Tíminn - 24.04.1996, Blaðsíða 16

Tíminn - 24.04.1996, Blaðsíða 16
:ilf$1íW Miövikudagur 24. apríl 1996 Vebrib (Byggt á spá Veburstofu kl. 16.30 í gær) • Suburland: Norbaustan kaldi og skýjað meb köflum. Hiti 4 til 9 stig. • Faxaflói og Breibafjörbur: Austan og norbaustan gola eba kaldi og sums stabarléttskýjab. Hiti 4 til 8 stig. • Vestfirbir: Austan kaldi og bjartvibri. Hiti 4 til 6 stig. • Strandir og Norburland vestra: Austan kaldi og skýjab. Hiti 3 til 7 stig. • Norburland eystra: Norbaustan stinningskaldi og hætt vib smá- skúrum. Hiti 3 til 5 stig. • Austurland ab Clettingi og Austfirbir: Allhvass norbaustan og skúrir eba slydduél. Hiti 2 til 6 stig. • Subausturland: Norbaustan og norban kaldi og úrkomulítiö. Hiti 4 til 8 stig. Jón Baldvin Hannibals- son um skýrslu utanríkis- rábherra: Sjö línur umESB Jón Baldvin Hannibalsson, fyrr- verandi utanríkisrábherra, sagði ab einungis væri varib sjö línuiii til ab fjalla um Evrórju- málin í skýrslu Halldórs Ás- grímssonar utanríkisrábherra á Alþingi. Hann sagbi ab lílio væri fjallab um þau tvö stóru mál, er nú snúi ab íslendingum á vettvangi utanrikismála, þab væru hafréttarmálin og sam- runaferlib í Evrópu. Jón Baldvin sagöi að utanríkis- ráðherra segöi þó að engum leið- um yrði lokað, en forsaetisráð- herra hafi nýverið látið hafa eftir sér í blaðaviðtali að umsókn um aðild að Evrópubandalaginu væri út í hött. Jón Baldvin sagði að ísland hafi breytt um stefnu í Evrópumálum. Landið væri aðili að NATO, OECD og nú síðast aðili að Evr- ópska efnahagssvæðinu, EES. Hann sagði að aðild að Evrópu- sambandinu væri rökrétt fram- hald af þessari samvinnu, en nú hafi íslensk stjórnvöld tekið upp nýja stefnu. Jón Baldvin vitnaði í ræðu utanríkisráðherra þar sem fram kemur að engin boð hafi borist um breyttar forsendur, er opnað gætu fyrir þann möguleika að sækja um aðild að ESB. Hann sagði að ekki ætti að bíða eftir ein- hverjum slíkum boðum, heldur yrðu stjórnvöld hér á landi að vinna heimavinnuna sína, fylgj- ast með málum og ræða við bandalagið. Nú væru íslendingar áhrifalausir hvað ESB-málefni varðar, en vegna EES-samningsins þyrftu þeir að taka þegjandi við margvíslegum reglum sem frá Evrópu bærust. Jón Baldvin kvað einkennandi að þeir, sem hæst hefðu talað gegn EES-samningn- um á sínum tíma, væru þeir sem lofuðu hann mest í dag og teldu hann leysa allan vanda varðandi samskipti við Evrópu. -ÞI Ríkisstjórnin styöur alþjóöavœöingu fyrirtœkja og leggur áherslu á samvinnu stjórnvalda og einkageirans á alþjóölegu viöskiptasviöl. Utanríkisrábherra: Víðtækt samráð skapar sóknarfæri „Ef stjórnvöld og einkageir- inn taka höndum saman, má opna dyr sem annars yæru lokabar," sagbi Halldór Ásgrímsson utanríkisráb- herra í ræbu sinni um utan- ríkismál á Alþingi í gær. Hann sagbi ríkisstjórnina stabrábna í því ab stybja framkomna þróun í alþjóba- væbingu vibskiptalífsins, sem sjávarútvegurinn hefur leitt, og brýnt væri ab „sam- eina sem mest dreifba krafta okkar á hinu alþjóblega við- skiptasvibi." Mebal