Tíminn - 25.01.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 25.01.1996, Blaðsíða 2
Fimmtudagur 25. janúar 1996 Er verjandi a5 leggja nibur starfsemina á Bjargi á Seltjarn- arnesi? Tómas Helgason, forstöbu- mabur gebdeilda á Landspít- alanum: „Þetta er auövitað ekki for- svaranlegt en það hlýtur aö koma einhvers stabar niður þegar fjárveitingar eru skornar nibur eins mikið og raun ber vitni. Því verbur ekki mætt nema hætta einhverri starf- sémi." Unnur Stefánsdóttir, leik- skólastjóri og fulltrúi í stjörn- arnefnd Landsspítalans: „Það er mjög slæmt ab hætta starfseminni á Bjargi. Ríkisspít- alar sem reka heimilib í sam- starfi vib Hjálpræöisherinn hafa ákveðiö fjármagn til rekst- urs miðað við þá fjárveitingu sem úthlutað var á fjárlögum þessa árs þá verður að spara í rekstri um 400 milljónir. Þetta heimili er eitt af því sem lendir í niburskurbinum." Svavar Gestsson, alþingismabur:' „Þab er nú erfitt að verja þá ákvörðun. Ég held að það sé gengið fram af merkilega mikl- um tilfinningakulda í þessum málum af hálfu heilbrigðis- ráðuneytisins. Forysta ríkisspít- alanna er einfaldlega í vand- ræðum með sín mál þannig að það þýðir ekkert að vísa á hana í þessu dæmi. Það er auðvitað heilbrigðisráðuneytið sem ræð- ur og heilbrigðisráðuneytið lagði það til við alþingi að þetta yrði svona og því miður þá féllst meirihluti alþingis á það. Þannig að ég sé nú ekkert ráð í þessu annað en að skipta um heilbrigðisráðherra og ríkis- stjórn líka." Hugmyndafrœbin ab baki tilíögum um breyttar samskiptareglur aöila vinnu- markabarins. VMSÍ: Bönd á óánægju launafólks Björn Grétar Sveinsson for- mabur Verkamannasambands íslands segir ab hugmynda- fræbin ab baki framkomnum tillögudrögum í áfangaskýrslu nefndar um endurskobun á samskiptareglum abila á vinnumarkabi, sé ab koma böndum á verkalýbshreyfing- una meb lögum syo hún geti ekki „hreyft sig." Á þann hátt sé stefnt ab því ab koma í veg fyrir ab vaxandi óánægja launafólks fái útrás þegar sér fyrir endann á núgildandi kjarasamningum næsta vetur. Hann segir að ef stjórnvöld telja sér vera ógnað á einhvern hátt af svonefndum smáhópum á vinnumarkaði, eins og þau hafa ýjað að, þá geta þau komið í veg fyrir það með lögum á Al- þingi. Það krefst hinsvegar ekki breytinga á grundvallarlögum um frjálsa verkalýðshreyfingu hér á landi. Megn óánægja virðist vera innan verkalýðshreyfingarinnar með þær tillögur sem fram koma í áðurnefndri áfanga- skýrslu sem fjallað var um á tveimur formannafundum ASÍ í sl. viku en áður hafði efni henn- ar verið til umfjöllunar í aðild- arfélögum sambandsins. Það sem einkum fer fyrir brjóstið á verkalýðshreyfingunni eru til- lögur sem taldár eru miða að því að þrengja verulega að sjálf- stæðri ákvarðanatöku verka- lýðsfélaga, m.a. um afgreiðslu samninga, sáttatillagna, upp- sögn samninga, verkfallsboðun o.fl. Þá eru skiptar skoðanir um svonefndan „viðræðuferil" sem miðar að því að stytta það tíma- bil sem er á milli þess sem samningar eru lausir og þar til gerður hefur verið nýr kjara- samningur. Einnig eru menn tortryggnir út í tillögur