Tíminn - 21.03.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 21.03.1996, Blaðsíða 2
Wímwm Fimmtudagur 21. mars 1996 Tíminn spyr $ » > Var tímabært hjá Páli Péturs- syni ab leggja fram frumvarp um stéttarféiög og vinnudeil- ur? Jóhanna Sigurbardóttir, Þjóbvaka: Nei. Ég tel þab ekki vera vegna þess ab málið var í þeim farvegi ab abilar vinnumarkabarins voru ab skoba málib. Ég tel ab þetta hafi verib fljótfærni hjá Páli Péturssyni og ab hann hefbi átt ab bíöa og sjá hvort ekki næbist sarhkomulag milli abila vinnumarkabarins um málib. Ég held ab þetta sé frum- hlaup sem skabi málib mjög. Hjálmar Árnason, Framsóknarflokki: Ég tel tvímælalaust aö rábherra hafi gert rétt meb því og markmib frumvarpsins er augljóslega ab auka lýbræbi innan verkalýbshreyfingar- innar og færa ákvörbunarvaldib meira til hins almenna félags- manns. Þab hlýtur ab vera áhyggju- efni hversu daub þátttaka er í mikil- vægum ákvörbunum, svo sem um vinnustöbvanir. Þannig ab aukib Iýbræbi er nokkub sem mér er alltaf hugnanlegt. Á einhverju stigi hljóta mál ab fara af samrábsstigi og mér skilst ab nefnd hafi verib ab vinna ab þessu í tvö ár og einhvern tímann þarf ab taka ákvörbun. Sigríbur A. Þórbardóttir, Sjálfstæbisflokki: Já, ég held ab þab hafi verib fylli- lega tímabætt. Þab var alveg naub- synlegt ab þetta mál kæmi inn í umræbuna og væri þá alveg ljóst. Þab er búib ab ræba svo mikib um þab án þess ab þab hafi verib orbib opinbert plagg. Þannig ab sú um- ræba var orbin afskaplega óeblileg. Ég held ab þetta sé ágæt tímasetn- ing og þab er í eblilegu samhengi vib umræbuna um frumvarp um réttindi og skyldur opinberra starfs- manna. Camla lánskjaravísitalan hefbl hœkkab rúmlega 3% meira en sú nýja sem á ársafmœli nú í mars: Um 15 milljörðum skuldugri m.v. gömlu lánskjaravísitöluna Vísitala neysluverbs varb árs- gömul og hafoi þá abeins hækkab um 2% frá því hún tók vib hlutverki verbtrygg- ingarvísitölu í mars í fyrra. Af þróun launavísitölunnar, sem hefur hækkab um 9% undan- farna 12 mánubi og 3,3% hækkun byggingarvísitölunn- ar á sama tíma má ljóst vera ab verbtryggbar eignir og skuldir landsmanna hefbu hækkab miklu (kringum 3%) meira væri gamla lánskjara- vísitalan enn í gangi. Þótt Tíminn hafi ekki handbærar tölur um þab hvab stór hluti af skuldum landsmanna er verbtryggbur virbist óhætt ab áætla ab þeir skuldugu skuld- ubu nú allt ab 15 milljörbum meira og þeir sem ættu pen- ingana væru þá þeim mun ríkari ef gamla lánskjaravísi- talan væri enn vib líbi. Byggingarvísitalan hækkaði um 0,4% milli febrúar og mars. Alls hefur hún þá hækkað um 2% frá áramótum (209,7 stig), sem jafngildir ríflega 8% verb- bólgu á heilu ári. Launahækk- anir hafa mjög mikil áhrif á byggingarvísitöluna, þótt menn standi hins vegar nánast á gati yfir því í hvab litlum mæli þeim hefur verib velt út í almennt vöruverð, samanber vísitölu neysluverðs. Launavísitalan hækkaði að- eins um 0,1% í febrúar, en síð- ustu þrjá mánuði hefur hún hækkað um 3,8%, eða t.d. nærri tvöfalt meira en vöruverð hefur hækkað á heilu ári. Launavísi- talan sem Hagstofan reiknar út frá