Tíminn - 03.05.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 03.05.1996, Blaðsíða 2
Föstudagur 3. maí 1996 Tíminn spyr * * * Má álykta eftir útifundi 1. maí að óvenju mikil ólga eigi sér stab meðal verkalybsins nú? Halldór Björnsson, formaður Dagsbrúnar: Já, alveg tvímælalaust. Þeir sem ekki sjá þab eru blindir á báöum aug- um. Það var óvenju mikil þátttaka í kröfugöngunni og orö þeirra sem ég hitti í gær bentu til þess a6 nú yrðu engin vettlingatök vibhöfð. Menn eru reiðir og búnir að vera það síðan úti- fundurinn var haldinn á Ingólfstorgi í fyrra. Honum hefði þurft að fylgja bet- ur eftir, en því miöur var það ekki gert. Verkalýðshreyfing sem aldrei þorir neitt koðnar nibur og meb henni bar- átta fólksins. Þab er skarpari barátta í absigi nú en verib hefur um langt skeib, átök milli aðila á vinnumarkaði eru nauðsynfeg. ðgmundur Jónasson, formaöur BSRB: Á því leikur enginn vafi að geysileg andstaða er í þjóðfélaginu gegn skerð- ingar- og haftafrumvörpum ríkis- stjórnarinnar. Hér kyndir einnig mjög undir hrokafull vinnubrögð stjórnar- innar, hún virðir almannavilja að vettugi og er þá fyrst tilbúin að hnika einhverju til ef hana grunar að útlend- ingar kunni að fyrtast við einhverjum ákvæðum í lagasmíðum hennar, sbr. álitsgerð frá lagadeild HÍ. Mótmæli allra verkalýðsfélaga og heildarsam- taka launafólks gegn frumvarpinu og ásakanir um að frumvörp stríði jafn- vel gegn stjórnarskrá landsins koma henni ekkert við. Allt þetta kyndir undir ólgu í þjóðfélaginu og veröur ekki til að auðvelda samskipti á kom- andi mánuðum og misserum. Björn Grétar Sveinsson, formabur Verkamannasambands íslands: Já. Þessi ólga á sér reyndar lengri aö- draganda. Spennan hefur verið að magnast allt frá úrskurði Kjaradóms í fyrra og öllu sem gerðist í framhaldi af því. Nú er svo mælirinn fullur, þegar ríkisstjórnín með framlagningu ákveöinna frumvarpa lýsir yfir stríði. Þaö veröur alltaf ólga, þegar stjórn- völd segja almenningi stríð á hendur. Það kann aldrei góöri lukku ab stýra. Kolsvört skýrsla um útbreibslu fíkniefna og þróun ofbeldis í þjóöfélag- inu. Jóhanna Siguröardóttir: Áhætta fíkniefnasala viröist nánast engin „Dómar sem falliö hafa vegna kynferbisafbrota á síbustu 10 árum eru 179 talsins á árun- um frá 1986 til 1995. Kvebib hefur verib á um sektar- greibslur í abeins sex af þess- um dómum, og upphæbin er ekki há, samtals 424 þúsund krónur. Þetta er mebal þeirra upplýsinga sem skýrslan greinir frá. Ég hugsa ab marg- ir kippist vib þegar þeir sjá hversu alvarlegt ástandib er orbib hjá okkur bæbi hvab varbar ofbeldi og fíkniefni/' sagbi Jóhanna Sigurbardóttir þingmabur Þjóbvaka í samtali vib Tímann í gær. Skýrslan er heildstæbasta samantekt um ástand þessara mála sem birt hefur verib. Skilabobin eru skýr, ástandib er verra en menn gat órab fyrir. Jóhanna sagbi ab hún mundi óska eftir ab skýrslan yrbi tekin til umræbu á Alþingi en