Tíminn - 27.03.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 27.03.1996, Blaðsíða 2
Mibvikudagur 27. mars 1996 Ertu sammála því að einokun verktaka á framkvæmdum varnarliösins verbi afnumin? Kristján Gunnarsson, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur: Nei. Ég er ekki sammála því. Ég held aö þetta ætti aö vera í ákveðn- um farvegi undir yfirstjórn ríkisins, þ.e. aö öll verktakastarfsemin hjá varnarliðinu verði á hendi ríkisins. Ég held aö þetta afnám og þessi sparnaöur muni á endanum koma fram í lægri launum fyrir íslenska starfsmenn hjá varnarliðinu. Þessi frjálsa útboðsstefna þýði í raun minni vinnu og lægri laun. Jóhann Geirdal, formaður Versl- unarmannafélags Suðurnesja: Mér finnst fyrst og fremst mikil- vægt að gæta nagsmuna þess fólks sem vinnur þarna suöurfrá og það að opna fyrir útboð getur oft á tíö- um þýtt að við erum að skerða verulega möguleika þéss fólks til at- vinnu. Ég er því frekar neikvæður gagnvart þessari breytingu. Kristín Sigurðardóttir, fram- kvæmdastjóri Félags vinnuvéla- eigenda: Já. Ég held að afnámiö leiöi til þess að eðlilegar markaðsaðstæður skapist um þetta vinnuframboð sem er þarna suður á Keflavíkur- flugvelli. Ég er ekki viss um að þetta þurfi að skerða atvinnumögu- leika fólks á Suðurnesjum. Ég held að ef við lítum svo á að verðið sé ef til vill í hærri kantinum og það sé þá framkvæmt minna fyrir bragð- ið, þá kunni einhver kostnaðar- lækkun á þessum framkvæmdum varnarliðsins að leiða jafnvel frekar til meiri atvinnu. Þaö teldi ég mjög eðlileg markaðsviðbrögð þar sem þeir aöilar sem borga þessar fram- kvæmdir hafa ítrekað kvartaö mjög undan verðlaginu. VIS: Ekkert komib fram sem réttlœtir lœgri ibgjöld til félagsmanna FÍB umfram abra vibskiptavini: Persónuslysum fækkaði en munatjónum fjölgaði „Reynslutölur ráöa iðgjöldum og ekkert hefur komið fram sem réttlætir lægri (bifreiða)trygg- ingaiðgjöld eingöngu vegna að- ildar að FÍB", segir m.a. í árs- skýrslu VÍS (Vátryggingafélags ís- lands), þar sem m.a. er vikið að útboði FÍB á ökutækjatrygging- um fyrir félagsmenn sína, undir því yfirlýsta markmiði aö lækka iðgjöldin um a.m.k. 30%. VÍS hafi kannað þær upplýsingar sem fram voru lagðar og borið sam- an tölur við áralanga reynslu fé- lagsins af viðskiptavinum VÍS, um 40% bíleigenda í landinu. „Niður- staðan var skýr. Engar forsendur eru fyrir hendi sem réttlæta betri kjör til félagsmanna FÍB umfram aðra viðskiptavini VÍS". í bréfi sínu til FÍB hafi VÍS því minnt á það sem mestu máli skipti: Að fækkun slysa og þar með lækkun tjónabóta sé eina leiðin til lækkunar iðgjalda. Árið 1995 voru iðgjöld af öku- tækjatryggingum hjá VÍS tæplega 2.200 milljónir króna, eða hátt í helmingurinn (48%) af öllum ið- gjöldum af frumtryggingum félags- ins. Ökutækjatjón ársins námu tæplega 2.060 milljónum kr., eða nærri 95% af iðgjaldatekjum félags- ins. Munatjónum í ábyrgðartrygg- ingum bifreiða fjölgaði um 3,6% milli ára. Á sama tíma fækkaði til- kynntum persónuslysum um 3%, en samt voru þau ennþá nærri 11% fleiri en árið 1993. Að mati VÍS sýn- TF-Sýn i ískönnunarflugi s.l. mánudag: ísinn