Tíminn - 21.05.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 21.05.1996, Blaðsíða 2
Þri&judagur 21. maí 1996 Tíminn spyr • • • Ætti aö breyta úthlutunarregl- um Kvikmyndasjó&s þannig ab árlega fengi ein mynd vænan styrk í stab þess ab dreifa smá- um og haldlitlum styrkjum til margra mynda? Böbvar Hjarki Pétursson, for- mabur Félags kvikmyndagerb- armanna: Ég tel að einn stór styrkur væri dauöadómur fyrir íslenskan kvik- myndaiðnað, ef það væri ekkert annað í boði. Margir smáir styrk- ir eru í rauninni líka dauöadómur yfir íslenskum kvikmyndaiðnaði vegna þess að þá nær hann aldrei neinum standard. Þannig aö það er ekki hægt aö svara þessari spurningu öðruvísi en aö segja: Lausnin er að auka fjármagnið. Vilhjálmur Egilsson, formabur efnahags- og vi&skiptanefndar: Nei, ég tel að það eigi ekki að beina öllu fjármagni, sem til út- hlutunar er, í eina mynd. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að þær myndir sem gerðar eru séu gerðar í þeirri trú að fólk vilji koma og horfa á þær og að fleiri aðilar hafi trú á myndunum heldur en ein- göngu úthlutunarnefnd kvik- myndasjóðs. Ef öllu fjármagni væri beint í eina mynd og styrk- hlutfallið hækkað verulega leiddi það einungis til þess að menn færu að gera handrit sem féllu fyrst og fremst að smekk úthlut- unarnefndar fremur en áhorf- enda. Halldór Þorgeirsson, hjá Kvik- myndafélaginu Umba: Það er sama sem orðin stað- reynd nú þegar. En það þýðir að þessi grein er búin að vera. Það er ógurlegur flótti núna til útlanda og hann veröur eflaust meiri. Ein mynd á ári er ekki neitt og það byggir enginn iðnað í kringum eina mynd árlega. SAMFOK vilja áb borgaryfirvöld viöurkenni mikilvœgi foreldrastarfs: Lengri skólatíma og aukna fjölbreytni Stjórn Sambands foreldrafé- laga í grunnskólum Reykja- víkur, SAMFOK, hefur í vetur unnib mikib starf vib mótun skólastefnu sinnar í samvinnu vib fulltrúa frá foreldrafélög- um borgarinnar. Stefnan var borin upp til formlegrar sam- þykktar í gærkvöld. í stefnunni er lögð áhersla á fimm atriði, þ.e. skólatíma, skipulag, námsinnihald, líðan nemenda og mat á skólastarfi. Þar kemur einnig fram að for- eldrafélögin telja nauðsynlegt að regnhlífarsamtök þeirra, SAMFOK, starfi áfram sem frjáls félagasamtök og að borgaryfir- völd samþykki mikilvægi for- eldrastarfs í skólunum með auknu fjárframlagi svo SAMFOK geti komið sér upp aðstöðu og haft starfsmann á sínum veg- um. Lengra skólaár „Við setjum stefnuna á það að lengja skóladaginn, við ræðum ekki þarna um lengingu skóla- ársins, við teljum að það þarfn- ist frekari umræðu," sagði Guð- björg Björnsdóttir formaður SAMFOKs í samtali við Tímann. Hún segist þó finna fyrir vilja innan foreldrafélaganna fyrir því að lengja skólaáriö. „Þessi umræða snýst alltof mikið um það að ef þau eru í skólanum fram á sumar að þá séu þau lok- uð inni. Það er fráleit sýn. Við umræðu um lengingu skólaárs- ins þá þurfum við að opna aug- un fyrir öðruvísi skiþulagi í samræmi við árstímann. Það eru svo margir möguleikar í því að flétta saman náttúruskoðun og annað þegar útivistarveður er." í stefnu SAMFOKs kemur fram nauðsyn þess að auka fjöl- breytni í