Tíminn - 18.01.1996, Blaðsíða 4

Tíminn - 18.01.1996, Blaðsíða 4
 Fimmtudagur 18. janúar 1996 STOFNAÐUR 1 7. MARS 1 91 7 Útgáfufélag: Tímamót hf. Ritstjóri: Jón Kristjánsson Ritstjórnarfulltrúi: Oddur Ólafsson Fréttastjóri: Birgir Guðmundsson Ritstjórn og auglýsingar: Brautarholti 1, 105 Reykjavík Sími: 563 1600 Símbréf: 55 16270 Pósthólf 5210, 125 Reykjavfk Setning og umbrot: Jæknideild Tímans Mynda-, plötugerð/prentun: ísafoldarprentsmiðja hf. Mánaðaráskrift 1550 kr. m/vsk. Vero í lausasölu 150 kr. m/vsk. Þorskurinn upprisinn Ótímabær kampa- vínsskál drukkin aö Litla-Hrauni Fyrir örfáum mánuðum stóðu ráðamenn þjóðarinnar í löngum röðum við Litla-Hraun og fögnuðu því að ný álma hefði verið tekin í notkun við fangelsið, álma sem lengi hafði verið beðið eftir og boðaði viss tímamót í fangelsissögu þjóðarinnar. Skálað var í kampa- víni og hátíðlegar ræður fluttar. Fjölmiðlar höfðu verið boðaðir til að „registrera" stórvið- burðinn og sögðu síðan samviskusamlega frá því í fréttatímum og á fréttasíðum að vand- ræðagangur í fangelsismálum væri að baki. Eða í það minnsta var tilfinningin, sem þjóð- in fékk fyrir því sem þarna var að gerast, eitt- hvað á þessa leið. Nú berast hins vegar fréttir af því að einhver stórtækasti fjárglæframaður seinni ára sé flú- inn land og hafi ekki skilað sér, þegar hann var kallaður inn til afplánunar. Alþjóðleg eftir- grennslan mun hafin eftir manninum, sem stakk af meðan hann beið eftir að komast að til að afplána dóm sinn. í viðtali við Tímann í dag upplýsir síðan fangelsismálastjóri að bið- röðin eftir afplánun hafi sennilega aldrei verið eins löng og nú um áramót og að einungis ör- fáum nýjum plássum hafi verið bætt við á Litla-Hrauni, en hátt í 200 dómþolar bíði af- plánunar. Augljóst er að þetta ástand er illþol- anlegt og þrátt fyrir aðhald í ríkisrekstri er ekki hægt að fullyrða með trúverðugum hætti að ekki sé hægt að stytta þennan biðlista með skjótari hætti en gert er, t.d. með því að hraða því að tímamótafangabyggingin verði tekin í notkun að fullu. Fangelsismálastjóri hefur raunar bent á önnur afplánunarúrræði, s.s. samfélagsþjónustu og áfengis- og vímuefna- meðferð utan fangelsa, sem koma í auknum mæli inn í myndina nú. Slíku ber að hraða. Maður, sem gerði misheppnaða tilraun til að ræna banka á Háaleitisbrautinni í fyrra, var dæmdur fyrir verk sitt með hraði og hin skjóta afgreiðsla dómsvaldsins vakti mikla athygli og umræðu. Margir voru hrifnir af þeirri snagg- aralegu afgreiðslu. Manninum var síðan sleppt og hann hóf biðina eftir afplánun, og hver veit nema hann bíði enn! Hinn langi biðlisti í fangelsi landsins er frá- leitur og óviðunandi, bæði fyrir afbrotamenn og hina löghlýðnu borgara. Rík ástæða er því til að setja aukinn kraft í að skeraniður þenn- an lista. Augljóst er að hamingjuóskirnar og tímamóta- kampavínsskálarnar á Litla-Hrauni voru langt frá því að vera tímabærar. Þá er sjálfur formabur sjávarút- vegsnefndar farin á miðin til að rannsaka þorskgengdina miklu á vertíðarslóðinni, sem Hafrann- sóknarstofnun er nýbúin að rannsaka. Steingrímur J. segir í viðtali við DV í gær að hann ætli út á sjó til að sjá fiskinn með eig- in augum og hefur fengið krata- foringjann á Suðurnesjum, kempuna Grétar Mar, til að lóðsa sig um hafsins hildir. Þessi starfskynning Steingríms á sjó er um