Tíminn - 24.02.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 24.02.1996, Blaðsíða 2
Wtmmm Laugardagur 24. febrúar 1996 IIÍWIIfKmWllMffiHilflflIlfiHimiíiiii«i«»«" -f/|##fí:«M^ * | m t - 'I '* Jir _.. _• ¦% *•>¦ m ... , .¦ -.- ¦¦ ':mr t •'J ' ¦ .¦- :.. j* - fr-íf.á, V'S '• -"^^L^_S1'1I_ 1*1 Mk í á.fjií ¦¦>., i1 . ._í«í * tF; *Lb___L t: í .«•. !'._•'"' * Im ^i Kt > i'' ir *#y'-_p^&i ^' -#j____h_i___»___i n u ^B L!_Jr 'ls '_!____; H ..:á____l _P^__m_#____ ___.. «J. - * ?_# "J • .« 1H_f J ' li •#il_il - ^ irfiyflli il I| fl§§ Borgarleikhúsib — situr þab uppi meb unga leikara eingöngu? Uppsagnir leikara hjá LR á nœsta leiti. Formaöur Félags íslenskra leikara: Verður skortur á eldri leikurum? „Ef ab þessi bréf eru byrjurt á uppsögn í Borgarleikhúsinu, og ég tala nú ekki um ef fleiri á þessum aldri verba látnir fara, þá getur þab orbib stórvanda- mál í leikhúsinu eftir kannski 10 ár. Þá vantar okkur fólk um sextugt. Þá verbur þab þannig ab mabur þarf ab fara til út- landa til þess ab sjá leiksýningu þar sem öll flóran er," sagbi Edda Þórarinsdóttir, formabur Félags íslenskra leikara, en nú hafa þrír leikarar á mibjum aldri hjá Leikfélagi Reykjavíkur fengib bréf meb „tillögu ab starfslokasamningi" frá Leikfé- laginu. Edda bendir á ab leikar- ar um fimmtugt hafi einmitt verib stærstur hluti þess hóps sem sagt var upp þegar Stefán Baldursson tók vib í Þjóbleik- húsinu á sínum tíma. „Þaö er til mjög mikib af ung- um og efnilegum leikurum en mér persónulega finnst þaö óspennandi leikhús þar sem ekki er boöib upp á aldursflóru mann- lífsins." Edda hræbist ab hörgull verbi á eldri leikurum þegar elsta starfandi kynslóbin hverfur úr leikhúsunum því þá verbi enginn til ab fylla skarb hennar, þab verbi búib ab segja þeim öllum upp og þeir kannski búnir ab snúa sér ab öbrum störfum. Abeins einn leikari hefur fengib uppsagnarbréf frá LR en Soffía Jakobsdóttir, Jón Hjartarson og Valgerbur Dan fengu ofangreind bréf. Ab sögn Eddu var svipabur háttuí hafbur á þegar Stefán Bald- ursson tók vib í Þjóbleikhúsinu. Þá var leikurum sagt upp fyrir 1. mars svo uppsagnirnar tækju gildi fyrir næsta leikár. Þegar leik- ararnir kærbu Stefán kom í ljós ab hann hafbi í raun ekki vald til ab segja upp leikurum þar sem Gísli Alfrebsson var þá enn starfandi leikhússtjóri. í kjölfarib var leik- urunum dæmd eins árs laun. Sú staða getur hins vegar ekki komib upp í Leikfélagi Reykjavík- ur. Samkvæmt þeirri túlkun laga LR sem yfirleitt hefur verib unnib eftir ræbur leikhússtjóri allt starfs- lib en hann þarf samþykki leik- húsrábs fyrir fastrábningu. Leikari telst fastrábinn sé hann rábinn til leikhússins í eitt ár og fær þar meb 6 mánaba uppsagnarfrest. í leikhúsrábi situr stjórn Leikfélags Reykjavíkur, einn fulltrúi frá borgarstjóra og leikhússtjóri. Eins og er sitja bæbi Sigurbur Hróars- son, núverandi leikhússtjóri, og Vibar Eggertsson, tilvonandi leik- hússtjóri, í leikhúsrábi. Vill helst ævirábningu Edda sagbi ab sökum þessa væri óvíst hvernig félagib myndi koma ab þessu máli. „Þab er hins vegar mín persónulega skobun ab þegar leikari hefur verib á föstum samn- ingi hjá leikhúsi í 8-10 ár og fyrst ab leikhúsib hefur getab nýtt sér fólkib í