Tíminn - 03.02.1996, Blaðsíða 7

Tíminn - 03.02.1996, Blaðsíða 7
Laugardagur 3. febrúar 1996 Samningur 16 aöila um Rábgjafarstofu um fjármál heimilanna undirritaöur í gœr: Aöstoö viö einstaklinga sem komnir eru í þrot Ráðgjafarstofa um fjármál heim- ilaima, tilraunaverkefni, tekur til starfa föstudaginn 23. febrúar næstkomandi ab Lækjargötu 4 í Reykjavík. Breib samstaða náb- ist um stofnun skrifstofunnar, en félagsmálarábuneytib hefur haft veg og vanda af stofnun hennar. Meginvibfangsefni hennar er aostoð við fólk í veru- legum greibsluerfibleikum, fólk sem nánast er komið í þrot og þaífnast abstobar til ab fá yfir- sýn yfir fjármál sín. „Eg held að stofan eigi eftir að veita mörgum aöstoð og úrlausn vandamála sinna. Markmiöið er að forða fólki frá þeirri hræðilegu reynslu sem það er. að ganga í gegnum gjaldþrot," sagði Páll Pét- ursson, félagsmálaráðherra í gær, þegar 16 aðilar sem að ráðgjafar- stofunni standa, undirrituðu sam- komulag um starfrækslu stofunn- ar. Páll greindi frá því að ríkis- stjórnin kæmi senn fram með tvö eöa þrjú frumvörp til laga sem öll koma að greiðsluvanda einstak- linga í þjóðfélaginu en þau fjalla um greiðslur barnsmeöiaga til Inn- heimtustofnunar sveitarfélaga og greiðsluerfiðleika sem snúa að húsnæðislánakerfinu. Undirbúningshópur undir stjórn Inga Vals Jóhannssonar deildarstjóra í félagsmálaráðuneyt- inu hóf að starfa síðastliðið haust að stofnun ráðgjafarstofunnar. Ingi Valur sagði í gær að innan hópsins hefði ríkt góður andi og afar gott samstarf. Bankar, Húsnæðisstofnun, Reykjavíkurborg, Þjóðkirkjan, Neytendasamtökin og fleiri hafa innt af hendi ráðgjöf á tilteknum sviðum viö viðskiptavini sína. Ráðgjafarstofunni er ekki ætlað að leysa slíka þjónustu af hólmi. Stof- an á að vera eins konar samnefn- ari og veita alhliða ráðgjöf. Þar verða m.a. veitt ráð til að létta greiðslubyrði og koma í veg fyrir frekari skuldasöfnun, til dæmis með sölu eigna, markvissum sparnaði og breyttu neyslu- mynstri. „Erfiðleikar í fjármálum geta átt rætur í margs konar vandamálum og aðstæðum sem fólk býr við. Vandamálin geta verið flókin, samtvinnub ólíkum þáttum og leitt af sér félagslega eymd og sál- arháska. Algengt er að fólk þekki ekki þau úrræði sem til eru eða komi of seint. Mikið af því fólki sem lendir í greiðsluerfiðleikum á í miklum erfiðleikum með að öðl- ast yfirsýn yfir stöðu mála og margir treysta sér ekki til þess að leita lausna. Fólk í fjárhagsörðug- t leikum kvartar einnig oft yfir því að koma víða að lokuðum dyrum þegarleitað er eftir hjálp eða því er vísað á næsta aðila. Gangan eft- ir aðstoð yið að leysa málin er oft löng. Vandamálin eiga sér fortíð og framtíö sem þarf að skipu- leggja. Því er gagnlegt ab koma á samstarfi margra aðila til að reyna að leysa erfiöustu vandamálin," segir í fréttatilkynningu um opn- un ráðgjafarstofunnar. - . Jafnframt undirritun samnings um ráðgjafarstofuna var í gær undirritaður samningur