ríkis- stjórnin ynni ab ýmsum úrbót- um, sem hún sagbi gagnlegar. Jóhanna ásamt níu þing- mönnum öbnam óskabi eftir skýrslu um útbreibslu fíkniefna og þróun ofbeldis í þjóbfélag- inu. Forsætisrábherra hefur lagt fram skýrslu um ástandib, en hún er unnin hjá embætti Lögreglustjórans í Reykjavík. Ástandib er vægast sagt ugg- vænlegt og niburstaban vekur kröfur um úrlausnir. Gróf brot — vægar refsingar „Þab sem mér kemur hvab mest á óvart í skýrslunni er hversu lítib refsirammanum er beitt. Áhætta þeirra sem standa í sölu fíkniefna virbist lítil. Fyr- ir kíló af hassi sem smyglab er inn fæst götuverbmæti sem er allt ab hálfri annarri milljón króna. í skýrslunni segir ab vænta megi þriggja mánaba fangelsisvistar fyrir ab flytja slíkt inn. Þannig ab áhættan virbist lítil," sagbi Jóhanna. Sagt var... í skýrslunni er fullyrt ab vib- skipti meö fíkniefni séu skipu- lagbari nú en ábur og abgengi ab efnunum orbib greibara. Undanfarin 10 ár hefur verib lagt hald á fíkniefni sem metin eru á 350,5 milljónir króna. Þó segir erlend vibmibun ab ein- ungis tíundi hluti smyglsins náist af tollgæslu og lögreglu. Hundruo bíða var- anlegt tjón Skýrslan segir ab nokkur hundrub manns bíbi varanlegt heilsutjón vegna ávana- og fíkniefna. Á ríkisspítölunum voru 396 brábalegur vegna þessara efna árib 1994. Hlutur þeirra sem eru yngri en 20 ára og koma til mebferbar hjá SÁÁ tvöfaldabist á síbasta 5 ára tímabili. Konum yngri en 20 ára fjölgar í þeim hópi, úr 7,2% í 21,8%. „Þab er uggvænlegt ab lesa þab í skýrslunni ab 30% þeirra sem handteknir voru vegna fíknefnamála fyrstu fjóra mán- ubina á síbasta ári höfbu gert tilraun til sjálfsvígs. Og svo vjrbist sem aldur fíkniefna- neytenda hér á landi færist stöbugt nebar," sagbi Jóhanna. Veitingahús stubla ao vændi Fíkniefnalögreglan segir ab 42% þeirra sem hún hafbi af- skipti af vegna fíkniefna væru á ýmsum bótum frá hinu opin- bera. Ennfremur kemur fram ab 60% refsifanga kæmu aftur í fangelsi á 5 ára tímabili frá lausn. Vændi er talib stundab í ein- hverjum mæli í fíkniefnaheim- inum og mun lögreglan hafa vissa veitingastabi í Reykjavík grunaba um ab stubla ab slíku, en stúlkur í fíkniefnum hafa viburkennt vændi vib yfir- heyrslur hjá lögreglu. Fjölgun þjófnaba er rakin til fíkniefna- neytenda. Þeir þurfa sam- kvæmt skýrslunni ab mebaltali 500 þúsund krónur á ári til ab fjármagna neyslu sína. -JBP r Ó/ofur Ragnar á mlklu fíugl í forsetaframbobl sínu: '&OGGV „Dýrmætt veganesti" Klóscndur alla Hokka vlroast tel|a ólaf Ragnar Grttnsson^aþ tagls- mann v*nlcgt forsctaeM. Hann Waut61%fvlirt"1"J-----"" cftlr fram aö kosnlngum þS et þetta ,jög dýrmitt veganestl fyrlr oKK- t," sagbi Ólalur Ra""— *"" O-O-O- WJWÆR A/U EA/G/A/A/ BA/G/H / Sophiumálib til Mannréttinda- dómstólsins? „Ef Hæstiréttur mun eftir dóm hér- absdóms taka á málinu á einhvern annan hátt en hann hefur gert ábur, sem ég á ekki von á, förum vib meb