annars hefði þegar náðst árangur af þessari sam- vinnu í vibskiptum vib Rúss- land og í ágúst er t.d. fyrirhug- uð ein viðamesta viðskiptaferð á vegum utanríkisráðuneytis- ins og einkaaðila til Kóreu. Þá lofa góðu ferðir sem farnar hafa verið til Pakistan, Suður- Afríku og Namibíu. Ráðherrann minnti á að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar- innar væri lögð áhersla á ab sameina krafta opinberra abila og stofnana, sem á einn eða annan hátt koma að útflutn- ingsmálum. í því sambandi hefur samstarf utanríkisrábu- neytisins og Útflutningsrábs verið eflt með það m.a. að markmibi ab virkja þau áhrif og tengsl, sem ráðuneytið hef- ur víða um heim, og tengja það vib þájpekkingu og sam- bönd sem Utflutningsráð hef- ur í íslensku vibskiptalífi. Auk þess væri í utanríkisrábuneyt- inu unnib ab útflutnings- hvetjandi aðgerðum í sam- Menntamálarábuneytib kaupir menntatengdan rekstur íslenska menntanetsins ehf.: Kennaraháskólinn sinni rekstrinum Menntamálarábuneytib hefur gert samning vib íslenska menntanetib ehf. um kaup á menntatengdri þjónustu fyrir- tækisins. Samhliba þessu hefur verib gerbur samningur vib ís- lenska menntanetib um ab þab veiti kaupanda rábgjöf og ab- stob varbandi rekstur netsins frá 1. júlí 1996, þegar kaupandi tekur ab sér reksturinn til 30. júní 1997. Gert er ráb fyrir ab reksturinn standi undir sér meb því ab skólar greibi fyrir þá þjónustu sem veitt er. í skýrslu sem menntamála- ráðuneytið lét vinna um stöðu íslenska menntanetins er lagt til að Kennaraháskóla íslands verði falið að sinna þeim rekstri og þjónustu sem áður var á hönd- um íslenska menntanetsins ehf. Búist er við að samningur um þetta verði undirritaður á næst- unni. Samvinna hefur verið höfð vib Samband íslenskra sveitarfélaga og mun það eiga aðild að stjórnun og rekstri menntanetsins. Fjárhagsstaða íslenska menntanetsins ehf. hefur verið mjög slæm og fékk fyrirtækið nýlega greiðslustöðvun. Að mati menntamálaráðuneytisins hefði það haft mjög slæm áhrif fyrir menntakerfið á landinu ef rekstur þess hefði lagst niður. Um 90% af skólum landsins eru tengdir netinu. Rúmlega 100 nemendur stunda fjarnám til kennaraprófs í KÍ í gegnum net- ið, 80 nemendur við Fósturskól- ann og 100 nemendur við Verk- menntaskólann á Akureyri. -BÞ vinnu við atvinnulífið. Þá er nefnd skipuð fulltrúum utanríkisráðuneytis, iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis og sjávarútvegsráðuneytis auk Iðnþróunarsjóðs og Þróunar- sjóðs sjávarútvegsins að kanna og gera tillögur um hvernig stjórnvöld geta stutt við bakið á fjárfestingum íslenskra fyrir- tækja erlendis. Ráðherra sagði að fjárfestingar sjávarútvegs- fyrirtækja erlendis hefðu skil- að þjóðarbúinu miklu og gaf lítib fyrir þá gagnrýni, sem fram hefur komib á þessar fjár- festingar erlendis, á sama tíma og fjárfesting innanlands væri ekki mikil. Sem dæmi um samvinnu stjórnvalda og einkageirans í útflutningsmálum þá er í ág- úst n.k. fyrirhuguð opinber heimsókn til Kóreu. Með í för verða fulltrúar