Tíminn - 30.01.1996, Blaðsíða 16

Tíminn - 30.01.1996, Blaðsíða 16
nmni Þriðjudagur 30. janúar 1996 Vebrib (Byggt á spá Veburstofu kl. 16.30 í gær) • Suourland: Austan gola og skýjaö. Frost 2 til 9 stig. • Faxaflói og Breibafjörbur: Hægvibri eba austan gola og skýjab. Frost 1 til 6 stig. • Vestfirbir: Hægvibri og skýjab en úrkomulaust. Frost 2 til 6 stig. • Strandir og Norburland vestra og Norburland eystra: Hægvibri og skýjab. Frost 3 til 7 stig. • Austurland ab Clettingi og Austfirbir: Hægvibri og bjartviðri, en þykknar upp meb sunnan og subvestan golu þegar líbur á daginn. Hiti frá 1 stiqi nibur í 4 stiqa frost. • Subausturland: Norban gola eba kaldi og léttskýjab, en þykknar upp meb subaustan og sunnan golu þegar líour á daginn. Hiti frá 2 stigum nibur í 4 stiga frost. Jafningjafrceösla Félags framhaldsskólanema: Halda fræbsl- unni áfram næsta sumar Forsvarsmenn Félags fram- haldsskólanema um jafningja- fræbslu gegn vímuefnum fóru til fundar viö borgaryfirvöld í gærmorgun þar sem óskab var eftir stubningi borgarinnar til ab halda fræbslunni úti í sumar. Ab sögn Sigurbar Orra Jónsson- ar, formanns FF, leist borgaryfir- völdum vel á verkefnib og verbur þeim því bráblega send greinar- gerb um hugmyndir FF. Ekki hef- ur verib ákvebib hversu miklum fjárstubningi verbi leitab eftir hjá borginni. Menntamálarábuneytib styrkir verkefnib til vors en ætl- unin er ab halda verkefninu úti til langs tíma. „Vib ætlum ekki ab fara í eitthvab átak sem springur einn, tveir og tíu. Vib viljum ab eitthvab komi út úr hlutunum'." Fræbslunni í vor verbur einkum beint inn í framhaldsskólana en í sumar segir Sigurbur ab athygl- inni verbi beint ab unglingavinn- unni, útihátíbum, mibbænum, tónleikum og öbrum slíkum sam- komum þar sem ungt fólk kemur saman. Vonast er til ab um 30-40 ungmenni geti unnib ab fræbsl- unni í sumar. „Svo er þetta líka hugsab sem forvarnarhópur fyrir næsta vetur. Þessi hópur vinni og fræbist í sumar og fari svo inn í skólana næsta vetur." -LÓA Tímamynd: G5 Rússar samþykktír í Evrópuráöib. íslenskir þingmenn þrí- klofnir í málinu. Halldór Ásgrímsson utanríkisráöherra: Að mínu mati bæði stór og góð tíðindi Sigurbur Sigurösson róntgentœknir kominn til starfa á nýá Röntgendeildinni. Röntgendeild Landsspítala: Hjólin farin aö snúast Rússar eru orbnir abilar ab Evrópurábinu. íslenskir þingmenn, tveir af þremur, voru fremur á móti abild Rússa ab rábinu en meb henni. Abildin var samþykkt meb 164 atkvæbum gegn 35, en 15 fulltrúar abildarlanda á þingi Evrópurábsins í Strassbourg sátu hjá. Hjálmar Árnason studdi Rússa, Tómas Ingi Olrich greiddi atkvæði gegn abild- inni, en Lára Margrét Ragnars- dóttir sat hjá við atkvæba- greibsluna. „Þab eru bæbi stór og gób tíbindi ab mínu mati ab Rúss- ar eru komnir í Evrópurábib," sagbi Halldór Ásgrímsson ut- anríkisrábherra í gær. Halldór sagbi ab hann hefði sagt þab skýrt ab hann væri aðild Rússa hlynntur. Hann væri því ánægbur meb nibur- stöðuna. íslenska sendinefndin á þingi Evrópuráðsins þríklofn- aði. Gerðu íslenskir þingmenn skyssu með því að vera í hópi þeirra Evrópuráðsþingmanna sem greiddu atkvæði gegn að- ild Rússa eða sátu hjá? ' „Ríkisstjórn á hverjum tíma stjórnar því ekki hvernig ein- stakir þingmenn greiða at- kvæði. Það verða þeir að gera upp við samvisku sína," sagði Halldór Ásgrímsson í gær. -JBP „Þab er fullmannab í dag og vonandi lægjast þessar öldur sem hafa verib ósköp leibing- legar. En hjólin eru farin ab snúast," sagbi Einar Jón- mundsson lækriir á röntgen- deild Landsspítalans í gær. Hann segir ab þab hafi safnast biblistar á vissum „tegundum" eins og þab er orbab og m.a. vib segulómtækib. Hinsvegar væru röntgendeildir víba til fyrir utan Landsspítalann og því hefbi ver- ib hægt ab sinna ýmsu því sem ella hefbi kannski ekki verib hægt á meban kjaradeila röntg- entækna stób yfir. Röntgentæknar mættu aftur til vinnu í gær eftir 8 vikna kjaradeilu vib stjórn Ríkisspít- aía. En eins og kunnugt er þá lögbu langflestir þeirra nibur vinnu í byrjun sl. mánabar þég- ar stjórn Ríkisspítala ákvab ein- hliba ab segja upp 15 föstum yf- irvinnutímum hjá þeim í sparn- aðarskyni. Ákvörbun um ab mæta til vinnu á ný var tekin þegar ljóst var ab stjórn Ríkisspítala mundi ekki höfða mál á hendur röntg- entæknum. Um tíma leit