Tíminn - 13.03.1996, Blaðsíða 10

Tíminn - 13.03.1996, Blaðsíða 10
14 WwmWm Mibvikudagur 13. mars 1996 FramtíöarreksturStóbhestastöövarinnar: Að glata tækifærunum A nýafstöbnu Búnabarþingi voru málefni hrossaræktar- innar talsvert á dagskrá. Bæbi var þar um ab ræba stöbu Fé- lags hrossabænda sem bú- greinafélags, svo og málefni Stóbhestastöbvarinnar í Gunnarsholti. í þessari grein verbur fjallab um Stóbhesta- stöbina, en HESTAMÓT mun síbar birta vibtal vib Berg Páls- son, sem skipar sæti formanns hjá hrossabændum. Málefni Stóðhestastöðvarinn- ar hafa verið í sviösljósinu frá því landbúnaðarráðherra ákvað að ríkið hætti rekstri þar. Gerð var þá skýrsla um framtíðarrekst- ur stöbvarinnar og er hún það raunhæfasta sem enn hefur ver- ið sett fram um þessa starfsemi. Hrossarækt á íslandi þar sem miðað er við ræktun reiðhesta hefur eflst mikið á undanförn- um árum. Þar held ég að engum sé gert rangt til þegar því er hald- ið fram að þar hefur Stóðhesta- stöð ríkisins haft mest áhrif. Áhrifin hafa kannski ekki orðið mest vegna kynbótagildisins, heldur þess hve stöðin vakti mikinn áhuga á búgreininni og hafði afgerandi áhrif þegar litið er til markaðarins. Því hlutverki mun stöðin í Gunnarsholti enn geta gegnt og nú því fremur sem aðstaðan þar er orðin slík sem hún er. Aö kynna starfiö Suðurlandsfjórðungur er hrossflesti fjóröungur landsins og hefur jafnframt mesta breidd í stofninum. Af þeim sökum þá er það glapræði að kippa burtu þeirri opinberu starfsemi sem þar hefur verið. Reynslan hefur sýnt að aðrir landshlutar hafa hvergi fengið betra tækifæri til að kynna framleiðslu sína hvað stóðhesta varðar en einmitt þar. Þar hefur því verið vakin veruleg athygli á þeirri ræktun sem HEJTA- MOT KARI ARNORS- SON menn eru að vinna að annars staðar á landinu. Ætli Búgreina- félagið að stuðla að því að þessi starfsemi verði lögð niður, eins og mátt hefur skilja á málflutn- ingi sumra forystumanna þess, þá eru þeir að vinna hrossarækt- arstarfinu í landinu verulegt tjón. Á hverju vori hafa hópast þús- undir manna til að sjá þau hross sem sýnd hafa verið á Stóðhesta- stöðinni, til að fá samanburð við sína ræktun og ekki síst til að grennslast fyrir um velættaða og hæfileikamikla gripi til undan- eldis. Gunnarsholt liggur þannig við landfræðilega að þangað er auðvelt að sækja fyrir alla lands- menn. í tengslum við þessar vor- sýningar hefur svo verib komið upp sýningum í Reiðhöllinni í Víðidal, vegna þess að menn vita að svo margir áhugamenn um ræktun og hestamennsku eru á ferðinni þessa Stóðhestadags- helgi. Hrossaræktin þarf allt annars konar kynningu á sinni framleiðslu en aðrar búgreinar. Miðstöð af því tagi, sem verið hefur í Gunnarsholti, er því ómetanleg. Það á að vera metnaðarmál hrossaræktenda að halda uppi öflugri starfsemi í Gunnarsholti. Sú stafsemi á að hafa þrennskon- ar markmið: í fyrsta lagi stóð- hestastöð þar sem ströngu vali er beitt við inntöku hesta, í öðru lagi tilraunastarf varðandi stóð- hesta og í þriðja lagi rannsóknar- starfsemi sem mikil þörf er á að auka. Stóðhestar á Austurlandi, í Eyjafiröi og Þingeyjarsýslum Þá er komib ab því ab greina frá Hrossaræktarsambandi Ey- firbinga og Þingeyinga. Þeir eiga fjóra stóðhesta og hafa auk þess leigt aðra fjóra til notkunar í sumar. Hrossarækt- arsambandib nær eins og nafn- ið bendir til yfir Eyjafjarðarsýslu og Þingeyjarsýslur báðar. Á þessu svæði hefur löngum verið góður kostur hrossa og ræktun Eyfirðinga stendur á gömlum merg. Stóðhestar sambandsins