grunnskólanámi. Ekki með því að draga úr kennslu í grunngreinum heldur með því að lengja skóladaginn, þannig að hann nái 6 klukkustundum á dag, frá 8-14 eða 9-15. „Við vilj- um að lögbundinn fræðslutími sé þessi. Ein rökin fyrir því að lengja skólatímann koma ekki síst frá fagfólkinu sjálfu, það sé ekki nægur tími til að sinna t.d. list- og verkgreinum sem allir tala um á hátíðisdögum. Það er ekki verið að tala um að það eigi að vera einhver latínugrámi ríkjandi með lengri skólasetu. Við neitum að trúa því að það séu einhver álög að skólinn þurfi að vera leiðinlegur. Kennslustundir eiga ekki að vera tómar brandarasamkomur. Tónmennt hefur líka sums stað- ar orðið útundan. Það eru farin að verða forréttindi þeirra sem hafa efni á því ab senda börn sín í tónlistarskóla að veita börnum einhverja menntun í tónlist." Einnig hefur verið rætt um heilsurækt í stefnumótunarum- ræðunni og nýsköpun. „Krakk- arnir fái tækifæri til að viðhalda hugmyndaauðgi sinni og byggja á henni." SAMFOK telja að nemendur eigi rétt á að hafa aðstöðu til að matast og fá skólamáltíð, óháð því hvort hún er heit eða köld. Einnig þurfi að bæta starfsað- stöðu kennara og nemenda og líta verði á umsjón með einum bekk sem fullt starf. Reglubundiö sjálfsmat I stefnuskránni er einnig fjall- að um líðan nemenda í skólum enda hafi hún áhrif á námsár- angur þeirra. Stuðla megi að betri líðan með áhuga foreldra á námi barnanna, með samstarfi foreldra, kennara og nemenda, með því að koma á vinatengsl- um milli eldri og yngri barna innan skóla og með heimsókn- um foreldra í kennslustundir svo eitthvað sé nefnt. Við mat á skólastarfi segir í stefnu SAMFOKs að allir skólar þurfi að framkvæma reglubund- ið sjálfsmat og að foreldraráð verði stofnuð við alla skóla í Reykjavík enda sé þeim ætlað að eiga pátt í mati á skólastarfi. Guðbjörg sagðist vona að þessi samtök foreldrafélaga hefðu einhver áhrif í skólaum- ræðunni. Þeim hafði t.d. tekist fyrir síðustu sveitarstjórnars- kosningar að byggja upp ákveðna stemningu fyrir því að gera skólamálin að kosninga- máli. Það hafi tekist enda ekki verið talað fyrir daufum eyrum fólks í framboði. Auk þess eigi foreldrafélögin áheyrnarfulltrúa í skólamálaráði, með málfrelsi og tillögurétt. „Þetta er ein af þeim röddum sem menn kom- ast ekki hjá því að hlusta á." Tólf foreldrafélög í Reykjavík fengu viðurkenningarskjöl á að- alfundinum í gærkvöldi, sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri afhenti, fyrir þátt- töku í foreldraröltinu. Þau voru frá Álftamýrarskóla, Árbæjar- skóla, Breiðholtsskóla, Fella- skóla, Foldaskóla, Hagaskóla, Hamraskóla, Hólabrekkuskóla, Laugalækjarskóla, Rimaskóla, Seljaskóla og Ölduselsskóla. -LÓA fc £G V/lfí ///> /fOMrt /R/l 3/IRÐ/IRFÖR/A/A/t/ÆA/A//IR /CO/?DFl/u,//l//VDÓ BÆÐ/ 'OG/FT OG 3/1/?A//j90S. .. . ö//,//FA/A//. EG Þ£XKr/AfOMMU /ÆA/A//IR. //ÚA/ DÓ A/Ó///</í ÓG/F/ OG 3/?RA///kJS/ Sagt var... íslenska efnahagsundrib „Rétt eins og menn tala um efna- hagsleg kraftaverk í Þýskalandi og japan eftirstrfbsáranna og Subaustur- Asíu á okkar dögum, má tala um ís- lenska efnahagsundrib. íslendingar byrja 20. öldina sem ein af fátækustu