Tíminn - 03.05.1996, Blaðsíða 3

Tíminn - 03.05.1996, Blaðsíða 3
Föstudagur 3. maí 1996 Rafmagnseftirlitsstjórí telur aö fyrírmœlaverkiö sem birtist í fjölmiölum sé: Lífshættuleg aulafyndni I samvinnu Kjarvalsstaða, Morgunblabsins og Dagsljóss hafa undanfarib birst reglu- lega svoköllub fyrirmælaverk, DO IT, eins konar gjörninga- list sem almenningur á ab fremja eftir nákvæmum fyrir- mælum listamannsins. Bergur Jónsson, rafmagnseftirlits- stjóri hjá Rafmagnseftirliti ríkisins, varar eindregib vib fyrirmælaverki sem birtist í Morgunblabinu þann 1. maí. Verkið er tekið upp úr sýn- ingaskrá að fyrirmælasýning- unni sem nú er á Kjarvalsstöð- um. Bergur segist vona að þessi sýningaskrá verði tekin úr sölu, en segir aðalvandann vera að fyrirmælin birtust í útbreiddasta dagblaði landsins. Þetta tiltekna fyrirmælaverk felst í því að búa til „rafmagnstæki" úr stálsigti, sem tengja á við snúru milli perustæðis og klóar, og eru leið- beiningarnar til að útbúa þetta stórháskalega tæki mjög skýrar. Þegar klóin er sett í samband, er sigtið óvarið og á því getur verið full spenna til jarðar, sem er lífs- hættuleg að sögn Bergs, enda getur sá sem snertir sigtið þá fengið í sig fulla spennu. Bergur bendir á að mörg börn séu ein- mitt fiktarar og auðvelt sé að búa til tækið, enda eru peru- stæði, klær, snúrur og stálsigti til á flestum heimilum. Engin aðvörun er í sýningar- skrá önnur en sú sem er í texta verksins, þar sem þeim sem ekki skilja bofs er ráðið frá að reyna, en fylgismönnum líknardráps eindregið ráðlagt að reyna. „Þetta er náttúrlega aulafyndni og afskaplega leiðinleg fyndni, því höfundurinn gerir sér hætt- una ljósa, en það hemur hann ekki í að birta þetta." Samkvæmt upplýsingum frá Kjarvalsstöðum hafa um 200 eintök af sýningarskránni selst, og að sögn Gunnars Kvarans forstöðumanns er búið að taka restina af upplaginu úr sölu. „Þetta er annars vegar spurning um skilgreiningu á listaverki og hins vegar um tjáningarfrelsi, en okkur fannst rök Rafmagns- eftirlitsins vera það sterk að þau bæri að taka fram yfir viðkom- andi listaverk," sagði Gunnar. LÓA Mibasala á Listahátíb gengur vel: Evgení Kissin vin- sælastur Miðasala á Listahátíð hófst á miðvikudag og var hún góð, að sögn Signýjar Pálsdóttur fram- kvæmdastjóra, en flestir miðar seldust á píanótónleika Evgenís Kissin, sem er talinn einn besti píanisti í heiminum núna. Nokkur hundruð miðar seldust, en tónleikarnir verða í Háskóla- bíói sem tekur um 950 manns í sæti. -LÓA Skýrsla um drög ab nýjum útvarpslögum vcentanleg. Björn Bjarnason: Engin hags- munatengsl Björn Bjarnason menntamála- rábherra upplýsti á Alþingi í gær ab innan skamms muni hann kynna skýrslu um drög ab nýjum útvarpslögum. Þar geti menn mebal annars séb hugmyndir um á hvern hátt standa megi ab úthlutun sjón- varpsrása. Björn sagbi ab þótt um takmarkaðan fjölda rása væri ab ræba í dag, þá væri einnig ljóst ab meb