verða á svæðinu sem hér segir: Gustur frá Hóli II verður fyrra tímabil í Eyjafirbi. Baldur frá Bakka verður fyrra tímabil í Subur-Þingeyjarsýsíu. Andvari frá Ey verður síðara tímabil í Eyjafirði. Hjörtur frá Tjörn verbur í hús- notkun á Grund í Eyjafirði og fyrra tímabil í Eyjafirbi. Geta má þess ab þessa stób- hesta á sambandib í félagi viö önnur hrossaræktarsambönd þar sem hestarnir verba einnig í notkun. Leiguhestar verða: Stígur frá Kjartansstöðum verbur fyrra tímabil í Eyjafirbi. Dagur frá Kjarnholtum verður síbara tímabil í Eyjafirbi. Kjarval frá Saubárkróki verbur síðara tímabil í Suður-Þingeyjar- sýslu. Otur frá Saubárkróki verbur síbara tímabil í Norbur-Þingeyj- arsýslu. Þingeyingar með tískulit Haustib 1994 keyti deild hrossaræktarsambandsins í S.- Þing. hestfolald frá Víbivöllum fremri í Fljótsdal. Sá foli verbur í notkun í sumar. Hann nefnist Kvittur og er undan Þorra frá Þúfu og Mey frá Víbivöllum. Mey er undan Ófeigi frá Hvann- eyri og Madonnu frá Sveina- tungu og því hálfsystir stób- hestsins og gæbingsins Seims frá Víbivöllum. Afkvæmi heiðursverblaunahestsins Stígs frá Kjartansstöbum á landsmót- inu 1994. Stígur verbur í Eyjafirbi í sumar. Kvittur er móvindóttur ab lit meb næstum hvítt fax og tagl. Þetta er sá litur sem mest er eft- irsóttur um þessar mundir. Bú- ast má við því að þessi foli nái mikilli athygli á næstu árum og vel verði fylgst með tamningu hans. Hver veit nema hann komi fram á landsmótinu fyrir norðan eftir tvö ár? Formaður Hrossaræktarsam- bands Eyfirbinga og Þingeyinga er Guðmundur Birkir Þorkels- son á Húsavík. HRAUST eingöngu með hesta frá Sauö- árkróki Hjá Hrossaræktarsambandi Austurlands, sem skammstafað er HRAUST, verða eingöngu hestaj úr ræktun Sauðárkróksfeðga. Á fjórðungsmótinu í fyrrasumar leyndi það sér ekki að Sauðár- krókshestarnir komu vel út í bland við austfirsk hross. Þar voru það reyndar hálfbræðurnir Kjar- val og Otur sem hvað mest voru áberandi. En í þetta sinn eru það faðir þeirra og frændur sem þjóna hryssum Austfirðinga í sumar. Glaður frá Sauðárkróki verður fyrra tímabil í Breiðdal og seinna tímabil á Héraði. Hervar frá Sauðárkróki verður seinna tímabil í Vopnafirði. Hilmir frá Sauðárkróki verður seinna tímabil á Héraði. Hilmir, sem sagt var frá í HESTAMÓTUM síöast, er bleik- álóttur skjóttur. Hann er nú í tamningu og fer vel af stað. Hann er undan Ófeigi frá Flugumýri og Hervu frá Sauðárkróki, en Herva er undan Gáska frá Hofsstöðum og Hervöru frá Sauðárkróki. í þessum hesti eru saman komnir þrír heiðursverðlaunahestar. Það eru Ófeigur faðir hans. Gáski afi hans og Hrafn frá Holtsmúla langafi. Ein langamma hans er svo Síða frá Sauðárkróki. Um þekkta stóðhesta í eigu Austfirðinga, svo sem Kjark frá Egilsstaðabæ, Hjörvar og Stefni frá Ketilsstöðum og Hrannar frá Höskuldsstöðum, er ekki vitað hvar þeir verða. Áður hefur korri- ið fram hvar Svartur verður. For- maður Hrossaræktarsambands Austurlands er Gunnar Jónsson, Egilsstöðum. ¦ í tengslum vi6 starf- semina á Hólum Landbúnaðarráðuneytið hef- ur ákvebib ab mibstöð kennslu og rannsókna skuli vera tengd Bændaskólanum á Hólum. Það er gott mál. Sú starfsemi, sem fram færi í Gunnarsholti, ætti að vera í nánum tengslum við Hólaskóla og skólinn að hafa þar stabsettan starfsmann. Rannsóknar- og tilraunastarf Hólaskóla í Gunnarsholti gefur tækifæri til að vekja áhuga á því og kynna það sem gert er norð- ur á Hólum. Þetta er einstakt tækifæri fyrir skólann til að víkka út sína starfsemi og taka þar