Tíminn - 17.11.1994, Blaðsíða 7

Tíminn - 17.11.1994, Blaðsíða 7
Fimmtudagur 17. nóvember 1994 Framkvœmdaátak í vegamálum í tveimur áföngum, á árunum 1995-1999 og 1999-2004: Fjármagnað meb vega- tollum í seinni áfanga Samhliða því framkvæmdaátaki í vegamálum, sem ætlunin er að standi yfir á árunum 1995-1999, verður hugað að áframhaldandi átaki í vegamálum á árunum 1999- 2004. Gert er ráð fyrir að f jármögn- un þess verði með öðrum hætti en í fyrri hlutanum og er þá einkum horft til fjármögnunar með vega- tollum. Þetta kemur m.a. fram á minn- isblaði um framkvæmdaátak í vegamálum, sem Halldór Blöndal samgönguráðherra lagði fyrir rík- isstjórnina á fundi hennar sl. Aflabrögo í sl. október: Metafli af rækju Aflabrögð í síbasta mánubi ein- kenndust af metafla af rækju, góbri þorskveibi smábáta og meiri síldarafla en á sama tíma í fyrra. Hinsvegar varb mikill samdráttur í þorskveibum tog- ara og báta og lobnan brást al- gjörlega. Heildarafli mánabar- ins var 46 þúsund tonnum minni en á sama tíma í fyrra, eba rétt rúm 100 þúsund tonn. Samkvæmt brábabirgbatölum Fiskifélags íslands um fiskaflann í október sl. var rækjuaflinn 8.230 tonn, sem mun vera mesti rækju- afli sem fengist hefur í einum mánubi frá því úthafsrækjuveiðar hófust hér vib land ab einhverju rábi um mibjan síbasta áratug. At- hygli vekur ab rækjuaflinn virðist fara vaxandi meb hverjum mán- ubi, sem er öndvert við þab sem var ábur, þegar rækjuafli dróst venjulega saman þegar líða tók á haustib ár hvert. Sem dæmi um þróun rækjuafl- ans, þá veiddust abeins 1918 tonn í október 1990, eba tæplega f jórbungur aflans í ár. Á metárinu í fyrra veiddust 4.460 tonn í októ- ber, og í september í ár bárust á land 7.029 tonn af rækju. í sl. mánubi nam þorskafli inn- an landhelgi 9.046 tonnum mib- að vib 13.731 tonn í sama mán- ubi í fyrra. Mikill samdráttur var í þorskafla togara- og bátaflotans, en smábátar nær tvöfölduðu þorskafla sinn í sl. mánubi vib sama tíma í fyrra. Þorskafli smá- báta nam alls 3.105 tonnum í sl. mánubi, þorskafli togara innan landhelgi var abeins 2.787 tonn á móti 7.670 tonnum í fyrra og þorskafli báta nam 3.159 tonnum á móti 4.386 tonnum í okt. í fyrra. Af síld veiddust alls 59.586 tonn í sl. mánubi, sem er um 10 þúsund tonnum meiri afli en á sama tíma í fyrra. Engin lobnu- veibi var í.sl. mánubi, en í október í fyrra var lobnuaflinn rúm 52 þúsund tonn. ¦ föstudag. Þar kemur einnig fram ab sem fyrst verbi hafist handa vib athugun á umfangi og fjár- mögnun verkefna í seinni hluta átaksins og leitast vib ab ná víb- tækari samstöbu mebal hags- munaaðila og abila vinnumark- aðarins um þau mál. í fyrri hluta framkvæmdaátaks- ins í vegamálum er ætlunin ab verja 3,5 miljörbum á árunum 1995-1999, þar sem 60% fjár- magnsins verbur varib til vega- framkvæmda á höfubborgarsvæb- inu, en 40% á landsbyggbinni. Þessi áfangi verbur fjármagnabur til helminga meb sérstakri hækk- un á eldsneytisgjaldi, bensín- gjaldi og þungaskatti, eba sem nemur 1750 miljónum