sömu tækniþróun og verib hafi á undanförnum árum verbi nægur fjöldi rása til stabar í framtíðinni og því yrbi um takmarkaba aublind ab ræba, þótt veiting þeirra yrbi skatt- lögb. Björn sagði að útvarpsréttar- nefnd hafi ætíð orðið sammála um ákvarðanir á þeim áratug er hún hafi starfað og hann vísaði á bug gagnrýni um að ákveðin hagsmunatengsl séu á milli vissra nefndarmanna, sem sinna framkvæmdastjórastörf- um fyrir tiltekna stjórnmála- flokka, og þeirra fjölmiðla er hlut eiga að máli vegna nýlegra veitinga sjónvarpsrása. Ásta R. Jóhannesdóttir, Þjóð- vaka, hóf umræðuna um út- hlutun sjónvarpsrása, sem fór fram utan dagskrár á Alþingi. Hún gagnrýndi harðlega ákvörðun útvarpsréttarnefndar um að taka sjónvarpsrásir af Stöð 3, sem hún nefndi fyrsta samkeppnisaðilann á sjónvarps- markaði, og færa til Sýnar. Tengsl Sýnar og íslenska út- varpsfélagsins séu svo augljós að allar líkur séu á að um brot á 17. grein samkeppnislaga sé að ræða. Hún spurði hverjar væru reglur útvarpsréttamefndar í þeim málum þar sem um út- hlutun sjónvarpsrása er að ræða. Ásta sagði að með ákvörð- unum af þessu tagi sé hægt að eyðileggja rekstrargrundvöll sjónvarpsstöðva, þar sem slíkur rekstur kosti nokkura fjármuni. Hún vitnaði í bréf útvarpsréttar- nefndar þar sem nefndin telur sig hafa leyfi til þess að taka sjónvarpsrásir, sem veittar séu samkvæmt bráðabirgðaleyfum, fyrirvaralaust af viðkomandi að- ilum og einnig áður en gildis- tíma samninga ljúki. Mjög erfitt sé fyrir fyrirtæki í rekstri að búa við völd opinberrar nefndar af þessu tagi. -ÞI Þab er fljúgandi ferb á ýmsa atburbi Listahátíbar i996. Hér eru þær Anna María Bogadóttir, til vinstri, og Vil- borg Gubnadóttir mibasölukonur meb mibarúllur á marga góba listvibburbi sumarsins. Tímamynd þök Skipulagsstjóri heimilar gjallnám úr SeyÖishólum í Crímsnesi meö ákvebnum skilyrbum: Fær bundið slitlag Lokið er frumathugun skipulags- stjóra ríkisins vegna mats á um- hverfisáhrifum fyrirhugaðs gjall- náms úr Seyðishólum í Gríms- nesi. Niðurstaða skipulagsstjóra er að heimila takmarkað gjall- nám með ákveðnum skilyrðum. Athugasemdir bárust við kynn- ingu á skýrslunni, enda óttast hluti íbúa á svæðinu mikla loft- mengun, aukna slysahættu, há- vaðamengun og lýti á náttúr- unni samfara framkvæmdunum. Hollustuvernd ríkisins telur að tímabundin loft-, hávaða-, vatns- og úrgangsmengunaráhrif verði frá starfseminni, „en líklega stafi um- hverfinu ekki umtalsverð hætta af henni, verði farið að ákvæðum mengunarvarnareglugerðar". Holl- ustuvemd leggur áherslu á að haft verði samráð við heilbrigðiseftirlit og vatnsveitur á svæðinu um fram- kvæmdina, svo og þar sem útskip- un er áformuð, vegna umferðar- aukningar þar. Framkvæmdaaðili, Léttsteinn ehf., er samþykkur þessu. Ryk frá efnisvinnslunni er ekki tíundað sérstaklega í matsskýrsl- Pétur Kr. Hafstein hefur kosningabaráttuna meö fyrsta frambobsfundinum og kynningu á