félags- málaráðuneytis, viðskiptabank- anna þriggja, sparisjóðanna og Húsnæðisstofnunar, sem fjallar um aðgerðir til að leysa greiðslu- vanda fólks sem á í erfiðleikum með að standa í skilum með lán til íbúðarkaupa. Það samkomulag inhifelur samræmdar aðgerðir sem geta falið í sér skuldbreytingu van- skila og/eða frestun greiðslna. Aðilar að Ráðgjafarstofu um fjár- mál heimilanna eru: Félagsmála- ráðuneytið, Húsnæðisstofnun rík- isins, Landsbanki íslands, Reykja- víkurborg, Búnaðarbanki íslands, íslandsbanki, Samband ísl. spari- sjóða, Þjóðkirkjan, Stofnlánadeild landbúnaðarins, Samband ísl. sveitarfélaga, Landssamband líf- eyrissjóða, Samband almennra líf- eyrissjóða, BSRB, Alþýðusamband íslands, Neytendasamtökin og Bændasamtök íslands. -JBP Ofsögum sagt afmeintri stefnubreytingu Alþýöubandalagsins ísjáv- arútvegsmálum. Steingrímur J. Sigfússon: Ekkert samþykki fyrir veiðileyfagjaldi í AB „Þab hefur ekkert komib í þingflokkinn og vib erum ekkert farnir ab ræba þetta þar á neinum þeim nótum ab um einhverja tillögu, stefnu- mótun eba ákvörbunartöku væri ab ræba. Enda liggur þab fyrir ab Alþýbubandalagib hefur aldrei skrifab uppá neitt sem heitir veibileyfa- gjald," segir Steingrímur J. Sigfússon þingmabur Alþýbu- bandalagsins og formabur sjávarútvegsnefndar abspurb- ur hvort flokkurinn sé ab ræba um veibileyfagjald eba eitthvab í þá veru í sjávarút- vegi. Hann segir frétt þess efnis sem birtist í Mogga fyrir skömmu, hefbi gefib meira til kynna en efni standa til hvab þetta varbar. Steingrímur segir ab á síðasta landsfundi Alþýðubandalagsins hefbi verib samþykkt, einu sinni sem oftar, ab fara í ein- hverja vinnu í sjávarútvegsmál- um. í framhaldi af því hefbi verib skipaður þriggja manna hópur til ab undirbúa það eitt- hvab frekar á vegum fram- kvæmdastjórnar flokksins. I þessum hópi munu vera þau Svavar Gestsson, Jóhann Ár- sælsson og Margrét Frímanns- dóttir. Húsafríbunarnefnd gerír úttekt á Mibbœjarskólanum: Friðao að ytra byrbi Húsafribunarnefnd hefur, ab eigin frumkvæbi, ákvebib ab gera úttekt á Mibbæjarskólan- um, Fríkirkjuvegi 1 í Reykjavík. Úttektin verbur gerb meb tilliti til þess hvab er varbveisluvert af innvibum hússins. Hús Miðbæjarskólans var frib- ab ab beibni borgarstjórnar árib 1978. Þab er, það sem kallab er, B-fribab sem þýðir ab þab er frið- að að ytra byrði. Allar breytingar Cuömundur Rafn Ceirdal í forsetaframboö: Hugsjón um friöájörð Guömundur Rafn Geirdal, nuddari í Reykjavík, hefur ákvebið að bjóða sig fram til forseta íslands. Hann segir meginástæðu framboðsins þá að koma á framfæri hugsjón sinni um frið á jörð og að mannnkynið lifi í friði og sátt um ókomin ár. -BÞ á innri gerð þess eru hins vegar tilkynningaskyldar til Húsafrið- unarnefndar ríkisins eins og á við um öll hús sem voru byggð fyrir aldamót, að sögn Magnúsar Skúlasonar, framkvæmdastjóra nefndarinnar. Magnús segir að tilkynninga- skyldan þýði að Húsafribunar- nefnd fái þrjár vikur til ab bregð- ast