Tíminn - 24.04.1996, Blaðsíða 3

Tíminn - 24.04.1996, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 24. aprfl 1996 Evrópsku leiöarljóss-verblaunin frá Lotus falla íslensku fyrirtœki í skaut. Ibnabarráöherra: Sýnir hvers hugbúnaðar- menn okkar eru megnugir íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki, Hugvit hf. í Reykjavík, hlaut á dögunum eftirsótta viður- kenningu sem Lotus hugbún- aöarfyrirtækið veitir, evr- ópsku Beacon-verðlaunin, eða leiðarljóssverðlaunin eins og þau gætu heitið á íslensku. Lotus er alþjóðlegt fyrirtæki í eigu IBM, og einn af stærstu hugbúnaðarrisum heimsins. Verðlaunin voru afhent við athöfn í Maastricht í Hollandi á dögunum. Verölaunin skiptast í 8 flokka og fékk Hugvit hf. verðlaun í fyrsta flokknum, fyrir „bestu lausnir fyrir viðskiptavininn". Skilgreining Lotus á þessum flokki er að verðlaunin séu veitt sem viðurkenning fyrir „frum- legar lausnir sem bæti verulega möguleika og starfshæfni þess fyrirtækis eða stofnunar sem unnið er fyrir, þannig að árang- urinn verði auðsýnilegur og mælanlegur". Mælistikurnar eru fyrst og fremst gæði, aukin framleiðni, hagræðing og bætt Snjallræði '96 farið af stað Hugmyndasamkeppnin Snjallræði fer nú af stað í þriðja sinn. Um er að ræða samkeppni fyrir einstak- linga með snjallar hug- myndir sem geta leitt til framleiðslu nýrra vara sem eru líklegar til að spjara sig á markaði. Snjallræði '96 er hluti af Átaki til atvinnusköpunar. Verðlaunum í samkeppninni er varið til að vinna hugmynd- inni brautargengi. Heildar- verðlaun fyrir einstaka hug- mynd geta numið allt að tveimur milljónum króna. Hugmyndasmiðurinn verður að leggja fram mótframlag sem getur numið allt að sautj- án hundruð þúsundum, að mestu í formi vinnuframlags. Á móti kemur að allur hagnað- ur af hugmyndinni rennur til eigenda hennar. Umsóknarfrestur í Snjall- ræði '96 er til 3. maí nk. ¦ afkoma. Verðlaunahafar eru valdir úr hópi samstarfsaðila Lotus í Evr- ópu, en þeir eru meira en þrjú þúsund talsins. Ólafur Daðason er fram- kvæmdastjóri Hugvits hf. Hann segir viðurkenninguna mikinn heiður fyrir fyrirtæki sitt. En hann líti ekki síður á hana sem viðurkennningu til viðskipta- manna fyrirtækisins. Samvinna þeirra og Hugvits hafi skilað lausnum og árangri í rekstri sem verið var að verðlauna. Hugvit hf. hefur sérhæft sig í gerð hugbúnaðar fyrir Lotus, en það kerfi er á sviði daglegrar skjalavörslu og verkefnastjórn- unar í fyrirtækjum og stofnun- um og er með stærri aðilum á því sviði á Norðurlöndum. Ætlunin mun að öll ráðuneyt- in verði komin með þennan hugbúnað síðar á þessu ári. Nú þegar hafa menntamálaráðu- neytið, og iðnaðar- og við- skiptaráðuneyti tekið upp kerfi þetta. Finnur Ingólfsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sagði í gær að enginn vafi léki á að hugbúnaðurinn kæmi að góðu gagni í starfsemi ráðuneytisins. Ólafur Dabason, til vinstri á myndinni, tekur vib Beacon- verblaununum úr hendi Ray Ozzie, höfundar Lotus Notes. Ozzie var nýfega kjörinn