margt athyglisverð, því greinilegt er að hann treystir ekki fullkomlega því sem sjóararnir hafa verið að segja og Garri getur nú ekki skilið þessa ferð formanns sjávar- útvegsnefndar öðruvísi en að Steingrímur telji það skipta máli fyrir skoðun sína á stærð þorskkvótans að fá að sjá þessa golþorska koma ---------------------------- upp úr hafinu með eigin augum. f ARRI Þannig er við því að búast, að eftir að ______\1 #*%¦%¦%¦ Steingrímur J. er búinn ab þreifa á með hávísindalegar upplýsing- ar, sem hann vilji síðan nota til að endurmeta þorskkvótann. Að vísu mun Steingrímur einungis hafa unnið að jarðfræðirann- sóknum á Hafró, enda er hann B.Sc. í jarðfræði en ekki líffræði. Slíkt er þó að sjálfsögðu aukaat- riði, enda langt síðan einhver kvikmyndagerðarmaður sýndi þjóðinni að í Grindavík og á Grindavíkurmiðum er oft fiskur undir steini! En hinn mikli möguleiki, sem þetta ferðalag Stein- gríms J. býður upp á, felst ekki einvörðungu í stór- auknum afla vertíbarbáta sem væntanlega munu geta margfaldab veiði sína eftir að formaður sjávar- útvegsnefndar hefur sannfærst um upprisu þorsks- ---------------- ins. Óþörf stofnun sárum tálknum hins nýblóðgaða golþorsks muni hann trúa og upplýsast um upprisinn þorskstofn og æðri sannleika, rétt eins og Tómas forðum eftir ab hann hafði þreifað á sárunum í lófa meistara síns upprisins. Hann vann meira að segja á Hafró í DV er á það bent að Steingrímur sé „líffræðingur sem starfaði eitt sinn á Hafrannsóknarstofnun". Þetta komment styrkir enn frekar þá trú Garra, að Steingrímur hafi farið í þennan róður í hálfopinber- um erindagerðum og sé líklegur til að koma til baka Með þessu ferðalagi hefur hann líka sannað að rekstur heillar stofnunar á borð við Hafrannsóknar- stofnun er í raun óþarfur og gæti sem hægast aflagst. í staðinn gæti formaður sjávarútvegsnefndar vel tek- ið aö sér að fara með vertíðarbátum og togskipum á miðin og kannað málin með eigin augum í frítíma sínum frá þingstörfum. Sjálfsagt væri ekki úr vegi að fleiri sjávarútvegsnefndarmenn gerðu slíkt hið sama — og þannig gæti orðið til ansi skemmtilegt „þing- mannarall", sem leysti togararallið af hólmi. Það eina, sem spillir gleði Garra vegna þessarar nýju rannsóknarstefnu gagnvart fiskistofnunum, er spurningin um það hver muni borga fæðið fyrir þingmennina meðan þeir eru um borð. Garri Skemmdarverk á auðlindum Náttúra íslands er einstök og verbur ekki oflofuð, enda gefur hún af sér dá- góðan pening. Auð- lindirnar mala gull og nú er ósnortin náttúra farin að gera það líka. Oft er haft á oröi ab þjónusta vib ferðalanga sé vaxtarbroddur at- vinnulífsins og er því spáð að ferða- mannastraumurinn eigi eftir að aukast að öllum mun, eink- um frá útlöndum. Einkum kvað það vera magnað abdráttarafl hve strjálbyggt landib er og öll sú mikla víbátta, sem maðurinn hefur ekki hróflab vib og köllub er ósnortin náttúra, og er orbin fágæti í heimi hér. Óbyggbir stabir og mannvirkjalausir draga ab ferbafólk frá útlöndum og heimamenn kunna æ betur ab njóta samvista vib landib sjálft, hrjúft og blítt eftir atvikum og margbreytilegra en nokkur mannanna verk. Einfaldur smekkur Ósnortin landflæmi, hafnlaus- ar strandlengjur og náttúrulegir farartálmar gera landib forvitnilegt og þess virbi ab fara um þab, nálgast landslagib og verða hluti af umhverfinu. Það