út fyr- ir ab Ríkisspítalarnir mundu hefja málssókn fyrir Hérabs- dómi Reykjavíkur til ab fá úr því skorib hvort hægt sé ab segja upp hluta af kjörum starfs- manna án uppsagna. Ábur höfbu tekist samningar á milli rontgentækna og spítalans þess efnis að þeir halda sínum 15 yf- irvinnutímum gegn því ab tekib verbur upp vaktafyrirkomulag og hagræbing innan deildarinn- ar. -grh Um 80 stjornar- frumvörp ókomin Fundir Alþingis hefjast ab nýju í dag ab loknu jólahléi og mun þinghald standa fram í mibjan maí eba jafnvel viku lengur þar sem jólahlé var viku lengra en venjulega. Gert er ráö fyrir ab frumvarp til laga um framhaldsskóla muni setja nokkurn svip á þinghaldib en menntamálarábherra mælti fyrir því á Alþingi fyrir jól. Ýmsar at- hugasemdir hafa komib fram vib frumvarpib og hafa samtök fram- haldsskólakennara þegar lýst þab ófullnægjandi. í fylgiskjali meb stefnuræbú for- sætisrábherra á síbastlibnu hausti kemur fram ab ríkisstjórnin hyggist leggja fram allt ab 130 frumvörp á þessu þingi. Abeins eru um 50 þeirra komin fram þannig ab gera má ráb fyrir ab allt ab 80 stjórnar- frumvörp eigi eftir ab lítá dagsins ljós auk frumvarpa frá þingmönn- um fram til vors. -ÞI Jóhann C. Bergþórsson œtlar ekki aö segja afsér sem bœjarfulltrúi í Hafnarfiröi í kjölfar ákœru ríkissaksóknara: Varðar ekki bæinn frekar en ef ég hefði keyrt rullur Jóhann G. Bergþórsson bæjarfull- trúi í Hafnarfirbi vísar því á bug ab ákæra ríkissaksóknara á hend- ur honum vegna vanskila fyrir- tækisins Hagvirkis-Klettur sem Jó- hann veitti forstöbu, komi Hafn- arfjarbarkaupstab hib minnsta vib. Um er ab ræba 34 milljónir króna í vangoldnum virbisauka- skatti og stabgreibslu skatta. „Ég kannast ekki vib ab svona sé almennt gengib ab.fyrirtækjum eba einstaklingum, ab framhaldib sé svona í þeim fjölda gjaldþrota sem eru allt í kringum okkur. Nú káfar þetta ekkert upp á bæinn, ekki frek- ar en ég hefbi verib tekinn fullur vib akstur eba ekib of hratt. Ef þetta er abferbafræbin þá er kannski ekkert vib því ab segja. Ef hún verbur vib- höfb þá munu menn almennt séb hætta fyrr meb fyrirtæki ef illa gengur og hætta ab horfa til alls konar haldreipa eba vona ab allt gangi upp," sagbi Jóhann Bergþórs- son í samtali vib Tímann í gær. Jóhann segir ab ýmsir hafi þann grun ab einhver öfl spili hér undir, sjálfur hafi hann ekkert fyrir sér í þeim efnum. Hann segist þó hafa orbib var vib ab reynt hafi verib ab fá ýmsa fyrrum starfsmenn sína til ab kæra sig. Þab hafi mistekist. „Þab héldu margir ab meirihlut- inn væri fallinn ef ég færi frá. Svo er nú ekki. Vib erum meb 7 manna meirihluta, þannig ab fjarvera mín mundi svosem engu breyta," sagbi Jóhann G. Bergþórsson í gær. Bæjarstjórnarfundur er í Hafnar- firbi í dag. Án efa mun málib koma þar til umræbu. Magnús Gunnarsson, oddviti Sjálfstæbisflokksins í minnihluta bæjarstjórnar, sagbi í gær ab hann undrabist ýmis ummæli og abgerbir Jóhann G. Bergþórssonar í þessu máli. „Meb svona mál á sér og í meb- ferb hjá yfirvöldum finnst mér heppilegt ab vibkomandi bæjarfull- trúi gegni ekki stöbu sihni á meban. Meban kærumálib vegna vibskipta Hagvirkis- Kletts stób í fyrra, þá dró Jóhann, sig í hlé. Því skyldi hann ekki géra þab núna þegar málib er komib á enn alvarlegra stig," sagbi Magnús Gunnarson í gær. Magnús sagbi ab í sjálfu sér væri málib í höndum Jóhanns sjálfs. Ekkert væri fjallab um mál sem þessi í sveitarstjórnarlögum. „Þetta er spuming um sibferbi," sagbi Magnús Gunnarsson. -JBP Ný framhaldssaga: Skólalíf Langt er síban framhaldssög- ur hafa birst á síbum dag- blaba, en nú mun TÍMINN hefja birtingu framhaldssög- unnar SKÓLALÍFS. Skólalíf er íslensk nútíma- saga í léttum dúr, eins konar „sápuópera" á prenti og fjallar um lífib í ónefndum fram- haldsskóla. Þar ræbur ríkjum skólastjórinn Doddi, en hefur sér ti| fulltingis 9 abra stjórn- endur eba deildarstjóra hinna ýmsu námsbrauta. Einn þeirra er Dóra, eiginkona Dodda. Kennarar skólans, ab stjórn- endunum mebtöldum eru 63, en auk þess koma ýmsir abrir vib sögu. Höfundur sögunnar er Fjölmann Blöndal, marg- slunginn karakter, sem ekki er allur þar sem hann er sébur. Meiningin er ab stuttur kafli framhaldssögunnar birtist á hverjum degi á bls. 2 hér í blabinu. ¦

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.