Tíminn - 19.01.1996, Blaðsíða 4

Tíminn - 19.01.1996, Blaðsíða 4
 Föstudagur 19. janúar 1996 STOFNAÐUR 1 7. MARS 1 91 7 Útgáfufélag: Tímamót hf. Ritstjóri: Jón Kristjánsson Ritstjórnarfulltrúi: Oddur Olafsson Fréttastjóri: Birgir Guðmundsson Ritstjórn og auglýsingar: Brautarholti 1, 105 Reykjavík Sími: 563 1600 Símbréf: 55 16270 Pósthólf 5210, 125 Reykjavík Setning og umbrot: Tæknideild Tímans Mynda-, plötugerö/prentun: ísafoldarprentsmiðja hf. Mánaðaráskrift 1550 kr. m/vsk. Verð ílausasölu 150 kr. m/vsk. Ofurbankastjóri enn á ferö Engin endanleg lausn Einkaeignarstefnan í húsnæbismálum hefur reynst mörgum erfib og ótaldar eru þær fjölskyldur sem kiknaö hafa undir skuldabyrðum. Abrar seiglast vib og verja margir íslendingar því sem ætti ab vera blómlegasta skeib ævinnar í ab koma yfir sig þaki og standa skil á afborgunum. Á þessu skeibi ævinnar hafa foreldrar lítinn tíma til ab sinna börnum sínum eba fjölskyldulífi yfirleitt, þar sem lífsorkan fer í ab vinna fyrir húnæbis- og í mörgum tilvikum námsskuldum. Afleibingarnar má sjá á ýmsum svibum samfélagsins. Félagslegu íbúbakerfin og Byggingasjóbur ríkisins eiga ab aubvelda fólki ab eignast eigib húsnæbi og hefur þar sumt vel tekist. Hinu er ekki ab leyna ab margt í þessum kerfum er vanhugsab og í tímans rás hafa verib gerbar á þeim breytingar, sumar naubsyn- legar en abrar vanhugsabar. Húsbréfakerfib átti á sínum tíma ab leysa flestan vanda óg sameina kosti félagslegrar abstobar og markabskerfisins. Ekki vildi þab ganga upp fremur en annab fitl meb hagkerfi, þar sem kenning og raunveruleiki fara ekki saman. Húsbréfin lentu strax í afföllum í sölu og vaxta- og skuldabyrbin óx ab sama skapi. Vandamálin í húsnæbiskerfunum hrannast upp og fjöldi fjölskyldna sér þann kost vænstan ab losna úr skuldaáþjáninni meb sem skabminnstum hætti. Víba um land eru sveitarfélög ab lenda í vandræbum vegna vanhugsabra bygginga á félagslegum íbúbum, og eru þár á ferbinni mál sem löggjafinn ætti ab hyggja nánar ab og endurskoba. Aftur og aftur eru gerbar rábstafanir til ab létta undir meb fólki í greibsluerfibleikum vegna húsnæb- isskulda sem þab ræbur ekki vib. Sumir segja ab þab lengi abeins í hengingaról skuldaranna, en vafalaust koma vibbótarlánin eba fréstur á greibslu gjaldfall- inna skulda einhverjum ab notum. Nú hefur félagsmálarábherra gefib út reglugerb um lengingu húsbréfalána. Er hún þannig úr garbi gerb ab lántakendur geta valib um ab greiba lánin upp á 15 árum, 25 árum eba tekib húsbréfalán til 40 ára. Meb því ab taka löng lán léttist greibslubyrbin verulega, en upphæbin sem kemur til greibslu hækk- ar þegar upp er stabib. En hver hugsar um þab, þegar heilir fjórir áratugir eru til endanlegs greibsludags? Þessir valkostir ættu ab koma mörgum vel og er raunar furbulegt ab þeir skyldu ekki hafa verib tekn- ir upp þegar í upphafi, þegar húsbréfakerfib var lög- fest. En eftir ab valfrelsib kemst á er brýn naubsyn ab veita lántakendum trausta leibsögn og rábgjöf. Þab hefur verib gert ab einhverju leyti, en betur má ef duga skal, eins og dæmin hljóta ab sanna. Og svo ættu lánastofnanir ab sjá sóma sinn í ab hafa ekki skuldara ab leiksoppi og afhenda misjafn- lega innrættum innheimtumönnum vandræbi þeirra sér til ábata. Valkostir og lenging húsbréfalána er engin endan- leg niburstaba í húsnæbismálum og hlýtur ab verba áfram unnib ab því ab koma þeim málaflokki í vib- unandi horf fyrir alla, en ekki abeins suma. Ofurbankastjórinn og sérstök hetja Morgunblaðsins, Sverrir