gætu starfað eðlilega. ¦ BEINN SIMI AFGREIÐSLU TÍMANSER 631 • 631