Tíminn - 03.02.1996, Blaðsíða 9

Tíminn - 03.02.1996, Blaðsíða 9
Laugardagur 3. febrúar 1996 Sighvatur Bjórgvinsson. Sturla Böbvarsson. Málefni kirkjunnar rœdd á Alþingi: Kristján Pálsson. Hjálmar jónsson. Laun presta gangi til safnaðanna Sighvatur Björgvinsson, þing- maöur Vestfirbinga, vill ab rík- io haldi áfram ab greiba laun presta en launin verbi greidd til safnaba sem síban rábi sér prest. Hann kvabst byggja þessa skobun á því ab komib hafi upp ítrekub dæmi um ab trúnabarbrestur hafi orbib á milli starfandi presta og sókn- arbarna sem sé óvibunandi og verbi ekki Ieyst úr nema ab söfnubirnir hafi yfir rábningu presta ab segja. Sighvatur tók fram ab þessar hugmyndir sín- ar væru ekki konar fram vegna deilnanna í Langholtssókn heldur hafi hann frétt ab deilur presta og safnaba hafi komi víbar upp og vitnabi til blaba- vibtals vib Gunnlaug Firinsson, kirkjurábsmann, í. því. sam- bandi. Sighvatur sagbi ab prest- ar eigi ab vera andlegir leibtog- ar safnabanna sem þeir geti ekki sinnt ef þeir standi í deil- um vib sóknarbörn 'sín. Sig- hvatur sagbi síæmt ef mál þró- ubust á "þann veg ab kirkju- stjórnir gætu meb valdbobi rábib sóknarpresta til starfa sem söfnubur hefbu engan áhuga á. Nokkrar umræbur urbu um frumvarp dóms- og kirkjumála- rábherra um breytingar á lögum um veitingu prestakalla. Kristján Pálsson, þingmabur Reyknes- inga, sagbi vib sömu umræbu ab aldrei hafi reynst vel ab hafa tvo skipstjóra á sama skipi. Slíkt geti heldur ekki gerst í kirkjunni og deilur í söfnubum ab undan- förnu hafi sannab ab nú rábi einn hluta kirkjunnar en annar öbrum hluta. Svo óljóst sé hver eigi ab rába tilteknum málum innan kirkjunnar ab biskup verbi ab leita lögfræbilegs álits á til- teknum þáttum eins og komib hafi fram í yfirstandandi deilu í Langholtssókn. Hjálmar Jónsson, þingmabur Norburlands vestra, kvabst fagna framkomnu frumvarpi dóms- og kirkjumálarábherra sem hann sagbi til bóta en þær grundvallar- breytingar á rábningu presta sem þingmenn ræbi um: ab færa rábninguna til safnaba, væri stærra mál sem fjalla þyrfti mun nánar um þegar fram kæmi frum- varp um stjórn og starfshætti kirkjunnar. Hjálmar sem einnig er prestur sagbi hryggilegt ab mál á borb vib Langholtsdeilurnar skuli hafi komib upp og kvabst vona ab dær deilur yrbu leiddar til lykta. Hann sagbi ab þjóbkirkj- an hryndi ekki þótt nokkrir deildu og ab Kristur myndi leggja til í þessum deilum eins og forð- um ab sættast beri vib bróbur sinn. Sturla Böbvarsson, þingmab- ur Veturlands, kvabst fagna til- komu stöbunefndar sem meta eigi hæfni presta út frá faglegum forsendum. Hann sagbi starfs- mannamál ætíb vibkvæm og rábningar presta ekki síbur mikil- vægar en rábningar til annarra starfa. Því sé mikilvægt ab hafa skýrar reglur um hvernig stabib skuli ab rábningum þeirra. Sturla kvab deilur í söfnubum ekki efni til þess ab rjúka til og breyta lög- um. Víba væri deilt í samfélaginu og menn eigi ab læra af þeim átökum sem nú ættu sér stab inn- an safnaba. Sturla kvabst geta hugsab sér ab prestar yrbu rábnir til ákvebins tíma í senn — til dæmis til fimm ára þannig ab bæbi pestar og söfnuðir ættu bærilega útgönguleib hvorir frá öbrum. Þorsteinn Pálsson, dóms- og kirkjumálarábherra, sagbi að þessu frumvarpi væri abeins ætl- ab ab taka á tveimur afmörkub- um þáttum um veitingu presta- kalla. Hann sagbi ab rætt hafi verib um naubsyn þess ab auka áhrif kirkjunnar sjálfrar á sín innri mál og til standi ab leggja fram annab frumvarp um stjórn og starfshætti kirkjunnar sem ná muni mebal annars til starfs- skyldna presta. Hvort af því geti orbib á þessu þingi sé ekki ljóst og í tengslum vib slíkt frumvarp verbi naubsynlegt ab ræba mál kirkjunnar mun nánar en þetta frumvarp gefi tilefni til. Engu ab síbur sé ekki óeblilegt ab þing- menn vilji ræba málefni kirkj- unnar í ljósi þeirra atburba er orðið hafi ab undanförnu. -ÞI Þorsteinn Pálsson. Prestar ekki kall- aðir án auglýsing- ar presta- kalla í frumvarpi til laga um veitingu prestakalla, sem lagt hefur verið fram á Alþingi, er kvebið á um aö undartekninga- laust skuli aug- lýsa prestakall laust meb fjög- urra vikna um- sóknarfresti. Hafi enginn prestur sótt um ab þeim tíma libnum verbur kjörmönnum heimilt ab kalla prest til starfa í prestakallinu. Óski meirihluti kjörmanna þess skriflega vib pró- fast ab kalla tiltekinn prest eba gubfræbikandídat skal hann til- kynna þab biskupi sem þá felur prófasti ab boba kjörmenn presta- kallsins á