Tíminn - 19.01.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 19.01.1996, Blaðsíða 2
Föstudagur 19. janúar 1996 Tíminn spyr • • • Ertu fylgjandi poppmessum sem lio í helgihaldi kirkjunnar? Siguröur Siguröarson vígslubiskup í Skálholti Af tilraunum þeim sem gerðar hafa verib meb svonefndar poppmessur í okkar kirkju má ráða að orðið feli fyrst og fremst í sér að reynt sé að nota popptónlist innan ramma hins hefðbundna messuforms. Erlendis hef ég kynnst því að messuformið er brotið upp og því breytt verulega. Kemur það misjafnlega út og er sér- staklega vandmeðfarið í sambandi viö altarissakramentið. Kirkjan á síðan sérstæðan arf í formi messunnar og í kirkjusöng. Þessi arfur er alþjóölegur og mikil- vægt tákn um einingu kirkjunnar og þeirrar menningar sem þróast hefur í skjóli hennar. Ýmsir segja t.d. að messan sé mikilvægasta einingartákn vestrænnar menningar. Þegar við notum popptónlist í messum erum við fyrst og fremst að reyna að höfða til þeirra sem lifa og hrærast í slíkri tónlist, sem er þá unga fólkið. Auð- vitað væri gott ef vel tækist til með slíkt. Aukin fjölbreytni í helgihaldinu hlýtur að vera til góðs. Raunar er ég hræddur um að svo- nefndar poppmessur verði aðeins gerðar í tilraunaskyni og til tilbreytig- ar annað slagið. Unga fólkið, sem mest hlustar á popptónlist, gerir miklar kröfur til þeirrar tónlistar og hún er dýr í flutningi ef vel á að vanda til. í eina skiptið sem mín eig- in börn ráku upp ótímabæran hlátur í kirkju var þegar popptónlistarmenn fluttu tónlist við brúðkaup þar sem við vorum viðstödd. Séra Irma Sjöfn Óskarsdóttir prest- ur í Seljakirkju Já, ég sé ekkert á móti því eða þeirri tónlist sem þar er flutt. Að hafa f jöl- breytni í helgihaldi kemur ekki síst til góöa ungu fólki, en til þess höfðar sú tónlist sem flutt er í poppmessum einkum og sér í lagi. Séra Karl Sigurbjörnsson prestur í Hallgrímskirkju Já, mér finnst allt í lagi með popp- messur. Mér finnst að kirkjan eigi að hafa margar leiðir í sínu helgihaldi, margar ólíkar leiöir, og þetta getur al- veg átt við. Sigrún Magnúsdóttir segir gagnrýni sjálfstœbismanna á ab Frœbslu- mibstöb borgarinnar verbi í Mibbœjarskólanum, léttvœga: Mun rúmast þar eftir einfaldar breytingar Sigrún Magnúsdóttir, borgar- fulltrúi, sem sæti á í verkefnis- stjórn borgarinnar um yfirtöku grunnskólans, segir ab gerb hafi verib lausleg úttekt á hús- næbi Mibbæjarskólans meb þab í huga ab ný Fræbslumib- stöb Reykjavíkur verbi stabsett þar. Talib sé ab starfsemi Fræbslumibstöbvarinnar muni rúmast þar án þess ab miklar breytingar verbi gerbar á hús- næbinu. Hún telur gagnrýni sjálfstæbismanna léttvæga. Sigrún segir að verkefnisstjórn- in hafi gert tillögu um að Fræbslumibstöðin veröi staðsett í Miðbæjarskólanum m.a. vegna þess að húsnæði skólans er elsta skólahúsnæði borgarinnar og Uppfinninga- maöur styrkir Háskólann Hugvitsmaburinn Eggert V. Briem hefur styrkt rannsóknastarfsemi við Háskóla íslands með stórum gjöfum. Eggert varð 100 ára 18. ágúst sl. en í september gaf hann Háskólanum verbbréf ab verb- mæti liðlega 20 milljónir króna en ab auki hefur hann ánafnab Háskólanum álíka verbmæti í erfbaskrá sinni. Gjöfin verður stofnfé í Eggerts- sjóði sem ætlað er að styrkja rann- sóknir á sviði