Tíminn - 27.03.1996, Blaðsíða 6

Tíminn - 27.03.1996, Blaðsíða 6
Miðvikudagur 27. mars 1996 UR HERAÐSFRETTABLOÐUM ÆS rnETTnninn in SELFOSSI Lög um útfararkostnað frá 1993 koma illa vio Stokks- eyrarkirkjugarb: Greiba laun presta vegna útfara í öbrum sóknum Stokkseyrarkirkjugarður greiddi á síðasta ári tæplega 80.000 krónur í laun til presta í öörum sóknum. Kirkjugarð- urinn hefur um árabil greitt kostnað við útfarir íbúa hreppsins, en í þessum tilvik- um er um að ræða fólk af elli- heimilinu Kumbaravogi á Stokkseyri sem kemur annars staðar að af landinu og er jarðsett annars staðar. Samkvæmt lögum frá 1993 ber kirkjugarðinum í sókninni þar sem viðkomandi hefur síðast átt lögheimili að greiða laun prests við útför. Þetta hefur í för með sér stóraukinn kostnað fyrir kirkjugarða þeirra sókna þar sem eru stór elliheimili. Vistmenn á Kumbaravogi eru yfirleitt skráðir með lög- heimili á Stokkseyri. Á dvalar- heimilinu Kumbaravogi eru í dag um 60 vistmenn og sumir þeirra hafa aldrei búið á Suð- urlandi né eiga rætur þar. Ein- staklingar, sem hafa borgað gjöld til kirkjugarðsins í sinni sókn árum saman og koma til dvalar á Kumbaravogi á ævi- kvöldinu, eru taldir vera Stokkseyringar. Viðkomandi búa þar kannski 1-2 ár, en Stokkseyrarkirkjugarður þarf, vegna þessara nýju laga, að greiða kostnað við útför þessa fólks, þó svo að það hafi greitt sín gjöld í öðrum sóknum alla tíð. Fjóla Ægisdóttir, formaður sóknarnefndar Stokkseyrar- kirkju, segir það vera óréttlátt að Stokkseyrarkirkjugarður borgi útfararkostnað þessara einstaklinga: „Það er undar- legt að Stokkseyrarkirkjugarð- ur borgi laun presta t.d. á Ak- ureyri. Við erum ekki að setja út á vistheimilið á nokkurn hátt. Kirkjugarðurinn fær vissa upphæð á ári í kirkju- garðsgjöld vegna dvalar- manna á Kumbaravogi. Lögin eru óréttlát." FRETTIR VESTMANNAEYJUM Bæjarráð: Samþykkt ao stofna Þróunarfélag Vm Sjálfstæðismenn hafa lagt fram tillögu að stofnun Þró- unarfélags Vestmannaeyja, sem m.a. á að yfirtaka starf at- vinnu- og ferðamálafulltrúa. í tillögunni er gert ráð fyrir að stofnendur félagsins verði Vestmannaeyjabær, Rann- sóknasetur HI, Hafnarsjóður og Bæjarveitur Vestmanna- eyja. Gera á samning um framlag frá Atvinnuþróunar- sjóði Suðurlands vegna samn- ings sjóðsins viö Byggðastofn- un um atvinnuráðgjöf á Suð- urlandi. Starf atvinnu- og ferðamálafulltrúa verður lagt Nokkrir hressir strákar ab háma í sig pizzur frá Flatbökunni í tilefni af opnun félagsmibstóbvarinnar. niður, en forstöðumaður Þró- unarfélagsins mun taka að sér verkefni hans. Guðjón Hjörleifsson bæjar- stjóri fylgdi tillögu um Þróun- arfélagið úr hlaði í bæjarráði í síðustu viku. í gögnum með tillögunni kemur fram að fé- laginu er ætlað að stuðla aö jákvæðri þróun atvinnulífs í Vestmannaeyjum með nánu samstarfi við Rannsóknasetr- ið, atvinnufyrirtæki, einstak- linga og Vestmannaeyjabæ. Menn eiga að snúa sér til fé- lagsins varðandi ráðgjöf og því er ætlað að leita uppi möguleg tækifæri, sem leitt gætu til fleiri atvinnutækifæra í bænum. í skilgreiningu á þjónustu félagsins fyrir einstaklinga segir að það skuli leggja mat á nýjar hugmyndir, afla upplýs- inga