er þetta sem gerir ísland eftirsóknarvert sem ferðamannaland. Því miður skilja ekki allir ferðamálafrömuðir og framkvæmdaidjótar svona einfaldan smekk. Og enn síður skilja þeir að það er sérstaða íslands og náttúru þess sem gerir það ablabandi fyrir erlenda ferbamenn. Hálendib og óbyggbirnar verba einskis virbi í augum náttúrusinnabra ferðamanna, þegar búib verbur ab útbía þar allt meb mannvirkjum sem eru nauðsynleg og jafnvel augnayndi þar sem þau eiga vib og þjóna sínum tilgangi, en ömurlegur ljótleikinn uppmálabur í tærleika óbyggbanna. Nú er verib ab bollaleggja ab byggja upp mikla ferbamannamibstöb á Hveravöllum. Hálendið verður ekki lengur óbyggt og hvers virði verbur þab þá? Uppi eru vibvarandi kröfur um ab leggja vegi þvers og kruss um landið allt, brúa vatnsföll og rybja öllum farartálmum úr vegi bílanna, sem búnir eru ab leggja allt þéttbýli undir sig og gera nú kröfu til óbyggbanna líka. Skyndibitastabir, bensínstöbvar, mótel, sjoppur og minjagripasala eru á leiö upp á hálendið. Abrar óbyggbir munu falla og verba settar upp ferba- miðstöðvar með al- þjóðasvip, en þær eru allar eins í öllum heimsálfum, ef skyndigróðapung- arnir fá ab rába. Oþörf mann- virkjagerð Sú árátta ab gera alla stabi landsins abgengilega fyrir bí- laumferb, hvab sem það kostar, er fremur í ætt vib ónefndan sjúkdóm en skyn- samlegt vit. Eigendur langferbabíla og fjallajeppa eru þrýstihópur sem á eftir ab leggja íslenska nátt- úru í aubn og gera hana eins hversdagslega og svefnbæina, ef þeir fá ab rába. Vegir yfir hálendib eiga ab spara einhver reib- innar ósköp, segja sjálfskipabir sérfræbingar og of- meta tímasparnab gróflega í öllum hagkvæmnis- útreikningum. Aldrei verbur nóg reist af há- spennulínum. Þótt komnar séu hringtengingar um öll foldarból, eru línulagningarmenn ekki í ------------------------------------ rónni fyrr en þeir fá leyfi til ab Avi9ÍAvstri#ii byggJa turna sína °S leS8Ía línur VI Ud V €M 11 tj I yfjr þvert og endilangt hálendib. Óspjölluð náttúra er ab verba öbrum aublindum dýrmætari. Hreint loft og tært vatn er munaður sem sífellt færri jarbarbúar njóta. Kyrrð og ótruflub náttúruhljóð eru lífsgæði, sem margir eru reibubúnir ab greiba mikib fyrir ab fá ab búa við, þótt ekki sé nema í skamman tíma í sumarleyfinu. Þab er þetta sem ísland hefur upp á ab bjóba í ríkara mæli en flest lönd önnur. Þab eru þessi náttúru- og lífsgæbi sem ferbamannabransinn mun byggja á í framtíðinni. Og það er þessi aublind sem skammsýnir og fá- fróbir menn vilja eybileggja meb því ab fara ab fullnægja ímyndubum þörfum ferbamanna meb því ab nauðga því upp á óbyggbir íslands, sem náttúruunnendur um allan heim eru ab forbast. Víba er búib að greiba svo mikið fyrir ferba- mannastraumi að ábur eftirsóttir ferbamanna- stabir eru ab missa allt abdráttarafl. Eftir standa öflug samgöngumannvirki og alls kyns þjónustu- mibstöbvar, en fátt er eftir fyrir túrista nema spila- víti og vændi fyrir þá sem þab kjósa. Framtíb íslands sem ferbamannalands byggist á því einu ab náttúran á hvergi sinn líka. Verbi kyrrb óbyggöanna rofin og þær útbíabar af mann- virkjum af öllu hugsanlegu tagi, eiga varla aðrir erindi um þær nema þeir sem eru á hraðferð yfir heiðar og vegagerðarmenn og eftirlitsmenn há- spennulína. OÓ

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.