jarbfræöi og líffræbi sem hafa verið einlægt áhugamál Eggerts. Eggert hefur einnig styrkt rannsóknir við Háskóla íslands undanfarin 40 ár, sérstaklega Raun- vísindastofnun, gefið tæki til rann- sókna og veitt styrki til nýsköpunar. Alls nema gjafir Eggerts því um 60 milljónum króna. Eggert átti m.a. hlut að smíbi ís- sjár sem notub var til að kortleggja áður óþekkt landslag undir Vatna- iökli, Hofsjökli og Mýrdalsjökli. Einnig styrkti hann fyrstu tilraunir Háskólans með örtölvur og forritun þeirra en sú reynsla varð síðar und- irstaba í þróun rafeindavoga sem byltu hér starfháttum í fiskvinnslu og lögðu grunn að fyrirtækinu Mar- el hf. Styrkir Eggerts voru sérlega mikil- Eggert V. Briem. vægir því oftast var um tvísýn við- fangsefni að ræða sem fáir vildu styðja fyrr en meira var vitab og ár- angur var tryggur. Styrkir hans brutu ísinn og ruddu þessum verk- efnum brautina. Kvikmyndafélag íslands hf. hefur gert heimilda- mynd um Eggert og verbur hún sýnd í ríkissjónvarpinu ab kvöldi sunnudags 21. janúar nk. liggi auk þess vel við stjórnsýsl- unni vegna nálægbar viö Ráð- húsið. Hún leggur þó áherslu á að staðsetning Fræðslumiðstöðv- arinnar hljóti að vera aukaatriði í þeim tillögum sem verkefnis- stjórnin hefur lagt fram um skipulag skólamála í Reykjavík eftir 1. ágúst á þessu ári. Sigrún segir að kostnaður við nauðsynlegar breytingar á hús- næðinu hafi ekki verið reiknaður út en svo virðist sem einfaldar breytingarnar myndu duga. Hún bendir á að kennslustofurnar í Miðbæjarskólanum séu litlar og geti hentað vel fyrir tvær skrif- stofur sem megi skilja ab meb lausum skilrúmum. Sjálfstæbismenn hafa gagnrýnt ab starfsemi Skólasafnamib- stöðvarinnar og Vinnuskólans verði flutt úr núverandi húsnæði \ Miðbæjarskólans. Sigrún segir sjálfsagt ab skoba rök þeirra en sjálf telur hún mikilvægt ab öll þjónusta vib skóla sé á sama stab. Auk þess sé fullvíst ab önnur starfsemi borgarinnar geti nýtt þab húsnæði sem losni við flutn- ing þessarar starfsemi. Tillaga Sjálfstæðismanna um að Fræðslumiðstöðin verði stað- sett í núverandi húsnæði Skóla- skrifstofunnar leggst ekki vel í Sigrúnu. Hún segir verkefnis- stjórnina telja húsnæði Skóla- skrifstofunnar of lítið auk þess sem erfitt sé meb aðkomu að því, ekki síst fyrir fatlaða. Úr því sé auðveldara að bæta í Mibbæjar- skólanum. Bakhús, sem Sjálf- stæðismenn leggja til að sé nýtt, sé afar illa farið og þyrfti mikillar lagfæringar við. „Svo má ekki gleyma einum veigamesta þættinum sem er að þar er Skólaskrifstofan fyrir. Vib þyrftum að reka núverandi starfsmenn út úr sínum núver- andi skrifstofum og koma þeim annars staðar fyrir til bráða- birgða sem ylli enn meira upp- námi, sem við viljum komast hjá. Þannig að mér finnst gagn- rýni Sjálfstæðismanna mjög Iétt- væg og sérkennilegt að þessi till- laga um húsnæði skuli vera orðin ababalatriðimálsins." -GBK Sverrir Hermannsson, bankastjóri Landsbankans: 'BOGGr „Hákarlarnir komnir í kjölfarið" „i'ao sem er mikilvíegast vií> heldur beliir reynslu ai lireytingu á [xmkunum er aö vaíöinnu --> '-' menn viti vcyfer&ina til enH^ ÞaK i~—;- Sagt var... Kraftar í kögylum „Ég gæti alveg orbib tröllskessa ef miglangabi til," segir Margrét. „Ég æfi mig daglega og eyk jafnt og þett við vöbvamassann, en