Tíminn - 16.11.1994, Blaðsíða 6

Tíminn - 16.11.1994, Blaðsíða 6
¦Wlf flUHlWHiI Miðvikudagur 16. nóvember 1994 UR HERAÐSFRETTABLOÐUM Móögun vib Bubba Poppgoðið og trúbadorinn Bubbi Morthens var á ferð- inni hér um þarsíöustu helgi. Hann áritaöi m.a. geisladisk- inn sinn, Þrjá heima, í Vöru- húsi KASK. Aðdáendahópur- inn sem flykktist á staðinn. var í yngri kantinum og þurfti Bubbi aö árita ýmislegt fleira en geisladiskinn svo sem fótbolta, pappírssnepla og fleira. Á föstudagskvöldið hélt Bubbi tónleika í Víkinni fyrir troðfullu húsi svo að ýmsum þótti nóg um. Töluverð ölvun var meðal gesta og virtist það fara illa í Bubba enda hefur hann lýst því yfir að hann hreinlega „meiki" það ekki að spila fyrir drukkið fólk. „Það var eins og honum hundleiddist þegar hann var að spila," sagði einn tónleika- gesta. Mælirinn fylltist svo al- veg þegar einn tónleikagesta, kófdrukkinn, slangraði utan í hljóðnemann og keyrði í and- litið á Bubba. Stóö goðiö upp og gekk á dyr og var greini- lega stórlega misbobið. Móttökur sem þessar eru auðvitað móðgun við svo virtan listamann og okkur heimamönnum ekki til hróss. Við verðum bara að vona að Bubbi sé fljótur að fyrirgefa og fljótur að gleyma. Vel heppnub ferbamálaráb- stefna Ferðamálaráöstefna íslands var haldin í Sindrabæ á Höfn -nýlega. Um 150 manns sóttu ráðstefnuna. Gestir voru mjög ánægðir og hrósuðu allri framkvæmd hennar. Mörg mál voru á dagskrá og nefnir Tryggvi Árnason, framkvæmdastjóri Jöklaferða, ab mjög gagnlegir fyrirlestrar hafi verib fluttir, t.d. um tryggingamál meb liti til auk- inna krafna EES. Einnig er- indi um samræmingu á skipulagi og rekstrargrund- velli upplýsingamiðstööva. Fjallab var um átakib ísland sækjum þab heim og sú álykt- un gerb ab nota skyldi sama slagorbib áfram í kynningum og auglýsingum. Steinullarverksmibjan: 15% söluaukning milli ára Sala Steinullarverksmibj- unnar á Saubárkróki fyrstu 10 mánubi ársins nam 384,6 milljónum króna sem er 15% aukning mibab við sama tímabil í fyrra. Salan innan- lands nam um 236 milljón- um sem er 6% aukning milli ára en verbmæti útflutnings hefur aukist úr 111 millj. 1993 í 148,8 millj. í ár. Stærstu útflutningmarkabirn- ir eru Bretland og Þýskaland. Samkvæmt átta mánaba uppgjöri var þriggja milljóna kr. hagnabur af rekstri fyrir- tækisins í samanburbi vib 66,4 millj. tap á þessu tíma- bili. Afkomubatann má þakka aukinni sölu, einkum á út- flutningsmörkubum auk þess sem gengisþróun hefur verib fyrirtækinu hagstæb. Einar Einarsson, fram- kvæmdastjóri Steinullarverk- smibjunnar, segist vongóbur um að reksturinn verði í jafn- vægi um áramót og afkoman nálægt núlli. Áætlanir og vinna að markaðsmálum sé að skila árangri. Fæbingardeildin á Sau&árkróki: Ekki f æ&st jafn fá börn í áratugi Óvenjulítið hefur verib ab gera hjá ljósmæðrum á Sjúkra- húsi Skagfirðinga þetta árið. Að sögn Birnu Gunnarsdóttur ljós- móbur stefnir í ab abeins 45 börn fæbist á deildinni í ár sem er fjórbungs fækkun frá