útflutningsfyr- irtækja, ferðamála, sérfræðing- ar í fjárfestingarkynningu og fulltrúar fyrirtækja sem stunda innflutning frá Kóreu. Búist er við að þetta geti orðið ein viðamesta vibskiptaferð sem farin hefur verib á vegum ut- anríkisráðuneytisins. Utanríkisrábherra gat þess einnig að á næstu vikum verð- ur afrakstur ferðar til Pakistan kynntur fyrir íslenskum sjáv- arútvegsfyrirtækjum, en í byrj- un þessa mánaðar fór þangab sendinefnd undir forystu ut- anríkisráðuneytisins. En ákveðið var að fara þangað eft- ir ab kjörræbismabur íslands í Pakistan hafbi óskab eftir því að kannaðir yrðu samstarfs- möguleikar í sjávarútvegi. Með í þeirri för voru fulltrúar Útflutningsráðs, Þróunarsjóbs sjávarútvegsins og samstarfs- vettvangs sjávarútvegs og iðn- aðar. Til marks um árangur af ferðum sem þessum nefndi ráðherra m.a. að viðskipti ís- lenskra og rússneskra fyrir- tækja hefðu tekið fjörkipp eft- ir ferð viðskiptasendinefndar til Múrmansk undir forystu ráðuneytisins og Útflutnings- ráðs. En hátt í tuttugu fyrirtæki áttu fulltrúa í sendinefndinni, sem sýndi rússneskum stjórn- völdum og fyrirtækjum þá möguleika sem íslensk sjávar- útvegsfyrirtæki búa yfir. Þá hefbi sendinefnd undir for- ystu sömu abila farið til S.-Afr- íku og Namibíu í desember sl., og hefði sú för stabið fyllilega undir væntingum. -grh Ólafur Ragnarsson frá Vöku-Helgafelli afhenti Fríbu Sigurbardóttur og móbur hennar, Ingibjörgu Möller, skrautritub viburkenningarskjöl vib hátíblega athöfn í Þjóbarbókhlöbunni ígcer. Mœögur hlutu íslensku barnabókaverölaunin í ár: Grillaðir bananar verðlaunaðir Islensku barnabókaverblaun- in voru afhent í gær í 11. sinn og varb bókin Grillabir ban- anar fyrir valinu sem skrifub var af mæbgunum Ingibjörgu Möller, kennara vib Hlíba- skóla, og Fríbu Sigurbardótt- ur, 16 ára nema í Kópavogs- skóla. Mæbgurnar tóku á móti verð- laununum, að upphæð 200.000 kr., og fyrstu eintökunum af bókinni í Þjóðarbókhlöðunni í gær. Ármann Kr. Einarsson sagði við athöfnina að sér væri það sérstakt ánægjuefni að af- henda verðlaunin í annað sinn til kennara við sinn gamla skóla, en þar starfar einnig Þór- ey Friðbjörnsdóttir sem hlaut verðlaunin í fyrra, og Hlíðaskóli gæti nú með sanni kallast skóli skáldanna. Alls bárust á sjötta tug handrita í samkeppnina að þessu sinni sem er um helmingi meira en verið hefur. Handritið að Grilluðum ban- önum var sent undir dulnefn- inu Guðmundur heljarskinn sem átti vel við enda gerist sag- an að mestu á Vestfjörðum þar sem Guðmundur þessi nam land. Ólafur Ragnarsson, for- maður stjórnar Verðlaunasjóðs íslenskra barnabóka, afhenti mæðgunum viðurkenningar- skjöl en þar segir dómnefnd m.a. um söguna: „Þetta er skemmtileg og jafnframt spenn- andi saga um ævintýraferð nokkurra ungmenna um óbyggðir íslands. Höfundarnir hafa einkar gott vald á íslenskri tungu, stíllinn er léttur og leiftr- ar af kímni. Samvinna höfund- anna skilar sér í fjörlegum texta á máli sem börn og unglingar þekkja." -LOA

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.