mab- ur ársins 1995 af PC Magazine. „Það er stórkostlegt að fyrir- tækið skuli fá þessi verðlaun og sýnir hvers megnugir hugbún- aðarmenn okkar eru. Ég er byrj- aður að tileinka mér þetta kerfi að hluta til. Það er enginn vafi á að þarna er um mjög merkilega hluti að ræða. Menn eru til dæmis fljótir að finna mál, þetta greiðir mjög fyrir okkar störf- um," sagði Finnur. -JBP Atvinnulausir í marslok rúmlega 1.300 fœrri en á sama tíma í fyrra: Karlar án vinnu nú 30% færri en í mars í fyrra Atvinnuleysi hrjáði álíka marga í mars eins og mánuð- inn á undan, um 6.400 manns að jafnaði, eða um 5% af mannafla. Á hinn bóginn voru atvinnulausir nú miklu færri heldur en í mars í fyrra, þegar atvinnulausir voru jafn- aðarlega um 8.200 í mánuðin- um. Sérstaklega hefur ástand- ið batnað á landsbyggðinni (úr 6,7% í fyrra í 4% nú) þar sem atvinnulausum hefur fækkað um 1.400 milli ára, þar af 850 karla og um 550 konur. I mars var atvinnuleysi hvergi meira á landinu en á höfuð- borgarsvæðinu. Um 67% allra atvinnuleysingja í landinu voru þá á höfuðborgarsvæðinu í stað 57% ári áður. Breytingar eru litl- ar sem engar milli mánaða. Miðað við mars í fyrra hefur at- vinnulausum körlum fækkað um 430 en konum án vinnu hins vegar fjölgað um 50. í lok mars voru 3.230 karlar á Breytingar á Snœfjallastrandavegi í ísafjarbardjúpi: Fari neðan túns- ins á Rauðamýri atvinnuleysisskrá, eða um 1.150 færri en á sama tíma árið áður. En atvinnulausar konur voru aðeins 200 færri en þá. Þessar tölur eru mjög svipaðar og þær voru mánuði áður, í febrúarlok. Á Vinnumálaskrifstofunni bú- ast menn við því að atvinnu- lausum fækki nokkuð milli mars og apríl eins og tíðkast hefur undanfarin ár. Aætlað er að hlutfall atvinnulausra gæti orðið á milli 4,1% til 4,6% í apr- íl, eða kringum 1.400 manns færra en ári áður. Meira en fimmtungur (21%) þeirra kvenna sem voru á at- vinnuleysiskrá í marslok voru samt í hlutastarfi, en tæplega 7% karlanna. Alls voru rúmlega 1.000 manns í þannig stöðu, þar af tæplega 800 konur. ¦ Um 1.170 fengu atvinnuleyfi í fyrra og 277 fyrstu þrjá mán- ubi þessa árs: Uml50ný atvinnuleyfi Alls voru veitt 154 ný timabund- in atvmnuleyfi fyrstu þrjá mán- uði þessa árs, eba kringum 50 í hverjum mánubi. Auk þess voru nærri 70 tímabundin leyfi fram- lengd. Nærri 50 manns fengu síb- an óbundin atvinnuleyfi á tíma- bilinu, 5 námsmannaleyfi og 1 vistrábningarleyfi. Samtals voru því veitt 277 atvinnuleyfi mánub- ina janúar, febrúar og mars á þessu ári, samkvæmt yflrliti frá Vinnumálaskrifstofu félagsmála- rábuneytisins. Áriö 1995 voru veitt samtals 1.172 arvinnuleyfi, en sá fjöldi sam- svarar um 1% af starfandi fólki í landinu. Þar af voru um 360 tíma- bundin leyfi og 380 framlengd, en rúmlega 400 manns fengu óbundin leyfi til ab stunda vinnu á íslandi. Þá fengu einnig 6 einstaklingar leyfi til atvinnurekstrar, en engum hefur verib veirt slíkt leyfi þab sem af er þessu ári. ¦ Islenska kjarnafjölskyldan: Athugasemdir vegna fyrirhug- abrar lagningar