mebal- ári. 60-70 börn fæðast ab jafn- aði í Sjúkrahúsi Skagfirðinga. Ab sögn Birnu þarf ab fara tugi ára aftur í tímann til ab finna svo fáar fæbingar. Lægsta talan er síðan 1962, sama ár og sjúkarhúsið var tekið í notkun. Starfsmenn Steinullarverksmibj- unnar sníba nibur steinull í kubba sem þykja sérlega þœgi- legir til einangrunar utan á stór- ar fjölbýlishúsabyggingar í aust- urhluta Þýskalands. Þá fæddust 48 börn en íbúar Sauðárkróks voru allt að helm- ingi færri þá en þeir eru í dag. Miðað við þá fólksfjölgun sem orbib hefur á Sauðárkróki undanfarna áratugi og á svæð- inu í heild, má leiða líkum að því að Skagfirðingar hafi ekki fjölgað sér jafn lítiö frá alda öðli. Þetta stingur nokkuð í stúf viö það orð sem farið hefur af Skagfirðingum lengi og þeir hafa sjálfir verið duglegastir að útbreiða, að þeir séu miklir söngmenn, hestamenn, kvennamenn og þá líklega kynsælastir líka. Það skyldi þó aldrei vera ab þeir hafi gert of mikið úr verðleikum sínum Swwtowéa F R ÉTT A B LAÐIÐ Fcebingum hefur fœkkab mikib á sjúkrahúsinu á Saubárkróki. Fjóla Þorleifsdóttir Ijósmóbir og Gubrún Helgadóttir móbir. SELFOSSI Bóndi hætt kom- inn vegna gas- myndunar Bóndi í Hrunamannahreppi var hætt kominn vegna gas- myndunar í fjósi sínu nýlega og mátti litlu muna að illa færi a& sögn kunnugra. Gasmyndunin er rakin til þess að verið var að hræra upp í haugnum undir f jósinu. Ekki fyrir löngu kom upp álíka tilfelli í Austur-Landeyj- um þar sem a&stæbur voru þær sömu, stillur í vebri og gufa fer beint upp í fjósið. Sveppir í landa „Landinn getur verið görótt- ari drykkur en margur heldur og dæmi eru um að ofskynjun- arsveppum sé blandab í hann í Reykjavík. Viö höfum þó ekki orðiö varir við það hér fyrir austan," segir Þorgrímur Ó. Sig- urösson, rannsóknarlögreglu- maður á Selfossi. Sveppaneysla ungmenna á Eyrarbakka fyrir sömmu hefur vakið upp spurningar um hvort slík neysla sé aö aukast í héraö- inu en Þorgrímur Óli segir aö lögreglan hafi ekki merkt það. Hins vegar sé full ástæða til aö hvetja bæ&i ungmenni og for- eldra til að vera á varðbergi í þessum efnum._____________ Evrópskar nýjungar í múrverki kynntar hér: Pu&iö í múrverki er senn að baki Gamla þrælapu&i& vi& múr- verk er senn a& baki, þegar ný tækni heldur innreið sína hér á landi eins og gerst hefur í Evrópu. Fyrirtækiö ímúr, ís- lensk múrverk, hefur veri& a& ryöja þessari tækni rúms á sí&ari árum. Hún er fólgin í notkun sílós á byggingarsta&. í þa& er blandab efnunum og vatni bætt út í eftir kúnstar- innar reglum. Mannshöndin kemur hvergi nærri viö þessa múrblöndun. Áður fyrr handmokuðu menn fjandann ráðalausan og hrærðu saman hrærurnar fyrir múrar- ana og reyndust þær þá nokkuð mismunandi að gerð og gæð- um. Þetta verklag hefur í för með sér mun stöðugri gæði, aukin afköst og betri nýtingu efna — að ekki sé talað um minna lík- amlegt álag á múrurum og handlöngurum og hreinlegra og hollara vinnuumhverfi en fyrr. ímúr kynnir hina nýju tækni í