og aðstoða við útvegun fjármagns og ráðgjöf við stofnun og rekstur fyrirtækja. Fyrirtækjum verður m.a. boðið upp á aðstoð við mark- aðsvinnu, mat á hugmynd- um, upplýsingaleit, gerð greiðslu- og rekstraráætlana og verkefnis- og framleiðslu- stjórnun. Þróunarfélagið á einnig aö vinna að stefnumörkun í ferðamálum sem hagsmuna- aðilar standa að. Í^Sffi SELFOSSI Ný félagsmibstöb opnub Endurbætt félagsmiðstöð var opnuð á neðri hæð félags- heimilisins Gimlis á Stokks- eyri á föstudagskvöld. Hús- næðið er í eigu hreppsins, en unglingarnir unnu við breyt- ingarnar ásamt starfsmönnum sveitarfélagsins. Egilsstaðaflugvöllur: Fullnægir skilyrb- um sem alþjóoa- flugvöllur Egilsstaðaflugvöllur full- nægir nú öllum skilyrðum sem alþjóðlegur varaflug- völlur, en frá miðjum mars- mánuði hefur verið fullnægt öllum skyldum um veður- þjónustu og veðurathuganir sem krafist er á alþjóðaflug- völlum. Veðurupplýsingum og veðurspá fyrir svæðið er nú miðlað gegnum alþjóðleg dreifikerfi veðurstofa, þann- ig að auðvelt er að nálgast þær erlendis. Þetta kom fram í máli Magnúsar Jónssonar veðurstofustjóra, sem heim- sótti Egilsstaðaflugvöll síð- astliðinn miðvikudag í til- efni þessara tímamóta, ásamt Þorgeiri Pálssyni flug- málastjóra, Jóhanni H. Jóns- syni, framkvæmdastjóra flugvallaþjónustu, og Hauki Haukssyni varaflugmála- stjóra. Enn sem komið er hefur völlurinn verið lítið notaður sem varavöllur, en að sögn Jóhanns Þ. Jónssonar er hann þýðingarmikill, ekki síst sem neyðarvöllur fyrir tveggja hreyfla þotur sem eru í ferðum yfir hafið. Jó- hann sagðist vera mjög ánægður með þá samvinnu sem tekist hefur milli Bruna- varna á Héraði og Flugmála- stjórnar um slökkviliðið, en þessir aðilar hafa ákveðið að standa saman að kaupum á fullkomnum slökkvibíl og er verið að vinna í þeim mál- um. / blíbvibri á svölunum vib flugturninn á Egilsstabaflugvelli. F.v. Haukur Hauksson, Ingólfur Arnarson, umdcemisstjóri Flugmálastjórnar á Aust- urlandi, Þorgeir Pálsson, jóhann H. jónsson og Magnús jónsson. Verkalýbsfélög í S.-Þingeyjarsýslu hvetja til samn- inga um samskiptareglur á vinnumarkabi: Áratuga hefö og sátt rofin Sameiginlegur fundur verka- lýðsfélaga í Suður-Þingeyjar- sýslu krefst þess að frumvarp til laga um breytingar á lög- um um stéttarfélög og vinnu- deilur verbi dregib til baka. Jafnframt mótmælir fundur- inn framkomnum tillögum til breytinga á lögum um at- vinnuleysistryggingar. I ályktun fundarins kemur m.a. fram að með frumvarpinu um stéttarfélög og vinnudeilur sé rofin áratuga hefð fyrir þrí- hliða samstarfi og víðtækari sátt um samskiptareglur á vinnumarkaði. Þá verði ekki þolað að breytingum á vinnu- löggjöfinni verði þröngvað uppá launafólk án samráðs við verkalýðshreyfinguna, enda sé þarna um að ræða alvarlega árás á sjálfsögð réttindi launa- fólks og tilvist stéttarfélaga. Fundurinn krefst þess að aðil- um vinnumarkaðarins verði gefinn kostur á að semja um samskiptareglur á vinnumark- aði án hótunar stjórnvalda um lagasetningu. Verkalýðsfélögin telja einnig að tillögur til breytinga á at- vinnuleysistryggingum feli í sér lakari rétt þeirra, sem eru í at- vinnuleit og þurfa að nýta sér þann neyðarrétt sem felst í at- vinnuleysisbótakerfinu. Nær sé að stjórnvöld leggi fram heild- stæða atvinnustefnu í stað til- lagna sem hafa í för með sér að fólk þarf í auknum mæli að leita á náðir félagsmálastofnana um framfærslu. -grh Sex hlutu viöurkenningu fyrir sitt framlag til „Hreins Suburlands": Verðlaun fyrir veit- ingar og gistingu öll í V.