ég ætla kannski ab fara ab slaka á." Fyrrverandi íslandsmeistari kvenna í vaxtarrækt í vibtali vib Helgarpóstinn Málib í hnotskurn „Skömmtunin og forgangsröbunin stafa af því að þjóbfélagib telur sig ekki lengur geta stabib undir sjálf- virkri stækkun heilbrigðisgeirans á kostnab annarra þátt í rekstri þjóbfé- lagsins. Á sama tima fjölgar stöbugt ýmsum kostnabarsömum en freist- andi lækningamöguleikum." Jónas Kristjánsson í forystugrein í DV Þorsteinn seldi undir sannvirbi og sóabí opinberu fé „Oll var mebferb Þorsteins Pálssonar á SR-málinu honum til vansa enda finnur Ríkisendurskobun ab nær öll- um atribum í mebferb málsins í skýrslu til fjárhagsnefndar Alþingis frá þvííapríl 1994. Megin sök Þorsteins er þó sú ab selia SR-mjöl langt undir sannvirbi og soa meb því opmberu fé." Sverrir Hermannsson Landsbanka- . stjóri í grein í Morgunblabinu Nærtækur efníviour „Ég leitast frekar vib ab búa til mynd- íist úr míhum ranni. Ég nota þann efnivib sem stendur mér næst." Birgir Andrésson myndlistarmabur sem opnar sýningu þar sem íslenski fáninn í saubalitum er vlbfang, í samtali vib Al- þýbublabib Móbgun vib minnimáttar „Hér a landi hefur sú kenning haft sig íframmi ab ranglátt sé ab leib- retta málfar nemenda í barna- og unglinqaskólum, því þab væri móbg- un vib pau heimili sem minna mættu sín í málfarsuppeldi, og gæti auk þess valdib slikum „malotta" ab nokkur hluti þjóbarinnar færi ab hika vib ab segja hug sinn, og yrbi fyrir bragbib einskonar málfarsleg lag- stétt." Helgi Hálfdanarson í grein í Morgun- blabinu Mörg er mæban hjá krötunum „I Heydölum austur situr prestur sem var á þingi fyrir Alþýbuflokkinn. Þeirri þingsetu lauk hins vegar vib síbustu kosningar þar sem söfnuburinn fyrir austan vildi heldur hafa prestinn inn- an seilingar en subur í Reykjavík. Bróbir Heydalaklerks er hins vegar varaformaður Alþýðuflokksins og yf- irkrati í Hafnarfirði. Þeim bræörum blöskrabi málflutningur málgagnsins um kirkjuleg málefni og þessi stöb- ugi áróbur fýrir abskilnaöi ríkis pg kirkju. Þar kom að Cubmundi Árna þótti tímabært ab taka Hrafn Jökuls- son á kné sér og leiba hann í allan sannleika um nauðsyn þess ab rikib haldi úti prestum og kirkjum í land- inu." Dagfari í DV POTTi Ragnar Jónsson sem nú er titlaður vara-organisti í Langholtspresta- kalli er sá eini sem enn sem komib er hefur lýst yfir frambobi til for- seta. Flestir líta á frambob Ragnars sem grínframbob en þab hefur ekki komib í veg fyrir ab menn í heita pottinum hafi fundib honum verbugan kosningastjóra í barátt- unni, en þab er Olafur Jónsson blabafulltrúi Reykjavíkurborgar, „Ólafur upplýsti" eins og hann er jafnan kallabur, sem er stóri bróbir Ragnars. • Frambobi Ragnars Jónssonar er ekki alls stabar jafn vel fagnab þó vissulega kælist abrir yfir góbum ættartengslum hans vib vana upp- lýsinga- og PR-menn eins og „Ólaf upplysta". Þegar Ragnar er kominn á fullt í kosningaslaginn, svo ekki sé talab um ef hann nær nú kjöri, er Ijóst ab Flóki í Langholtskirkju mun enn á ný standa uppi organistalaus. Slíkt eru slæm tíbindi fyrir Flóka en búast má vib ab Langholtskirkju- kórinn verbi fjölmennur á nafna- lista yfir mebmælendur meb fram- bobi Ragnars...

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.