við og friða húsib eba ákveð- inn byggingarhluta þess, ef ástæba þykir til. Hart var deilt um þá tillögu verkefnisstjórnar um yfirtöku grunnskólans að Fræðslumiðstöð Reykjavíkur verði staðsett í Mið- bæjarskólanum, á fundi borgar- stjómar í fyrrakvöld. Sjálfstæbis- menn eru mótfallnir tillögunni og kom meðal annars fram hjá Jónu Gróu Sigurbardóttur ab leita þurfi samþykkis Húsafriðun- arnefndar áður en breytingar verða gerðar á húsinu. Tillagan er enn til meðferðar í borgarkerf- inu. -GBK Steingrímur J. segir ab þau þrjú hafi lagt fram einhvern „pappír" þ.e. eitthvert yfirlit yf- ir stöbu mála til ab undirbúa frekari vinnu í þessurri efnum. Hann telur varla ab þarna séu á ferbinhi einhverjar tillögur heldur fyrst og fremst lið í und- irbúningi ab ráðstefnu eba fundi sem haldinn verbur síðar á árinu um málefni sjávarút- vegsins. Þingmaburinn segir hinsveg- ar aö ýmsar hugmyndir hafi verib uppi innan flokksins í þessum málum og m.a. var Jó- hann Ársælsson, fyrrverandi þingmabur AB á Vesturlandi, meb hugmyndir um gjaldtöku af löndubum afla. Mebflutn- ingsmabur Jóhahns aö þessu aflagjaldi á sínum tíma var m.a. Guðjón A. Kristjánsson, þáver- andi fyrsti varaþingmaður sjálf- stæðismanna á Vestfjörðum og forseti Farmanna- og fiski- mannasambandsins. Þar fyrir utan hafa menn innan Alþýbu- bandalagsins vibrab hugmyndir um kvótaleigu. -grh Tónleikaröb Leikfélags Reykjavíkur: Strengir, blástur ogslagverk Kabaretthljómsveit Péturs verður á stóra svibi Borgarleikhússins Hérabsdómur Reykjavíkur: Vitnaleiðslur í Mótvægismálinu Vitnaleibslur hófust í gær í máli sem tveir hluthafa í Mótvægi, fyrrum útgáfufyrirtæki Tímans, höfbuðu gegn þrotabúi Mótvægis fyrir hérabsdómi Reykjavíkur. Tvímenningarnir vilja fá skulda- bréf sem þeir gáfu út fyrir hlut sín- um í fyrirtækinu niðurfelld á þeim forsendum ab þeir hafi gerst hlut- hafar á röngum forsendum, að staða fyrirtækisins hafi ekki verið sú sem þeim hafi verið tjáð. Mótvægi starfaði aöeins í nokkra mánuði og var fyrirtækið tekið til gjaldþrotaskipta um áramótin 1993- 94, en þeim er ekki enn lok- ið. Þaö er skiptastjóri Mótvægis, Brynjólfur Kjartansson, sem ver málið fyrir þrotabúið. -PS nk. þribjudagskvöld í tónleika- röb LR. Tónlistin á tónleikunum hefur orðið til við ýmis tækifæri og verð- ur m.a á dagskránni Spíral, 3 Dans- ar, L'oops fyrir trompet og slag- verkskvintett, smásvítur og örlög sem Pétur hefur fengist við undan- farin ár. Kabaretthljómsveitin varð tii þegar LR setti upp samnefndan söngleik og kemur nú saman aftur, aukin og endurbætt: Eyjólfur B. Al- freðsson, víólu, Hilmar Jensson, gítar, Þórður Högnason, kontra- bassa, Eiríkur Örn Pálsson, tromp- et, Óskar Guðjónsson, tenórsax- ófónn, Kjartan Valdemarsson, harmonikku, Matthías MD Hem- stock, Eggert Pálsson, Steef Van Oosterhout, Kjartan Guönason og Pétur Grétarsson á slagverki. Tónleikamir hefjast kl. 20.30. ¦

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.