sem miða að því að auka vægi heild- arsamtaka. -grh Á annaö þúsund manns skora á Gubrúnu Agnars- dóttur ab bjóba sig fram til forseta: Líkur á ákvörðun um miðjan febrúar Á annað þúsund manns hafa skrifab nöfn sín á stubningsyfir- lýsingu þess efnis að Guðrún Agn- arsdóttir læknir bjóði sig fram til forseta. Guðrún segist ekki búin aö taka afstöðu til þess hvort hún farí fram, en líkur séu til ab hún tilkynni ákvörðun sína um miðj- an febrúar. „Ég er ab fara í síðbúið sumarleyfi og síðan ætla ég að vera með dóttur minni sem er að eiga barn erlendis. Ég kem aftur um miðjan febrúar og það er mjög sennilegt að ég verði tilbúin með ákvörðun fljótlega eftir það. Ég mun a.m.k. ekki tilkynna ákvörðun mína fyrr en þá, hver sem hún verður," sagði Guðrún í sam- tali við Tímann í gær. Um samsetningu stuðnings- mannalistans sagði Guðrún aö henni sýndist fólkið koma úr öllum áttum, suma þekkti hún persónu- lega en aðra ekki. Hún vildi að öðru leyti ekki svara spurningum blaða- manns sem tengdust hugsanlegu framboði fyrr en ákvörðun lægi fyr- ir en sagðist vera afar þakklát yfir þeim stuðningi sem henni væri sýndur. „Ég finn til mikillar ábyrgð- ar gagnvart þessari hvatningu og því trausti sem mér er sýnt. Ég vona að ég beri gæfu til að nýta þab á góðan hátt." Samkvæmt síðustu skoðanakönnun DV er Guðrún Agnarsdóttir í öðru sæti yfir þá frambjóðendur sem orbaðir hafa verið vib forsetaembættið. -BÞ •Gubrún Agnarsdóttir meö undir- skriftarlistana. Tímamynd: s Varnir gegn mengun sjávar frá skipum: Viðbrögö vib mengunaróhöppum Helstu nýmæli í nýrri reglugerb umhverfisrábuneytisins um varnir gegn mengun sjávar frá skipum, eru ákvæbi um ab öll skip yfir 400 brúttótonnum skuli hafa til reibu áætlun um vibbrögb vib mengunaróhöpp- um. Reglugerbin hefur þegar tekib gildi en hún byggir á lög- um frá 1986 og grundvallast á vibauka í alþjóbasamningnum, MARPOL, um varnir gegn mengun frá skipum. í reglugerbinni eru einnig ákvæbi um eftirlit meb losun olíu. Mebal annars er kvebib á um þab ab móttökustöbvar fyrir olíu- leifar og olíublöndur frá skipum SM-£G ÆTl/?£>/ A/Ó3/1K4 /J£> l£GGJ4 //VA/. £// /flLS- ek£/ /?£> r/?K/<? //e/rr c/r / eiga ab vera í höfnum þar sem hráolíu er Iestab og ákvebin þjón- usta er veitt skipum. Önnur ákvæbi fjalla m.a. um rábstafanir til ab takmarka olíumengun frá olíuflutningaskipum vegna síbu- og botnskaba og skýrslugerb vegna óhappa þar sem um skað- leg efni er ab ræba. -grh --------------BOGGI—I Fimm born f ædd oé si° i leiöinm þriöjuns«r Kvónnui^^11" Sagt var... Konan opin 10-11 „Hann setti fyrstu 10-11 verslunina á stofn viö Engihjalla áriö 1991 ásamt eiginkonu sinni, Helgu Císladóttur, sem var opin frá klukkan 10 á morgnana til 11 á kvöldin alla daga vikunnar." . Svona getur setningafræbin leikio reyndustu penna. Mogginn í síbustu vfltu. Ó! „Tunglið hefur mikil áhrif á sjávarföll- in." Betra seint en aldrei. Uppgötvun Morg- unblabsins í gær. Dabrib orblb gróft „Jóhanna lyftir pilsfaldi fyrir )ón Bald- vin." Enginn hefur enn lýst sér á hendur samningu þessarar forsibufyrirsagnar í Tímanum í