næst landi 17 sml NA af Horni ískönnunarflug sl. mánudag leiddi í ljós að ísfláki, um 4 sjó- mílna langur og 1/2 mílu breiður, var 5 sjómílur norövestur af Gelti. Megin ísinn var næst landi 18 sjó- mílur norðvestur af Barða, 22 sjó- mílur norðvestur af Straumnesi og 17 sjómílur norðaustur af Horni. íshrafl var allvíða í allt að 15 sjómílur út frá megin ísnum. Þéttleiki íssins var víðast 1-3/ 10., en 4-6/10. innar, samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæsl- unni. ¦ ir þetta vel þær miklu sveiflur sem orðið geta í tjónum og tjónakostn- aði milli ára. í ársskýrslu VÍS segir að rekstur- inn hafi gengib vel á árinu 1995. Markvissar aðgerðir hafi minnkað kröfutöp og stöðugleiki í efnahags- lífinu hafi skilað sýnilegum ár- angri. Þetta hafi gert félaginu kleift að lækka iðgjöld í ýmsum greinum. VÍS hafði 207 milljóna króna hagnað á árinu. Iðgjaldatekjur árs- ins hækkuðu um 0,8% og urðu 4.666 milljónir. Bókfærð ibgjöld lækkuðu þó um 3,2%, aðallega vegna rúmlega 200 milljóna kr. ib- gjaldalækkunar á árinu í ökutækja-, heimilis- og húseigendatrygging- um. Tjón ársins námu tæplega 3.900 milljónum króna, sem var 0,6% hækkun frá fyrra ári. Launa- og annar rekstrarkostnab- ur ásamt greiddum umboðslaunum nam liblega 19% af ibgjaldatekjum, eba rösklega 890 milljónum kr. á árinu, sem var hátt í 6% hækkun milli ára. Tryggingasjóbur félagsins hækk- abi um ríflega 1 milljarb á árinu og stób í drjúgum 10 milljörbum króna í árslok. Nafnverb hlutafjár félagsins er liblega 440 milljónir og bókfært eigib fé um 1.130 milljónir og hækkabi um ríflega 18% milli ára. . Sjávarútvegsrábherrar Islands, Noregs, Fœreyja og Rússlands á fundi NAMMCO í Tromsö: Ræða hvalveiðieftirlit Þótt eftirlit með hvalveibum sé efst á baugi á 6. rábsfundi Norbur- Atlantshafs sjávar- spendýrarábsins (NAMMCO) í Tromsö í Noregi í vikunni, er búist vib ab fiskveibideilur þjóba vib Norbur- Atlantshaf muni bera eitthvab á góma í vibræbum sjávarútvegsráb- herra íslands, Noregs, Færeyja og Rússlands þegar þeir hittast þar ytra. Arnór Halldórsson, lögfræð- ingur í sjávarútvegsrábuneytinu, gerir sér vonir um hægt verði að þoka mörgum málum fram á þessum fundi og þá sérstaklega eftirliti meb hvalveibum og jafn- vel fleiru er lýtur ab stjórn og nýtingu sjávarspendýra. Hann segir ab á fundinum verbi ekki rætt neitt sérstaklega um þau áform stjórnvalda ab leyfa hrefnuveiðar hér við land á ný, enda sé það háð vilja íslenskra stjórnvalda hvab gert verbur í þeim efnum. Kristján Ragnarsson formabur LÍÚ segist hinsvegar reikna meb því ab rábherrarnir muni nota tækifærib og ræba eitthvab sín í milli fiskveibideilur þjóbanna eins og t.d. veibar í Síldarsmug- unni og ef til vill fiskveibar í Bar- entshafi. Hann segir ab þótt sam- komulag.hafi tekist um skiptingu úthafskarfakvótans á Reykjanes- hrygg á aukafundi NEAFC í London í sl. viku, þá hefbi ekkert komið þar fram sem bendir til þess ab lausn sé í sjónmáli um veibar í Síldarsmugunni. -grh horictalrarabob: . c'-\I.IV' TúverburaöSpyrjafólki& //£y/?iDO 3/?YA/£>/S ? £¦/?- A/OX/<0/< /YÆTr/? /9 £///?£> /<0///?/V S£A/S/?GÐ/ /?