afgerandi forystu. Þess vegna er það með ólíkindum, ef þeir sem efla vilja þessa búgrein koma ekki auga á þennan möguleika. Að eiga þess kost að geta kynnt þúsundum manna ár hvert þab, sem verið er að gera í greininni, hefur gífurlega þýð- ingu fyrir markaðinn. Þarna væri t.d. gott tækifæri fyrir skól- ann að kynna á hverju vori það sem gert er heima á Hólum. Til þess ab framkvæma rann- sóknir og tilraunir er ekki naub- synlegt að vera í sviðsljósinu, en til þess að fá fjármagn til þeirrar starfsemi þurfa stofnanir að vekja á sér athygli. Að henda verbmætum Á Búnaðarþingi var sú ákvörðun tekin að leitað skyldi eftir því hvort hagsmunaaðilar í hrossaræktinni hefðu vilja til að nýta aðstöðuna í Gunnarsholti, þegar núverandi leigutíma lýkur 31. ágúst. Þessi tillaga verður vart skilin öðruvísi en svo að Bændasamtökin ætli að hætta þar rekstri og skilja málið eftir opið. Jafnframt tekur Búnaðar- þing undir þá stefnumörkun að kennsla, rannsóknir og tilraunir séu best komnar í tengslum við Bændaskólann á Hólum. Meiri reisn hefði nú verið yfir því ef Búnaðarþing hefði sam- þykkt' stefnumörkun í þá veru að öflug starfsemi í þágu kyn- bóta skyldi rekin í Gunnarsholti í tengslum vib Hólaskóla eba undir forræði skólans. Slík stefnumörkun væri heildarsýn fyrir kynbótastarfib í landinu öllu og ekki síst veigamikill þáttur í markabssetningu. Músarholusjónarmib ein- stakra forystumanna í Félagi hrossabænda eiga ekki ab rába för í þessum efnum. Þau skemma, en bæta ekki. Áningahólf í Jökulsárgljúfrum Smám saman batnar abstaba þeirra sem ferbast á hestum um landib. Aningahólf hafa verib ab sjá dagsins ljós hingab og þangab um landib. Áninga- hólfasjóbur Landssambands hestamannafélaga styrkir byggingu slíkra mannvirkja. A síbasta ári kom Hesta- mannafélagib Feykir í Öxarfirði upp áningahólfi á Svínadal í Jök- ulsárgljúfrum. Félagib fékk leyfi Náttúruverndarrábs fyrir þessari framkvæmd í Svínadal, sem er gamalt eybibýli innan þjób- garbsins í Jökulsárgljúfrum. Staðurinn er vinsæll áningar- staður þeirra sem leib eiga um þjóðgaröinn á hestum. Hólfið er staðsett í túni Svínadals við reið- leiðina í gegnum þjóbgarbinn. Stærð hólfsins er 120 x 50 metrar. í gegnum hólfið rennur lækur og þar eru einnig gamlar hesthúsrústir sem veita skjól. Hólfið er byggt úr rekavibar- staurum og rafgirbingarvír og efsti strengur einangraður frá staurunum í því skyni að hægt sé ab tengja hann vib litla rafstöb, þegar hólfib er í notkun. Vib enda hólfsins er gerbi, svo aub- velt er að taka þar hross. Hólfið er grösugt, auk þess sem mikið graslendi er í næsta nágrenni. í því samkomulagi, sem gert er vib Náttúruverndarráð um upp- setningu hólfsins, er kveðið á um að hólfið verði í eigu þjóð- garbsins og vibhald þess á kostn- að Náttúruverndarráðs. Um hálftíma gangur er frá Svínadal að húsi landvarða í Vesturdal. Ekki er leyfð umferð ökutækja á Svínadal nema í neyðartilfellum. Nauðsynlegt er að þeir, sem ætla að nota hólfið, tilkynni landvörbum um ferbir sínar meb góbum fyrirvara. Áningahólfasjóbur LH veitti 100.000 króna styrk til þessarar framkvæmdar. Þetta er gott dæmi um farsæla samvinnu hestamanna og Nátt- úruverndarráðs. LH hefur kapp- kostað gegnum tíðina að eiga gott samstarf vib Náttúruvernd- arráb, Landgræbslu ríkisins og önnur þau samtök sem vinna ab góbri umgengni um landib. Því mibur er þess sjaldnar getib sem vel er gert í þessum efnum, meira f jallab um þab sem miður fer. ¦

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.