þjóbum Evrópu, en nú erum vib í hópi tíu til fimmtán hagsælustu þjóba heims, sem segir okkur ab þró- unin hér hefur verib órari en víbast. Vib höfum má segja haft þab hugar- far, sem dugar til ab ná þessum góba árangri Stefán Ólafsson lektor í vlbtali í Mor g- unblabinu. Fleiri en Framsókn ... „En menn verba ab gæta þess ab saga íslensku þjóbarinnar er ekki ein- ungis saga Framsóknarflokksins. Þab vissi Þórarinn Þórarinsson manna best". Reykjvíkurbréf Morgunblabsins. Börnin glöb meb gulrót á nammidaginn? „Þab má benda á ab þab er ódýrara ab fá sér tómat eba gulrót á milli mála en t.d. súkkulabistykki". Laufey Steingrímsdóttir sem rökstuddi í Tímavibtali ab verb grænmetis væri léttvæg afsökun fyrir ab borba þab ekkl. Tapab Borgarnesbragb fannst á ísafirbi... „Þegar Mjólkursamlag Borgfirbinga hætti starfsemi sinni fluttist megnib af framleibslunni í Búbardal og þar á mebal skyrframleibslan. Ab sögn heimildarmanna nábist ekki rétta bragoiö í Búbardal. Þetta varb til þess ab bræburnir jón og Stefán Har- aldssynir, eigendur verslunarinnar )S í Borgarnesi, fóru ab leita fyrir sér. Fréttu þeir af skyri meb „rétta Borg- arnesbragbinu" sem framleitt væri á ísafirbi og fóru ab kaupa þab". Frétt í Morgunblabinu. Sýna ¦ sjónvarpi ef þingmenn sícrópa ... „Eblilega pirrar þab þingmenn, sem mæta vel til þing- og nefndarstarfa, þegar félagar okkar mæta ekki. Fyrir því eru oft gildar ástæbur en á stundum alls ekki. Þingmenn stimpla sig inn til vinnu og meb nútíma tækni ætti ab vera hægt meb jófnu millibili ab láta þab koma fram á sjónvarpsskermi, þegar sjónvarpab er úr málsstofu, hvar vibkomandi þing- mabur er hverju sinni. Þetta skapar abhald og minnkar tortryggni". ísólfur Cylfi Pálmason alþingismabur, í Tímanum. POTTi í pottinn í gær komu fulltrúar af ASI þing- inu uppfullir af fréttum sem ekki finna sér leib inn ífréttatíma Ijósvakami&lanna eba á fréttasí&ur blabanna. Þingfulltrúar munu almennt vera þeirrar skobunar ab Benedikt Davíbsson sé ab reyna ab búa í haginn fyrir Grétar Þorsteinsson meb því ab halda ab sér höndum og gefa sig ekki upp. Þab sé hinn sígildi ibanabar- manna-verslunarmanna öxull sem sé í bandalagi gegn verkamannafélögunum. Þab er Ifka altalab ab Hervar Gunnars- son hafi leikib af sér meb því ab tilkynna svona fyrirfram um frambob til forseta, því hann hafi þrengt mjög samnings- stöbu sína. Kenna menn þar um hinni kratísku forsetaveiki, (allir kratar vilja verba forsetar, sbr. Jón Baldvin). Þingfulltrúinn í pottinum klikkti svo út meb ab upplýsa ab margir væru ab hugsa um ab gefa frat í þessa hefb- bundnu flokkadrætti og bjóba fram funk- lista á morgun, mibvikudag, þegar stjórn- arkjör fer fram ... • í pottinum er fullyrt ab í dauflegum kosn- inga"slag" sé komin í þab minnsta ein saga af forsetaframbjóbanda á Internetib. Sagan segir ab þar sé getib um Ólaf Ragnar fyrir dómi sem fjármálarábherra í máli Magnúsar Thoroddsen hæstarétt- ardómara. Samkvæmt sögunni á Olafur ab hafa neitab ab sverja vib hina helgu bók, og borib ab hann væri trúleysingi. Kannski verbur illvíg kosningabarátta háb á Internetinu ...

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.