þetta mörg ár þá eigi þab einhver réttindi. Eg er ekki endi- Edda Þórarinsdóttir - sótt ab leikurum um fimmtugt. Sigurbur Karlsson - tvö lögfrœbileg álit sem stangast á. Vibar Eggertsson - tilvonandi leikhús- stjóri þegar farinn ab skipuleggja sitt fyrsta leikár íBorg- arleikhúsi. lega ab tala um ævirábningu en ab þab sé ekki hægt ab sparka því meb örfárra mánaba fyrirvara." Edda sagbist þó aubvitab helst vilja ævirábningu. Abspurb um hvort þab væru ekki hagsmunir leiklistarinnar ab leikhússtjórar gætu sett saman eigin leikhóp sem hæfbi vibkomandi verkefna- vali sagbi hún svo ekki vera ef einungis eldra fólki yrbi ýtt út. Leiklistin og leikhúsin þurfi leik- ara á öllum aldri. Sigurbur Karlsson, starfandi formabur leikhúsrábs og stjórnar LR, vildi ekkert láta hafa eftir sér um afstöbu sína til uppsagnanna fyrr en eftir félagsfundinn í næstu viku en þá hyggst hann gera fé- lagsmönnum grein fyrir afstöbu sinni. Honum var ókunnugt um ab í bígerb væri vantrauststillaga á stjórn Leikfélagsins eins og fram kom í Alþýbublabinu fyrir skömmu. Þorsteinn Gunnarsson, í stjórn LR, vildi heldur ekki tjá sig um málib. Lögfræbiálitin tvö stangast á Sigurbur sagbi ab leitab hefbi verib lögfræbilegs álits á lögum LR varbandi þab hvort hægt sé ab túlka lögin á þann veg ab leikhús- stjóri geti rábib leikara án sam- þykkis leikhúsrábs. „Vib höfum fengib tvö álit sem stangast á. Þess vegna er þab metib svo ab þab sé félagsins ab skera úr um ágreining á túlkun laganna." At- kvæbagreibsla verður þá væntan- lega um lögfræbiálitin á félags- fundinum í næstu viku. Kemur þá í ljóst hvort Vibar Eggertsson geti rábib leikara og leikstjóra einn og án samrábs vib leikhúsráb. -LÓA Mattliías Bjornason situr í fribstóli suöur á Arnarncsi, en heíur sínar einörbu skobanir á máicínum libandi stundar. Matthías i spjalli vib Tímann: Ég hef fyrirlitningu á pólitík &M&4 /4l/r S/C/IÞ/ ///?//// Aí/frr/ ///? F/? /? srjó/?//- A/álC/A/ ? Jllte* '&Ö&GI' FRAMHALDS- SAGA Skólalíf EFTIR FjÖLMANN BLÖNDAL Einn var sá deildarstjórinn sem enginn hafbi eigin- lega áttab sig á. Þ^tta var yngsti deildarstjórinn, drengjalegur í útliti, ljós á brún og brá, af finnskum ættum að talið var, al- inn upp í Austur-Botni. Svo ungæðislegur var hann, að þegar hann talaði var eins og hann væri ennþá í mútum. Þao var þó ekki bara af þessum sökum sem Dodda hafbi hugkvæmst að kalla þennan unga deildarstjóra kjúklinginn. Sú hugmynd hafði kviknaö þegar deildar- stjórinn ungi hafbi staðiö upp og haldið ræðu á kenn- arafundi. Doddi hafði horft á hann frá hlið og um leið séö fyrir sér vangasvipinn á stálpubum kjúklingi meb . tæplega hálfvaxinn, bleikan kamb á ljósfibrubum hausnum. 20 Talandinn kórónabi svo skapnabinn og kjúklingurinn bar nafn meb rentu, ab Dodda fannst. Kjúklingurinn var deildarstjóri verk- menntadeildar. Þab var sú deild sem skólayfirvöld bundu hvab mest- ar vonir við, enda sótti námsfólk alltof mikiö í Há- skólanám á meðan skortur var á fólki í ýmsar verklegar greinar. Svo stálheppinn hafbi þessi ungi deildarstjóri verib, aö skömmu eftir aö hann tók vib deildarstjórn, hafbi skólanum áskotnast ný rafsubuvél ókeypis frá framleib- anda slíkra véia. Kjúklingurinn hafbi