Snæfjallastrand- arvegar á milli Hvannadalsár og Þverár í ísafjarbardjúpi verba ab berast Skipulagi Ríkisins eigi síð- ar en 23. mai nk. Um er að ræða 2,3 km breyt- ingu á Snæfjallastrandavegi nr. 635 þannig að umferð fari ekki lengur ofan túnsins og bæjar- hólsins á Rauðamýri heldur verði lagður vegur neðan túns- ins. Einnig 0,2 km kafla nýrrar heimreiðar að Rauðamýri. Vega- gerðin telur að núverandi vegur fullnægi ekki kröfum um veg- feril og hann sé snjóþungur, einkum austan bæjarhólsins á Rauðamýri. Einnig er snjóþungt á brúnni á Hvannadalsá og stendur til að hækka brúargólfið um 1,5 metra. Vegsvæði nýja vegarins er að mestu gróið land með stöku ógrónum melum. Áformað er að flytja allt efni til uppbyggingar vegarins. -GBK Tæp 4% notið aðstoðar opinberra stofnana Tæp 4% kjarnafjölskyldna hafa notið opinberrar aðstoðar vegna fjárhagsörðugleika en mjög erfitt er að taka saman ná- kvæmar tölur um hvað slík að- stoð nemur í heild vegna þess að ýmsir hafa notið aðstoðar fleiri en eins aðila. Þetta kom fram í svari Páls Péturssonar, fé- lagsmálaráðherra, á Alþingi á dögunum við fyrirspurn frá Gísla S. Einarssyni, Alþýðu- flokki um neyðarhjálp vegna fá- tæktar. -ÞI Oll sveitarfélög á Vesturlandi, fyrir utan Akranes, stofna skólaskrifstofu: Framlag til reksturs skóla- skrifstofu skiptist á tvær hendur Gengið hefur verið frá stofn- un skólaskrifstofu á Vestur- landi sem staðsett verður í Borgarnesi og tekur við hlut- verki Fræðsluskrifstofu Vest- urlands þann 1. ágúst. ÖU sveitarfélög sem hafa hingað til getað sótt þjónustu til Fræðsluskrifstofu Vesturlands taka þátt í stofnun nýju skrif- stofunnar, nema Akranes. n „Þetta er svæðið frá Hval- fjarðarbotni til Gilsfjarðar- botns, fyrir utan Akranes. Við það að Akranes dró sig út, fóru um 36% af íbúunum," segir Trausti Bjarnason, sem situr í stjórn nýstofnaðar Skólaskrif- stofu Vesturlands, en Akranes ákvað strax að taka ekki þátt í þeim rekstri. „Það er ákveðin upphæð sem er veitt til þessar- ar starfsemi í Vesturlandskjör- dæmi og þegar hún skiptist milli tveggja skrifstofa hlýtur að verða erflðara að reka þær." Trausti segir ákvörðun Akra- nesbæjar sennilega stafa af því að þeir telji sig geta veitt betri þjónustu ef þeir standi einir að rekstri skólaskrifstofu. „Ég var mjög mikið á móti þessu og við gerðum allt_sem við gátum.tiL. að halda þessu saman en það bara gekk ekki." Að sögn Trausta hefur það komið til tals að sameina al- menna félagsþjónustu við þjónustu skólaskrifstofunnar eins og stefnt er að á Suðaust- urlandi og Vestur- og Austur- Húnavatnssýslu. „Leikskólinn kemur strax inní þetta en það hefur verjð, markmiðið _að, fara frekar rólega af stað og auka heldur við síðar." Stofnað var Byggðasamlag um rekstur skrifstofunnar en falast hefur verið eftir húsnæði Fræðsluskrifstofunnar til leigu hjá ríkinu. Sjö sóttu um stöðu forstöðumanns skrifstofunnar en líklega verður gengið frá ráðningu hans þann 29. apríl. ,.,,-WA

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.