Netinu: Fara vítt um Vestfiroina Internetið er nú nýtt í þágu for- setaframboðsins. Pétur Kr. Haf- stein reið á vaðið með notkun á þessum nýjasta „fjölmiðli" og býður upp á heimasíðu. Net- fang hans er: petur.kr.haf- stein@centrum.is. Fyrsti kosn- ingafundur Péturs var á ísafirði í fyrradag, 1. maí. Á heimasíðu Péturs má finna bakgrunn forsetaframbjóðand- ans, ræður og greinar úr kosn- ingabaráttunni og gestabók þar sem áhugasamir geta skráð nafn sitt. Þá gefst möguleiki á að koma á framfæri fyrirspumum, sem frambjóðandinn mun svara eins fljótt og mögulegt er. Pétur Kr. Hafstein er byrjaður á kynningum úti á landi. Hann var Forsetakosningiu- 1996 VmXJRKR.ttAF$Ttm fyggm&gmas Wmmt^mm! G«** tfy$®&mm Skrifsiofu sluíuíngiiiiauna í fteylijm ík cv i>o Árraúln S Sjíjjsjííjijiíj: S5S tóS* - I ,?\u6awr >53 320S Myndin er afupphafi heimasíbu Péturs Kr. Hafstein á Internetinu, ab vísu glcesilegri í litum. á Isafirði þar sem hann hóf barátt- una með sínum fyrsta kosninga- fundi. Troðfullt var út úr dyrum í stjómsýsluhúsinu á hátíðisdegi verkalýðsins, á þriðja hundrað manns voru þar að sögn sýslu- mannsins á staðnum. Sjö ræðumenn tóku til máls, meðal þeirra voru Pétur Bjarna- son fræðslustjóri, Einar Jónatans- son úr Bolungarvík, Baldur Bjamason úr Vigur og Kristján Haraldsson í Orkubúinu. Pétur og kona hans, Inga Ásta, heimsóttu ennfremur Súðavík, Bolungarvík, Suðureyri og Þing- eyri. Á Flateyri hlýddu þau á tón- leika Jónasar Ingimundarsonar pí- anóleikara. -JBP unni. Ákveðið er að Búrfellsvegur verði klæddur bundnu slitlagi eigi síðar en á öðru ári vinnslunnar og verði ryk til óþæginda fram að þeim tíma, verður að rykbinda veg- inn. Hvað hávaðamengun varðar, verður sýn byrgð í neðsta hluta námunnar með jarðvegsmönum, sem munu draga verulega úr há- vaða frá vélum. Hljóðmanimar veröa meðfram Búrfellsvegi frá innkeyrslu í námuna og að norður- mörkum hennar. Fyrirhugaö er að vinna 8-10 milíjónir rúmmetra af jarðefnum innan landareignar Grímsnes- hrepps og Selfossbæjar í Seyðishól- um í Grímsnesi. Á svæðinu er opin náma, sem unnið hefur verið úr í meira en 50 ár. Framkvæmdatím- inn er áætlaður 12 ár og mun efnis- tökunni ljúka með fullnaðarfrá- gangi á svæðinu. Gert er ráð fyrir að allt að 75 bíl- farmar verði fluttir úr námunni á dag, eða 150 ferðir í heild fram og til baka á virkum dögum. Seyðishólar hafa talsvert jarð- fræðilegt gildi og eru taldir sérstak- ir hvað varðar stærð, lit og lögun og setja þeir sterkan svip á lands- lagið í Grímshesi. Þeir vekja athygli flestra sem eiga leið um svæðið og telur embætti skipulagsstjóra mik- ilvægt að mörkuð verði heildar- stefna hvað varðar efnistöku í hól- unum. Samkvæmt 14. grein laga nr. 63/1993 má kæra úrskurð skipu- lagsstjóra ríkisins til umhverfisráð- herra innan fjögurra vikna frá því að hann er birtur eða kynntur við- komandi aðila. -BÞ

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.