gær. Samhæfbar abgerblr „Þorsteinn Pálsson, dómsmálaráð- herra, hefur ákveðið að hrinda af stað átaki í ávana og fíkniefnavörn- um... Skipuð verður sérstök verkefn- isstjórn til að vinna að átakinu og er henni falið að skila ráðherra áliti sínu og tillögum eigi síðar en 1. júní 1996." Þorsteinn er ekki einn um þab. Ekki alls fyrir lörigu hrintu bæbi menntamála- og heilbrigbisrábherra af stab einhverj- um nefndarlíkum til ab uppræta fíkni- efnavandann. Þess má einnig geta ab eftir líkamsárásina á Akranesi, sem þó tengist ekki eiturlyfjaneyslu, ætla bæj- aryfirvöld ab setja á fót nefnd til ab kanna umfang fíkniefna á svæbinu — en nefndin hlýtur ab sjálfsögbu ab hafa mun betri abgang ab dilerunum heldur en löggan. Mogginn í gær. Tvelr fyrír einn „Ríkisstjórnin hefur samþykkt að ráð- stafa sérstaklega einni milljón króna til að styrkja þátttöku stjórnvalda í samningaviðræðum á vettvangi rammasamnings Sameinuðu þjóð- anna um loftslagsbreytingar... en með fjárveitingunni er tryggt að a.m.k. tveir íslenskir fulltrúar í stað eins sitji þá þrjá samningafundi sem halda a a árinu." Sem betur fer komast fjögur eyru og tveir munnar til ab ræba um þab hvernig vib munum ekki geta stabib vib samninginn. Annab hefbi verib kata- strófa. Mogginn. Nefndafíkn rábamanna „Einnig samþykkti ríkisstjórnin tillögu umhverfisráöherra um að hann skipi sérstaka umsjónarnefnd, sem á að hafa umsjón með framkvæmdaáætl- un íslands vegna rammasamnings SÞ, sem ríkisstjórnin samþykkti í október sl. Umsjónarnefndin verður skipuð aðstoðarmönnum ráðherra sjö ráðuneyta..." Þab er deginum Ijósara ab abstobar- menn rábherra eru helstir manna hæfir til ab rába fram úr loftmengun þjóbar- innar sem talin er mun aukast um 63% á því tíu ára tímabili sem hún átti ab standa i'stab, frá 1990-2000. P0TTJ Um mánaðamótin mun Sigurbur Arn- órsson starfandi framkvæmdastjóri Al- þýðuflokksins láta af störfum vegna ' anna á öörum vettvangi að því er sagt er í pottinum. Mönnum þykir það nokkrum tíðindum sæta að næsti fram- kvæmdastjóri flokksins mun heita Karl Hjálmarsson og kemur úr herbúðum pizzafyrirtækisins Jóns Bakans en þar var hann áöur framkvæmdastjóri. Karl er ný stjarna íflokknum og hefur hann gert það gott með Jón Bakan og von- ast kratar nú til að nýr framkvæmda- stjóri muni baka vel fyrir )ón Baldvin ... • Úr herbúbum sjálfstæðismanna er nú farinn að heyrast talsverður kurr vegna hugsanlegs forsetaframboðs Davíbs. Málsmetandi menn eru farnir að kalla það ábyrgðarleysi af foringjanum að draga þá á ákvöröun sinni svona lengi og segja að flokkurinn veikist fyrir vikib, enda sé ógerlegt aö skipuleggja til framtíðar ef skipstjórinn er áö yfirgefa skútuna... • Það vekur athygli að HÍ og Reykjavíkur- borg ætla að halda til streitu hug- myndum sínum um matvæla- og sjáv- arútvegsgarð í Reykjavík og hafa bobab kynningu á þeim hugmyndum í dag. Á Akureyri eru menn einmitt nýbúnir ab taka ákvörbun um svipaban garb í sam- starfi vib H.A. og sannast þar hib séris- lenska að ef einn fer þá fara allir...

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.