£ sá/< S£A7 or/?/v/<//</s/?/?£) - /-/£/?/?/?£/?ó'> S£OZ /?£S£A? S£A7 £/6/A//CO/V/? £/G/N- A7/7A/A/S £0£S£T/?/VS ? Sagt var... Ekkert vit fyrir Ólaf ab verba ekki f orseti „Skilabobin sem vib fáum alls staðar að eru slík að þab er ekkert vit fyrir Ólaf annað en að fara fram." Ónafngreindur stubningsmabur Ólafs Ragnars Crímssonar, um frambob hans til forseta í Alþýbublabinu. Fékk magapínu „Ég hlakka mikib til ab heyra hin lög- in. Ég beiö og vonaöi ab vib mynd- um komast inn og þegar ég heyrbi þab fékk ég magapínu." Anna Mjöll í DV. Lögreglufylgd organista og prests „í ísrael senda þeir hermenn inn á Casavæbib til ab stilla til fribar. Má ekki hafa prestinn og organistann í lögreglufylgd?" Spyr Dagfari í gær. „Ég er tilbúinn" „Vib gerum okkar varúbarrábstafanir hvert í sínu horni. Þab er ekki nóg ab taka meb sér bók í rúmib, því ráblagt er ab geyma skó meb sólum nálægt og vasaljós í náttborbsskúffunni." Carbar Hannesson Hvergerbingur um hvernig hægt sé ab búa sig undir jarb- skjálfta. DV. Skottulækningar í apótekum „Mebferb langvarandi svefnleysis þarf ab byggja á áreibanlegri einstak- iingsbundinni greiningu og þekkingu á svefni og svefnvandamálum og hana þarf ab framkvæma af kunn- áttu og nákvæmni. Skottulækningar á borb vib títtnefndan plástur upp- fylla ekkert af þessum skilyrbum." Segir Júlíus K. Björnsson sálfræbingur um plástra, sem nú eru seldir í apótek- um til styrktar Landsbjargar. Konan hrifist af biskupi? „Cæti ekki eins verib ab konan [Sig- rún Pálína Ingvarsdóttir] hafi sjálf verib farin ab hrífast af hinum hlýja og myndarlega presti, er hún átti svo marga fundi meb honum, og látib þab í Ijósi, en fengib höfnun. Flestir vita ab þab getur verib sárt ab fá höfnun á einn og annan hátt." Ja, stórt er spurt. Vigdís Bjarnadóttir ritar ofangreint í Morgunblabib og er meb sínar skýringar á meintri áreitni biskups. Fyrirsögn greinar hennar er „Vangaveltur konu" og gub hjálpi þeim karlmanni sem skrifabi slíkt! POTTi Nú þegar allt bendir til að Olafur Ragnar ætli íforsetaframboð þá halda „félagar hans" íflokknum áfram að reyna að finna á honum snögga bletti. Eins og fram hefur komið tengja menn saman mikinn áhuga flokkseigenda á fjármálum flokksins og yfirlýsingar um „óreiðu" hjá Einari Karli og Ólafi Ragnari fyrirhuguðu forsetafram- boði. í pottinum er nú talað um að Kristinn H. Gunnarsson hafi verið að gera miklar fyrirspurnir um krít- arkortanotkun fyrrverandi forustu á framkvæmdastjórnarfundi í vik- unni, en Allaballinn ípottinum bætti vib ab honum hefði ekki orð- ið ab ósk sinni að búa til íslenskt Monu Sahlin mál... • Skattstofurnar hafa átt í erfiðleik- um meö stóra VASK-svindlara sem leikið hafa lausum hala. Nú reyna fjármálayfirvöld allt hvab þau geta til að beina aðgerðum skattyfir- valda inn á þær brautir að sjá við svindlurunum af þessu tagi. í pott- inum heyrum við ab á Litla-Hrauni sé ævinlega talab um „blessaban virðisaukaskattinn", en á því ríkis- búi hafa í þab minnsta tveirfangar unnib hörðum höndum við að falsa VASK-skýrslur, og það meb „góbum" árangri...

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.