Hermannsson, ritar grein í blað sitt í gaer og blandar sér í einka- væðingarumræðuna af fullum krafti. Grein Sverris fjallar um SR-mjöl og útsöluna á því. Það er til marks um aðdáun Mogg- ans á þessari bankahetju sinni að Sverrir er líka í viðhafnarvið- tali um einkavæðinguna í við- skiptakálfi blaðsins, en þar er kastljósinu beint að einkavæð- ingu ríkisbankanna. A báðum þessum stöðum í blaðinu er ofurbankastjórinn í heilagri krossferð gegn þeirri aumkunarverðu hjörð, sem val- ist hefur til stjórnmálaforustu í þessu landi. Garri benti á í pistli í síðustu viku að ofurbankastjórinn hafi ekki getað hætt í stjómmálum og væri enn að reyna að ráðskast með ráðherra og ríkisstjórn og fyr- irskipa þeim hvernig þeir ættu að hegða sér varðandi fjármagnstekjuskatt. Eins og merin muna hótar Sverrir viðstöðulausri vaxtahækkun, ef ríkisstjórnin dirfist að framfylgja pólitískri stefnu sinni, og heitir þetta auðvitað að vera í pólitík eftir að hafa hætt í pólitík. Og ofurbanka- ¦»¦»¦ stjórinn útskýrir það í Morgunblað- Vj/VRRI inu í gær hvers vegna hann telur svo þessum málum. hálfgerðri vanþóknun á þá menn sem vinna að „háeffun" Búnaðarbanka. Þetta eru, auk annarra í ríkisstjóminni, að sjálfsögðu Finnur Ingólfsson viðskiptaráðherra, Gunnlaugur Sigmundsson, þingmaður og formaður í nefnd um þetta mál. Aðrir í nefndinni eru Geir H. Haarde og fyrrum stjórnmála- maður og núverandi seðla- bankastjóri, ^ Birgir ísleifur Gunnarsson. í viðhafnarviðtali Moggans segist Sverrir vera orð- inn áhyggjufullur „meðal ann- ars vegna þess að ég treysti þess- um mönnum, sem þarna eru í fyrirsvari, illa til að framfylgja brýnt að hann sé sjálfur í pólitík. Það eru einfaldlega allir svo miklir aular nemá hann. Sverrir hefur áður gefið ríkisstjórninni í heild sinni, þar með töldum formönnum stjórnarflokk- anna, slaka einkunn fyrir lélega stjórnarsáttmála. í Mogganum í gær heldur hann áfram að hamra á þessu og tínir raunar til ýmsa menn sem hann telur pólitískar mannleysur sem vart sé við bjargandi. Verstur er Þorsteinn Fremstur í þeim mannleysuflokki fer sjávarútvegs- ráðherra og fyrrum formaður flokksins, Þorsteinn Pálsson, sem „seldi SR-mjöl langt undir sannvirði og sólundaöi með því opinberu fé", svo gripið sé til orða Sverris. Og Sverrir hefur áhyggjur að við- skiptajöfrum Kolkrabbans og segir um það tiltæki Benedikts Sveinssonar, að vel geti verið að hann eigi skuld aðgjalda, „en hann eralltof gegn maður til að gerast handkerra og hankatrog Þorsteins Pálssonar". Og ekki virðist Sverrir treysta öðrum stjórnmála- foringjum betur, og hann lýsir í raun vantrausti og Þú líka, fótgönguliöi! Garri fær ekki betur séð en að ofurbankastjórinn eigi í raun fárra kosta völ. Talið er nær fullvíst að þingmeirihluti sé fyrir sölu banka á þingi og stuðn- ingur við þær hugmyndir, sem ríkisstjórnin er að vinna að. Þannig er ljóst að ofur- bankastjórinn stendur frammi fyrir umfangsmeira vandamáli en því sem hann hefur þegar gert að um- talsefni. Það eru ekki bara stjórnmálaforingjarnir sem eru pólitískar mannleysur, heldur helftin af fót- gönguliðunum á þingi líka og því ekki nema eðlilegt að sá maður, sem einn veit hvað er best í stjómmál- um landsmanna, sé farinn að láta til sín taka. Tveir vinir og annar á orgelinu Ofurbankastjórinn verður einfaldlega að um- breyta verkefnalýsingu fyrir skrifstofu sína í höfuð- stöðvum Landsbankans og útbúa sérstakt forsætis- ráðuneyti gáfumannsins, hvaðan hann getur stjórn- að landinu, svo það