tekiö vib vélinni eins og hann ætti allan heiburinn og aflab sér vinsælda mebal nem- enda og foreldra, en síbur mebal samkennara sinna. Fleiri en ábur höfbu sýnt verklegu námi áhuga og deildin blómstrabi. Doddi ákvab ab fylgjast vel meb þessum framagosa. Sagt var... Hallast á hllb „Prestar tala á milli hjóna í skilnabar- máli og enda meb eigin tungu uppí grátandi konu. Signeringum er snúib á vel vaxinn vibmælanda og kross- markib tekib frá vörum að neðri vör- um, af brjósti á brjóst. Krossar á kirkj- um landsins hallast á hlið og verða ab X-i sem varar við klámfengri dag- skrá sem þar fer fram." Hallgrímur Helgason skefur ekki af því í skrifum sínum um kirkjuna og biskup í Alþý&ublabinu í gær. Kæran er nóg „Sjálfur Biskupinn stendur strípaður uppi, í hugum fólks með sperrtan lim sinn á lofti. Hann nær honum ekki aftur niður í hugum okkar fyrr en hann hefur sagt af sér. Því miður. Kæran er nóg, og segir einhvern veg- inn allt um andlegt gjaldþrot kirkj- unnar." Sami. Löggur eru járnkallar „ímynd lögreglunnar hjá fólki er harði járnkallinn sem aldrei má sýna hin mannlegu merki veiklundar. Hvorki sársaukatár né gleðitár. Vlö þessar aðstæöur starfar lögreglan og álagib vex frekar en dvínar. Þjóbfé- lagiö treystir því að lögreglumenn bregðist rétt við aöstæðum á sínum tíma en hvernig bregst þjóðfélagið við störfum lögreglumanna?" Spyr Ásgeir Hannes íTímanum. Hefur vlt „Fólk hefur vit á að ráðast ekki á lög- regluþjón." Hlynur Höskuldsson í Tímanum. Engan helvítis snjó „Og nú spáir hahn [Páll Bergþórsson] því að að hitinn næstu ár verði sam- bærilegur við árin 1931 -60 eins og þau voru að jafnaði. Cangi það eftir sjáum vib lítinn snjó eba svona álíka mikinn og þegar ég var voba lítil. Eba jafnvel ennþá minni snjó! Engan helvítis snjó!" Sigurbi Þór Gubjónssyni er mikib nibrí fyrir í Mogga er hann gagnrýnir fjöl- mibla fyrir ab hampa snjónum. Opnar gub Kringluna? „Er það þá guð sem opnar fyrir mann dyrnar í Kringlunni?" Spurði lítil stúlka eftir að presturinn haföi sagt henni að guð væri alls staðar nálægur til að rétta hjálpar- hönd. Sandkornsritari DV segir þessa sögu úr bókinni: „Þeim varb á í messunni". POTTi Þab vakti talsverba kátíng í pott- inum í gær þegar dyggi Mogga- lesandinn kom uppfullur af nýj- ustu fréttum. Moggamaburinn kaupir ekkert annab blab en Moggann og horfir ábeins og Ríkissjónvarpib. Nýju fréttir Moggamannsins fjöllubu um ásakanirnar á hendur biskupi sem hann hélt ab hefbu verib ab koma upp! Maburinn hafbi ekki áttab sig á ab málib er búib ab vera í fjölmiblaumfjöllun í u.þ.b. viku. Þetta varb hins vegar til þess ab abrir í pottinum áttubu sig á því ab fréttablabib Moggi hafbi ekkert sagt frá málinu fyrr né hafbi birst um þab frétt í Rík- issjónvarpinu, ekki fyrr en biskup fór þá leib ab bibja um opinbera rannsókn á málinu. Þab vakti mikla undrun manna í pottinum í gær þegar fréttist af tilkynningu Landsbankans um ab þeir ætlubu ab lækka vexti 1. mars. Einn pottverja sem þekkir til í íslandsbanka fullyrti ab hrokkib hefbi upp úr einum framkvæmdastjóranum þar þeg- ar hann heyrbi um tilkynning- una: Er Sverrir nú búinn ab éta óbs manns skít?...

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.