Morgunblaðið - 06.12.2006, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 06.12.2006, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 6. DESEMBER 2006 29 Á FUNDI, sem Félag forstöðu- manna ríkisstofnana og stjórnsýslu- stofnun HÍ héldu á Grand hóteli hinn 23. október flutti ég ræðu um „op- inber fyrirtæki og stofnanir í orra- hríð fjölmiðla“. Í ræðu minni var víða komið við. Stuðst var við 24 glærur, sem dreift var til fundarmanna. Á einni glærunni, sem hér fylgir, var fjallað um áhrif frjálsra félagasam- taka (NGOs). Eins og oftast þegar glærur eru notaðar sem kynning- arefni er glærutextinn ekki allur les- inn heldur vísað til hans í ræðunni. Fyrir slysni var tveimur setningum slegið saman í frásögn Morgunblaðs- ins af fundinum. Þessi samsláttur breytti merkingu text- ans. Annars vegar var setning, sem vísar til síðari hluta textans á glærunni og fjallar um ástæður áhrifa og trú- verðugleika frjálsra fé- lagasamtaka og hins vegar sjálfstæð setning um slíka aðila eins og ég lýsti í blaðagrein í Morgunblaðinu 29. nóvember. Árni Finnsson skrif- ar í Morgunblaðið laug- ardaginn 25. nóvember og segir: „… draga verður í efa þau ummæli hans að „Ástæðurnar [fyrir trúverðugleika frjálsra félagasam- taka] eru þær að það veit enginn hver kýs þá, það veit enginn hver fjármagnar þá …“ Hvaðan hefur Friðrik Sophusson slíkar skýringar? Er um að ræða ódýrt áróðursbragð hans sjálfs sem helgast af fjandskap hans í garð náttúruverndarsam- taka?“ Árni var ekki á fundinum og áttaði sig þess vegna ekki á því að glærum ræðumannanna hafði verið dreift og til þeirra vísað í ræðum þeirra. Þess vegna reyndi ég að skýra mál- ið út fyrir Árna í fyrr- greindri blaðagrein hinn 29. nóvember. Ekki gekk það betur en svo að Árni ítrekar fyrri ummæli sín í Morg- unblaðinu 2. desember og herðir á þeim: „Ég verð því miður að ítreka að þessi skýring Frið- riks Sophusson er ódýrt áróðursbragð hans sjálfs sem fremur helgast af fjand- skap hans í garð náttúruvernd- arsamtaka en nokkru öðru.“ Eins og sést á meðfylgjandi glæru er kristaltært hvaða atriði voru nefnd til sögunnar sem skýring á áhrifum og trúverðugleika frjálsra baráttusamtaka (NGOs), en vísað var til alþjóðlegrar skoðanakönn- unar. Ekkert var minnst á Nátt- úruverndarsamtök Íslands enda ekk- ert tilefni til þess í þessu sambandi. Vonandi dugar þessi birting til að skýra málið fyrir Árna Finnssyni og hjálpa honum til að draga réttar ályktanir. Við hljótum að geta orðið sammála um að hafa beri það sem sannara reynist. Það er svo kaldhæðni örlaganna að meginboðskapur minn í áðurnefndri ræðu var að benda stjórnendum í op- inberum rekstri á nauðsyn þess að upplýsa fjölmiðla, félagasamtök, starfsfólk og fleiri til að koma í veg fyrir misskilning og rangar álykt- anir. Orðaskipti okkar Árna Finns- sonar eru skólabókardæmi um að það er ekki alltaf einfalt og auðvelt. Hafa ber það sem sannara reynist Friðrik Sophusson útskýrir fyr- irlestur sinn á fundi, sem Félag forstöðumanna ríkisstofnana og stjórnsýslustofnun HÍ héldu á Grand hóteli 23. október sl. » Fyrir slysni vartveimur setningum slegið saman í frásögn Morgunblaðsins af fundinum. Þessi sam- sláttur breytti merk- ingu textans. Friðrik Sophusson Höfundur