króna á þessu fimm ára tímabili, og til helminga meb sérstöku framlagi úr ríkissjóbi, eba 350 miljónum króna á ári í fimm ár. í fyrrgreindum áætlunum er stefnt ab því ab hækka eldsneyti um 1,9% 1. janúar n.k. og um 3,7% 1. júní þab ár. Á því ári er stefnt ab því ab framkvæma fyrir 1250 miljónir króna, um einn miljarb 1996, 750 miljónir 1997 og 500 miljónir árib 1998. ¦ Mibstöö fólks í atvinnu- leit lokaö: Leitað nýrra leiða Mibstöb fólks í atvinnuleit hefur verib lokab og er ekki rábgert ab opna hana aftur í óbreyttri mynd. Á meban verbur reynt ab leita nýrra leiba til abstobar atvinnulaus- um. Leifur Gubjónsson hjá Dags- brún, sem jafnframt á sæti í stjórn Mibstöbvarinnar, segir aö á þriggja ára starfstíma hennar hafi reynst erfitt ab ná til atvinnulausra. Hann segir að svo virbist sem atvinnulausir ís- lendingar séu ekki reibubúnir til ab fara með vandamál sín til annarra og þeir leita sér einatt ekki abstobar fyrr en öll önnur sund eru lokub. Frumkvæbi ab stofnun stöbv- arinnar kom á sínum tíma frá kirkjunnar mönnum, sem höfbu kynnst álíka stöbyum á ferb sinni um Finnland. í sam- vinnu kirkjunnar og verkalýbs- hreyfingarinnar tók mibstöbin fyrst til starfa í húsakynnum Dómkirkjunnar, en flutti sig síban um set upp í Mjódd í Breibholti. ¦ Birthmark: Unfinished Novels í byrjun vikunnar kom út fyrsta plata hljómsveitarinnar Birth- mark, Unfinished Novels. Birth- mark er dúett skipabur Svani Kristbergssyni og Valgeiri Sig- urbssyni, en nafni hljómsveitar- innar, sem hefur starfab í fimm ár, var fyrir stuttu breytt úr The Orange Empire. Friðrik rekur ekki Við- skiptablaðið Vibskiptablabið, vikublab um vibskiptalífið, er ekki gefið út af Friðriki Friörikssyni, eins og fram kom í Tímanum í fyrra- dag. Blabið er gefið út af Þekk- ingu hf. í Síðumúla 14 og er framkvæmdastjóri þess Mar- teinn Jónasson. Friðrik er hins- vegar 20% eigandi að blaðinu og kemur hvergi nærri stjórn þess. Leiðréttist það hér með. Friðrik blabakóngur Fribriks- son var hins vegar útgefandi blabsins til skamms tíma, eða fram á haustið. ¦ Á plötunni koma fram yfir 20 hljóðfæraleikarar, allt frá djass- leikurum til strengja- og blást- urssveita úr Caput-hópnum. Tónlistinni er best lýst sem popptónlist meb margvíslegum frávikum, svo sem tilvísunum í djass, ambient og heimstónlist. Birthmark fengu sér til abstobar vib stjórn upptöku Bretann Ri- chard Evans, sem m.a. hefur starfab meb Peter Gabriel, Scott Walker, The Grid, Michael Brook, Seal, Nigel Kennedy og Khaled, auk fjölda listamanna á vegum Real World útgáfunnar (Geoffrey Oryema, Nusrat Fateh Ali Khan, Ayub Ogada o.fl.). Platan var hljóðblönduð og að hluta til hljóðrituð í Real World Studios á Englandi, sem er hljóðver í eigu Peters Gabriel, og var mjög vandab til hljómgæba plötunnar. Er mál manna, sem heyrt hafa útkomuna, ab önnur eins jjlata hafi ekki verið gefin út á Islandi og hefur hún einnig vakið athygli nokkurra erlendra útgefenda. Birthmark — Unfinished Novels er plata sem