fari ekki hreinlega í hundana undir stjórn allra þeirra smámenna sem skipa bekk stjórnmálamanna. Það væri draumastaða og gæfu- spor, ef annars vegar sæti Sverrir sem hinn raunveru- legi forsætisráðherra og stjórnaði úr Landsbankan- um, en hins vegar sæti á forsetastóli á Bessastöðum sjálfur varaorganisti séra Flóka, Ragnar Jónsson, og léki undir þegar ofurbankastjórinn svifi um og bjarg- aði landinu frá vondu stjómmálámönnum. Garri Fjaran og skipulagiö Þegar svo vill verkast fer ég í gönguferðir mér til sáluhjálp- ar og heilsubótar. Sumar gönguferðirnar eru innan marka Reykjavíkur og notum við þá gjarnan það góða göngustígakerfi sem nú er komið innan borgarmark- anna. Nú er hægt að ganga óáreittur frá bílaumferð frá Ægisíðunni í Vesturbænum um Skerjafjörðinn yfir Kringlumýrarbrautina um göngubrúna, Fossvoginn, Ell- iðaárdalinn og alla leið upp í Heiðmörk ef svo vill verkast. Þessi munaður er notaður í sí- vaxandi mæli. Leiðin um Skerjafjörðinn og Ægisíðuna liggur meðfram sjónum, og í góðu veðri er útsýni þar hið fegursta yfir flóann til vest- urs og Skerjafjörðinn. Göngumaður nýtur útsýn- isins yfir fjöruna, sem er að verða betra með hverju árinu vegna þess að nú-------------------- eru komnar hreinsistöðvar fyrir . frárennsli á þessum slóðum. Byggingar í sjó fram Okkur hjónunum datt einu sinni í hug að söðla um og ganga til vesturs og kanna leiðina með sjónum um Seltjarnarnesið og út í Gróttu. Það var lagt upp á göngustígnum á Ægisíðunni og gengið vestur í góðu veðri meðfram Faxaskjóli og Sörla- skjóli. Þar með var draumurinn búinn. Þegar þarna var komið höfbu verið byggð hús fram í fjöru og engin gönguleið þar fyrir framan. Þarna var komið yfir á Seltjarnarnes og skipulagið þar hefur leyft þennan hátt á málum. Það er ljóst að þarna hefur orðið skipulagsslys og þetta leiddi hugann að því aö búa þarf svo um hnútana að svona hlutir gerist ekki. Vatnsbakkar og f jaran eiga aö vera aðgengileg fyrir almenning í landinu. Það er sanngjörn krafa hinna landlausu að geta fylgst meb samspili vatns og lands sér til yndis- auka, og mannvirkjagerð gangi ekki úr hófi. Það á að vera með öllu þarflaust að byggja íbúðarhús út í fjör- una, þannig að engum sé fært hjá nema fuglinum fljúgandi. Seltjarnarnesi& Seltjarnarnes er að öðru leyti fagurt og áhugavert úti- vistarsvæði, sem þarf að varðveita, og ég skil það vel að umræður séu miklar um það hjá bæjaryfirvöldum þar í bæ hvernig vernd- un umhverfisins skuli háttað. Þar þarf að fara að með mikilli gát, því að náttúran þarna er við- kvæm fyrir átroðningi. Göngustígar álíka og þeir ------------------------------------ sem eru komnir í Reykjavík eru A '«.___• til mikillar fyrirmyndar og létta VlUOVilliyi átroðningi af viðkvæmu landi. Þeir eru sums staðar fyrir hendi á Ur Gróttu. Nesinu, þó að kerfið sé ekki eins heillegt og það sem liggur nú í gegnum höfuðborgarsvæbið. Leioir utan umferöar Gönguferðir eru holl og ódýr afþreying fyrir fólk, og það er ótrúlegur munur að ganga á stígum sem liggja eilítið frá umferðinni í borginni. Út- blásturinn sem henni fylgir er hvimleiður, sem og ysinn og hávaðinn. Það hafa verið gerðir mjög góðir hlutir á höfuðborgarsvæðinu til þess að búa í haginn fyrir þessa útivist, og fólk notar sér það í ríkum mæli. Hins vegar er nauðsyn á að leggja slitlag á göngustígana. Það er nauðsyn í þéttbýl- inu, því umferbin er það þung að annars veldur átroðningurinn skemmdum á landinu. ]ón Kr.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.