er forstjóri Landsvirkjunar. Ég settist inn á Alþingi í hálfan mánuð. Notaði tækifærið og lagði fram tillögu til þingsályktunar um breytingar á skattlagningu lífeyr- isgreiðslna. Hún er í því fólgin að allar greiðslur sem fólk, 67 ára og eldra, fær frá sínum lífeyr- issjóðum beri fjár- magnsskatt. Ekki tekjuskatt. Með öðr- um orðum, að lífeyrir sé skattlagður með 10% skatti í stað 38% skatts eins og nú tíðk- ast. Rökin eru þessi: Um sína starfsævi er launafólk lögþvingað til að leggja 4% af launum sínum í viðkomandi lífeyr- isjóð á móti 6% greiðslu atvinnu- rekenda. Lífeyrissjóðirnir ávaxta þetta fé með ýmsum hætti og greiða lífeyri út, miðað við laun og lengd starfsævinnar. Lífeyrisþeg- inn nýtur góðs af þeirri ávöxtun ef vel tekst til. Illa ef verr tekst til. Hér er um að ræða áhættubundinn sparnað, sem er sama marki brenndur og annarskonar sparn- aður. Það á ekki að mismuna fólki, eftir því hvernig sparnaður er framkvæmdur, allra síst ef hann er lögbundinn. Annað er félagslegt óréttlæti. Maðurinn, sem hefur lagt sitt sjálfsaflafé inn á bankabók og nýt- ur góðs af vöxtum af þeirri banka- innistæðu, sem hann á, við 67 ár aldur, greiðir 10% af vaxtatekjum. Maðurinn sem hefur notað sparnað sinn til að eignast íbúðarhúsnæði og leigir það út, þegar hann eldist greiðir af leigutekjunum 10% í fjármagnstekjuskatt. En sá, sem er gert skylt að greiða hlut af launum sínum inn í lífeyrissjóð og fær greiddan lífeyri þegar hann er kominn á aldur, hann þarf að greiða 38% skatt. Í þessu felst mikið óréttlæti, ekki síst í ljósi þess að nær 90% ellilifeyr- isþega fá greiddan líf- eyri sem nemur 114 þús kr til 180 þús kr. á mánuði. Þær upp- hæðir gera ekki meir en að duga fyrir nauð- þurftum. Samt þarf þessi sami ein- staklingur að greiða fullan tekjuskatt af þessu fé, sem hugsað er til að sá hinn sami geti framfleytt sér eft- ir að hann lýkur störf- um sínum. Tekjutapið sem þessi tillaga hef- ur í för með sér fyrir ríkissjóð nemur um 3 milljörðum kr. á ári. Við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta ár, er gert ráð fyrir níu milljarða króna afgangi. Manni sýnist að blessaður ríkissjóðurinn sé vel af- lögufær til að eyða þessu ranglæti og koma þannig til móts við þá kynslóð, þá Íslendinga sem hafa lagt grunninn að velferð nútímans og ríkidæmi ungu kynslóðarinnar. Ætla mætti að þessari hugsun og þessari tillögu væri vel tekið. Því miður reyndist ekki vera svo, þegar ég fékk tækifæri til að fylgja þessu máli úr hlaði. Fulltrúi Sjálf- stæðisflokksins fann þessari hug- mynd flest til foráttu. Hugmyndin slæm og útfærslan vitlaus. Ég úti- loka ekki, að sitthvað megi finna að þessari tillögu, í tæknilegri út- færslu, en hugsunin er ljós og tak- markið skýrt. Hér er verið að leggja til að allir lífeyrisþegar sitji við sama borð, hér er verið að rétta hjálparhönd til 25000 eldri borgara og til ykkar allra, sem vonandi eigið eftir að eldast og endast til að njóta ævikvölda án þess að skera útgjöldin og fram- færsluna við nögl. Miðað við undirtektir og fálæti stjórnarflokkanna má gera ráð fyr- ir að þingsályktunartillöguna eigi eftir að daga uppi á þessu þingi. En koma dagar, koma ráð. Með mér á tillögunni sem meðflutnings- menn