meðallaunum í hverjum mánuði hefur hækkað um 9% á einu ári, eða rösklega 4 sinnum meira en almennt verðlag í landinu. ¦ Stefnt er ab því ab klára leikskólann á Breibdalsvík sem: Rúmar öll börn á biðlista — og vel þaö Lítib skráb atvinnuleysi er á Breibdalsvík á Austurlandi og ab sögn Rúnars Björgvinssonar, sveitarstjóra í Breíbdalshreppi, er atvinnuástandib þokkalegt í hreppnum en samkvæmt síb- ustu tölum búa þar 337 manns. Hann sagbist þó telja ab nokk- ub væri um dulib atvinnuleysi, einkum í sveitinni í kring þar sem mikill samdráttur hefbi verib hjá bændum og þá sér- staklega í saubfjárkvóta sem hefur dregist saman um rúm 50% á síbustu fimm árum. Hann sagði marga bændur stunda abra vinnu til hlibar vib búskapinn og taldi þab jafnvel eiga vib um meirihluta bænda. Aðspurður um helstu fram- kvæmdir á vegum sveitarfélags- ins sagði Rúnar að verið væri að ljúka við byggingu nýs leik- skóla. Hann á ab rúma 18 börn sem þýðir að öll börn sem bíða eftir dagvistun hjá hreppnum komast ab og reyndar rúmlega það. „Síðan verður haldið áfram með höfnina. Það verður byrjað að steypa þekjuna hér á nýju bryggjuna." Þessi tvö helstu forgangsmál hreppsins eru þess eðlis að þau valda varla miklum deilum meðal íbúa enda segist Rúnar ekki hafa orðið var við háværan ágreining um forgangsröðun- ina. -LÓA FRAMHALDS- SAGA Skólalíf EFTIR FJÖLMANN BLÖNDAL Eigingirni er einkenni margra stjórnenda og Doddi var engin undantekning. Eigingirni hans snerist þó ekki um veraldlega hluti, heldur fyrst og fremst um völd og áhrif á fólk. Uppáhaldseign hans var þess vegna auð- sveipir kennarar, að ekki væri talað um deildar- stjóra. Sumir deildarstjórarnir voru reyndar sjálf- stæðari en svo að þeir sættu sig við að teljast til eigna skólastjórans, og fóru þar fremstir sér- stakir skjólstæðingar Dóru, hinnar traustu, óhagganlegu eiginkonu skólastjórans. Vegna gagnkvæms trausts þeirra hjónanna lét Doddi sér þetta vel líka. Verra var það hins vegar með deildarstjórann 38 á sjávarútvegsbraut. Ef svo mátti segja, óx þeim slétta og strokna upp skafningi sífellt fiskur um hrygg og hver vissi nema hann yrði stórlax á ný? Þetta fór óstjórnlega í taugarnar á Dodda sem notaði hvert tækifæri til að gera lítið úr þessum sjálfumglaða, unglega, gjörsamlega hrukku- lausa postulínskennara, en ekkert virtist bíta á hann. Auðvitað hlaut að koma að því að Steini misstigi sig í einhverjum kennsluháttum sín- um, en þaö hafði ekki orðið enn, og í mörg ár höfðu þeir unnið hlið við hlið, en hatast í hljóði. Stundum fór þessi vöntun á algeru taum- haldi yfir samstarfsmönnunum svo í taugarnar á Dodda, að hann missti stjórn á sér eitt augnablik, og þá var það oft næsti maður sem fyrir stjórnleysinu varð. (Adgefnu tilefhl skal tekib fram ad persónur og atburbir íþessarí sögu eiga sér ekki fyrirmyndir í raunveruleikanum. Öll samsvörun viö raunverulegt fölk eba afburbi er hrein tilviljun.) Sagt var... Kirkjum breytt í skátaheimili „í stab þjóbkirkju mætti koma á fót eins konar skátahreyfingu fyrir full- orbna. Kirkjunum breytt í félags- heimili þar sem fólk kæmi saman á