málib fyrir Mannréttindadómstólinn í Strasbourg. Þar vinnum vib málib ör- ugglega." Lögmabur Sophiu Hansen íTyrklandi. DV. Cefa skít í heiminn „Tímabært er orbib ab taka rábin af þessum mönnum, sem gefa skít í náttúruna, þjóbina og umheiminn. Á þetta reynir enn einu sinni í vor, þeg- ar saubfjárbændur vilja sturta fé sínu út í sandrokib í trássi vib lög og regl- ur. Vonandi næst ábur samkomulag um landgræbsluáætlunina." Ritar Jónas Kristjánsson í leibara DV. Hann segir hérabsrábunaut Búnabarfé- lagsins, gróburverndarnefnd S.-Þing- eyjarsýslu, landbúnabarnefnd og hreppsnefnd Skútustabahrepps hafa stutt landeybingu á afréttum og öræf- um Mývetninga. Agætiseinkunn ao loknum sam- ræmdu prófunum „Vib gefum unglingum ágætisein- kunn fyrir þetta. Þab fór allt vel fram og mér sýnist ab ástandib nú hafi verib betra en oft ábur ab loknum samræmdu prófunum." Ceir Jón Þórisson aoalvarbstjóri í DV. Vandræbaleg stemmning í banka „Um daginn lét ég mér vaxa barta, en þegar ég fór í bankann þurfti ég ab framvísa gömlu skilríkjunum og þab framkallabi ansi vandræbalega stemmningu í bankanum." Segir „Ingi", kona stödd í mibri kyn- skiptingu, samkvæmt HP. Aubvelt ab sjá fyrir sér vandræbi bankagjaldkerans. Verst vio Moggann „Þab versta vib útbreibsluyfirburbi eins fjölmibils er sú falska mynd sern almenningur fær af blabamennsku. í huga íslendingsins verbur Morgun- blabib einhvers konar fyrirmynd. Morgunblabib er reyndar mjög oft til fyrirmyndar, en bjabib getur ísér- stökum tilvikum-verib hábölvub fyrir- mynd, einkum vegna þess s'em blab- ib gerir ekki." Skrifar Halldór Halldórsson í HP. POTri Starfsfólk biskupsstofu hefur sibustu vikurnar gjaman fengið spurningar fólks um viðkvæm mál á vinnustab sínum eins og gengur. Einn var spurður um ástand mála í pottunun- um á dögunum. Hann tók sér góban tíma í umhugsun en mælti síban hægt, virbulega en þó mæ&ulega: „Langholt, Skálholt, Reykholt, — Óhollt!" • Patreksfirðingurinn Benedikt Dav- ibsson, forseti ASÍ, reyndar 69 ára í dag, messaði yfir verkalýðnum á Húsavík á 1. maí. Mæltist honum vel eins og vænta mátti og hjó ótt og títt á bæði.borð. En ekki ræddi hann um húsbóndaskiptin á Grensásvegin- um, sem margir halda að séu fram- undan. í prfvatsamtölum við verka- lýðsleiðtoga er hins vegar fullyrt að Benedikt sé hreint ekki afhuga því að framlengja vist sína hjá Alþýðu- sambandinu um nokkur ár, enda maðurinn enginn ellilífeyrisþegi í sjón eða raun... • Fyrsta ársskýrsla embættis sem rekur sögu sína 193 ár aftur í tímann, til ársins 1803, þ.e. embættis Sýslu- mannsins í Reykjavík, er komin út. Rúnar Gu&jónsson er sýslumabur höfuðborgarbúa. Hann sendir bréf með skýrslu sinni, sem er hin fróð- legasta og vonast eftir ánægjulegum og fróðlegum lestri. Hætt er við ab ýmislegt í ritinu sé miður ánægju- legt, en fróðleg er lesningin og fram- takið þarft...

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.