eru Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður Samfylkingarinnar og Jóhanna Sigurðarsdóttir, sem seint verður sökuð um að bera ekki hag hins almenna launamanns fyrir brjósti. Bæði tvö þungarvigtarfólk á Alþingi og í Samfylkingunni. Hvað sem líður minni framtíð í henni pólitíkinni, get ég fullyrt að þessi tillaga mín verður ekki svæfð, ef við og þau fá nokkru ráð- ið. Hún verður borin fram af full- um þunga í kosningabaráttunni í vor og hún verður að veruleika ef afturhaldsmenn fá að horfa upp á sitt Waterloo í kosningunum sjálf- um. Það er undir ykkur komið. Lífeyrir er fjármagnstekjur Ellert B. Schram fjallar um lífeyri » Það á ekki að mis-muna fólki, eftir því hvernig sparnaður er framkvæmdur, allra síst ef hann er lögbundinn. Annað er félagslegt óréttlæti. Ellert B. Schram Höfundur er varamaður á þingi. Bréf til blaðsins Morgunblaðið Hádegismóum 2, 110 Reykjavík  Bréf til blaðsins | mbl.is ÞEIR eru líflegir viðtalsþættirnir hennar Evu Maríu Jónsdóttur í Kastljósinu á sunndagskvöldum. Hún er ófeimin og frí af sér þegar hún ræðir við viðmælendur sína, sem yfirleitt eru áhugaverðir og hafa frá ýmsu að segja. Um daginn ræddi hún við Ólaf Jó- hann Ólafsson, rithöfund og forstjóra hjá Time Warner samsteypunni, áð- ur hjá Sony, þar sem hann sér m.a. um að dreifa svokölluðu afþreying- arefni um alla heimsbyggðina. Ólafur er gott dæmi um hve Íslendingar eru hæfileikaríkt fólk og hve víða þeir koma við. Að því kom hjá Evu Maríu að hún spurði hinn íslenska rithöfund hvern- ig honum litist nú á sig hér í heima- landinu eftir langdvalir hjá erlendum þjóðum, eða eitthvað í þá áttina. Þá svaraði hinn geðþekki Ólafur Jóhann því til að hér væri auðvitað margt gott og allt það. En hann hafði tekið eftir því að ofbeldi hefði aukist hér hröðum skrefum, nauðganir og hvers konar skelfilegir atburðir daglegt brauð hjá þjóð hans. Þetta var alla vega inntakið í svari forstjórans. Ja, bragð er að þá barnið finnur! Og er nú fullt tilefni til að spyrja hvort það sé kannski aðallega efni- viður eins og Mjallhvít og dvergarnir sjö eða Bambi litli sem hinn íslenski rithöfundur fæst við að dreifa um gjörvalla heimsbyggðina. Eða á mað- ur að trúa því að Ólafur Jóhann hafi ekki heyrt um hin skaðvænlegu áhrif, sem stór hluti af þessu drasli sem hann og vinnumenn hans eru að höndla með, hefur á alla, börn, ung- linga og þar með fullorðið fólk? Sífellt koma fréttir frá sérfræð- ingum og öðrum þar sem þeir vara við geigvænlegum áhrifum ofbeldis í sjónvarpi, svo dæmi sé nefnt. Hér á landi eru ómálga börn sett fyrir framan sjónvarpið svo fljótt sem kostur er. Þannig meðtaka þau of- beldisáhrifin með móðurmjólkinni, ef svo mætti segja. Sjónvarp og kvik- myndir eru einhverjir áhrifaríkustu kennarar sem völ er á. Hvenær skyldum við átta okkur á þessari staðreynd? HALLGRÍMUR SVEINSSON, Brekku, Dýrafirði. Mjallhvít og Bambi litli? Frá Hallgrími Sveinssyni: Heyrst hefur: Hann sagði, að við ramman reip væri þar að draga. RÉTT VÆRI: Hann sagði að þar væri við ramman reip að draga. (Ath.: … að þar væri við ramman (sterkan mann) að draga reip(i). Að draga reip við einhvern er að vera í reiptogi við hann.) Gætum tungunnar

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.