án efa á eftir ab vekja athygli íslenskra -tónlistar- unnenda. ¦ Framtíö Reykjaborgar óráoin Garðyrkjudeild Reykjavíkurborg- ar fær Þvottalaugablett VIII, Reykjaborg vib Múlaveg í Laugar- dal, afhentan til umsjónar á næstu dögum. Bærinn var ábur í eigu Stefnis Ólafssonar, eins síb- asta bóndans í Reykjavík, en hann lést fyrr á þessu ári. Reykjavíkurborg hefur samib um kaup á bænum fyrir 7,2 milljónir króna. Fyrst um sinn verbur garb- yrkjudeild borgarinnar falin um- sjón meb bænum, en Jóhann Páls- son garðyrkjustjóri segir að ekki hafi verið tekin ákvörðun um fram- tíð bæjarins. Til að byrja meb verði húsiö skoðað, hreinsað til í kring- um það og sennilega veröi lélegustu útihúsin fjarlægö. Meira verði ekki gert fyrr en ab fenginni umsögn Ár- bæjarsafns og umhverfismálarábs. Jóhann var ekki búinn ab fá lyklana afhenta í gær, en hann bjóst við að þab yrbi á allra næstu dögum. ¦ Athugasemd frá Landsbanka íslands Hinn 10. þ.m. hafði Matthías Bjarnason alþingismaður uppi á Al- þingi undarleg ummæli í garð bankastjórnar Landsbanka íslands. Ummælin lúta að afgreiðslu banka- stjórnar á fyrirspurn viðskiptaráð- herra til bankans, þess efnis hvort bankinn gæti tekib tvö tilgreind fyrirtæki á Vestfjörðum í almenn bankavibskipti. í fyrirspurninni var vísab til erindis, sem Matthías Bjarnason hafði sent ráðherra, og óskað eftir að hann beitti sér fyrir að bankinn tæki fyrirtækin í við- skipti. Fyrirspurn bankamálaráð- herra er dags. 23. nóvember 1993. Svar bankastjórnar við fyrirspum viðskiptaráðherra var neikvætt, en sú niðurstaða ekki rökstudd sér- staklega, enda tíðkast ekki að ræða utan bankans málefni einstakra ab- ila sem eru í viðskiptum eða vilja sækja um viðskipti. Vegna ummæla þingmannsins skal þó tekið fram aö þab var mat bankastjórnar á sínum tíma að út- lán til umræddra fyrirtækla væm bankanum of áhættusöm. í dag liggur fyrir hjá Héraðsdómi Vestfjarða úrskurður um aö bú annars þessara fyrirtækja skuli tek- ,ið til gjaldþrotaskipta. í afriti af úrskurbinum, sem Landsbankinn hefur fengib í hend- ur, kemur fram ab þab er fyrirtækib sjálft sem óskar eftir ab verba tekið til gjaldþrotaskipta. í forsendum úrskurbarins segir m.a. eftirfarandi: „Þá er vísað til þess að fyrirtækiö hafi allt frá stofnun þess átt í rekstr- arörðugleikum. Því hafi fyrirtækið verið eitt af sex laxeldisfyrirtækj- um, sem stjórnvöldum hafi á árinu 1991 þótt ástæða til aö halda lífi í, og hafi fyrirtækið fengið fjárstuön- ing frá hinu opinbera. Tap félagsins hafi þó stöbugt farib vaxandi frá ári til árs, sbr. framlagba ársreikninga, og hinn 20. október sl. hafi stjórn- völd síðan hafnab beibni fyrirtæk- isins um stubning vib reksturinn. í ljósi alls þessa hafi stjórn félagsins ekki séb sér annab fært en ab krefj- ast gjaldþrotaskipta." Síbar segir í úrskurbinum ab sam- kvæmt árshlutauppgjöri fyrirtækis- ins 01.01.-30.06. '94 hafi eigib fé þess verib neikvætt um tæpar 60 milljónir króna.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.