sameiginlegan fund inna viku tíma. Meb frumvarpinu verbur afnumin umdeildur réttur kjörmanna til þess að kalla presta til starfa án þess ab auglýsa prestaköll laus til umsóknar. í frumvarpinu er gert ráb fyrir ab biskup sendi prófasti hlutabeigandi prófastdæmis skýrslu um þá presta og guðfræðikandídata sem sækjast eftir prestakalli auk umsagnar um þá sem byggb skuli á niburstöbum stöbunefndar. Stöbunefnd er skipuð af kirkjumálarábherra til þriggja ára í senn og í henni eiga sæti fulltrúi Prestafélags íslands, Gubfræðideild- ar Háskóla íslands og fullrúi biskups. Nefndinni er ætlab ab meta hæfni umsækjenda um prestsembætti út frá menntun þeirra og starfsferli. Kjörmenn eru sóknarnefndar- menn, safnabarfulltrúar og vara- menn þeirra. Bérist skrifleg ósk frá minnst 25% atkvæðisbærra sóknar- barna, innan sjö daga frá því að nið- urstöður prestkosninga hafa verið kynntar, um að fram fari almennar prestkosningar er skylt að verða við pví á sama hátt og núgildandi lög gera ráð fyrir. . -ÞI Kemur sterklega til greina ab leigja hugsanlegan vidbótarkvóta á yf- irstandandi fiskveiöiári. Hjálmar Árnason: Viðbótarkvóti tiljöfnunar Hjálmar Árnason þingmabur Framsóknarflokksins í Reykjanes- kjördæmi telur ab ef kvótinn verbur aukinn á yfirstandandi fiskveiðiári, þá komi þab sterk- lega til greina aö ríkib leigi þá vib- bót til útgerba. Á þann mundi fást nokkur reynsla á þessa útfærslu, ábur en nýtt fiskveibiár gengur i garb n.k. haust. Hann segir ab framkomnar hugmyndir hans og Magnúsar Stefánssonar þing- manns flokksins í Vesturlands- kjördæmi um kvótaleigu séu ekki einu sinni komnar á „tölvustig í útreikningum," og því ekki hægt ab segja til um það hvab kvóta- leiga mundi gefa ríkissjóbi miklar tekjur. Hugmyndir um hugsanlega kvótaleigu virbast ekki eingöngu vera ofarlega í hugum einstakra þingmanna innan Framsóknar- flokksins heldur einnig mebal ann- arra flokksmanna. í grein sem Leó E. Löve ritabi í Tímann ekki alls fyrir löngu, „Góöæri og kvótaleiga", varpaði hann m.a. fram þeirri hug- mynd að auknar veiðiheimildir „verði leigðar hæstbjóðendum skammtímaleigu að undangengum útboðum — þar sem allir íslenskir bjóðendur standi jafnir." Hjálmar Árnason leggur hinsveg- ar áherslu á að ef sjávarútvegsráð- herra nýtir sér heimild í lögum til að gera breytingar á kvóta einstakra fisktegunda innan fiskveiðiársins, en ráðherra hefur frest til 15. apríl n.k. til að gera það upp við sig, þá verður að hafa í huga þá bátaflokka sem hafa farið einna verst út úr kvótaskerðingum liðinna missera, krókabáta og ekki síst hefðbundna vertíðarbáta, en þeir síðastnefndu hafa oft á tíðum viljað gleymast í umræðunni. Hann segir að þab sé ekki síbur veigamikið að bæta þessum flokki skipa skerðingu liðanna ára í ljósi atvinnuástandsins. Hann segir að þessi floti skapi mikiö af störfum og því sé ekki óeðlilegt að gert sé vel við þennan hluta flotans þegar og ef ákveðið verður að auka við kvótann á yfirstandandi fiskveibiári. Þessu til vibbótar minnir þingmaöurinn á að ísfisktogarar séu ekkert of vel haldn- ir. Þannig að ef kvótinn verður auk- inn, þá verði tækifærið notað til jöfnunar gagnvart þeim sem verst hafa orðið úti í liðnum kvótaskerð- ingum. -grh Um 60% af fram- kvæmdafé til sjó- varnagarða til Suður- og Suðvesturlands Allt ab 60% þess fjármagns sem ætlab er til byggingu sjóvarnargarba á þessu ári fer til framkvæmda á Su&ur- og Subvesturlandi. Er þab byggt á mati nefndar um hvar mest hætta sé á tjónum af völdum flóba. Þetta kom fram í svari Halldórs Blön- dal, samgöngurábherra vib fyrirspurn frá Hjálmari Arnasyni og Gubna Ágústs- syni um varnir gegn land- broti. í máli fyrirspyrjanda, Hjálmars Árnasonar, kom fram ab land sigi um nokkra millimetra á ári og megi víba sjá þess merki þar sem gamlar bryggjur fari nú á kaf á flóði. Um síðustu jól hafi staba sjáv- ar verib mjög há og einungis góðu vebri ab þakka að ekki urðu umtalsverð tjón af þeim sökum í þessum landshlutum. Hjálmar benti á að hætta hafi jafnvel steðjað að miöbæ Hafnarfjarðar hefðu veður- skilyrði verið með öðru og verra móti en reyndist verða. Halldór Blöndal sagði með- al annars í þessu sambandi að þótt kóngur vilji sigla verði byr að ráða og nú hafi fjár- munir til samgöngumála ver- ið skornir nokkuð niður. Hann kvaðst hinsvegar þiggja allt liðsinni þingmanna viö fjárlagagerð næsta árs til þess að auka hlut samgöngumála í fjárveitingum ríkisvaldsins. -W

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.