-Skaft. Sex aðilum voru veitt viður- kenningarskjöl fyrir sitt fram- lag til „Hreins Suöurlands", á aðalfundi Samtaka sunn- lenskra sveitarfélaga sem haldinn var á Hvolsvelli um helgina. Viðurkenningarnar voru veittar eftirlitsskyldum aðilum í eftirfarandi flokk- um: Hótel og veitingahús, gistihús og ferðaþjónusta bænda, sundlaugar, tjald- svæöi, matvöruverslanir og umhverfismál. Matiö byggðist á heilbrigðis- og umhverfiseftirliti 1995-96. Hótel Edda á Kirkjubæjar- klaustri fékk viðurkenningu fyrir framúrskarandi gæði: Hreinlæti og snyrtimennsku í veitingasal, eldhúsi og her- bergjum, fjölbreyttan matseðil og góða rétti. Ragnheiður og Hörður, ferða- þjónustubændur á Hunkubökk- um, fengu viðurkenningu fyrir einstakt hreinlæti og snyrti- mennsku í gistiskálum og sér- lega snyrtilegt umhverfi. Sundlaugin að Geysi í Bisk- upstungum hlaut viðurkenn- ingu fyrir framúrskarandi hreinlæti og snyrtimennsku í búningsaðstöðu gesta og laug og vel hönnuð og snyrtileg mannvirki og umhverfi. Tjaldstæðið að Kirkjubæ II í Skaftárhreppi hlaut viðurkenn- ingu fyrir framúrskarandi hreinlæti og snyrtimennsku á tjaldstæði og umhverfi og fyrir- myndar gestaaðstöðu. Matvörudeildir Kaupfélags Árnesinga á Selfossi hlutu viö- urkenningu fyrir framúrskar- andi gæði, fjölbreytni og holl- ustu matvæla, auk þess sem heilbrigðisþættir í matvöru- deild væru til fyrirmyndar. Sorpstöð Rangárvallasýslu hlaut viðurkenningu fyrir for- göngu í þróun umhverfismála á Suðurlandi. Rekstur flokkunar- og móttökustöðvar fyrir úrgang að Strönd, móttaka spilliefna, flokkun á úrgangsefnum og merkingar á gámasvæðum væri til fyrirmyndar, sem og góð þjónusta við viðskiptavini. ¦ Tryggingastofnun ríkisins fyrst norrœnna trygginga- stofnana á Internetib: Á undan öörumá Internetib Tryggingastofnun ríkisins hefur sett upplýsingahand- bók sína á Internetiö og varð þar með fyrst norrænna tryggingastofnana til að setja upplýsingaefni á Internetið. Handbókin hefur ab geyma víðtækar upplýsingar um ís- lenska almannatrygginga- kerfið: um bótarétt, upphæbir bóta, hvernig sótt er um ein- staka bótaflokka og sömu- leiðis um tekjutengingu bóta og fleira. Meb útgáfu hand- bókarinnar á Internetinu hef- ur almenningi opnast leib til aö kynna sér rétt sinn á auð- veldan og þægilegan hátt. Norðurlöndin eru að þróa með sér samstarf á vettvangi Internetsins, samkvæmt til- kynningu frá Tryggingastofn- un. Hugmyndin er sú, að trygg- ingastofnanir á Norðurlöndum verði með sameiginlega heima- síðu, þar sem hægt verður að nálgast upplýsingar um al- mannatryggingakerfi allra land- anna. Heimasíða TR hefur slóð- ina http://www.tr.is/. í tilefni 60 ára afmælis stofnunarinnar 1. apríl n.k. er verið að setja upplýsingar um sögu hennar inn á netið. ¦

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.