sal Múrarafélags Reykjavíkur í dag, miðvikudag, kl. 15. Þar heldur þýskur sérfræðingur, Hans-Peter Luhr, fyrirlestur. Þegar lífliggur vib: Oryggistækib á bak og burt Um þessar mundir er Slysa- varnafélag íslands me& átak í gangi í öryggismálum hafna. Félagi& bý&st til a& styrkja þetta verkefni me& því til . dæmis a& útvega merkingar og fleira. E'f um er aö ræ&a mjög bágborið ástand og ekki búist vi& endurbótum, má gera ráö fyrir a& SVFÍ útvegi allan nau&synlegan öryggis- búna& og geri þaö sem hafn- arstjórnum er skylt a& gera lögum samkvæmt. Slysa- varnadeildir um land allt gera úttekt á öryggisbúna&i, bryggjustigum og björgunar- tækjum í höfnum og gefa fé- laginu skýrslu um ástandið. Því miður hefur ýmsum ör- yggisbúnaöi viö sumar hafnir landsins verið áfátt í ýmsu — til dæmis hefur það iöulega komið fyrir að símar í almenn- ingssímaklefum eru brotnir eða rifnir niður af veggjum og símaskrár er þar sjaldnast a& finna. Margt fleira hefur veriö í OG ¦ ¦¦( :: íí l i NEYÐARTILFELU — og þá kann þetta ab blasa vib: rústabur síma- klefí. f megnu ólagi í sumum hafn- anna. Þórir Gunnarsson hjá Slysa- varnafélaginu segir þó að marg- ar hafnir séu til fyrirmyndar í öryggismálum og muni félagið veita viðurkenningar fyrir það sem vel er gert. ¦ Fjármálarábherra meö niburskurbarhníf á lofti og rœbst gegn fríbindum háskólaborgara landsbyggbarinnar: Æskir fækkunar á embættisbústöbum Fjármálará&herra hyggst þrengja mjög a& frí&indum ým- issa opinberra starfsmanna, sem haft hafa húsnæ&i á leigu fyrir lítiö fé víöa um landið. Hér er einkum um a& ræ&a lækna, presta, lögfræ&inga vi& sýslumannsembætti og fleiri háskólamennta&a hópa. Slíkt húsnæ&i var upphaflega nota& sem agn til a& fá háskólaborg- ara til starfa utan höfu&borgar- svæ&isins. „Ástæða þess að ríkið hefur lagt sumum starfsmönnum sín- um til húsnæði er meðal annars aö þannig fást frekar sérfræ&ing- ar til a& flytjast út á land. Á þessu hefur or&iö breyting, þannig að ekki er talin þörf á að kaupa sér- fræöinga með þessum hætti til að setjast aö úti á landi," segir Friðrik Sophusson fjármálaráð- hena í bréfi til ríkisstjórnarinnar þar sem hann ræ&ir endurskoö- un á lögum og reglum um emb- ættisbústaöi. Ný reglugerb um þetta efni var sett í árslok 1992, en sú reglugerö þrengir talsvert tíu ára gamla reglugerö um embættisbústa&i. Meöal annars var þá á fleiri stöð- um óheimilt að leggja starfs- mönnum ríkisins til húsnæði, undanþáguákvæði voru gerð skýrari og skilyrt var að gera þyrfti skriflegan húsaleigusamn- ing. Segir Friðrik að framkvæmd reglugerðarinnar hafi tekist vel. En nú vill fjármálaráðherra þrengja enn kost embættis- manna þeirra sem starfa á lands- byggðinni. Leggur hann til að komið verði á fót nefnd sem í eiga aö sitja fulltrúar þeirra ráðu- neyta sem hafa á sínum snærum flesta embættisbústaði. Á hún að gera tillögu um hvernig fækka megi embættisbústöðum með markvissum hætti. ¦

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.