kvöldin og föndrabi. A sumrin færu menn svo í útilegu til ab syngja sam- an. Organistinn gæti glamraö á gítar og eiginkonan fyllt upp í meb söng sínum. Camli presturinn gæti líka notab tækifærib og blessab öll dýrin í sveitinni, skírt hesta og hunda eba vígt kletta og fjöll." Einar S. Gubmundsson, setur fram hug- myndir sínar um nýtt hlutverk kirkjunn- ar, organista og prests í lesendabréfi í DV. Skltlb á sig í f jölmiblum „í stuttu máli sagt, þá hefur fólk sjaldan orbib vitni ab því ab menn klúbrubu jafn fullkomlega og jafn heimskulega og gerbist meb brott- rekstri Vibars Eggertssonar. Og ekki batnabi þab þegar forgöngumenn klaufaskaparins tóku ab birtast í fjöl- miblum til ab skýra sín mál — þar gerbu þeir sig svo rækilega ab fíflum ab lengi verbur í minnum haft, eba eins og einhver sagbi meb gömlu og góöu alþýblegu tugutaki: sjaldan hafa menn skitib jafn rækilega á sig." Segir Einar Kárason rithöfundur í DV. Ab stela leikhúsi „Canga sumar samsæriskenningarn- ar svo langt ab segja ab Kjartan hafi ætlab sér ab stela Borgarleikhúsinu frá Leikfélagi Reykjavíkur meb tilstyrk borgaryfirvalda." ítarleg fréttaskýring Alþýbublabsins um málefni Leikfeálgs Reykjavíkur. Eiga ab hugleiba ab víkja báblr „Þess vegna ættu allir ab forbast ab hlaupa meb persónuleg ágreinings- efni í fjölmibla. Þau eiga menn fyrst og fremst ab leysa sjálfir innbyrbis eins og sannir, réttsýnir menn, og ef þab tekst ekki, þá ber ab fela öbrum ab gera þab, helst í eins mikilli kyrr- þey og unnt er. Og deiluabilar sem starfa í almenningsstofnunum mega aldrei gleyma þjónustuskyldum sín- um. Ceti þeir ekki leyst mál sín, eiga þeir ab hugleiba ab víkja bábir — í þágu þess málefnis sem þeir þjóna." Njörbur P. Njarbvík ritar um frásagnir af sundurlyndi sem hafa tröllribib tjdl miblum ab undanförnu. POTTl Nú er fullyrt í pottinum ab þó svo ab Einar Karl Haraldsson sé meb sex mánaba uppsagnarfrest eigi fæstir von á því ab hann vinni hann allan. Flestir eiga von á því ab Einar gerist kosn- ingastjóri fyrir Ólaf Ragnar Grímsson í forsetakosningunum ... • Cubrún Agnarsdóttir er sögb vera á leibinni meb ab tilkynna frambob sitt. í pottinum í gær var fullyrt ab Cubrún hafi verib foxill út í nöfnu sína Péturs- dóttur um nokkra hríb fyrir ab hafa til- kynnt frambob sitt svo fljótt, en þær eru sagbar hafa sammælst um þab á sínum tíma ab hafa samráb um fram- bob þar sem einsýnt væri ab stubn- ingshópar kynnu ab skarast... • Og í framhaldi af forsetaframbobum Cubrúnanna þá er vitab ab Kvennalist- inn á í talsverbum erfibleikum meb ab gera upp á milli frambjóbenda. Vitab er ab margar kvennalistakonur, m.a. Ingi- björg Sólrún og Kristín Árna eru spenntar fyrir Cubrúnu Péturs, m.a. á þeirri forsendu ab hún er kona. Hún er hins vegar líka fulltrúi ættarveldis og kolkrabbans sem er erfíbara mál. Pess vegna segja abrar kvennalistakonur ab kynferbi eigí ekki ab rába afstöbu í þessum efnum. Frambob Cubrúnar Agnars gæti í raun einfaldab valib fyrir margar Kvennalistakonurnar því hún er jú bæbi kona og femínisti...

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.